Court decree № 96376162, 20.04.2021, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
20.04.2021
Case No.
910/3240/21
Document №
96376162
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

20.04.2021Справа № 910/3240/21За позовом Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс"

про визнання правочину недійсним,

Суддя Ломака В.С.

Секретар судового засідання Вегера А.В.

Представники сторін:

від позивача: Алмаз В.В. за довіреністю № 263-Д від 11.03.2021;

від відповідача: Купайгородський Е.О. за ордером серії КС № 350002 від 21.12.2020.

ВСТАНОВИВ:

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (далі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс" (далі - відповідач) про визнання недійсним укладеного між сторонами договору про спільну діяльність щодо впровадження і використання мобільного додатку "KyivSmartCity як програмного модулю АСОП від 25.02.2019 року № 4607, у тому числі додаткової угоди № 1 від 28.12.2019 року до цього договору.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилався на те, що укладений між сторонами договір № 4607 від 25.02.2019 року "Про спільну діяльність щодо впровадження і використання мобільного додатку "KyivSmartCity" як програмного модулю АСОП", а також додаткова угода № 1 до цього договору суперечать нормам частини 3 статті 92 ЦК України та укладені з перевищенням повноважень у порушення частини 1 статті 36 Господарського кодексу України, у зв`язку з чим мають бути визнані недійними. З урахуванням наведених підстав, позивач звернувся до суду з позовом для захисту своїх прав та законних інтересів.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.03.2021 року відкрито провадження у справі № 910/3240/21, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 30.03.2021 року.

26.03.2021 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшов відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс" від 25.03.2021 року на позовну заяву, в якому останнє заперечило проти задоволення вимог позивача з огляду на те, що позивачем у встановленому законом порядку не було доведено, яке саме його цивільне право було порушено відповідачем, а також яким чином таке право може бути відновлено, враховуючи, зокрема, закінчення строку спірного договору 31.12.2020 року, тобто до моменту звернення позивача до суду з даним позовом. Крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс" вказало, що діяльність позивача в рамках договору про спільну діяльність від 25.02.2019 року № 4607 проводилася на комерційній основі, що виключає можливість застосування до спірних правовідносин положень Закону України "Про публічні закупівлі", на який посилалося Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" при обґрунтуванні позовних вимог. Також відповідач вказав на підписання оскаржуваного правочину та додаткової угоди № 1 до нього уповноваженими представниками сторін.

30.03.2021 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшла заява позивача від 29.03.2021 року про відкладення розгляду справи на іншу дату.

У підготовчому засіданні 30.03.2021 року судом без виходу до нарадчої кімнати було постановлено протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 20.04.2021 року, а також встановлено позивачу строк на подання відповіді на відзив на позовну заяву - до 05.04.2021 року, встановлено відповідачу строк на подання заперечень на відповідь на відзив на позовну заяву - до 16.04.2021 року.

06.04.2021 року через відділ діловодства суду надійшла відповідь Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" від 05.04.2021 року на відзив на позовну заяву, в якій позивач зазначив, що факт припинення дії спірного договору або повного його виконання не позбавляє позивача права на звернення до суду з позовом про визнання такого правочину недійсним. Крім того, укладенням оскаржуваного договору, який, на думку позивача, не відповідає закону, порушено право/обов`язок Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на укладення договору, що відповідає таким вимогам, право/обов`язок на належне ведення власної господарської діяльності у відповідності до вимог закону. Також позивач наголосив на застосуванні до спірних правовідносин положень Закону України "Про публічні закупівлі", враховуючи те, що оскаржуваний договір, незважаючи на умови спільної діяльності, є договором про закупівлю послуг для потреб територіальної громади міста Києва, відтак мав бути укладений сторонами за результатами процедури закупівлі, чого сторонами дотримано не було.

Разом з відповіддю на відзив на позовну заяву позивачем було подано клопотання, в якому останній просив суд поновити йому строк на подання означеної заяви по суті спору, посилаючись на запроваджені обмеження у перевезенні осіб та відсутність на підприємстві позивача достатньої кількості спеціальних перепусток для безперешкодного користування транспортом працівниками позивача, відповідальними за підготовку та подання відповіді на відзив на позовну заяву, що призвело до пропуску встановленого строку на подання цієї заяви по суті спору.

Розглянувши клопотання позивача про поновлення строку на подання відповіді на відзив на позовну заяву, суд зазначає наступне.

Згідно з частиною 4 статті 166 Господарського процесуального кодексу України відповідь на відзив подається в строк, встановлений судом.

Відповідно до частини 1 статті 113 Господарського процесуального кодексу України строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені - встановлюються судом.

Суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства (частини 1, 2 статті 114 Господарського процесуального кодексу України).

Правовий аналіз наведених положень процесуального законодавства дозволяє дійти висновку про те, що учаснику справи гарантується право подати до суду відповідь на відзив на позовну заяву протягом строку, встановленого судом. При цьому, відповідно до частини 4 статті 166 Господарського процесуального кодексу України суд має встановити такий строк подання відповіді на відзив, який дозволить позивачу підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази, іншим учасникам справи - отримати відповідь на відзив завчасно до початку розгляду справи по суті, а відповідачу - надати учасникам справи заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.

Як було зазначено вище, у підготовчому засіданні 30.03.2021 року судом без виходу до нарадчої кімнати було постановлено протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання та, зокрема, встановлено позивачу строк на подання відповіді на відзив на позовну заяву - до 05.04.2021 року.

Разом із тим, відповідь Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на відзив на позовну заяву надійшла через відділ діловодства господарського суду міста Києва 06.04.2021 року.

Відповідно до частини 1 статті 119 Господарського процесуального кодексу України, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Згідно з частиною четвертою цієї статті одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

Отже, пропущений учасником процесуальний строк може бути поновлений судом за умови вчинення учасником процесуальної дії, для вчинення якої було встановлено строк, подання учасником заяви про поновлення процесуального строку та визнання причин пропуску строку поважними, крім випадків, коли Господарським процесуальним кодексом України встановлено неможливість такого поновлення.

Відповідно до частини 2 статті 119 Господарського процесуального кодексу України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

При цьому, за приписами статті 119 Господарського процесуального кодексу України, за заявою учасника справи суд може поновити пропущений процесуальний строк, встановлений законом, тоді як встановлений судом процесуальний строк за заявою учасника справи може бути продовжений судом.

Отже, позивач помилково просить поновити, а не продовжити процесуальний строк, встановлений судом, що є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Разом із тим, за умовами частини 4 Прикінцевих положень Господарського процесуального кодексу України суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином, тоді як можливість продовження встановленого судом процесуального строку з ініціативи суду прямо передбачена частиною 2 статті 119 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи те, що обґрунтування позивача неможливості вчинення ним відповідної процесуальної дії у визначений строк пов`язані з обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином, зважаючи на незначне прострочення Комунальним підприємством "Головний інформаційно-обчислювальний центр" строку на подання відповіді на відзив на позовну заяву, а також з метою всебічного розгляду справи та ухвалення законного і обґрунтованого рішення, суд з власної ініціативи продовжує позивачу строк на подання цієї заяви по суті спору до 06.04.2021 року.

Керуючись статтями 119, 233-234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у задоволенні клопотання Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" про поновлення строку на подання відповіді на відзив на позовну заяву.

2. Продовжити Комунальному підприємству "Головний інформаційно-обчислювальний центр" процесуальний строк для надання відповіді на відзив на позовну заяву до 06.04.2021 року.

3. Долучити до матеріалів справи відповідь на відзив на позовну заяву Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

Повний текст ухвали складено та підписано 20.04.2021 року.

Суддя В.С. Ломака

Часті запитання

Який тип судового документу № 96376162 ?

Документ № 96376162 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96376162 ?

Дата ухвалення - 20.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96376162 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 96376162 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 96376161
Next document : 96376163