Decision № 97210201, 27.05.2021, Sumy Circuit Administrative Court

Approval Date
27.05.2021
Case No.
480/1124/21
Document №
97210201
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2021 року Справа №480/1124/21

Сумський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді - Діски А.Б., розглянувши у спрощеному позовному провадженні в приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу №480/1124/21 за позовом Головного управління ДПС у Сумській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "В.Ч.ГРУП" про стягнення податкового боргу,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач, Головне управління ДПС у Сумській області, звернувся до Сумського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "В.Ч.ГРУП", в якому просить стягнути з відповідача за рахунок коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, з рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів та за рахунок готівки, що належить платнику податків, податковий борг з єдиного податку з юридичних осіб в розмірі 24747,78 грн.

Свої вимоги позивач мотивує тим, що за відповідачем обліковується податковий борг, який виник у зв`язку з несплатою ним суми грошового зобов`язання з єдиного податку з юридичних осіб в сумі 24747,78 грн. Відповідачу надсилалась податкова вимога від 22.10.2019, однак сума боргу залишилась не сплаченою.

Ухвалою суду від 15.02.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження, без виклику сторін. Цією ж ухвалою встановлено відповідачу 15-денний строк для подання відзиву на позов, доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача.

Ухвала суду надсилалась рекомендованими листами 16.02.2021 та 19.04.2021 на адресу відповідача, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за якою зареєстровано ТОВ " В.Ч.ГРУП", однак такі листи були повернуті з відміткою пошти "за закінченням терміну зберігання" (а.с. 24, 26). Відтак, з урахуванням ч. 11 ст. 126 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідач вважається повідомлений належним чином.

На момент розгляду даної справи, відзив на позов від відповідача до суду не надходив.

Відповідно до ч. 6 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази у їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, виходячи із наступного.

Судом встановлено, що ТОВ " В.Ч.ГРУП" зареєстровано органами державної реєстрації, як юридична особа та знаходиться на обліку в ГУ ДПС у Сумській області як платник податків.

Відповідно до розрахунку податкового боргу за відповідачем обліковується заборгованість з єдиного податку з юридичних осіб в розмірі 24747,78 грн (а.с. 8). У зв`язку з чим позивач звернувся до суду із цим позовом.

Надаючи правову оцінку матеріалам справи, суд виходить з наступного.

Згідно зі ст. 67 Конституції України кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку та розмірах встановлених законом.

Відповідно до ст. 15 Податкового кодексу України (далі - ПК України), платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Виконанням податкового обов`язку згідно з п. 38.1 ст. 38 ПК України є сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов`язань у встановлений податковим законодавством строк.

Згідно з п. 54.1 ст. 54 ПК України платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку (п. 293.1, 293.2 ст. 293 ПК України)

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал (п. 294.1. ст. 294 ПК України).

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду (п. 294.2. ст. 294 ПК України).

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 295.3. ст. 295 ГІК України).

Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду тобто, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (п.п. 49.18.2 п. 49.18. ст. 49, п. 296.3. ст. 296 ПК України).

Так відповідачем до податкового органу 10.09.2019 було подано податкову декларацію №26538973 за півріччя 2019 року, якою ТОВ "В.Ч.ГРУП" самостійно визначено податкове зобов`язання з єдиного податку, що підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет в сумі 25559,23 грн (а.с. 13).

Відповідно до п. 56.11 ст. 56 ПК України не підлягає оскарженню грошове зобов`язання, самостійно визначене платником податків.

Як вбачається з наданого позивачем розрахунку податкового боргу (а.с. 8) та витягу з картки платника податків (а.с. 10-11), несплаченою залишається сума самостійно визначеного податкового зобов`язання в розмірі 20023,31 грн.

Крім того, податковим органом проведено камеральну перевірку своєчасності сплати податкового зобов`язання з єдиного податку третьої групи з юридичних осіб за 1 квартал 2019 року, за результатами якої складено акт №3421/18-28-12-04/41671477 від 23.07.2019 (а.с. 14), яким встановлено порушення граничних термінів сплати податкового зобов`язання з єдиного податку третьої групи з юридичних осіб за вказаний період, відповідно до вимог п. 57.1 ст. 57 та п.295.3 ст. 295 ПК України.

На підставі вказаного акту перевірки позивачем прийнято податкове повідомлення - рішення №0064665412 від 05.09.2019, яким ТОВ «В.Ч.ГРУП» нараховано суму штрафної санкції з єдиного податку з юридичних осіб в розмірі 4554,47 грн (а.с. 15).

Також податковим органом проведено камеральну перевірку своєчасності сплати податкового зобов`язання з єдиного податку третьої групи з юридичних осіб за 1 півріччя 2019 року, за результатом якої складено акт №3770/18-28-12-04/41671477 від 14.08.2019 (а.с. 16), яким встановлено порушення граничних строків подання податкової декларації платника єдиного податку (третьої групи) за вказаний період, відповідно до вимог п. 49.2 ст. 49, п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49, п.294.1 ст. 294 ПК України.

На підставі вказаного акту перевірки позивачем прийнято податкове повідомлення - рішення №0067755412 від 19.09.2019, яким ТОВ «В.Ч.ГРУП» нараховано суму штрафної санкції з єдиного податку з юридичних осіб в розмірі 170 грн (а.с. 17).

Доказів, що вищезазначені податкові повідомлення-рішення оскаржувались відповідачем в адміністративному чи судовому порядку, суду надано не було.

Відповідно до ст. 59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, орган фіскальної служби надсилає йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання податкового повідомлення-рішення.

Згідно з п. 59.5 ст. 59 Податкового кодексу України, у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Податкова вимога №1777-10 від 22.10.2019 (а.с.18) направлялася позивачем рекомендованою кореспонденцією на адресу відповідача, та була повернута з відміткою пошти "за закінченням терміну зберігання" (а.с. 19).

Підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - ПК України) визначено, що податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання.

Відповідно до норм статті 95 ПК України податкова заборгованість платника податків стягується органами державної податкової служби на підставі рішення суду шляхом: стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків; реалізації майна платника податків, що перебуває у податковій заставі; стягнення коштів за рахунок готівки, що належить платнику податків.

Станом на день розгляду справи сума податкового боргу відповідача з єдиного податку з юридичних осіб в розмірі 24747,78 грн у встановлені законом строки не сплачена.

Тому суд вважає за необхідне стягнути з відповідача за рахунок коштів на рахунках у банках, обслуговуючих такого платника податків, та готівки, що належить такому платнику податків, податковий борг з єдиного податку з юридичних осіб в сумі 24747,78 грн.

Щодо вимог позивача в частині стягнення податкового боргу з рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, суд зазначає наступне.

Відповідно до вимог абз. 7 п. 87.1 ст. 87 ПК України не можуть бути джерелом погашення податкового боргу, крім погашення податкового боргу з податку на додану вартість (крім податкового боргу, що виник до 1 липня 2015 року), кошти на рахунку платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Отже, з рахунку платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість може бути погашений виключно податковий борг з податку на додану вартість (крім податкового боргу, що виник до 1 липня 2015 року), натомість, у цій справі предметом спору є стягнення податкового боргу, що виник внаслідок несплати податкового боргу з єдиного податку з юридичних осіб.

З огляду на викладене, а також враховуючи висновки Верховного Суду, викладені у постанові від 25.02.2020 у справі №1340/5767/18, суд відмовляє в задоволенні позовних вимог ГУ ДПС у Сумській області в частині стягнення податкового боргу позивача з рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Керуючись ст.ст. 90, 139, 143, 241-246, 250, 255, 295 КАС України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Головне управління ДПС у Сумській області до Товариство з обмеженою відповідальністю "В.Ч.ГРУП" про стягнення податкового боргу – задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "В.Ч.ГРУП" (проїзд Довженка, 8, м. Суми, Сумська область, 40022, код ЄДРПОУ 41671477) за рахунок коштів на рахунках у банках та готівки, що належить такому платнику податків, податкову заборгованість з єдиного податку з юридичних осіб в сумі 24747,78 грн. на користь державного бюджету України на р/р UA438999980314030698000018540, отримувач Сумська міська отг/18050300, код отримувача 37970593, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код класифікації доходів бюджету 18050300.

У задоволенні інших вимог - відмовити.

Рішення може бути оскаржено до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного рішення. Апеляційні скарги до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи подаються через Сумський окружний адміністративний суд.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя А.Б. Діска

Часті запитання

Який тип судового документу № 97210201 ?

Документ № 97210201 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 97210201 ?

Дата ухвалення - 27.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97210201 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 97210201 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 97210201, Sumy Circuit Administrative Court

The court decision No. 97210201, Sumy Circuit Administrative Court was adopted on 27.05.2021. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key data conveniently.

The court decision No. 97210201 refers to case No. 480/1124/21

This decision relates to case No. 480/1124/21. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 97210199
Next document : 97210202