Court decree № 95840562, 22.03.2021, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
22.03.2021
Case No.
910/14335/20
Document №
95840562
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, https://ki.arbitr.gov.ua, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

22.03.2021Справа № 910/14335/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Васильченко Т.В., за участю секретаря судового засідання Анастасової К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №910/14335/20

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна індустрія Будпроект»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «МСК Україна»

про стягнення 211031,98 грн

Представники учасників справи:

від позивача: ОСОБА_1.;

від відповідача: Більдюк С.О.; Чумакова Т.К.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна індустрія Будпроект» (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «МСК Україна» (далі - відповідач) про стягнення 211031,98 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач в порушення взятих на себе зобов`язань за договором поставки №23-05-1 від 23.05.2019 не здійснив поставку обумовленого товару, у зв`язку з чим позивачем заявлено до стягнення 191847,26 грн попередньої оплати та 19184,72 грн пені за порушення строків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.10.2020 відкрито провадження у справі №910/14335/20 та враховуючи, що ціна позову у даному спорі не перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб і думку (клопотання) позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

30.10.2020 до відділу діловодства суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти позовних вимог та стверджує, що ним на виконання умов укладеного договору було здійснено поставку погодженого товару, про що свідчить видана останнім довіреність на отримання матеріальних цінностей та запис телефонної розмови з представником позивача Орлюком Д.О. Відповідач зауважує на тому, що під час поставки товару позивачем були висловлені претензії щодо 12 пластин, у зв`язку з чим позивач і відмовився підписувати видаткову накладну. В подальшому, між сторонами велися телефонні розмови про врегулювання мирним шляхом ситуації щодо поставки неякісного товару, втім між сторонами не було досягнуто консенсусу.

10.11.2020 до відділу діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив, в якій позивач наголошує на тому, що надані відповідачем докази не підтверджують дійсний факт поставки товару та зауважує на тому, що він не отримував будь-якого товару від відповідача на виконання умов укладеного договору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2020 з огляду на зміст відзиву на позовну заяву, відповіді на відзив та доданих до них доказів та заперечення проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, судом призначено судове засідання на 18.12.2020 з викликом сторін.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.01.2021 постановлено здійснювати розгляд справи №910/14335/20 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі.

01.03.2021 через відділ діловодства суд від позивача надійшли письмові пояснення, в яких заперечує видання довіреностей №93 від 23.05.2019 згідно рахунку №2220 від 23.05.2019, №104 від 28.05.2019 згідно рахунку №2234 від 24.05.2019 та видаткової накладної №392 від 28.05.2019 на суму 87221,46 грн, а тому заявляє клопотання про призначення почеркознавчої експертизи документів для надання висновку щодо підписання вказаних документів уповноваженими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна індустрія Будпроект».

12.03.2021 у судовому засіданні представником відповідача подано заяву про забезпечення доказів шляхом допиту свідка ОСОБА_1 , що є директором позивача, оскільки він зацікавлена особа, а тому наголошує на тому, що ним надані неправдиві відомості щодо предмета спору.

В судовому засіданні 22.03.2021 представником позивача подано письмові пояснення, в яких просить відмовити у задоволенні заяви відповідача про забезпечення доказів шляхом допиту свідка з огляду на те, що подана заява ґрунтується виключно на його суб`єктивних припущеннях.

В судове засідання 22.03.2021 представники сторін з`явилися та надали пояснення по справі. Зокрема, представник позивача заперечив проти задоволення заяви з підстав її необґрунтованості. В свою чергу, представник відповідача просив задовольнити подану заяву з підстав того, що директор позивача є зацікавленою особою у наданні неправдивих відомостей щодо спору.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «МСК Україна» про забезпечення доказів шляхом допиту свідка ОСОБА_1 (директор позивача) суд дійшов такого висновку.

Метою такого процесуального інституту, як забезпечення доказів, є допомога особам, котрі беруть участь у справі, одержати для подання до суду докази, отримання яких у майбутньому може стати неможливим або ускладненим. Забезпечення доказів спрямоване на недопущення їх знищення чи втрати. При цьому такі докази мають існувати на момент подання заяви про забезпечення доказів, і особа, яка подає відповідну заяву, повинна вказати на обставини, що можуть свідчити про те, що в майбутньому певний доказ може бути втрачений, або його стане складніше подати.

Так, у відповідності до вимог статті 110 ГПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви. Забезпечення доказів до подання позовної заяви здійснюється судом першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія. Забезпечення доказів після подання позовної заяви здійснюється судом, який розглядає справу.

Зі змісту наведених норм слідує, що суд забезпечує докази за наявності підстав припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Отже, забезпечення доказів - це механізм збору доказів, що гарантує збереження доказів, необхідних для підтвердження певних обставин у справі. При цьому збереження доказів зумовлене існуванням обставин, які свідчать про можливу втрату таких доказів або ускладнення чи неможливість їх подання.

З аналізу вищевикладеного вбачається, що заяву про забезпечення доказів відрізняє від звичайного клопотання про виклик свідка, витребування доказу, призначення експертизи те, що у ній необхідно вказати на ті обставини, які свідчать про небезпеку того, що надання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим. Саме ці обставини зумовлюють необхідність забезпечення доказів, щоб вони все-таки змогли бути використані для з`ясування обставин у справі.

Забезпечення доказів це не тільки спосіб здобути докази, які стосуються предмета доказування і мають значення/потрібні для вирішення справи, це насамперед спосіб одночасно запобігти їх імовірній втраті у майбутньому і ризик такої втрати повинен ґрунтуватися на об`єктивних фактах і тільки в сукупності усіх наведених умов суд може вжити заходів для забезпечення доказів. Аналогічний правовий висновок викладено в постановах Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 у справі № 9901/845/18, від 09.10.2019 у справі №9901/385/19.

За приписами частини 1 статті 111 Господарського процесуального кодексу України у заяві про забезпечення доказів зазначаються, зокрема, обґрунтування необхідності забезпечення доказів.

Тоді як, в поданій представником відповідача заяві, не наведено будь-яких належних обґрунтувань з посиланням на відповідні докази, які б свідчили про небезпеку того, що допит вищевказаної відповідачем особи може стати неможливим або ускладненим, як і не наведено підстав виникнення терміновості допиту особи на даний час, а всі доводи ґрунтуються на твердженнях, що директор позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна індустрія Будпроект» є заінтересованим у наданні неправдивих відомостей, а тому потрібно допитати його, як свідка, з попередженням про кримінальну відповідальність.

Таким чином, суд зазначає, що відсутність, як обґрунтування підстав для вжиття таких заходів з посиланням на відповідні докази, так і обґрунтування необхідності термінового вжиття заходів забезпечення доказів є підставою для відмови у задоволенні заяви про забезпечення доказів.

Приписами частини 5 статті 112 ГПК України унормовано, що за результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд постановляє ухвалу про задоволення чи відмову у задоволенні заяви.

З урахуванням вищевикладеного суд дійшов висновку про відмову в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «МСК Україна» про забезпечення доказів шляхом допиту свідка у зв`язку з його необґрунтованістю.

Керуючись статтями 110, 111, 112, 234 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «МСК Україна» про забезпечення доказів відмовити.

Згідно з частиною 1 статті 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її складення повного тексту.

Повний текст ухвали складено та підписано 29.03.2021.

Суддя Т.В. Васильченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 95840562 ?

Документ № 95840562 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 95840562 ?

Дата ухвалення - 22.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95840562 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 95840562 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 95840561
Next document : 95840563