Court decree № 98998926, 16.08.2021, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
16.08.2021
Case No.
"Б3/081-12/24 (911/2412/21)"
Document №
98998926
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"16" серпня 2021 р. Справа № Б3/081-12/24 (911/2412/21)

Господарський суд Київської області в особі судді Лопатіна А.В. розглянувши матеріали

позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті", м. Київ

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті Сервіс", Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина

2) Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі", Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе

про визнання недійсним договору та витребування майна

встановив:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № Б3/081-12/24 за заявою ТОВ “Виробничо-комерційна фірма “Інвестгруп”, яке є правонаступником ПАТ “Банк перший”, про банкрутство ТОВ “Інфініті” (код ЄДРПОУ 32619605), порушена ухвалою від 18.07.2012 р. (суддя Лопатін А.В.) за редакцією Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (також “Закон про банкрутство”), чинною до 19.01.2013 р.

Ухвалою підготовчого засідання від 14.08.2012 р. введено процедуру розпорядження майном ТОВ “Інфініті”.

Наразі триває процедура розпорядження майном боржника – ТОВ “Інфініті”.

13.08.2021 р. через канцелярію суду ТОВ "Інфініті" подано позовну заяву до ТОВ "Інфініті Сервіс" та ПрАТ "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі" про визнання недійсним договору купівлі-продажу № 4600019035 від 06.12.2019 р., укладеного між ТОВ "Інфініті Сервіс" та ПрАТ "Київобленерго"; а також про витребування майна у ПрАТ "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі" на користь ТОВ "Інфініті", а саме:

- Комірку № 10 на ПС 110/10 кВ Юрівка (1шт.).

- Комірку № 13 на ПС 110/10 кВ Юрівка (1шт.).

- КЛ-10кВ від ПС-110/10 «Юрівка» до ОЗТП-2325 Л-ТП-2325-І (6,3 км).

- КЛ-10кВ від ПС-110/10 «Юрівка» до ОЗТП-2325 Л-ТП-2325-ІІ (6,3 км).

- Будівлю ОЗТП 10/0,4 кВ № 2325 (1шт.).

- Електрообладнання ОЗТП 10/0,4 кВ № 2325 (1 компл.)

Зазначена позовна заява, згідно її змісту, подана з посиланням на положення статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства.

Частиною першою статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Відповідно до приписів частини другої вказаної статті Кодексу господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника. Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України. Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Згідно з частиною першою статті 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Розглянувши матеріали даної позовної заяви, суд дійшов висновку, що вони є достатніми для прийняття її до розгляду та відкриття провадження у справі.

Відповідно до п. 2 частини першої ст. 12 ГПК України, господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження (ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України).

Проаналізувавши матеріали позовної заяви ТОВ “Інфініті”, суд дійшов висновку, що справа за вказаним позовом підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження, в межах провадження у справі № Б3/081-12/24 про банкрутство ТОВ “Інфініті”.

Відкриттям провадження у справі починається підготовче провадження (частина друга ст. 177 ГПК України).

Відповідно до частини першої статті 181 ГПК України, для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 12, 176, 177, 181, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, в межах провадження у справі № Б3/081-12/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті".

3. Підготовче засідання призначити на "15" вересня 2021 року о 15 год. 15 хв. (засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108, зал № 1).

4. Зобов`язати позивача надати суду в судовому засіданні, яке відбудеться "15" вересня 2021 року о 15 год. 15 хв. (для огляду) оригінали документів, завірені копії яких долучено до матеріалів позовної заяви.

5. Зобов`язати позивача надати суду в судовому засіданні, яке відбудеться "15" вересня 2021 року о 15 год. 15 хв. оригінал (для огляду) та належним чином завірену копію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті" для долучення до матеріалів справи.

6. Роз`яснити позивачу, що він вправі до закінчення підготовчого засідання збільшити або зменшити розмір позовних вимог, а також змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

7. Попередити позивача про те, що у разі подання ним заяви про збільшення або зменшення позовних вимог, про зміну предмету або підстав позову, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи.

8. Попередити позивача, що суд може залишити позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з`явився у судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

9. Роз`яснити відповідачам, що в строк до 08.09.2021 р., вони мають право надіслати суду відзив на позовну заяву (пред`явити зустрічний позов), а також докази, що підтверджують заперечення проти позову, у разі подання ними відзиву на позовну заяву (зустрічного позову), докази направлення його копії позивачу подати до суду.

10. Попередити відповідачів, що у разі ненадання ним відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

11. Роз`яснити позивачу, що в строк до 15.09.2021 р. він має право надіслати суду відповідь на відзив, копію якого направити відповідачам, докази чого надати суду.

12. Роз`яснити сторонам, що позивач може відмовитись від позову, а відповідачі – визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в окремій письмовій заяві.

13. Роз`яснити сторонам, що на будь-якій стадії судового процесу сторони можуть укласти мирову угоду, зробивши спільну письмову заяву і повідомити про це суд.

14. Попередити учасників справи про те, що у разі неможливості виконання вимог цієї ухвали, необхідно подати письмову заяву (клопотання) із зазначенням причин.

15. Попередити учасників справи про можливість застосування судом заходів процесуального примусу у разі:

- порушення порядку під час судового засідання, невиконання розпоряджень судді;

- невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу;

- зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;

- неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин та ін.

16. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копії ухвали направити учасникам справи.

Дата підписання 16.08.2021 р.

Суддя А.В. Лопатін

Часті запитання

Який тип судового документу № 98998926 ?

Документ № 98998926 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98998926 ?

Дата ухвалення - 16.08.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98998926 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 98998926 ?

В Commercial Court of Kyiv Oblast
Previous document : 98998924
Next document : 98998927