Court decree № 97677853, 14.06.2021, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
14.06.2021
Case No.
752/13310/21
Document №
97677853
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 752/13310/21

Провадження № 2/752/7317/21

У Х В А Л А

14.06.2021 року Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Колдіної О.О.,

з участю секретаря Потапенко Д.І.,

розглянувши заяву представника позивача про забезпечення позову у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Гаражно-будівельного кооперативу «Печерський», третя особа: голова правління Гаражно-будівельного кооперативу «Печерський» ОСОБА_2 про усунення перешкод у користуванні електроенергією, зобов`язання здійснити дії та відшкодування матеріальної шкоди,

в с т а н о в и в:

в провадженні Голосіївського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до Гаражно-будівельного кооперативу «Печерський», третя особа: голова правління Гаражно-будівельного кооперативу «Печерський» ОСОБА_2 про усунення перешкод у користуванні електроенергією, зобов`язання здійснити дії та відшкодування матеріальної шкоди.

Відповідно до поданої заяви позивач просить визнати незаконними дії відповідача щодо припинення постачання електроенергії до гаражного боксу № НОМЕР_1 (ряд 1а), гаражів АДРЕСА_7), АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які належать ОСОБА_1 на праві власності, та розташовані на території ГБК «Печерський» за адресою: АДРЕСА_4 , зобов`язати ГБК «Печерський» відновити електропостачання електроенергії до гаражного боксу № НОМЕР_1 (ряд 1а), гаражів АДРЕСА_7), АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які належать ОСОБА_1 на праві власності, та розташовані на території ГБК «Печерський» за адресою: АДРЕСА_4 , стягнути з ГБК «Печерський» матеріальну шкоду в розмірі 44 109 грн. та судові витрати у справі.

Представником позивача подано заяву про забезпечення позову, шляхом зобов`язання Гаражно-будівельного кооперативу «Печерський» та Голови правління Гаражно-будівельного кооперативу «Печерський» ОСОБА_2. негайно поновити постачання електричної енергії до нерухомого майна - гаражного боксу АДРЕСА_8), гаражів АДРЕСА_7), АДРЕСА_9), АДРЕСА_11), АДРЕСА_5 , АДРЕСА_12, яке належить ОСОБА_1 на праві власності і розташоване на території ГБК «Печерський» за адресою: АДРЕСА_4 ; заборонити Гаражно-будівельному кооперативу «Печерський» та Голові правління Гаражно-будівельного кооперативу «Печерський» ОСОБА_2 вчиняти дії, направлені на припинення/зупинення постачання електричної енергії до нерухомого майна - гаражного боксу АДРЕСА_8), гаражів АДРЕСА_7), АДРЕСА_9), АДРЕСА_11), АДРЕСА_5 , АДРЕСА_12, яке належить ОСОБА_1 на праві власності і розташоване на території ГБК «Печерський» за адресою: АДРЕСА_4 .

Свою заяву представник ОСОБА_1 обгрунтовує тим, що позивач є членом Гаражно-будівельного кооперативу "Печерський" та власником розташованого на території вказаного кооперативу нерухомого майна - гаражного боксу № НОМЕР_1 (ряд 1а), гаражів АДРЕСА_7), АДРЕСА_9), АДРЕСА_11), АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , що підтверджується відповідними правовстановлюючими документами, копії яких додаються.

Задля електропостачання до належного позивачу нерухомого майна на території ГБК «Печерський» встановлено окремий лічильник, за показами якого він щомісячно сплачує витрати на електроенергію.

З невідомих позивачеві причин, 23.04.2021 відповідачем здійснено відключення належних ОСОБА_1 приміщень від електропостачання.

Вказані дії відповідача є протиправними та такими, що порушують законні права та інтереси позивача.

Вчинення відповідачем зазначених дій призвело до завдання позивачеві значних матеріальних втрат, що виразились у пошуку альтернативних варіантів заміни електропостачання, внаслідок чого ОСОБА_1 24 квітня 2021 року був змушений укласти з ФОП ОСОБА_3 договір оренди обладнання №204 -генератора FG Wilson, у зв`язку з чим кожного дня з 24.04.2021 р. він несе значні матеріальні витрати. Станом на 14.05.2021 р. на оренду обладнання разом із доставкою витрачено 24 155, 00 грн., на заправку та обслуговування обладнання - 19954грн, що разом становить 44 109,00 грн..

Представник позивача зазначає, що невжиття заходів забезпечення позову призведе до істотного порушення прав та законних інтересів позивача та завдання йому значних матеріальних збитків, може істотно складнити ефективний захист та поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звертається до суду.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що заява підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.149 ЦПК України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Згідно з ст.150 ЦПК України позов забезпечується: 1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб; 1-1) накладенням арешту на активи, які є предметом спору, чи інші активи відповідача, які відповідають їх вартості, у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; 2) забороною вчиняти певні дії; 3) встановленням обов`язку вчинити певні дії, у разі якщо спір виник із сімейних правовідносин; 4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов`язання; 5) зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту; 6) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку; 8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів; 9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; 10) іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України за № 9 від 22.12.2006 р. «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» суд, при розгляді заяви про забезпечення позову, повинен з`ясувати характер спору, що виник між сторонами, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати позивач, суті позовних вимог.

Забезпечення позову - це сукупність встановлених законом заходів, що вживаються судом за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо існує ймовірність невиконання судового рішення у майбутньому або виникнення складнощів під час його виконання.

Тобто, вжиття заходів забезпечення позову є заходом забезпечення в майбутньому виконання судового рішення.

Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду у разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками цього судового процесу.

Така позиція викладена в постанові Верховного Суду у справі від 06.05.2020 у справі № 700/720/17.

Судом встановлено, що між сторонами існує спір щодо правомірності дій відповідача щодо відключення постачання електричної енергії до нерухомого майна - гаражного боксу № НОМЕР_1 (ряд 1а), гаражів АДРЕСА_7), АДРЕСА_9), АДРЕСА_10, яке належить ОСОБА_1 на праві власності і розташоване на території ГБК «Печерський» за адресою: АДРЕСА_4 , та відшкодування завданих збитків.

Звертаючись до суду із заявою про забезпечення позову, представник позивача просить суд зобов`язати Гаражно-будівельний кооператив «Печерський» та голову правління Гаражно-будівельного кооперативу «Печерський» ОСОБА_2. негайно поновити постачання електричної енергії до нерухомого майна - гаражного боксу АДРЕСА_8), гаражів АДРЕСА_7), АДРЕСА_9), АДРЕСА_11), АДРЕСА_5 , АДРЕСА_12, яке належить ОСОБА_1 на праві власності і розташоване на території ГБК «Печерський» за адресою: АДРЕСА_4 ; заборонити Гаражно-будівельному кооперативу «Печерський» та голові правління Гаражно-будівельного кооперативу «Печерський» ОСОБА_2. вчиняти дії, направлені на припинення/зупинення постачання електричної енергії до нерухомого майна - гаражного боксу АДРЕСА_8), гаражів АДРЕСА_7), АДРЕСА_9), АДРЕСА_11), АДРЕСА_5 , АДРЕСА_12, яке належить ОСОБА_1 на праві власності і розташоване на території ГБК «Печерський» за адресою: АДРЕСА_4 .

Забезпечення позову шляхом заборони вчинення дій, направлених на припинення/зупинення постачання електричної енергії до нерухомого майна - гаражного боксу АДРЕСА_8), гаражів АДРЕСА_7), АДРЕСА_9), АДРЕСА_10 суд вважає обґрунтованим заходом забезпечення позову, який відповідає характеру спірних правовідносин, і зможе забезпечити в подальшому виконання рішення суду у разі задоволення позову та не призведе до подальшого порушення прав заявника на час розгляду справи.

Однак, у задоволенні заяви про забезпечення позову шляхом зобов`язання Гаражно-будівельного кооперативу «Печерський» та голови правління Гаражно-будівельного кооперативу «Печерський» ОСОБА_2 негайно поновити постачання електричної енергії до нерухомого майна - гаражного боксу АДРЕСА_8), гаражів АДРЕСА_7), АДРЕСА_9), АДРЕСА_11), АДРЕСА_5 , АДРЕСА_12, яке належить ОСОБА_1 на праві власності і розташоване на території ГБК «Печерський» за адресою: АДРЕСА_4 суд вважає за необхідне відмовити, оскільки даний вид забезпечення призведе до вирішення спору по суті до розгляду справи судом, що не відповідає меті забезпечення позову.

Враховуючи викладене, суд вважає, що заява про забезпечення позову підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.151, 152, 153 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

заяву представника позивача про забезпечення позову у цивільній справі за позовом за позовом ОСОБА_1 до Гаражно-будівельного кооперативу «Печерський», третя особа: голова правління Гаражно-будівельного кооперативу «Печерський» ОСОБА_2 про усунення перешкод у користуванні електроенергією, зобов`язання здійснити дії та відшкодування матеріальної шкоди задовольнити частково.

Заборонити Гаражно-будівельному кооперативу «Печерський» та голові правління Гаражно-будівельного кооперативу «Печерський» ОСОБА_2 вчиняти дії, направлені на припинення/зупинення постачання електричної енергії до нерухомого майна - гаражного боксу АДРЕСА_8), гаражів АДРЕСА_7), АДРЕСА_1 , АДРЕСА_12, яке належить ОСОБА_1 на праві власності і розташоване на території ГБК «Печерський» за адресою: АДРЕСА_4 .

У задоволенні іншої частини заяви - відмовити.

Стягувачем за даною ухвалою є ОСОБА_1 ( АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ), а боржником Гаражно-будівельний кооператив «Печерський» (код ЄДРПОУ 22921752, м.Київ, вул. Камишанська, 4).

Ухвала є виконавчим документом.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню.

Строк пред`явлення ухвали до виконання становить 3 (три) роки.

Копію ухвали надіслати сторонам.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення до Київського апеляційного суду.

Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 97677853 ?

Документ № 97677853 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 97677853 ?

Дата ухвалення - 14.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97677853 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 97677853 ?

В Holosiivskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 97677852
Next document : 97677862