Decision № 97602876, 09.06.2021, Slovianskyi City-Raion Court of Donetsk Oblast

Approval Date
09.06.2021
Case No.
243/3493/21
Document №
97602876
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

Єдиний унікальний № 243/3493/21

Провадження № 2/243/1423/2021

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

09 червня 2021 року Слов`янський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого – судді Гончарової А.О.,

за участю секретаря судового засідання – Кіфарець А.Ю.,

розглянувши у спрощеному провадженні цивільну справу за позовною заявою обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» в особі виробничої одиниці «Слов`янськтепломережа» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , про стягнення заборгованості за спожиті послуги з опалення, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до Слов`янського міськрайонного суду з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , про стягнення заборгованості за спожиті послуги з опалення, обґрунтувавши свої вимоги тим, що відповідачі мешкають за адресою: АДРЕСА_1 , є абонентами ОКП «Донецьктеплокомуненерго» в м. Слов`янськ та користуються послугами з опалення. Між сторонами встановилися фактичні договірні відносини, однак відповідачі не в повному обсязі та несвоєчасно оплачують вартість спожитих послуг з опалення. За період з 01.02.2009 року по 01.03.2021 року утворилась заборгованість, яка станом на 01.03.2021 року складає 20985,18 грн. Крім того, за прострочення виконання зобов`язання відповідачам нараховано індекс інфляції в сумі 11238,76 грн. та 3% річних в сумі 2773,65 грн.

У зв`язку з викладеним позивач просить суд стягнути солідарно з відповідачів на свою користь основний борг в сумі 20985,18 грн., індекс інфляції в сумі 11238,76 грн., 3% річних в сумі 2773,65 грн. та судовий збір в сумі 2270,00 грн.

В судове засідання представник позивача не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути справу без його участі, зазначив, що позовні вимоги підтримує в повному обсязі, не заперечує проти винесення заочного рішення.

Відповідачі в судове засідання не з`явилися, про час, дату і місце судового засідання повідомлялися належним чином, від них не надійшло повідомлення про причини неявки, ними не використано наданого законом права на участь у судовому засіданні, тому суд, враховуючи згоду позивача (представника позивача), відповідно до положень частини першої статті 280 ЦПК України вважає можливим провести заочний розгляд справи.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що позовні вимоги обґрунтовані та підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зареєстровані та мешкають за адресою: АДРЕСА_1 .

За даною адресою відкрито особовий рахунок № НОМЕР_1 , відповідно до якого ОКП «Донецьктеплокомуненерго» в особі ВО «Слов`янськтепломережа» надавало відповідачам послуги з теплопостачання.

Між позивачем та відповідачами встановилися фактичні договірні відносини з приводу надання житлово-комунальних послуг на підставі відкритого особового рахунку, оскільки позивач фактично надавав відповідачам послуги з теплопостачання, а відповідачі використовували дану послугу для задоволення власних потреб та не відмовлялися від неї. Багатоквартирний будинок, де мешкають відповідачі, приєднаний до централізованої мережі теплопостачання. Протягом зазначеного вище періоду скарг з приводу ненадання чи неналежного надання послуги позивачеві від відповідачів не надходило.

У відповідності до п. 5 ч. 3 ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживач житлово-комунальних послуг зобов`язаний сплачувати послуги у строки, встановлені договором або законом.

Згідно з ч. 1 п. 18 Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води і водовідведення…» № 630 від 21.07.2005 року розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць: плата за послуги вноситься не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим.

У відповідності до вимог ст. 68 ЖК України наймач зобов`язаний своєчасно вносити квартирну плату за комунальні послуги.

Як вбачається з особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого за адресою - АДРЕСА_1 , заборгованість за спожиті послуги з опалення станом на 01.03.2021 року складає 20985,18 грн.

Те, що між відповідачами і позивачем виникло зобов`язання, підтверджують наступні норми законодавства. Так, відповідно до ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідносини, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має прав вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 ЦК України. Згідно зазначеної статті, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що передбачені цими актами, але за аналогією продовжують цивільні права та обов`язки. Таким чином, між позивачем та відповідачем виникли відносини, що породжують цивільні права та обов`язки, оскільки позивач надає житлово-комунальні послуги, а відповідач ними користується.

Відповідно до ст. 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, одностороння відмова не звільняє винну особу від відповідальності за порушення зобов`язання.

Згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від суми.

Наслідки простроченого грошового зобов`язання у вигляді інфляційного нарахування на суму боргу та 3% річних не є санкціями, а виступають захистом майнового інтересу, який полягає в компенсації матеріальних витрат кредитора від знецінення коштів внаслідок інфляційних процесів і отримання компенсації від боржника за використання утриманих ним грошових коштів, які підлягали до сплати кредитору. Згідно з розрахунком розмір індексу інфляції складає 11238,76 грн. та 3% річних в сумі 2773,65 грн.

Оскільки судом встановлено, що позивачем надавались відповідачам послуги у вигляді теплопостачання на підставі відкритого особового рахунку, відповідачами використовувались дані послуги для задоволення власних потреб, проте, порушувались умови оплати наданих послуг, суд приходить до висновку, що виникла та підтверджена заборгованість за спожиті послуги з опалення у розмірі 20985,18 грн., індекс інфляції у сумі 11238,76 грн. та 3% річних в сумі 2773,65 грн., - підлягають солідарному стягненню з відповідачів.

Крім того, на підставі ст. 141 ЦПК України, суд вважає за необхідне стягнути з відповідачів судові витрати, а саме - судовий збір на користь позивача, сплачений у розмірі 2270,00 грн., в рівних частках, тобто по 1135,00 грн. з кожного.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 81, 141, 259, 263- 265, 268, 280-282 ЦПК України, ст. 625 ЦК, ст. 68 ЖК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» в особі виробничої одиниці «Слов`янськтепломережа» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , про стягнення заборгованості за спожиті послуги з опалення, - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , які зареєстровані та мешкають за адресою: АДРЕСА_1 , на користь обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» в особі ВО «Слов`янськтепломережа» на р/р НОМЕР_4 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 335106, ЄДРПОУ 03337119, одержувач – ОКП «Донецьктеплокомуненерго», - заборгованість у розмірі 20985,18 грн. (двадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят п`ять грн. 18 коп.)

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , які зареєстровані та мешкають за адресою: АДРЕСА_1 , на користь Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» в особі ВО «Слов`янськтепломережа» на р/р НОМЕР_5 , МФО 351629, код ЄДРПОУ 05540965 АТ «Мегабанк» м. Харків, - втрати від інфляційних процесів у розмірі 11238,76 грн. (одинадцять тисяч двісті тридцять вісім грн. 76 коп.), 3 % річних у розмірі 2773,65 грн. (дві тисячі сімсот сімдесят три грн. 65 коп.)

Стягнути в рівних частках з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , які зареєстровані та мешкають за адресою: АДРЕСА_1 , на користь Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» в особі ВО «Слов`янськтепломережа» на р/р НОМЕР_5 , МФО 351629, код ЄДРПОУ 05540965 АТ «Мегабанк» м. Харків, витрати по сплаті судового збору в сумі 1135,00 грн. (одна тисяча сто тридцять п`ять грн. 50 коп.) з кожної.

Рішення може бути оскаржене шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

У відповідності до п.п. 15.5 п. 15 ч. 1 Розділу ХІІІ Перехідних Положень ЦПК України в новій редакції, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно- телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди.

Рішення складено та підписано у нарадчій кімнаті у єдиному екземплярі.

Повний текст рішення виготовлений 11.06.2021 року.

Суддя Слов`янського

міськрайонного суду А.О. Гончарова

Часті запитання

Який тип судового документу № 97602876 ?

Документ № 97602876 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 97602876 ?

Дата ухвалення - 09.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97602876 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 97602876 ?

В Slovianskyi City-Raion Court of Donetsk Oblast
Previous document : 97602874
Next document : 97602878