Court decree № 95103011, 22.02.2021, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
22.02.2021
Case No.
910/16367/20
Document №
95103011
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання

м. Київ

22.02.2021справа № 910/16367/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/16367/20

за позовом приватного підприємства «Варіант» (04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 2/10, корпус 14, офіс 515; ідентифікаційний код 32725558; далі - Підприємство)

до громадської спілки «Українська ліга музичних прав» (01021, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 10, кв. 28; ідентифікаційний код 32309633; далі - Громадська спілка)

про стягнення 192 561,20 грн. збитків,

та за зустрічним позовом Громадської спілки

до Підприємства

про зобов`язання вчинити дії та стягнення 196 132,98 грн.,

за участю представників:

позивача за первісним позовом - Симончука О.М. (ордер від 25.01.2021 серія КС №572929);

відповідача за первісним позовом - не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

Підприємство звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Громадської спілки 192 561,20 грн. збитків.

Позов мотивовано тим, що:

- товариство з обмеженою відповідальністю «Новус Україна» (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Підприємства 192 561,20 грн. збитків;

- рішенням господарського суду міста Києва від 12.08.2019 у справі №910/6555/19 позов задоволено; стягнуто з Підприємства на користь Товариства 192 561,20 грн. збитків та 2 888,42 грн. судового збору;

- вказане рішення ухвалено на підставі того, що рішенням господарського суду міста Києва від 06.02.2017 у справі №910/27853/15 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Умиг Мьюзик», організація, яка звертається за захистом порушених прав суб`єктів авторського права і (або) суміжних прав - Організація, до Товариства та Підприємства про стягнення 160 000 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав, залишеним в силі постановою Вищого господарського суду України від 18.07.2017, припинено провадження у справі щодо позовних вимог до Підприємства; стягнуто з Товариства на користь Організації 160 000 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав та 3 010 грн. судового збору;

- рішенням господарського суду міста Києва від 05.12.2016 у справі №910/16141/16 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Умиг Мьюзік», організація, яка звертається за захистом порушених прав суб`єктів авторського права і (або) суміжних прав - Організація, до Товариства, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Підприємство, про стягнення 72 500 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2017 та постановою Вищого господарського суду України від 13.06.2017, позов задоволено частково; стягнуто з Товариства на користь Організації 29 000 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав та 551,20 грн. судового збору;

- Товариство виконало рішення суду у справах №910/27853/15 та №910/16141/16, сплатило компенсацію за порушення прав інтелектуальної власності у зв`язку з порушенням Підприємством взятих на себе зобов`язань за договором від 20.04.2011 №Р-110420/1 про надання рекламно-інформаційних послуг (далі - Договір №Р-110420/1);

- настання випадків порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб встановлено рішеннями судів, які набрали законної сили і на виконання яких позивач сплатив 192 561,20 грн.;

- відповідач не є особою, уповноваженою дозволяти використання об`єктів авторського права та суміжних прав іншим особам та збирати винагороду за використання творів, з огляду на що позивач був змушений опосередковано фактично заплатити за використання творів уповноваженій організації колективного управління, що призвело до порушення прав та охоронюваних законом інтересів Підприємства, внаслідок чого позивачу спричинені збитки в розмірі фактично стягнутих коштів за порушення прав інтелектуальної власності на твори, дозвіл на використання яких дав відповідач, не маючи при цьому відповідних правомочностей.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.11.2020 позовну заяву Підприємство залишено без руху та встановлено позивачу семиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

17.11.2020 позивачем подано суду документи на виконання ухвали суду від 03.11.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.11.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження.

09.12.2020 Громадська спілка подала суду відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що: у жодній із судових справ (№910/27853/15, №910/16141/16 та №910/6555/19) питання наявності/відсутності у відповідача повноважень дозволяти використання об`єктів авторського права і суміжних прав іншим особам та збирати винагороду за використання цих об`єктів (по суті, на укладання з позивачем договору від 01.01.2013 №БО/01/01/2013 про сплату винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм та відеограм; далі - Договір №БО/01/01/2013) не було предметом судового дослідження, внаслідок чого у жодному чинному судовому рішенні у даних справах наведеного висновку немає, з огляду на що дійсність цього твердження підлягає доказуванню у загальному порядку; у спірних правовідносинах сторін даної справи немає ознак протиправної поведінки відповідача та його вини у понесенні позивачем збитків, про відшкодування яких заявлено позов, а відтак, і ознак наявності причинного зв`язку між цими збитками та поведінкою відповідача, оскільки, умовами Договору №БО/01/01/2013, наділяючи позивача правом використовувати об`єкти авторського права і/або суміжних прав у своїй власній господарській діяльності, не наділено Підприємство правом надавати дозвіл третім особам на використання таких об`єктів у їхній господарській діяльності, а, як відомо, саме декларування позивачем у правовідносинах з Товариством належності йому такого права і стало причиною вчинення останнім порушень авторського права, про які йдеться у судових справах №910/27853/15 та №910/16141/16.

Громадська спілка 09.12.2020 подала суду зустрічну позовну заяву до Підприємства про:

- зобов`язання Підприємства виконати в натурі свої зобов`язання, визначені у підпункті 2.2.5 пункту 2.2 Договору №БО/01/01/2013, а саме: надати Громадській спілці у спосіб, передбачений підпунктом 2.2.5 пункту 2.2 Договору №БО/01/01/2013, інформацію щодо музичних творів з текстом або без тексту, зафіксованих у фонограмах та/або їх примірниках, а також фонограм і зафіксованих у них виконань музичних творів, які публічно виконувались у закладах, вказаних у додатку від 03.08.2016 №75 до Договору №БО/01/01/2013 протягом періоду з 01.10.2017 по 31.03.2019 включно;

- стягнення з Підприємства на користь Громадської спілки боргу зі сплаті винагороди (роялті) за Договору № БО/01/01/2013 за період з 01.10.2017 по 31.03.2019 включно з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення в сумі загалом 197 836,59 грн.

Зустрічний позов мотивований тим, що:

- 01.01.2013 сторонами укладено Договір №БО/01/01/2013, предметом якого є умови використання Підприємством у власній господарській діяльності способом публічного виконання музичних творів з текстом або без тексту, зафіксованих у фонограмах та/або їх примірниках, а також фонограм і зафіксованих у них виконань музичних творів, та сплати Підприємством Громадській спілці як організації колективного управління авторськими і суміжними правами винагороди (роялті) за це використання;

- пунктом 3.1 Договору №БО/01/01/2013 передбачено, що він вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2013, а у випадку, якщо жодна з сторін не повідомить письмово іншу сторону про припинення дії Договору № БО/01/01/2013 протягом місяця до настання зазначеної дати припинення (31.12.2013), він вважається пролонгованим ще на один календарний рік і так кожного разу;

- від моменту укладення Договору №БО/01/01/2013 і до 07.12.2020 (дата підписання зустрічного позову) жодна зі сторін не повідомляла іншу сторону про припинення дії спірного договору, відтак його дія безперервно автоматично пролонговувалася на кожний наступний після року його укладення;

- 22.07.2018 набрав чинності Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», абзацом першим пункту 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» (в редакції від 15.05.2018) якого передбачено, що свідоцтва про облік організацій колективного управління, про визначення організацій колективного управління уповноваженими, про уповноваження організацій колективного управління, видані до набрання чинності цим Законом, втрачають чинність через дев`ять місяців з дня набрання чинності цим Законом (тобто з 22.04.2019);

- з 22.04.2019 Договір №БО/01/01/2013 припинив свою дію в силу приписів зазначеного Закону;

- відповідно до пункту 3.1 Договору №БО/01/01/2013 підпункти 2.2.1 та 2.2.5 пункту 2.2 Договору №БО/01/01/2013 залишаються в силі до повного виконання Підприємством своїх зобов`язань, що виникли під час його дії;

- належним виконанням відповідачем за зустрічним позовом свого зобов`язання, визначеного у підпункті 2.2.5 пункту 2.2 Договору №БО/01/01/2013, було б своєчасне надання у спосіб, передбачений вказаним підпунктом, інформації щодо фонограм, які публічно виконувались у закладах, вказаних у додатку від 03.08.2016 №75 до Договору №БО/01/01/2013, протягом періоду з 03.08.2016 по 31.03.2019 включно, а належним виконанням відповідачем за зустрічним позовом свого зобов`язання, визначеного у підпункті 2.2.1 пункту 2.2 спірного договору, була б своєчасна сплата ним позивачу за зустрічним позовом винагороди в сумі 9 531,66 грн. за кожний місяць періоду з 03.08.2016 по 31.03.2019 включно;

- станом на 07.12.2020 (дата підписання зустрічного позову) Підприємство свої зобов`язання, визначені у підпунктах 2.2.1 та 2.2.5 пункту 2.2 Договору №БО/01/01/2013, за вказані періоди не виконало, у зв`язку з чим Громадська спілка змушена звернутися до суду із позовом про захист прав та інтересів суб`єктів господарювання шляхом, зокрема, присудження до виконання обов`язку в натурі;

- у Підприємства існує борг зі сплаті винагороди (роялті) за Договором №БО/01/01/2013 за період з 01.10.2017 по 31.03.2019 у сумі 171 569,88 грн.; у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем за зустрічним позовом умов Договору №БО/01/01/2013 Громадською спілкою нараховано 20 311,97 втрат від інфляції.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.12.2020 зустрічну позовну заяву Громадської спілки залишено без руху та встановлено позивачу п`ятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

21.12.2020 Громадська спілка подала суду документи на виконання ухвали суду від 11.12.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.12.2020 прийнято зустрічний позов до спільного розгляду з первісним позовом; вимоги за зустрічним позовом об`єднано в одне провадження з первісним позовом.

Громадська спілка 28.12.2020 подала клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

25.01.2021 Громадська спілка подала суду заяву про долучення до матеріалів справи доказів (копія додаткової угоди від 29.12.2020 №1 до договору від 02.12.2020 №014/20 та копія доповнення до акта приймання-передачі правової допомоги від 07.12.2020 до договору від 02.12.2020 №014/20).

У підготовчому засіданні 25.01.2021 представник позивача за зустрічним позовом просив суд прийняти заяву про зменшення розміру зустрічних позовних вимог, в якій просив суд стягнути з Підприємства на користь Громадської спілки борг у сумі 171 569,88 грн. зі сплати винагороди (роялті) за Договором №БО/01/01/2013 за період з 01.10.2017 по 31.03.2019 та 24 563,10 грн. втрат від інфляції за весь час прострочення.

Громадська спілка 29.01.2021 подала суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів надіслання Підприємству заяви про зменшення розміру позовних вимог.

Суд прийняв заяву Громадської спілки про зменшення розміру зустрічних позовних вимог до розгляду.

29.01.2021 Громадська спілка подала суду клопотання про залишення позовної заяви Підприємства без розгляду на підставі статті пункту 4 частини першої статті 226 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), мотивовану тим, що представник Підприємства 21.12.2020 та 25.01.2021 не з`являвся в підготовче засідання.

19.02.2021 Підприємство подало суду заперечення у справі №910/16367/20, в яких зазначило, що:

- зустрічні позовні вимоги не є обґрунтованими та не підтверджені належними доказами, оскільки протягом заявленого Громадською спілкою періоду жодні твори Підприємством не використовувалися та не підлягали оплаті; в документах Підприємства наявна додаткова угода від 30.06.2017, якою сторони дійшли згоди розірвати Договір №БО/01/01/2013, Підприємство припинило використання фонограм, оригінальні примірники якої були передані до Громадської спілки, проте не повернуті Підприємству; 31.12.2016 сторонами укладено додаток №78/1 до Договору №БО/01/01/2013, відповідно до якого загальна сума щомісячної винагороди з дня набуття чинності додатку №78/1 до Договору №БО/01/01/2013 становить 1 741,66 грн. (пункт 3 додатку №78/1 до Договору №БО/01/01/2013); застосувати строк позовної давності щодо вимог за жовтень та листопад 2017 року;

- заперечення Громадської спілки, викладені у відзиві на первісну позовну заяву, не відповідають дійсності, тому що: і Підприємство, і Громадська спілка, які були залучені до всіх судових розглядів, одночасно підтверджували, що Підприємство не дозволяло жодним особам використання творів, та не мало такої змоги, а натомість самостійно використовувало твори у своїй власній діяльності на підставі дозволу, наданого Громадською спілкою; Підприємство у первісному позові не ставить питання, не доводить жодним чином та не просить суд з`ясувати питання наявності/відсутності у відповідача повноважень дозволяти використання об`єктів авторського права і суміжних прав; позовні вимоги Підприємства обґрунтовані виключно фактичними обставинами та умовами договору; факти використання фонограм, за якими відбулося стягнення з Підприємства, на підставі саме Договору №БО/01/1/2013 встановлені судовими рішеннями;

- позов Громадської спілки не може бути заявлений як зустрічний в даному судовому процесі та має бути повернути Громадській спілці.

У підготовче засідання 22.02.2021 з`явився представник позивача за первісним позовом; представник відповідача за первісним позовом не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином під розписку у судовому засіданні 25.01.2021.

Представник позивача за первісним позовом у підготовчому засіданні 22.02.2021 наголосив на доводах заперечень, поданих суду 19.02.2021, та просив суд повернути зустрічну позовну заяву Громадській спілці.

Суд повідомив представника Підприємства про те, що ухвалою господарського суду міста Києва 23.12.2020 прийнято зустрічний позов до спільного розгляду з первісним позовом; вимоги за зустрічним позовом об`єднано в одне провадження з первісним позовом, тобто судом вже вирішено питання щодо прийняття зустрічної позовної заяви.

Відповідно до частини другої статті 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Частиною другою статті 202 ГПК України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

З огляду на викладене та враховуючи неявку у підготовче засідання представника відповідача за первісним позовом, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання з розгляду справи №910/16367/20.

Керуючись статтями 183, 202, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання з розгляду справи №910/16367/20 на 29.03.21 о 10:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

2. Копію даної ухвали надіслати відповідачу за первісним позовом.

Ухвала набрала законної сили 15.02.2021 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 95103011 ?

Документ № 95103011 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 95103011 ?

Дата ухвалення - 22.02.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95103011 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 95103011 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 95103010
Next document : 95103012