Decision № 97647641, 10.06.2021, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Approval Date
10.06.2021
Case No.
592/5473/21
Document №
97647641
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа№592/5473/21

Провадження №2/592/1441/21

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми у складі: головуючого судді Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернулася до суду із вказаним позовом, який представник підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 01.04.2020 року наказом АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» №1577/ВК від 01.04.2020 року її, ОСОБА_1 , було звільнено з роботи, у зв`язку з переведенням працівника, за його згодою, до АТ «Сумське НВО – Інжиніринг», на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП України, що підтверджується копією трудової книжки. При звільненні, внаслідок відсутності грошових коштів, відповідач нарахував, але не виплатив позивачу заборгованість із заробітної плати в розмірі 37424,61 грн. Тому позивач просить стягнути з відповідача на її користь невиплачену заробітну плату в розмірі 37424,61 та середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні, виходячи з розміру середньоденної заробітної плати 405,11 грн.

Ухвалою суду від 05.05.2021 року відкрито спрощене позовне провадження у вказаній цивільній справі та призначено судове засідання для розгляду справи по суті з викликом сторін.

Представник відповідача, повідомлений належним чином про час та місце судового розгляду справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не сповістив, надав письмовий відзив на позовну заяву, де зазначив про заперечення проти заявлених вимог ОСОБА_1 щодо стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні в сумі 109784,81 грн. Так, згідно довідки Товариства середньоденна заробітна плата ОСОБА_1 становила 362,62 грн., а тому розмір середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні за період з 01.04.2020 року по 30.04.2021 року складає 98270,02 грн. Додатково зауважено про необхідність зменшення розміру відшкодування за час затримки розрахунку при звільненні, з урахуванням принципу справедливості та співмірності, оскільки сума середнього заробітку, яка може бути стягнута за рішенням суду, становить 98270,02 грн., в той час як невиплачена заборгованість із заробітної плати складає лише 37424,61 грн. Задоволення заявлених позовних вимог у повному обсязі покладе на роботодавця надмірний майновий тягар та унеможливить виконання ним своїх зобов`язань з виплати заробітної плати перед іншими працівниками.

Суд, вивчивши матеріали справи в їх сукупності, вважає, що позов підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 з 01.07.1992 року по 01.04.2020 року перебувала у трудових відносинах з АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання», що підтверджується копією трудової книжки (а.с.6).

Наказом АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» №1577/ВК від 01.04.2020 року ОСОБА_1 було звільнено з роботи, у зв`язку з переведенням працівника, за його згодою, до АТ «Сумське НВО – Інжиніринг», на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП України (а.с.6).

При звільненні відповідач не виплатив позивачу заборгованість по заробітній платі, яка станом на 01.04.2020 року становила 37424 грн. 61 коп., що підтверджується розрахунковим листом Товариства за роботу в цеху №11 за липень 2020 року (а.с.7), сума заборгованості не була виплачена до цього часу.

Між сторонами склалися трудові правовідносини, що регулюються КЗпП України.

Згідно ст. ст. 22, 94, 97 КЗпП України, ст. ст. 1, 21, 24 ЗУ «Про оплату праці», на власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу покладений обов`язок виплачувати працівнику заробітну плату.

Згідно ч. 1 ст. 116 КЗпП України, при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

Будь-яких доводів та аргументів на спростування відомостей, зазначених в копії розрахункового листка, альтернативної довідки про розмір заборгованості перед працівником або документу, що підтверджує проведення повного розрахунку, відповідачем надано не було.

За таких обставин, суд вважає необхідним стягнути з відповідача на користь ОСОБА_1 суму невиплаченої заробітної плати (за вирахуванням податків) в розмірі 37424 грн. 61 коп.

Згідно ст. 117 КЗпП України, в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Відповідно до роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, наданих в п. 20 постанови №13 від 24.12.1999 року «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці», установивши при розгляді справи про стягнення заробітної плати у зв`язку із затримкою розрахунку при звільненні, що працівникові не були виплачені належні йому від підприємства, установи, організації суми в день звільнення, коли ж він у цей день не був на роботі, - наступного дня після пред`явлення ним роботодавцеві вимог про розрахунок, суд на підставі ст.117 КЗпП стягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку, а при непроведенні його до розгляду справи – по день постановлення рішення, якщо роботодавець не доведе відсутності в цьому своєї вини. Сама по собі відсутність коштів у роботодавця не виключає його відповідальності.

Як вбачається з Довідки АТ «Сумське НВО» 16-07/424 від 08.06.2021 року, середньоденна заробітна плата ОСОБА_1 становила 362,68 грн.

Таким чином, оскільки, станом на 10.06.2021 року, належні до виплати ОСОБА_1 грошові суми, в порушення вимог ст. 116 КЗпП України, фактично виплачені не були, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні в розмірі 107353 грн. 28 коп., за період з 02.04.2020 року по 10.06.2021 року, що складає 296 робочих днів, при середньоденній заробітній платі позивача 362,68 грн. (296 роб.дн. х 362,68 грн. = 107353,28 грн.).

Разом з тим, суд приймає до уваги правову позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену у постанові по справі №761/9584/15-ц від 26.06.2019 року, де зазначено про можливість зменшення судом розміру відшкодування, передбаченого ст. 117 КЗпП України, з урахуванням принципів справедливості та співмірності.

Так, Закон покладає на підприємство, установу, організацію обов`язок провести зі звільненим працівником повний розрахунок, виплатити всі суми, що йому належать. У разі невиконання такого обов`язку наступає передбачена статтею 117 КЗпП України відповідальність.

Метою такого законодавчого регулювання є захист майнових прав працівника у зв`язку з його звільненням з роботи, зокрема захист права працівника на своєчасне одержання заробітної плати за виконану роботу, яка є основним засобом до існування працівника, необхідним для забезпечення його життя.

Однак, встановлений статтею 117 КЗпП України механізм компенсації роботодавцем працівнику середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні не передбачає чітких критеріїв оцінки пропорційності щодо врахування справедливого та розумного балансу між інтересами працівника і роботодавця.

Слід також мати на увазі, що працівник є слабшою, ніж роботодавець стороною у трудових правовідносинах. Водночас у вказаних відносинах і працівник має діяти добросовісно щодо реалізації своїх прав (не допускаючи дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах), і інтереси роботодавця також мають бути враховані. Тобто має бути дотриманий розумний баланс між інтересами працівника та роботодавця.

Невизнання за судом права на зменшення розміру відповідальності може призводити до явно нерозумних і несправедливих наслідків.

Зменшуючи розмір відшкодування, визначений виходячи з середнього заробітку за час затримки роботодавцем розрахунку при звільненні відповідно до статті 117 КЗпП України, необхідно враховувати:

- розмір простроченої заборгованості роботодавця щодо виплати працівнику при звільненні всіх належних сум, передбачених на день звільнення трудовим законодавством, колективним договором, угодою чи трудовим договором;

- період затримки (прострочення) виплати такої заборгованості, а також те, з чим була пов`язана тривалість такого періоду з моменту порушення права працівника і до моменту його звернення з вимогою про стягнення відповідних сум;

- ймовірний розмір пов`язаних із затримкою розрахунку при звільненні майнових втрат працівника;

- інші обставини справи, встановлені судом, зокрема, дії працівника та роботодавця у спірних правовідносинах, співмірність ймовірного розміру пов`язаних із затримкою розрахунку при звільненні майнових втрат працівника та заявлених позивачем до стягнення сум середнього заробітку за несвоєчасний розрахунок при звільненні.

З матеріалів справи вбачається, що розмір невиплаченої ОСОБА_1 заробітної плати складає 37424,61 грн., разом з тим, сума середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні становить 107353,28 грн., що, на думку суду, є неспівмірним, несправедливим і таким, що покладе на відповідача надмірний майновий тягар та може унеможливити виконання роботодавцем певних грошових зобов`язань перед іншими працівниками.

Крім того, суд зауважує, що ОСОБА_1 звернулася до суду за захистом порушених прав 30.04.2021 року, тобто більше ніж через рік після звільнення з роботи, яке мало місце 01.04.2020 року; будь-яких доводів на підтвердження існування обставин, які стали причиною тривалості такого періоду, суду надано не було.

За таких обставин, зважаючи на очевидну непропорційність встановлених сум середнього заробітку розміру невиплаченої працівнику заборгованості із заробітної плати, беручи до уваги майновий стан сторін по справі, з урахуванням принципів розумності та справедливості, суд вважає доцільним визначити розмір відповідальності відповідача за невиконання вимог ст. 116 КЗпП України при звільненні позивача в сумі 53676,64 грн. (50% встановленого розміру середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні)

У відповідності зі ст. 141 ЦПК України, з відповідача на користь держави необхідно стягнути судовий збір у розмірі 908,00 грн., оскільки позивача було звільнено від сплати судового збору.

Керуючись ст.ст. 116, 117 КЗпП України, ст.ст. 4, 76-83, 141, 264, 265 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні – задовольнити частково.

Стягнути з Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» на користь ОСОБА_1 суму невиплаченої заробітної плати, за вирахуванням податків, в розмірі 37424 грн. 61 коп.

Стягнути з Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні за період з 02.04.2020 року по 10.06.2021 року в розмірі 53676 грн. 64 коп., без урахування податків, зборів, обов`язкових платежів.

Стягнути з Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» на користь держави судовий збір у розмірі 908 грн. 00 коп.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Ковпаківський районний суд м. Суми до Сумського апеляційного суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Суддя І.М. Фоменко

Часті запитання

Який тип судового документу № 97647641 ?

Документ № 97647641 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 97647641 ?

Дата ухвалення - 10.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97647641 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 97647641 ?

В Kovpakivskyi District Court of Sumy City
Previous document : 97647639
Next document : 97651642