Decision № 97283319, 31.05.2021, Commercial Court of Poltava Oblast

Approval Date
31.05.2021
Case No.
917/258/21
Document №
97283319
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2021 Справа № 917/258/21

Господарський суд Полтавської області у складі судді Безрук Т. М., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Енвіл"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Білд Дрім"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Державна податкова служба України

про стягнення 50000,00 грн

без виклику представників сторін

встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енвіл" звернулося до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Білд Дрім" про стягнення 50000,00 грн збитків внаслідок нездійснення реєстрації податкових накладних за зобов`язаннями згідно договору № 55/05-20 від 25.05.2020.

Також позивачем заявлено до відшкодування 2270,00 грн витрат на сплату судового збору.

Позовну заяву обґрунтовано тим, що відповідач не здійснив реєстрацію податкових накладних щодо отриманих ним платежів від 19.06.2020, від 22.06.2020, від 09.07.2020, від 21.07.2020, внаслідок чого у позивача не виникло право на податковий кредит по ПДВ на суму 50000,00 грн.

Позивач листами (вхід. № 3934 від 12.04.2021; вхід. № 4299 від 20.04.2021; вхід. № 4609 від 26.04.2021) повідомив, що заборгованість відповідачем не сплачена (а.с.86, 97, 108).

Відповідач у відзиві (вхід. № 5078 від 11.05.2021; а.с.113-117) проти позову заперечує, посилаючись на таке:

- відповідач виконав приписи п. 201.10. ст.201 Податкового Кодексу України і за результатами фінансово-господарської діяльності та виписав на покупця ТОВ «ЕНВІЛ» податкові накладні № 19 від 19.06.2020, № 20 від 22.06.2020, № 2 від 09.07.2020, № 8 від 21.07.2020 загалом на суму ПДВ - 50 000,00 гривень;

- податкові накладні було направлено до ДПС України для реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних у наступному порядку: ПН № 19 від 19.06.2020 - 15.07.2020 об 15.46 год (реєстраційний номер документа 9168550758); ПН № 20 від 22.06.2020 - 15.07.2020 об 15.32 год (реєстраційний номер документа 9168453743); ПН № 2 від 09.07.2020 - 30.07.2020 об 12.24 год (реєстраційний номер документа 9182765948); ПН № 8 від 21.07.2020 - 13.08.2020 об 22.54 год (реєстраційний номер документа 9198507906);

- за результатами обробки реєстрація податкових накладних була зупинена з підстав, визначених п. 201.16 статті 201 ПК України, оскільки платник податку, яким подано для реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, відповідає п. 8 Критеріїв ризиковості платника податку;

- 16.09.2020 ТОВ «Будівельна Компанія «Білд Дрім» було направлено засобами програмного забезпечення M.E.DOC та через офіційний веб-портал ДПС України «Електронний кабінет платника» на адресу ДПС України повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинена;

- відповідачем було своєчасно складено та подано податкові накладні за спірний період, санкції зі сторони Державної фіскальної служби України до відповідача за неправомірні дії чи помилки при направленні податкових накладних для реєстрації, прострочення реєстрації - не застосовані;

- для застосування такої міри відповідальності як стягнення збитків необхідною є наявність усіх елементів складу правопорушення, а саме: протиправної поведінки, збитків, причинного зв`язку між протиправною поведінкою боржника і збитками, вини;

- відсутня вина відповідача у настанні у позивача збитків.

Позивач у відповіді на відзив (вхід. № 5752 від 27.05.2021) заперечує проти прийняття відзиву відповідача, оскільки той поданий з пропуском встановленого судом строку. Також позивач вказує, що віднесення відповідача податковими органами до неблагонадійних (ризикованих) та неподання необхідно пакету документів призвело до нереєстрації податкових накладних; рішення податкових органів про відмову відповідачу у реєстрації податкових накладних не скасовано та не визнано судом недійсним; відповідач в порушення вимог Податкового кодексу України не зареєстрував податкові накладні, чим спричинив позивачу збитки внаслідок зростання податкових зобов`язань позивача.

Суд встановив, що ухвалою від 15.03.2021 суд встановив відповідачу строк у 15 днів з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позов (58-59). Ця ухвала не була вручена відповідачу та повернулася до суду з відміткою поштового відділення про відсутність адресата за адресою (а.с. 62-65).

23.04.2021 представник відповідача ознайомився з матеріалами цієї справи безпосередньо в суді згідно з заявою від 20.04.2021 № 19/04 (а.с.100, 101).

Відповідач подав відзив 05.05.2021 (згідно дати поштової накладної на конверті), тобто у п`ятнадцятиденний строк з дати ознайомлення, з врахуванням святкових днів згідно з ч. 4 ст.116 ГПК України (а.с.149).

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Мала проти України" по. 4436/07 від 03.07.2014 зазначено, що "ключовим для концепції справедливого розгляду справи як у цивільному, так і кримінальному провадженні є те, щоб скаржник не був позбавлений можливості ефективно представляти свою справу в суді та мав змогу нарівні із протилежною стороною користуватися правами, передбаченими принципом рівності сторін. Принцип рівності сторін вимагає "справедливого балансу між сторонами", і кожній стороні має бути надано відповідну можливість для представлення своєї справи в умовах, що не ставлять її у суттєво невигідне становище порівняно з її опонентом".

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Beles and Others v. the Czech Republic", заява № 47273/99, рішення від 12.11.2002, пункт 49 суд зазначив, що право на справедливий суд, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, має тлумачитися з урахуванням верховенства права, одним з основних аспектів якого є принцип правової визначеності, який вимагає, щоб усі заявники мали ефективний засіб судового захисту, що дозволив би їм захищати свої громадянські права. У зв`язку з цим, згадані правила або спосіб їх застосування не повинні перешкоджати сторонам судового процесу використовувати наявні засоби правового захисту.

Дотримуючись принципу рівності та змагальності сторін, для надання відповідачу можливості висловити свою правову позицію у справі та реалізувати право на професійну правову допомогу, суд продовжує відповідачу строк на подання відзиву на позов.

Третя особа - Державна податкова служба України - в письмових поясненнях (вхід. №5294 від 14.05.2021; а.с.150-155) зазначила таке:

-згідно з квитанціями від 13.08.2020 № 9198507906, від 15.07.2020 № 9168550758, від 15.07.2020 № 9168453743, від 30.07.2020 № 9182765948 зупинено реєстрацію податкової накладної ТОВ «Будівельна компанія «Білд Дрім» від 21.07.2020 № 8 та зазначено, що відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 21.07.2020 № 8, від 19.06.2020 № 19, від 22.06.2020 № 20, від 09.07.2020 № 2 (відповідно) в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. Платник податку, яким подано для реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, відповідає п. 8 та п. 6 Критеріїв ризиковості платника податку, запропоновано надати пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК;

- після зупинення реєстрації податкових накладних ТОВ «Будівельна компанія «Білд Дрім» від 09.07.2020 № 2, від 22.06.2020 № 20, від 19.06.2020 № 19, від 21.07.2020 № 8 пояснення ТОВ «Будівельна компанія «Білд Дрім» направлялися до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, а не до ДПС;

- за результатами розгляду наданих позивачем документів саме Комісією ГУ ДПС у м. Києві прийнято рішення від 21.09.2020 №№ 1951500/41473643, 1951506/41473643, 1951507/41473643, 1951501/41473643 про відмову в реєстрації податкових накладних від 21.07.2020 № 8, від 19.06.2020 № 19, від 22.06.2020 № 20, від 09.07.2020 № 2;

- ТОВ «Будівельна компанія «Білд Дрім» оскаржено зазначені рішення Комісії ГУ ДПС у м. Києві в адміністративному порядку до ДПС. За результатами розгляду скарг ТОВ «Будівельна компанія «Білд Дрім» ДПС винесено рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 01.10.2020 № 53312/41473643/2, 53296/41473643/2, 53310/41473643/2, 53311/41473643/2, якими залишено скарги без задоволення та рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних без змін;

- інформація щодо судового оскарження ТОВ «Будівельна компанія «Білд Дрім» рішень ДПС за результатами розгляду скарг щодо рішень про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 01.10.2020 №№ 53312/41473643/2, 53296/41473643/2, 53310/41473643/2, 53311/41473643/2 станом на 30.04.2021 в ДПС відсутня.

Інші заяви по суті справи до суду не надійшли.

У даній справі судом були вчинені такі процесуальні дії.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.02.2021 даний позов був переданий на розгляд судді Безрук Т. М. (а.с.31).

Ухвалою від 25.02.2021 суд залишив позовну заяву без руху та встановив строк для усунення недоліків (а.с.33-35). Позивач у встановлений судом строк виправив вказані недоліки (а.с.45-57).

Ухвалою від 15.03.2021 суд відкрив провадження у справі № 917/258/21, постановив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (а.с.58-59).

Ухвалою від 12.04.2021 суд залучив до участі у справі Державну податкову службу України як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача (а.с.93-94).

Про відкриття провадження у справі та розгляд справи позивач повідомлений належним чином, що підтверджується поштовими повідомленнями від 15.03.2021, від 26.03.2021, від 13.04.2021 (а.с.60, 61, 70, 95, 103).

Ухвала суду від 15.03.2021 про відкриття провадження у справі, ухвала від 25.03.2021, надіслані відповідачу на адресу: вул. Пушкіна, буд. 133, м. Полтава, Полтавська область, 36014, повернулися до суду з відміткою поштового відділення про відсутність адресата за адресою (а.с. 62-65, 71-74).

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Білд Дрім" зареєстроване за адресою: вул. Пушкіна, буд. 133, м. Полтава, Полтавська область, 36014 (а.с.43).

Відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду.

Таким чином, відповідно до ч. 7 ст. 120, ст. 242 ГПК України ухвала суду про відкриття провадження у справі від 15.03.2021 та ухвала від 25.03.2021 вважаються врученими відповідачу.

Ухвала суду від 12.04.2021 про залучення до участі у справі третьої особи – Державної податкової служби України – була вручена відповідачу, що підтверджується поштовим повідомленням від 13.04.2021 (а.с.96).

23.04.2021 представник відповідача ознайомився з матеріалами цієї справи безпосередньо в суді згідно з заявою від 20.04.2021 № 19/04 (а.с.100, 101).

Отже, відповідач належно повідомлений про розгляд цієї справи.

Про розгляд справи третя особа повідомлена належним чином, що підтверджується поштовим повідомленням від 13.04.2021 (а.с.102).

Відповідно до частини п`ятої статті 252 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше.

Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін згідно з ч. 5 ст. 252 ГПК України сторони суду не надали.

Згідно з ч. 13 ст. 8 ГПК України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

Згідно з ч. 2 ст. 252 ГПК України розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

Суд розпочав розгляд справи по суті відповідно до ч.2 ст. 252 ГПК України.

Під час розгляду справи по суті судом були досліджені всі письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

В зв`язку з необхідністю подання сторонами доказів та пояснень щодо спірних правовідносин, для забезпечення процесуальних прав сторін та з метою об`єктивного дослідження обставин справи, прийняття рішення судом відклалося на строк, необхідний сторонам для дачі пояснень по справі.

Відповідно до ч.2 ст. 233 ГПК України дане рішення прийнято, складено та підписано в нарадчій кімнаті.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши всі наявні у справі докази, суд встановив наступне.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "Енвіл" (позивачем, замовником) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Білд Дрім" (відповідачем, виконавцем) було укладено договір № 55/05-20 від 25.05.2020 (далі - Договір); (а.с.6-8).

Згідно з п.1.1 Договору замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання виконати роботи по усуненню пошкодження теплової мережі по вул. Скляренко, 17 в м. Києві.

Згідно з п. 2.3 Договору оплата за цим договором здійснюється в гривнях на поточний рахунок виконавця прямим банківським переказом у розмірі 70 % від загальної вартості робіт.

Згідно з п. 2.4 Договору договірна ціна робіт визначається згідно локального кошторису.

В договірній ціні станом на 18.05.2021 сторони узгодили вартість робіт в сумі 450000,00 грн.

В Угоді від 14.07.2020 до Договору сторони встановили вартість робіт по договору в сумі 460000,00 грн, в тому числі ПДВ - 76666,67 грн (а.с.11).

На виконання умов Договору виконавцем та замовником підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року на суму 460000,00 грн (а.с.20-23).

Сторонами також підписано довідку форми № КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2020р. на суму 460000,00 грн (а.с.19).

На виконання Договору позивач перерахував відповідачу кошти в сумі 460000,00 грн, у тому числі: за платіжними дорученнями № 558 від 09.06.2020 на суму 160000,00 грн, № 584 від 19.06.2020 на суму 50000,00 грн, № 590 від 22.06.2020 на суму 100000,00 грн, № 658 від 09.07.2020 на 75000,00 грн, № 700 від 21.07.2020 на суму 75000,00 грн (а.с.47-51).

Відповідачем зареєстровано податкову накладну № 2 від 09.06.2020 на перший платіж на суму 160000,00 грн (а.с.24).

Щодо решти платежів здійснених на суму 300 000,00 грн. (в тому числі ПДВ 20% 50000,00 грн), податкові накладні не зареєстровані.

Позивач звернувся до відповідача з претензією від 17.09.2020 № 49, в якій вимагав відшкодувати понесені збитки на суму 50000,00 грн, оскільки відповідач всупереч установленого порядку не зареєстрував податкові накладні з ПДВ, внаслідок чого у позивача не виникло право на податковий кредит ПДВ на цю суму (а.с.17-18).

Відповідач оплати вказаних коштів не провів.

Позивач, посилаючись на те, що вказані збитки були понесені ним внаслідок неправомірних дій відповідача, звернувся до суду з даним позовом про стягнення 50000,00 грн збитків.

При вирішенні спору суд зазначає наступне.

Відповідно до частин 1, 2 статті 22 Цивільного кодексу України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: витрати, яких особа зазнала у зв`язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

За змістом статті 224 Господарського кодексу України учасник господарських відносин який порушив господарське зобов`язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб`єкту, права та законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов`язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Згідно із свідоцтвом № 200005597 про реєстрацію платника податку на додану вартість позивач зареєстрований як платник податку на додану вартість за індивідуальним податковим номером 305507726076 (а.с.52).

Згідно із відомостями з реєстру платників ПДВ Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Білд Дрім» зареєстроване як за індивідуальним податковим номером 414736426591 (а.с.67).

За змістом пункту 201.1 статті 201 ПК України платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Пунктом 201.4 статті 201 ПК України визначено, що податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов`язань продавця, а пунктом 201.7 статті 201 Податкового кодексу України визначено, що податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок, як попередня оплата (аванс).

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПК України при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою; податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

ТОВ «Будівельна компанія «Білд Дрім» подало на реєстрацію податкові накладні від 09.06.2020 № 2, від 19.06.2020 № 19, від 22.06.2020 № 20, від 09.07.2020 № 2, від 21.07.2020 № 8 в Єдиному реєстрі податкових накладних

Податкову накладну № 2 від 09.06.2020 на перший платіж на суму 160000,00 грн. було зареєстровано (а.с.24).

Згідно з квитанціями від 13.08.2020 № 9198507906, від 15.07.2020 № 9168550758, від 15.07.2020 № 9168453743, від 30.07.2020 № 9182765948 відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України зупинена реєстрація податкових накладних ТОВ «Будівельна компанія «Білд Дрім» від 21.07.2020 № 8, від 19.06.2020 № 19, від 22.06.2020 № 20, від 09.07.2020 № 2 (відповідно) в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскільки платник податку, яким подано для реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, відповідає п. 8 та п. 6 Критеріїв ризиковості платника податку, запропоновано надати пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК (а.с.118-125).

Відповідач 16.09.2020 подав до податкового органу повідомлення про подання пояснень та копій документів (а.с.126-127).

21.09.2020 комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних прийнято рішення про відмову у реєстрації вказаних податкових накладних.

За результатами розгляду скарг ТОВ «Будівельна компанія «Білд Дрім» ДПС винесено рішення від 01.10.2020 № 53312/41473643/2, 53296/41473643/2, 53310/41473643/2, 53311/41473643/2, якими залишено скарги без задоволення та рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних без змін (а.с.25-28, 130-140).

Доказів оскарження вказаних рішень податкового органу у судовому порядку, доказів визнання їх недійсними чи скасування, відповідач суду не надав.

Таким чином, на даний час податкові накладні ТОВ «Будівельна компанія «Білд Дрім» від 21.07.2020 № 8, від 19.06.2020 № 19, від 22.06.2020 № 20, від 09.07.2020 № 2 в Єдиному реєстрі податкових накладних не зареєстровані.

Отже, відповідач з порушенням вимог пункту 201.10 статті 201 ПК України не зареєстрував податкові накладні, у зв`язку з чим позивач був позбавлений права включити суми ПДВ до складу податкового кредиту та, відповідно, скористатись правом на зменшення податкового зобов`язання на суму 50000,00 грн. З огляду на викладене у цьому випадку є прямий причинно-наслідковий зв`язок між бездіяльністю відповідача щодо виконання визначеного законом обов`язку зареєструвати податкові накладні та неможливістю включення сум ПДВ податкового кредиту позивача, а також, відповідно, зменшення податкового зобов`язання зазначену суму, яка фактично є збитками позивача.

Враховуючи викладене, внаслідок не здійснення відповідачем реєстрації податкових накладних та відповідно порушення податкових і господарських зобов`язань, позивачу завдано збиток на суму 50000,00 грн.

При цьому судом враховується правовий висновок, викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 5 червня 2019 року у справі № 908/1568/18 та у постанові Верховного Суду України у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 03.08.2018 р. у справі № 917/877/17 про те, що належним способом захисту для позивача може бути звернення до контрагента з позовом про відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення контрагентом за договором обов`язку щодо складення та реєстрації податкових накладних.

Отже, позов суд задовольняє повністю.

Позивач у позові прохає також покласти на відповідача судові витрати, що складаються з судового збору, понесені ним у даній справі.

Суд встановив, що при подачі даного позову позивачем сплачено 2270,00 грн. судового збору за платіжним дорученням від 15.02.2021 № 140 (а.с.5, 46). Факт надходження даного судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України підтверджено випискою від 17.02.2021 (а.с.32).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.129 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

Суд роз`яснює, що в разі добровільного виконання рішення суду до відкриття виконавчого провадження відповідач не позбавлений права звернутися до суду з заявою про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню повністю або частково. Сторони також мають право укласти мирову угоду у процесі виконання судового рішення.

Керуючись ст.ст. 252, 232, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Білд Дрім" (вул. Пушкіна, буд. 133, м. Полтава, Полтавська область, 36014; ідентифікаційний номер 41473643) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Енвіл" (вул. Бойчука Михайла, буд. 18, м. Київ, 01103; ідентифікаційний код 30550772) 50000грн 00 коп. - збитків, 2270 грн 00 коп. - відшкодування витрат з оплати судового збору.

Видати наказ після набрання цим рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Східного апеляційного господарського суду через Господарський суд Полтавської області.

Повне рішення складено та підписано 31.05.2021.

Суддя Т. М. Безрук

Часті запитання

Який тип судового документу № 97283319 ?

Документ № 97283319 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 97283319 ?

Дата ухвалення - 31.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97283319 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 97283319 ?

В Commercial Court of Poltava Oblast
Previous document : 97283318
Next document : 97283320