Court decree № 95696076, 19.03.2021, Kominternivskyi Raion Court of Odessa Oblast

Approval Date
19.03.2021
Case No.
504/3363/15-ц
Document №
95696076
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 504/3363/15-ц

Провадження № 2-і/504/78/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2021 р. смт. Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області в складі :

головуючого судді Доброва П.В.,

при секретарі Данько Т.В.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні Комінтернівського районного суду Одеської області заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінрайт» про заміну сторони позивача та стягувача по справі за позовом ПАТ «Імексбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Комінтернівського районного суду Одеської області знаходиться дана цивільна справа.

Ухвалою Комінтернівського районного суду від 18.08.2020 року відкрито провадження по справі.

До канцелярії Комінтернівського районного суду Одеської області надійшла заява від представника правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінрайт» про заміну сторони позивача та стягувача.

В обґрунтування заяви посилалася на те, що рішенням Комінтернівського районного суду Одеської області від 13.01.2016 року по справі №504/3363/15-ц задоволено позовну заяву ПАТ «Імексбанк». Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» заборгованість за Договором №999-00016797/1 про надання кредиту від 20.04.2012 року в сумі 26625,77 грн., в тому числі: заборгованість по кредиту в сумі 3334,03грн., заборгованість по сплаті відсотків – 1091,73грн., комісія за розрахункове обслуговування поточного рахунку в розмірі 4 900,01 грн., штраф в сумі 17 300,00грн. та судовий збір в розмірі 266,26 грн.

У зв`язку з тим, що 31.03.2020 року між Публічним акціонерним товариством «Імексбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінрайт» було укладено Договір про відступлення прав вимоги №126 відповідно до якого право грошової вимоги за Кредитним договором №999-00016797/1 від 20.04.2012 року перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінрайт». В судове засідання сторони не з`явилися, про день, час та місце слухання повідомлені належним чином, причину неявки суду не повідомили.

За змістом ч. 3 ст. 442 ЦПК України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Враховуючи, що в судове засідання не з`явились всі учасники справи, відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали цивільної справи № 504/3363/15-ц, суд вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що рішенням Комінтернівського районного суду Одеської області від 13.01.2016 року по справі № 504/3363/15-ц задоволено позов ПАТ «Імексбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, стягнуто з ОСОБА_1 на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» заборгованість за Договором №999-00016797/1 про надання кредиту від 20.04.2012 року в сумі 26625,77 грн., в тому числі: заборгованість по кредиту в сумі 3334,03грн., заборгованість по сплаті відсотків – 1091,73грн., комісія за розрахункове обслуговування поточного рахунку в розмірі 4 900,01 грн., штраф в сумі 17 300,00грн. та судовий збір в розмірі 266,26 грн.

31.03.2020 року між Публічним акціонерним товариством «Імексбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінрайт» було укладено Договір про відступлення прав вимоги №126 відповідно до якого право грошової вимоги за Кредитним договором №999-00016797/1 від 20.04.2012 року перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінрайт».

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 ЦПК України у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Відповідно до ч.1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених ст. 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Виходячи із цих норм, зокрема, п.п. 1, 2 ч.1 ст. 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження. Крім того Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Таким чином, процесуальне правонаступництво у виконавчому провадженні - це заміна на будь-якій стадії виконавчого провадження стягувача або боржника іншою особою у зв`язку з вибуттям правопопередника після постановлення щодо нього судового рішення i заміни його правонаступником. Підставою заміни кредитора внаслідок правонаступництва, в тому числі, у виконавчому провадженні, є настання певних обставин, які мають юридичне значення і в результаті яких виникають цивільні права та обов`язки або пряма вказівка акта цивільного законодавства, що не залежить від умов та порядку здійснення виконавчого провадження органами і посадовими особами.

Враховуючи вищевикладене, встановивши фактичні обставини справи, від яких залежить правильне вирішення спору, беручи до уваги те, що заявником надано належні та допустимі докази на підтвердження матеріального правонаступництва, тобто заявник підтвердив своє матеріальне правонаступництво належними доказами, суд вважає, що заява представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінрайт» про заміну сторони позивача та стягувача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 260, 442 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінрайт» про заміну сторони позивача та стягувача - задовольнити.

Змінити стягувача по справі №504/3363/15-ц за позовом ПАТ «Імексбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором з ОСОБА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» (місцезнаходження: м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12-а, код ЄДРПОУ 20971504, МФО 328384, № рахунку НОМЕР_2 ) заборгованість за Договором №999-00016797/1 про надання кредиту від 20.04.2012 року в сумі 26625,77 грн., в тому числі: заборгованість по кредиту в сумі 3334,03грн., заборгованість по сплаті відсотків – 1091,73грн., комісія за розрахункове обслуговування поточного рахунку в розмірі 4 900,01 грн., штраф в сумі 17 300,00грн. замість стягувача ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» вказати стягувача Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінрайт» (код ЄДРПОУ 40997279, місцезнаходження: 61003, м. Харків, вул. Павлівська, буд. 10, оф. 403), як на правонаступника з правом грошової вимоги до ОСОБА_1 .

Змінити стягувача по справі №504/3363/15-ц за позовом ПАТ «Імексбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором з ОСОБА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» (місцезнаходження: м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12-а, код ЄДРПОУ 20971504, МФО 328384, № рахунку НОМЕР_2 ) про стягнення судового збору в розмірі 266,26 грн. замість стягувача ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» вказати стягувача Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінрайт» (код ЄДРПОУ 40997279, місцезнаходження: 61003, м. Харків, вул. Павлівська, буд. 10, оф. 403), як на правонаступника з правом грошової вимоги до ОСОБА_1 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Одеського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня складання судового рішення. До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційні касаційні скарги подаються учасниками справи до або через Комінтернівський районний суд Одеської області.

Суддя П.В. Добров

Часті запитання

Який тип судового документу № 95696076 ?

Документ № 95696076 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 95696076 ?

Дата ухвалення - 19.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95696076 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 95696076 ?

В Kominternivskyi Raion Court of Odessa Oblast
Previous document : 95696075
Next document : 95696079