Decision № 98664255, 30.07.2021, Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City

Approval Date
30.07.2021
Case No.
333/2339/21
Document №
98664255
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №333/2339/21

Провадження №2/333/2303/21

ЗАОЧНЕ рішення

Іменем України

30 липня 2021 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

судді Варнавської Л.О.

за участю секретаря судового засідання Христової Н.К.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Запорізьке обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк» (м.Запоріжжя, пр.Соборний, 48) до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) про стягнення заборгованості,-

встановив:

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» в особі філії – Запорізьке обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк звернулося до Комунарського районного суду м. Запоріжжя із позовом до ОСОБА_1 в якому просить стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість у розмірі 27384,30 гривень та судові витрати у розмірі 2270 гривні, посилаючись на те, 09 січня 2019 року між акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_1 укладено заяву про приєднання № 99348809/090119 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

Шляхом підписання Заяви про приєднання до ДКБО фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), Відповідач беззастережно приєднався до ДКБО в редакції, яка на день підписання Заяви на приєднання розміщена інтернет-сторінці Банку www.oschadbank.ua та уклав з Банком Договір, складовою частиною якого є умови договору банківського рахунку.

Відповідно до п.3.4.1 даної Заяви Банк відкрив на ім`я Відповідача поточний рахунок в гривні України. На виконання умов ДКБО Банк надав Відповідачу платіжну картку та ПІН-конверт до неї.

Відповідно до заяви про приєднання до ДКБО, Відповідачу встановлено кредит в розмірі 23 000,00 грн. Кредитний договір діє до повного виконання Клієнтом всіх грошових зобов`язань за Кредитним договором. Перебіг строку кредитування починається з дати надання Банком Клієнту Кредиту/встановлення ліміту кредитування.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Банк направив на адресу Відповідача вимогу від 08.02.2021р. №107.20/2-230 про дострокове погашення заборгованості по кредиту

Станом на 01.04.2021 року розмір заборгованості Відповідача перед Банком становить 27 384,30 гривень, яка складається: заборгованість за кредитом 22 734,45 грн., заборгованість за відсотками 3 506,82 грн., комісія 270,25 грн.,

розмір 3% річних на суму нарахованих та несплачених процентів - 38,03 грн.; розмір 3% річних на суму простроченого кредиту - 182,62 грн.,

втрати від інфляції за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом - 126,28 грн., втрати від інфляції за несвоєчасне погашення кредиту - 525,85 грн.

Тому позивач змушений звернутися до суду за захистом своїх порушених.

Ухвалою від 20.04.2021 року суддя прийняла позовну заяву до розгляду та відкрила провадження у справі, а також відповідно до ст. 274 ЦПК України вирішила розглядати дану справу за правилами спрощеного позовного провадження.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд справи у відсутність представника позивача, підтримав викладене в позовній заяві, наполягав на позовних вимогах, просив суд задовольнити їх в повному обсязі, не заперечував проти ухвалення заочного рішення по справі.

Відповідач повідомлений судом належним чином про дату, час та місце розгляду справи, повторно у судове засідання не з`явився та не повідомив суд про причини неявки. Оскільки суд не має відомостей про причину неявки відповідача, повідомленого належним чином, відповідно до вимог ч.1 ст.280 Цивільно-процесуального кодексу України, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Суд, вивчивши матеріали справи та дослідивши письмові докази, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 Конституції України, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносин, що виникають у державі.

У відповідності з п. 1 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ратифікованої Україною, Законом України №475/97-ВР від 17.07.1997 року, яка відповідно до ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, кожна людина при визначенні її громадянських прав та обов`язків має право на справедливий розгляд справи незалежним та безстороннім судом.

Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному гарантується судовий захист його прав і свобод.

Згідно зі ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до ст. 12,13 ЦПК України, суд розглядає справи на принципах змагальності і диспозитивності.

Згідно зі ст. 13 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ст.ст. 76,81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

09 січня 2019 року між акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_1 укладено заяву про приєднання № 99348809/090119 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

Шляхом підписання Заяви про приєднання до ДКБО фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), Відповідач беззастережно приєднався до ДКБО в редакції, яка на день підписання Заяви на приєднання розміщена інтернет-сторінці Банку www.oschadbank.ua та уклав з Банком Договір, складовою частиною якого є умови договору банківського рахунку.

Відповідно до п.3.4.1 даної Заяви Банк відкрив на ім`я Відповідача поточний рахунок в гривні України. На виконання умов ДКБО Банк надав Відповідачу платіжну картку та ПІН-конверт до неї.

Відповідно до заяви про приєднання до ДКБО, Відповідачу встановлено кредит в розмірі 23 000,00 грн.

Відповідно до п. 1.7 розділу XXII ДКБО датою укладення Кредитного договору є дата підписання Заяви на встановлення відновлюваної кредитної лінії (Кредиту) уповноваженим представником (працівником) Банку; датою надання Кредиту (частин Кредиту) є дата використання Клієнтом Кредиту (кредитних коштів)

Кредитний договір діє до повного виконання Клієнтом всіх грошових зобов`язань ЗІ. Кредитним договором. Перебіг строку кредитування починається з дати надання Банком Клієнту Кредиту/встановлення ліміту кредитування.

Згідно до п. 1.20 розділу XXII ДКБО, сплата нарахованих процентів за користування Кредитом (в т.ч. процентів за користування Кредитом протягом Грейс періоду)/обов`язкового щомісячного платежу/ процентів за Несанкціонованим овердрафтом та сплата комісійних винагород, що передбачені Заявою на встановлення відновлюваної кредитної лінії (Кредиту) здійснюється не пізніше 25 числа кожного місяця шляхом договірного списання коштів з Карткового рахунку Клієнта. У разі несплати вищезазначених платежів у визначений розрахунковий період, сума заборгованості, яка підлягала погашенню, наступного робочого дня переноситься на відповідні рахунки для обліку простроченої заборгованості

Відповідно до п. 1.27, п.1.29 розділу XXII ДКБО будь-яке невиконання Клієнтом умов Договору породжує у Банка право достроково відкликати Кредит, а у Клієнта створює обов`язок достроково погасити заборгованість за Кредитом в повному обсязі та сплатити всі інші платежі, передбачені Договором.

Якщо Банк на підставі Договору вимагає здійснення внесків (платежів), строк сплати яких не настав, або повернення Кредиту, такі внески (платежі) або повернення Кредиту мають бути здійснені Клієнтом протягом ЗО (тридцяти) календарних днів, з дня одержання повідомлення про таку вимогу від Банку. Якщо протягом цього періоду Клієнт усуне порушення умов Договору, вимога Банку втрачає чинність.

08.02.2021 року Банк направив на адресу ОСОБА_1 вимогу №107.20/2-230 про дострокове погашення заборгованості по кредиту.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти, як це передбачено ч. 1 ст. 1048 ЦК України.

За визначенням ч. 1 ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно зі ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Визначення поняття зобов`язання міститься у ч. 1 ст. 509 ЦК України, відповідно до якої зобов`язання - це правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 611 ЦК України визначено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Порушенням зобов`язання, відповідно до ст. 610 ЦК України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Наслідки прострочення позичальником повернення позики визначено у ст. 1050 ЦК України. Якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 ЦК України.

Станом на 01.04.2021 року розмір заборгованості Відповідача перед Банком становить 27 384,30 (двадцять сім тисяч триста вісімдесят чотири грн. 30 коп.) гривень, яка складається: заборгованість за кредитом 22 734,45 грн., заборгованість за відсотками 3 506,82 грн., комісія 270,25 грн.,

розмір 3% річних на суму нарахованих та несплачених процентів - 38,03 грн.; розмір 3% річних на суму простроченого кредиту - 182,62 грн.,

втрати від інфляції за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом - 126,28 грн., втрати від інфляції за несвоєчасне погашення кредиту - 525,85 грн.

Згідно з п.9.1 ДКБО розділу IX за невиконання або несвоєчасне, не в повному обсязі виконання Клієнтом будь-якого грошового зобов`язання перед Банком у розмірі та в строки, передбачені Договором, Банк має право нараховувати на суми прострочених платежів та стягувати пеню за кожен день прострочення, починаючи з дня, коли відповідна сума мала бути сплачена, до дати фактичної її сплати, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, якщо інше не передбачено Договором.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, йа вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Виходячи з презумпції свободи правочину та паритету сторін у визначенні умов договору, суд вважає, що сторони, які уклали договір, прийняли на себе тягар виконання зобов`язань за ним, тому не вбачає підстав для відмови в задоволенні позову.

Судом встановлено, що відповідач не виконав взяті на себе зобов`язання, внаслідок чого утворилась заборгованість і у позивача виникло право вимагати її повернення.

Враховуючи, що на час розгляду справи судом сума заборгованості позичальником не сплачена та матеріали справи не містять доказів того, що відповідачем було здійснено заходи по погашенню заборгованості, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

На підставі ч. 1ст.141 ЦПК сплачений позивачем і документально підтверджений судовий збір в сумі 2270 грн. покладається судом на відповідача

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 522, 530, 536, 610-612, 617, 625, 629, 1049, 1054, 1056-1 ЦК України, ст.ст. 4,12,13,76,81,141,280,289 ЦПК України, суд,-

вирішив:

Позов Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Запорізьке обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк (м.Запоріжжя, пр.Соборний, 48) до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) про стягнення заборгованості – задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ) на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (м.Запоріжжя, пр.Соборний, 48, ЄДРПОУ 02760363, МФО 313957, р\р НОМЕР_2 в ОПРЕРВ) 27384 (двадцять сім тисяч триста вісімдесят чотири) гривні 30 копійок заборгованості по кредитному договору № 99348809/090119 від 09.01.2019 року.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ) на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (м.Запоріжжя, пр.Соборний, 48, ЄДРПОУ 02760363, МФО 313957, р\р НОМЕР_2 в ОПРЕРВ) 2270 грн. судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на поданні заяви про його поновлення – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Запорізького апеляційного суду через Комунарський районний суд м. Запоріжжя. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому відповідного рішення суду.

Повний текст рішення складено 30.07.2021 року.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя Л.О. Варнавська

Часті запитання

Який тип судового документу № 98664255 ?

Документ № 98664255 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 98664255 ?

Дата ухвалення - 30.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98664255 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 98664255 ?

В Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City
Previous document : 98664253
Next document : 98664257