Decision № 97349835, 28.05.2021, Commercial Court of Sumy Oblast

Approval Date
28.05.2021
Case No.
920/1256/20
Document №
97349835
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

28.05.2021 Справа № 920/1256/20 м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі судді Резніченко О.Ю. при секретарі судового засідання Бублик Т.Д., розглянувши матеріали справи № 920/1256/20

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю “Профт Буд Сістем” (вул. М. Шепелєва, 6, оф. 105, м. Київ, 03061, код ЄДРПОУ 41376218),

до відповідача: Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації (вул. Шишкарівська, буд. 9, м. Суми, 40030, код ЄДРПОУ 04014045)

про визнання неправомірним повідомлення про розірвання договору

за участю представників сторін:

від позивача: Попеско М.В., адвокат в режимі відеоконференції

від відповідача: Дядькова Н.Г.

Стислий виклад позиції позивача та заперечень відповідача.

Позивач 14.12.2020 звернувся до суду із позовною заявою про визнання неправомірним та скасування рішення відповідача про розірвання в односторонньому порядку договору підряду, викладеного у листі № 01-11/813 від 14.08.2020 (далі по тексту- повідомлення). Позов обґрунтований тим, що між сторонами 01.03.2019 був укладений договір підряду № 10 на виконання робіт по новому будівництву амбулаторії первинної медичної допомоги в с.Мала Павлівка Охтирського району Сумської області (далі по тексту-договір підряду). Протягом березня 2019-лютого 2020 до договору укладалися додаткові угоди.

09.07.2020 відповідач надіслав лист позивачу про усунення виявлених недоліків в будівельних роботах позивача у строк до 14.07.2020. Перелік недоліків визначений відповідачем в акті контрольних обмірів від 04.06.2020. На думку позивача недоліки, визначені відповідачем в акті обмірів, на 90% є прихованими, а визначити їх обсяг можливо лише на підставі лабораторних досліджень. Тому повідомлення відповідача є бажанням в будь-який спосіб розірвати договірні відносини із позивачем.

Відповідач 12.01.2021 подав відзив на позов, вважає позов необґрунтованим так як умовами договору підряда передбачено право замовника на односторонню відмову від договору у випадку невиконання підрядником вимог щодо усунення недоліків, виявлених під час виконання робіт.

16.03.2021 відповідачем надані заперечення у справі щодо висновку експертного дослідження від 26.01.2021, поданого позивачем в якості доказу у справі.

Заяви, клопотання учасників справи, процесуальні дії, які вчинялись судом.

Ухвалою суду від 16.12.2020 було відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження з призначенням підготовчого засідання з повідомленням сторін.

Ухвалою суду від 24.02.2021 було залишено без розгляду клопотання позивача про приєднання доказів (вх.№ 1695/21 від 17.02.2021), а саме – копії висновку експертного дослідження від 26.01.2021- у зв`язку із не підтвердженням повноважень особи , яка від позивача підписала вказане клопотання. Після виправлення недоліків, позивачем було повторно подано клопотання про приєднання вказаного доказу (вх.№ 2739/21 від 16.03.2021). Копія експертного висновку долучена до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 24.02.2021 було задоволено клопотання відповідача про витребування доказів та витребувано у СУ ГУНП в Сумській області копію висновку судової будівельно-технічної експертизи від 14.12.2020.

Ухвалою суду від 16.03.2021 було закрито підготовче провадження у справі та призначено судовий розгляд справи по суті. Ухвалою суду від 13.04.2021 за клопотанням позивача розгляд справи по суті був відкладений на 11.05.2021. В судовому засіданні 11.05.2021 була оголошена перерва до 28.05.2021.

В даному судовому засіданні оголошені вступна та резолютивна частини рішення.

Фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

01.03.2019 між позивачем та управлінням капітального будівництва Сумської ОДА, яке з 24.03.2020 перейменовано в Департамент капітального будівництва Сумської ОДА (відповідач) був укладений договір підряду, за умовами якого позивач був зобов`язаний за завданням відповідача на свій ризик виконати та здати в установлений договором строк закінчені роботи по об`єкту амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: АДРЕСА_1 , а відповідач зобов`язується надати позивачу будівельний майданчик, передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію, прийняти від позивача закінчені роботи та оплатити їх. Строк виконання робіт (пункти 3.1,3.2 договору) з урахуванням додаткової угоди до договору від 27.12.2019 сторони визначили – 30.05.2020. Данні факти підтверджуються поданими сторонами доказами — копією договору підряду та додаткових угод до нього (Т.1, арк. справи12-26) - та не заперечується сторонами.

09.07.2020 відповідач надіслав позивачу лист з вимогою у строк до 14.07.2020 усунути виявлені при контрольному обмірі недоліки в будівельних роботах (Т.1, арк. справи 66). Види та обсяг недоліків зафіксовані в акті від 04.06.2020 (Т.1, арк. справи 67). Даний факт підтверджується поданими сторонами доказами та по суті ними не заперечується.

Лист отриманий позивачем та 09.07.2020 ним була направлена відповідь про зупинення проведення робіт за договором до моменту узгодження між сторонами обсягів вже виконаних робіт. Також позивач повідомив відповідачу про проведення експертизи з метою встановлення недоліків у роботі (Т.1, арк. справи 78). Вказаний факт підтверджується поданим відповідачем письмовим доказом-копією листа позивача та не заперечується позивачем по суті.

У зв`язку із тим, що позивач не вчинив дій щодо усунення недоліків в виконаних роботах , відповідач листом від 14.08.2020 в односторонньому порядку розірвав договір підряду на підставі частини 3 ст. 849 ЦК України та пункту 4.1.2 договору (Т.1, арк. справи 24).

На думку позивача, повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку відповідачем є незаконним, так як під час виконання робіт за договором відповідач постійно створював позивачу перепони, в зв`язку із чим позивач не мав можливості виконати роботі у передбачений договором строк, а саме: під час виконання робіт позивач виявив в проектно-кошторисній документації невідповідності та просив відповідача відкоригувати документацію у листах № 294 від 11.12.2019 (Т.1, арк. справи 29) та № 285 від 02.12.2019 (Т.1, арк. справи 41). Також позивач направляв відповідачу договірну ціну на 2020 рік, яка не була розглянута відповідачем. У зв`язку із неотриманням позивачем відкоригованої проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва за договором, він надіслав відповідачу лист № 13 від 18.02.2020 про призупинення будівельних робіт за договором (Т.1, арк. справи 34). Крім цього, призначена відповідачем за здійснення технічного нагляду особа, на думку відповідача не здійснювала належним чином покладені на нього обов`язки, тому позивач звернувся до відповідача із листом № 14 від 18.02.2020 (Т.1, арк. справи 43) про його заміну на іншого спеціаліста.

Також позивач не погоджується із висновками щодо недоліків в його роботі, які були зафіксовані в акті контрольного обстеження від 04.06.2020. На його думку, результати обстеження , проведені відповідачем, спростовуються висновком за результатами проведення експертного будівельно-технічного дослідження від 26.01.2021 (Т.2, арк. справи 3-272). Дослідження було проведено на замовлення позивача для подачі до господарського суду відповідно до ст.101 ГПК України.

Відповідач із позовом не погоджується з огляду на наступне: відповідно до п.4.1.7 договору відповідач як замовник має право у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність позивача-підрядника, перевіряти обсяги і якість виконання робіт, якість матеріальних ресурсів та конструкцій, які повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації. На підставі вказаного припису договору підряду відповідачем було проведено контрольне обстеження об`єкта та складено відповідний акт про недоліки.

Також умовами договору, а саме пунктом 4.1.2 передбачено право відповідача в односторонньому порядку розірвати договір в разі не усунення недоліків у встановлений строк. Право на відмову від договору в односторонньому порядку також встановлено частиною 3 ст. 849 ЦК України, яка і була визначена відповідачем як підстава для розірвання договору у повідомленні.

Щодо експертного дослідження від 26.01.2021, поданого позивачем під час розгляду справи, відповідач зазначає, що викладені у висновку факти не спростовують акт недоліків від 04.06.2020, так як роботи, зазначені відповідачем в акті від 04.06.2020, при проведенні експертизи експертом взагалі не досліджувалися.

Суд дійшов висновку, що між сторонами склалися правовідносини з будівельного підряду, які регулюються нормами Господарського Кодексу України, Цивільного Кодексу України та з урахуванням вимог позивача предметом спору у даній справі є вимога про визнання протиправним рішення відповідача, викладене у листі № 01-11/813 від 14.08.2020 , згідно якого розірвано договір підряду № 10 від 01.03.2019, тобто визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови замовника від договору підряду. Предметом доказування у даній справі є встановлення наступних обставин: на підставі якої саме частини статті 849 ЦК України чи умов договору відповідач відмовився від договору підряду, чи доведена фактична наявність визначених у відповідній частині статті 849 ЦК України підстав для такої односторонньої відмови, чи призведе обраний позивачем спосіб захисту у разі задоволення позову до поновлення прав позивача..

Оцінка суду, висновки суду та законодавство, що підлягає застосуванню. Положеннями статей 11, 629 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є однією з підстав виникнення зобов`язань та є обов`язковим для виконання сторонами. За приписами статті 526 Цивільного кодексу України та статті 193 Господарського кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться.

За змістом статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Згідно зі статтями 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від виконання зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з пунктом 1 статті 651 Цивільного кодексу України, яка кореспондується зі статтею 188 Господарського кодексу України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, за змістом наведених норм, розірвання господарського договору може бути вчинено як за згодою сторін, так і у разі односторонньої відмови від нього. За загальним правилом розірвання договору в односторонньому порядку не допускається, однак окремі договірні відносини допускають можливість одностороннього розірвання договору. Повноваження сторони на одностороннє розірвання договору можуть бути встановлені законом або безпосередньо в договорі. Одностороння відмова від договору не потребує узгодження та як самостійний юридичний факт зумовлює його розірвання.

Розірванням договору є припинення договірного зобов`язання, тобто зникнення правового зв`язку між сторонами договірного зобов`язання на підставах, встановлених у законі або договорі, та припинення їхніх прав та обов`язків. Відповідно до статті 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з частиною 3 статті 849 ЦК України, якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.

Зазначена правова норма є самостійною підставою для відмови замовника від договору підряду та саме на її підставі відповідач прийняв повідомлення, яке є предметом даного спору. Також аналогічна підстава для відмови від договору в односторонньому порядку визначена у пункті 4.1.2 договору підряду.

Умовами реалізації права відповідача на відмову від договору на підставі частини 3 статті 849 ЦК України є, по-перше, встановлення замовником того факту, що робота не буде виконана належним чином, по-друге, призначення строку підряднику для усунення недоліків, по-третє, невиконання підрядником вимоги замовника.

При розгляді справи судом встановлено, що відповідач при контрольному обстеженні робіт позивача виявив недоліки та склав відповідний акт від 04.06.2020. Суд звертає увагу на той факт, що акт був складений вже після закінчення строку виконання робіт, визначений у договорі підряду. Акт направлений позивачу разом із вимогою про усунення недоліків у строк до 14.07.2020. Суд не погоджується із позицією позивача щодо спростування зафіксованих в акті порушень висновками, викладеними в експертному дослідженні від 26.01.2021, так як роботи, визначені відповідачем в акті, при проведенні експертизи експертом не досліджувалися. У таблиці 20 висновку експертом було зазначено, що по окремим видам робіт, які перелічені в акті порушень, обсяги визначити не можливо, уточнюються при виконанні робіт.

Позивач після отримання акту відповідача взагалі не намагався вчинити дії по усуненню недоліків, та 09.07.2020 ним була направлена відповідь про зупинення проведення робіт за договором до моменту узгодження між сторонами обсягів вже виконаних робіт.

Тому суд вважає доведеним факт наявності визначених у частині 3 статті 849 ЦК України підстав для односторонньої відмови замовника від договору підряду.

Також позивачем у позові зазначається про перепони, які створював відповідач при виконанні договору, та ігнорування звернень позивача. Суд зауважує, що умовами договору та ЦК України передбачені права підрядника при виконанні договору та позивач при доведенні факту їх порушення має можливість звернутися за їх захистом, обравши відповідний спосіб захисту права.

Згідно з частиною першою статі 15 Цивільного кодексу України (кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а у частині першій статті 16 цього Кодексу визначено, що кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

За загальним правилом (частина перша статті 5 Господарського процесуального кодексу України) суд, здійснюючи правосуддя, захищає права, свободи та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. Тобто суд захищає права, свободи та інтереси осіб у спосіб, який прямо передбачено нормою матеріального права або договором.

При цьому позивач, обираючи спосіб захисту, який він просить суд застосувати для захисту його прав, свобод чи інтересів, може обирати між кількома способами захисту (передбаченими законом або договором), якщо це не заборонено законом.

Якщо ж законом або договором не передбачено способу захисту, який би ефективно захищав права, свободи чи інтереси позивача, суд може захистити їх у спосіб, що не суперечить закону (частина друга статті п`ятої Господарського процесуального кодексу України).

Наведене з урахуванням положень частини першої статті 2 Господарського процесуального кодексу України свідчить, що спосіб захисту, який позивач може обрати, а суд застосувати при здійсненні судочинства, у будь-якому випадку має бути ефективним, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням, і дає змогу забезпечити реальне поновлення порушеного права.

Вирішуючи спір, суд повинен надати об`єктивну оцінку наявності порушеного права чи інтересу на момент звернення до господарського суду, а також визначити, чи відповідає обраний позивачем спосіб захисту порушеного права тим, що передбачені законодавством, та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права позивача. Спосіб захисту повинен насамперед слугувати поновленню порушених прав позивача або захисту його охоронюваного законом інтересу.

Відсутність порушеного права чи невідповідність обраного позивачем способу його захисту способам, визначеним законодавством, встановлюється при розгляді справи по суті та є підставою для прийняття судового рішення про відмову в позові.

У статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод закріплено право людини на доступ до правосуддя, а у статті 13 вказаної Конвенції - на ефективний спосіб захисту прав, а саме - особа має право пред`явити в суді таку вимогу на захист цивільного права, яка відповідає змісту порушеного права та характеру правопорушення.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про те, що обраний позивачем спосіб захисту у вигляді визнання неправомірним та скасування рішення відповідача про розірвання в односторонньому порядку договору підряду, викладеного у листі № 01-11/813 від 14.08.2020, згідно якого розірвано договір підряду № 10 від 01.03.2019 на виконання робіт по новому будівництву амбулаторії первинної медичної допомоги в с.Мала Павлівка Охтирського району Сумської області, є неефективним, оскільки в разі його задоволення не призведе до поновлення прав позивача.

На підставі вищевикладеного, оцінивши надані сторонами докази з урахуванням приписів статей 74, 76, 77, 78, 79 ГПК України, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні позову.

Розподіл судових витрат між сторонами.

Відповідно до статті 123 ГПК України позивачем заявлені судові витрати у вигляді судового збору у розмірі 2102,00 грн. Згідно із ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Тому витрати по сплаті судового збору у розмірі 2102,00 грн. покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст.123, 129, 130,185, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В :

1. В задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю “Профт Буд Сістем” про визнання неправомірним повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку договору підряду №10 від 01.03.2019, викладеного у листі № 01-11/813 від 14.08.2020 – відмовити повністю.

2. Судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 2 102 грн 00 коп. покласти на позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю “Профт Буд Сістем” .

3. Відповідно до ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

4. Згідно з ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено та підписано 02.06.2021.

Суддя О.Ю. Резніченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 97349835 ?

Документ № 97349835 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 97349835 ?

Дата ухвалення - 28.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97349835 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 97349835 ?

В Commercial Court of Sumy Oblast
Previous document : 97349834
Next document : 97349836