Decision № 98701365, 26.07.2021, Commercial Court of Lviv Oblast

Approval Date
26.07.2021
Case No.
914/1457/21
Document №
98701365
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2021 справа № 914/1457/21

Господарський суд Львівської області у складі судді Долінської О.З., за участю секретаря судового засідання Муравець О.М., розглянувши матеріали справи

за позовом: Управління освіти, культури, молоді та спорту Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області, смт. Степанівка, Сумський район Сумської області

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “Транс Ойл Сервіс”, м. Львів

про стягнення заборгованості в розмірі 17 718,00 грн.

Представники сторін:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

26.05.2021р. Управління освіти, культури, молоді та спорту Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області звернулось до Господарського суду Львівської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “Транс Ойл Сервіс” про стягнення заборгованості в розмірі 17 718,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 27.05.2021 р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Судом постановлено розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження. Розгляд справи по суті призначено на 30.06.2021 р.

Як вбачається з матеріалів справи, 29.06.2021 р. представником відповідача подано на електронну адресу суду клопотання про відкладення розгляду справи за вх. № 14834/21, відповідно до якого представник відповідача просив суд відкласти розгляд справи у зв`язку з неможливістю забезпечити явку повноважного представника в судове засідання, яке призначено на 30.06.2021 р.

Крім того, 21.07.2021 р. представником відповідача подано на адресу суду в систему «Електронний суд» заяву про вступ у справу як представника відповідача – Богославець Олега Мирославовича (вх. № 17051/21). У вказаній заяві представник відповідача просив суд залучити його як представника відповідача та надати доступ до електронної справи № 914/1457/21 в підсистемі «Електронний суд».

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 30.06.2021 р. розгляд справи по суті відкладено на 26.07.2021 р. із підстав, викладених в даній ухвалі.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 20.07.2021 р. клопотання позивача - Управління освіти, культури, молоді та спорту Степанівської селищної ради, смт. Степанівка Сумського району Сумської області (за вх. № 16359/21 від 14.07.2021 р.) в частині про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції 26.07.2021 року судом задоволено. Судове засідання з розгляду справи по суті у справі №914/1457/21, яке призначене на 26.07.2021 р. судом постановлено провести в режимі відеоконференції, проведення якої доручити Зарічному районному суду міста Суми.

26.07.2021 р. представник позивача в судове засідання з розгляду справи по суті не з`явився, хоча належно був повідомлений про час, дату та місце судового засідання (докази містяться в матеріалах справи).

26.07.2021 р. представник відповідача в судове засідання з розгляду справи по суті не з`явився, вимог ухвали суду від 27.05.2021 не виконав, письмового відзиву на адресу суду не подав, хоча належно був повідомлений про час, дату та місце судового засідання (докази містяться в матеріалах справи).

Враховуючи ч.3 ст.222 ГПК України, відповідно до якої, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу не здійснюється. Відтак, фіксування судового процесу під час судового засідання 26.07.2021 р. не здійснюється.

Відтак, представник відповідача обізнаний про розгляд справи № 914/1457/21 в Господарському суді Львівської області.

Відповідно до частин третьої та сьомої статті 120 ГПК України виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень. Учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Ухвали у справі відповідачу скеровувались судом за адресою: 79008, м. Львів, вул. Староєврейська, буд. 7А, тобто за його місцезнаходженням, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Заяв про зміну відповідачем місцезнаходження на адресу суду не поступало.

Відповідно до правової позиції Верховного Суду викладеної у постанові від 15.05.2018 у справі № 904/6063/17, отримання поштової кореспонденції залежить від волевиявлення юридичної особи і на неї, як на суб`єкта господарської діяльності покладається обов`язок належної організації отримання поштової кореспонденції пов`язаної із здійснюваною господарською діяльністю. Сам лише факт неотримання скаржником кореспонденції, якою суд із додержанням вимог процесуального закону надсилав ухвалу для вчинення відповідних дій за належною адресою та яка повернулася до суду у зв`язку з її неотриманням адресатом, не може вважатися поважною причиною невиконання ухвали суду, оскільки наведене зумовлено не об`єктивними причинами, а суб`єктивною поведінкою сторони щодо отримання кореспонденції, яка надходила на її адресу (аналогічна позиція викладена в постановах КГС ВС від 16.05.2018 у справі № 910/15442/17, від 10.09.2018 у справі № 910/23064/17, від 24.07.2018 у справі № 906/587/17).

За змістом статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень", кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі (Постанова Верховного Суду від 11.12.18р. у справі № 921/6/18.).

З огляду на викладене вище, суд дійшов висновку, про належне повідомлення відповідача про дату, час та місце розгляду даної справи.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст.202 ГПК України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Частиною 1 ст.202 ГПК України визначено, що неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Згідно ч. 2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Оскільки відповідач, будучи належним чином повідомлений про день, час і місце розгляду даної справи, що підтверджується наявними у справі доказами, не скористався своїм правом на подання відзиву, не заперечив у визначеному Законом порядку проти розгляду справи за його відсутності, справа розглядається за наявними матеріалами у відповідності до приписів ч. 9 ст. 165 та ч. 2 ст. 178 ГПК України.

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.13 ГПК України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін; кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 43 ГПК України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Враховуючи вищенаведене, судом, згідно вимог ГПК України, надавалась в повному обсязі можливість учасникам справи щодо обґрунтування їх правової позиції по суті справи та подання доказів.

Враховуючи те, що норми ст.81 ГПК України щодо обов`язку господарського суду витребувати у сторін документи і матеріали, необхідні для вирішення спору, кореспондуються з диспозитивним правом учасників справи подавати докази, а п.4 ч.3 ст.129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства - свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, господарським судом створені належні умови для надання сторонами доказів в обґрунтування своєї правової позиції у справі.

Отже, судом було забезпечено принцип змагальності сторін, рівність сторін, що полягає у наданні їм однакових можливостей для реалізації ними своїх процесуальних прав, з огляду на сплив строків для подання доказів, з метою дотримання прав позивача на своєчасне вирішення спору.

В силу приписів ст. 2 ГПК України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Одним із основних принципів (засад) господарського судочинства є, зокрема, розумність строків розгляду справи.

Крім того, суд враховує, що пунктом 1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справ упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Порушення права на розгляд справи упродовж розумного строку було неодноразово предметом розгляду Європейського суду з прав людини у справах проти України.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінку сторін, предмет спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи порушенням частини першої статті 6 згаданої Конвенції (рішення Європейського суд з прав людини від 08.11.2005 у справі Смірнова проти України).

Водночас, необґрунтоване відкладення розгляду справи призводить до затягування строків її розгляду і перебування в стані невизначеності учасників процесу, що може призвести до порушення положень ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка покладає на національні суди обов`язок здійснити швидкий та ефективний розгляд справ упродовж розумного строку.

Враховуючи те, що подані сторонами у цій справі докази дозволяють суду встановити та оцінити конкретні обставини (факти), якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги та які мають суттєве значення для вирішення цього спору, а отже, розглянути та вирішити спір і здійснити розподіл судових витрат у цій справі, що в свою чергу, вказує на можливість виконання завдань господарського судочинства та з урахуванням необхідності дотримання розумних строків розгляду справи, суд вважає, що в матеріалах справи доказів достатньо для з`ясування обставин справи і прийняття судового рішення у справі № 914/1457/21.

Позиція позивача.

Між Управлінням освіти, культури, молоді та спорту Степанівської селищної ради та Товариством з обмеженою відповідальністю “Транс Ойл Сервіс” укладено договір про закупівлю № 29 від 03.02.2020 року на загальну 235 759,32 грн. Позовні вимоги позивача обґрунтовані невиконанням відповідачем умов укладеного договору про закупівлю № 29 від 03.02.2020 р. Як вказує позивач, ним придбано Товар у відповідача за договором № 29 від 03.02.2020р. на загальну суму 85 140,00 грн. Загальна сума оплачених, але не використаних талонів (карток, скретч-карт) становить 17 718,00 грн., з них оплачених, але невикористаних талонів (карток, скретч-карт) на дизельне паливо на суму - 4 628,40 грн. та бензину марки А-92 на суму - 13 089,60 грн.

Як зазначає позивач у позовній заяві, упродовж дії договору про закупівлю № 29 від 03.02.2020року використання талонів (карток, скретч -карт) на автозаправних станціях, які знаходяться в місті Суми проходило з великою затримкою, отоварити талони взагалі було неможливо. Дизельним паливом заправляються шкільні автобуси, які підвозять дітей до місця навчання і у зворотному напрямі. Неможливість реалізації талонів на автозаправних станціях призводило до зупинки шкільних автобусів, а також порушення конституційних прав дітей Степанівської об`єднаної територіальної громади на отримання якісної та доступної освіти. У зв`язку з цим, Відповідачу був направлений лист щодо невиконання умов договору 24.12.2020року № 01-15/430, відповідь на вказаний лист відповідачем не надано. Також Відповідачу направлялася претензія від 20 січня 2021 року № 01-15/32 щодо невиконання умов договору № 29 від 03.02.2021, яка залишена відповідачем без відповіді. На підставі наведеного, позивач просить суд стягнути з відповідача 17 718,00 грн. заборгованості. Також позивач просить суд судові витрати зі сплати судового збору покласти на відповідача.

Позиція відповідача.

26.07.2021 р. представник відповідача в судове засідання з розгляду справи по суті не з`явився, вимог ухвали суду від 27.05.2021 не виконав, письмового відзиву на адресу суду не подав, хоча належно був повідомлений про час, дату та місце судового засідання (докази містяться в матеріалах справи). Відповідач у визначеному Законом порядку не заперечив проти позову, не скористався своїми процесуальними правами як відповідач, визначеними ГПК України.

Як вбачається з матеріалів справи, 29.06.2021 р. представником відповідача подано на електронну адресу суду клопотання про відкладення розгляду справи за вх. № 14834/21, відповідно до якого представник відповідача просив суд відкласти розгляд справи у зв`язку з неможливістю забезпечити явку повноважного представника в судове засідання, яке призначено на 30.06.2021 р.

Крім того, 21.07.2021 р. представником відповідача подано на адресу суду в систему «Електронний суд» заяву про вступ у справу як представника відповідача – Богославець Олега Мирославовича (вх. № 17051/21). У вказаній заяві представник відповідача просив суд залучити його як представника відповідача та надати доступ до електронної справи № 914/1457/21 в підсистемі «Електронний суд».

Відтак, представник відповідача обізнаний про розгляд справи № 914/1457/21 в Господарському суді Львівської області.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані суду документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, сукупно оцінивши докази, які мають значення для справи, здійснивши огляд документів, суд встановив наступне.

Між Управлінням освіти, культури, молоді та спорту Степанівської селищної ради (замовник за договором, позивач у справі) та Товариством з обмеженою відповідальністю “Транс Ойл Сервіс” (учасник за договором, відповідач у справі) укладено договір про закупівлю № 29 від 03.02.2020 року на загальну 235 759,32 грн.

Відповідно пункту 1.1. договору про закупівлю № 29 від 03.02.2020 року Відповідач приймає на себе зобов`язання передати Позивачу у власність паливо: бензин марки А-92 (1800літр), та дизельне паливо (7887літр), а Позивач зобов`язується сплатити і прийняти вказаний Товар.

Згідно п. 1.3. договору про закупівлю № 29 від 03.02.2020 року - відпуск Товару здійснюється за довірчими документами талонами (картками, скретч-картки) на отримання товару відповідно до "Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами", затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997.

Відповідно п. 2.1. договору про закупівлю № 29 від 03.02.2020 року - товар вважається переданим Учасником і прийнятим Замовником по кількості і якості з моменту отримання Товару згідно умов Договору.

Підпунктом 5.1.1. договору про закупівлю № 29 від 03.02.2020року, визначено, що поставка Товару здійснюється у вигляді талонів (карток, скретч-карт) в Сумська область, Сумський район, смт. Степанівка, вул. Центральна, 70.

Згідно п.п. 5.1.2. договору про закупівлю № 29 від 03.02.2020 року – передача замовнику товару за цим Договором здійснюється Учасником на АЗС шляхом заправки автомобілів замовника при пред`явленні довіреними особами Замовника талонів (карток, скретч-карт).

У відповідності до п.п. 5.1.3. договору про закупівлю № 29 від 03.02.2020 року - талон (картка, скретч-карта) є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у талоні об`єму і марки Товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених талонах (карток, скретч-картах) вважаються виконаними, при цьому Учасник не може передати Замовнику товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в талоні (картці, скретч-карті).

Підпунктом 5.2. договору про закупівлю № 29 від 03.02.2020року сторони погодили, що Умови постачання товару - самовивезення. Замовник зобов`язується отримати Товар на АЗС до закінчення терміну дії довірчого документу, який зазначений на довірчому документі.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем придбано Товар за договором № 29 від 03.02.2020р. на загальну суму 85 140,00 грн.

Відповідачу направлялася претензія від 20 січня 2021 року за вих. № 01-15/32 щодо невиконання умов договору № 29 від 03.02.2021, яка залишена відповідачем без відповіді.

Загальна сума оплачених, але не використаних талонів (карток, скретч-карт) становить 17 718,00 грн., з них оплачених, але невикористаних талонів (карток, скретч-карт) на дизельне паливо на суму - 4 628,40 грн. та бензину марки А-92 на суму - 13 089,60 грн.

У розділі 10 договору про закупівлю № 29 від 03.02.2020р., сторони визначили строк дії договору, зокрема, у п. п. 10.1, 10.2 сторони передбачили, що цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін. Строк цього договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього договору та діє до 31 грудня 2020 року, але у будь якому випадку до повного виконання зобов`язань.

Позиція суду

Статтею 509 ЦК України визначено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Статтею 174 Господарського Кодексу України визначено, що господарські зобов`язання виникають, зокрема, безпосередньо з господарського договору, інших угод, передбачених законом, але таких, які йому не суперечать, а також внаслідок подій, з якими закон пов`язує настання правових наслідків у сфері господарювання.

Господарські зобов`язання між сторонами виникли на підставі укладеного між сторонами договору про закупівлю № 29 від 03.02.2020 р.

Відповідно до статті 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до частин 1, 2 статті 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (стаття 655 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 664 ЦК України обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов`язок продавця доставити товар;

2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.

Договором купівлі-продажу може бути встановлений інший момент виконання продавцем обов`язку передати товар. Товар вважається наданим у розпорядження покупця, якщо у строк, встановлений договором, він готовий до передання покупцеві у належному місці і покупець поінформований про це. Готовий до передання товар повинен бути відповідним чином ідентифікований для цілей цього договору, зокрема шляхом маркування.

Пунктом 5.1.3 договору про закупівлю № 29 від 03.02.2020 р. передбачено, що талон (картка, скретч-карта) є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у талоні об`єму і марки Товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених талонах (карток, скретч-картах) вважаються виконаними, при цьому Учасник не може передати Замовнику товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в талоні (картці, скретч-карті).

У пункті 5.2. договору про закупівлю № 29 від 03.02.2020 року сторони передбачили Умови постачання товару - самовивезення. Замовник зобов`язується отримати Товар на АЗС до закінчення терміну дії довірчого документу, який зазначений на довірчому документі.

У п. 6.3 договору про закупівлю № 29 від 03.02.2020 року сторони узгодили, що учасник зобов`язаний забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим договором, а також забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом 2 цього договору.

Позивачем на підтвердження отримання від відповідача талонів (карток, скретч-картки) для заправки автомобілів в АЗС долучено до матеріалів справи наступні документи, а саме: видаткова накладна № 18 від 17.02.2020 р. на суму 12 180,00 грн., видаткова накладна № 261 від 23.07.2020 р. на суму 24 240,00 грн., видаткова накладна № 384 від 10.09.2020 р. на суму 24 360,00 грн. Вказані видаткові накладні підписані повноважними представниками сторін та підписи засвідчені печатками юридичних осіб.

Позивачем також долучено до матеріалів справи платіжні доручення про сплату позивачем відповідачу коштів, а саме: платіжне доручення № 75 від 20.02.2020 р. на суму 12 180,00 грн., платіжне доручення № 125 від 28.07.2020 р. на суму 7 272,00 грн., платіжне доручення № 74 від 28.07.2020 р. на суму 16 968,00 грн., платіжне доручення № 452 від 17.09.2020 р. на суму 24 360,00 грн.

Суд відзначає, що факт підписання сторонами видаткових накладних не свідчить про факт передачі відповідачем товару позивачу, а лише підтверджував факт передачі талонів, які надавали позивачу право на отримання відповідної кількості товару у майбутньому.

Картка являє собою емітований Покупцем документ встановленого зразку та форми, одноразового використання, що посвідчує право Покупця та/або уповноваженого ним користувача на одержання певної кількості та певної марки нафтопродукту на АЗС Постачальника.

За умовами укладеного договору про закупівлю № 29 від 03.02.2020 р., який ґрунтується на оголошеному тендері закупівель паливно-мастильних матеріалів, тендерній пропозиції, документах та гарантіях, наданими відповідачем, прийнято безумовне зобов`язання із забезпечення позивачу можливості використання талонів та заправки автомобілів бензином А-92 в кількості 1 800 л на суму 43 632,00 грн., а також дизельним паливом у кількості 7 887 л на суму 192 127,32 грн., усього із ПДВ загальна вартість 235 759,32 грн.

Водночас таку можливість має бути гарантовано відповідачем шляхом заправляння паливом у мережі АЗС.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем у повному обсязі виконано прийняті на себе зобов`язання із своєчасної та повної оплати за товар, який мав бути використаний позивачем шляхом обміну у мережах АЗС оплачених талонів.

Водночас, як зазначено позивачем, підтверджується матеріалами справи, не спростовано відповідачем, останнім не передано позивачу замовлений та оплачений товар на загальну суму 17 718,00 грн.

Відповідач доказів належного виконання зобов`язань за договором про закупівлю № 29 від 03.02.2020 р. не подав.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України, ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу України).

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Відповідно до частини 1 статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (стаття 610 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 2 ст. 693 ЦК України якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Таким чином, неможливість використання талонів у повній кількості доводить не виконання відповідачем зобов`язання з поставки товарів у обсязі та в кількості, погодженій сторонами у договорі про закупівлю № 29 від 03.02.2020 р.

За таких обставин, суд дійшов висновку про прострочення виконання зобов`язання боржником, що в свою чергу є підставою для стягнення з відповідача суми сплачених коштів в сумі 17 718,00 грн.

Станом на момент розгляду справи, заборгованість відповідача перед позивачем в розмірі 17 718,00 грн. не погашена, доказів протилежного суду не надано.

Станом на момент прийняття рішення у справі у матеріалах справи відсутні та відповідачем суду не подані докази, які б спростували позовні вимоги або свідчили про добровільне погашення відповідачем боргу в сумі 17 718,00 грн. Договір про закупівлю № 29 від 03.02.2020 року не визнавався судом недійсним.

Відповідач проти наявності зазначеної заборгованості за договором не заперечив, не спростував доводів позовної заяви, відзиву не подав, не забезпечив явки свого представника в судові засідання, не надав суду належних та допустимих доказів про наявність інших обставин ніж ті, які досліджені в ході судового розгляду.

Враховуючи те, що позивачем подано суду достатньо доказів на обгрунтування позовних вимог, а відповідачем не подано жодних доказів, які б спростовували позовні вимоги або свідчили про добровільне їх погашення, позовні вимоги є такими, що підлягають до задоволення в заявленій сумі, а саме в сумі 17 718,00 грн.

Відповідно до вимог ч.1 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ч.1 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У відповідності до ст.76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Статтею 86 ГПК України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За таких обставин, відповідачем не спростовано доводів позовної заяви, а судом не виявлено на підставі наявних документів у справі інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору.

Таким чином, враховуючи зазначене, на підставі наявних в матеріалах справи доказів, суд дійшов висновку, що сума основної заборгованості відповідача перед позивачем в розмірі 17 718,00 грн. є обґрунтованою і підлягає стягненню з відповідача на час ухвалення рішення у даній справі.

У зв`язку з викладеним, враховуючи вищенаведені положення норм чинного законодавства України, приймаючи до уваги встановлені фактичні обставини справи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими, доведеними належними, допустимими, достовірними, вірогідними доказами, не спростовані відповідачем і таким чином позовні вимоги підлягають до задоволення повністю.

Судові витрати.

Представником позивача при зверненні до суду з даним позовом, сплачено судовий збір в розмірі 2 270,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 353 від 06.05.2021 р. на суму 2 270,00 грн.

Судовий збір в розмірі 2 270,00 грн., відповідно до ст. 129 ГПК України, покладається на відповідача, так як спір виник з його вини і ним не погашено суму заборгованості на час ухвалення рішення у справі.

В судовому засіданні 26.07.2021 р., відповідно до ч. 1 ст. 240 ГПК України, проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Керуючись ст. ст. 2, 13, 43, 46, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, ч. 9 ст. 165, ч.2 ст. 178, ч. 1, ч. 3 ст. 202, ч.3 ст. 222, ст. 252, ст.ст. 236-241, 327 ГПК України, суд –

УХВАЛИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “Транс Ойл Сервіс” (79008, м. Львів, вул. Староєврейська, буд. 7А; код ЄДРПОУ № 42647162) на користь позивача: Управління освіти, культури, молоді та спорту Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області (42305, Сумська область, Сумський район, смт. Степанівка, вул. Центральна, буд. 70; код ЄДРПОУ № 41852055) 17 718,00 грн. основної заборгованості та 2 270,00 грн. понесених витрат на сплату судового збору.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили відповідно до ст. 327 ГПК України.

4. Рішення набирає законної сили відповідно до ст. 241 ГПК України та може бути оскаржене до Західного апеляційного господарського суду в порядку і строки, передбачені ст.ст. 256, 257 ГПК України.

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/.

Повний текст рішення складено 02.08.2021 р.

Суддя О.З. Долінська

Часті запитання

Який тип судового документу № 98701365 ?

Документ № 98701365 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 98701365 ?

Дата ухвалення - 26.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98701365 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 98701365 ?

В Commercial Court of Lviv Oblast
Previous document : 98701362
Next document : 98701366