Court decree № 98685943, 29.07.2021, Berdianskyi City-Raion Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
29.07.2021
Case No.
326/644/19
Document №
98685943
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 326/644/19

1-кп/310/85/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2021 рокум. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області у складі

головуючого судді Богомолової Л.В.

суддів Вірченко О.М., Морока С.М.

при секретарі Рибалка Н.М.

за участю прокурора Федорченко К.В.

за участю захисників Єременко Р.С., Казімірчук Є.В., Бучакчийського В.С., Литвиненко Т.М.

за участю обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі Бердянського міськрайонного суду клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та продовження обов`язків ОСОБА_3 , суд, -

ВСТАНОВИВ:

У судовому засіданні за обвинуваченням ОСОБА_2 у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.187 КК України, ОСОБА_1 у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.187 КК України, ОСОБА_3 у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, ОСОБА_5 у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, ОСОБА_4 у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.185, ч.1 ст.309 КК Українипрокурор Федорченко К.В. заявив клопотання щодо продовження строку тримання під вартою обвинуваченим ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , оскільки існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України. Крім того просить продовжити обвинуваченому ОСОБА_3 існуючи обов`язки.

Обвинувачений ОСОБА_1 та захисник Єременко Р.С. просять обрати запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, у вигляді домашнього арешту.

Обвинувачений ОСОБА_2 та захисник Казімірчук Є.В. просять обрати запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, оскільки обвинувачений за станом здоров`я потребує лікування.

Обвинувачений ОСОБА_3 та його захисник Литвиненко Т.М. не заперечують щодо задоволення клопотання прокурора в частині продовження обов`язків.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисник Бучакчийський В.С. розгляд клопотання залишають на розсуд суду.

Вислухавши думку учасників судового засідання, суд приходить до наступних висновків:

Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою, суд враховує вимоги ст.29 Конституції України, ст.9 Загальної Декларації прав людини, ст.5 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод і ст.12 КПК України, за змістом яких обмеження права особи на свободу й особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках, за встановленою процедурою, а також той факт, що взяття під варту є найбільш суворим запобіжним заходом.

Згідно з вимогами ч.ч.1, 3 ст.331 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо обвинуваченого. До спливу продовженого строку суд зобов`язаний повторно розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою, якщо судове провадження не було завершене до його спливу.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 04.06.2021 року обвинуваченим ОСОБА_1 та ОСОБА_2 продовжена міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів по 03 серпня 2021 року включно.

У частині 2 статті 177 КПК України визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

За правилами ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч.5 ст.176 цього Кодексу.

Відповідно до ст.17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Суду як джерело права.

Частиною 5 статті 9 КПК України визначено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обвинувачуються у скоєнні особливого тяжкого злочину, раніше неодноразово судимі за корисні злочини, судимість за які не погашена у встановленому законом порядку, тому у суду є підстави вважати щодо можливості вчинити інше кримінальне провадження, а також розуміючи невідворотність покарання, можуть переховуватися від суду.

При цьому суд приймає до уваги, що ОСОБА_2 засуджений вироком Кузнецовського міського суду Рівненської області від 10 листопада 2020 року за ст.185 ч.4,185 ч.3 КК України до 5 років позбавлення волі.

Вказані вище обставини, а також підвищена суспільна небезпека злочинів, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , на думку суду, дають підстави для висновку, що продовжують існувати з боку обвинувачених ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме, можливість переховування від органів досудового розслідування та/або суду та вчинення іншого кримінального правопорушення.

На думку суду, жоден із більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, не може запобігти зазначеним ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Крім того, неможливість перебування обвинуваченого ОСОБА_2 під вартою внаслідок стану здоров`я встановлюється у визначеному законом порядку. Будь-які докази, які б свідчили про те, що ОСОБА_2 не може утримуватися під вартою у зв`язку зі станом здоров`я, суду не надано.

При вирішенні даного питання судом також враховано положення ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів .

Також ЄСПЛ неодноразово у своїх рішеннях підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням конкретних обставин.

Продовження тримання особи під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу , який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості (рішення ЄСПЛ у справі Харченко проти України від 10 лютого 2011 року).

При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою міститься і в положеннях ст.ст.177, 178, 183 КПК України та враховано судом при вирішенні даного питання.

З моменту взяття обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 під варту та до моменту вирішення вказаного клопотання не змінилися обставини, які стали підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та не змінилася обстановка, яка дає суду підстави вважати, що належну процесуальну поведінку обвинувачених може забезпечити і більш м`який запобіжний захід.

Будь-яких даних про зменшення чи відсутність ризиків для застосування обвинуваченим більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, в судовому засіданні не встановлено.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини доцільність продовження строку тримання під вартою ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи зменшуються ризики, які стали підставою для взяття особи під варту на початковій стадії розслідування. Кожне наступне продовження строку тримання під вартою має містити детальне обґрунтування ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстава для втручання в право особи на свободу. Наявність підстав для тримання особи під вартою та доцільність продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на презумпцію невинуватості переважають над принципом поваги до особистої свободи.

Враховуючи обставини, перераховані у ст.178 КПК України, а також доведеність прокурором, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч.1 ст.176 КПК України, не може запобігти доведеним ризикам, суд вважає за необхідне продовжити строк тримання під вартою обвинуваченим ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , на строк, що не може перевищувати двох місяців.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Колегія суддів приймає до уваги клопотання прокурора, думку обвинуваченого ОСОБА_3 та його захисника, матеріали клопотання, та приходить до висновку про необхідність продовжити до 26.09.2021 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , а саме: 1) прибувати за викликом до суду, 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду, 3) повідомляти прокурора чи суд про зміну свого проживання та/або місця роботи.

Крім того, суд приймає до уваги те, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених на ОСОБА_3 є запобігання спробам перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Ризики, встановленні судом при застосуванні до обвинуваченого запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 194, 199, 331, 371, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Міру запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 залишити без змін - у виді взяття під варту ( утримання під вартою), продовживши строк запобіжного заходу на строк 60 днів з 29 липня 2021 року по 26 вересня 2021 року включно.

Продовжити обвинуваченому ОСОБА_3 покладені на нього обов`язки на строк 60 днів з 29 липня 2021 року по 26 вересня 2021 року включно 1) прибувати за викликом до суду, 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду, 3) повідомляти прокурора чи суд про зміну свого проживання та/або місця роботи.

Копію ухвали вручити учасникам судового засідання.

Копію ухвали надіслати СИЗО-11 пос. Камений Вольнянського району Запорізької області.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка тримається під вартою, в той же строк з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали складено 30.07.2021 року .

Головуючий суддя Бердянського

міськрайонного суду Л.В. Богомолова

Суддя Бердянського

міськрайонного суду О.М.Вірченко

Суддя Бердянського

міськрайонного суду С.М.Морока

Часті запитання

Який тип судового документу № 98685943 ?

Документ № 98685943 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98685943 ?

Дата ухвалення - 29.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98685943 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 98685943 ?

В Berdianskyi City-Raion Court of Zaporizhzhia Oblast
Previous document : 98685942
Next document : 98685947