Court decree № 94354827, 25.01.2021, Chernivtsi Circuit Administrative Court

Approval Date
25.01.2021
Case No.
600/247/21-а
Document №
94354827
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття спрощеного позовного провадження в адміністративній справі

25 січня 2021 р. м. Чернівці Справа № 600/247/21-а

Суддя Чернівецького окружного адміністративного суду Анісімов О.В., розглянувши матеріали позову ОСОБА_1 до Територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії,-

в с т а н о в и в:

У поданому до суду позові ОСОБА_1 (далі - позивач) просить:

- визнати протиправними дії Територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області щодо нарахування та виплати йому, судді Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , суддівської винагороди за період з 18 квітня 2020 року по 28 серпня 2020 року включно (за винятком днів відпустки) із застуванням обмеження нарахування у розмірі 10 мінімальних заробітних плат у сумі 47320,00 грн., визначеного ст.29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

- зобов`язати Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області провести нарахування та виплату йому, судді Новоселицького районного суду суду Чернівецької області ОСОБА_1 , суддівської винагороди за період з 18 квітня 2020 року по 28 серпня 2020 року включно на підставі частин 2, 3, 5, 6 статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» виходячи з базового розміру посадового окладу судді місцевого суду 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня 2020 року, з урахуванням щомісячної доплати за вислугу років за наявності стажу більше 30 років у розмірі 60 відсотків посадового окладу та щомісячної доплати за обіймання адміністративної посади голови суду у розмірі 10 відсотків посадового окладу з утриманням з цих сум передбачених законом податків та обов`язкових платежів при їх виплаті за період з 18 квітня 2020 року по 28 серпня 2020 року включно;

- допустити до негайного виконання рішення суду в частині стягнення суддівської винагороди за один місяць;

- зобов`язати Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області - суб`єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у десятиденний строк звіт про виконання судового рішення.

Розглянувши позовну заяву, суддя приходить до висновку, що вона подана особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; відповідає вимогам, встановленим статтями 160, 161,171 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України); даний спір виник із публічно-правових відносин; спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства; справа підсудна Чернівецькому окружному адміністративному суду.

Підстави залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

Враховуючи викладене, суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для відкриття провадження у даній справі.

Беручи до уваги склад учасників справи, характер спірних правовідносин, а також інші критерії, визначені частиною 3 статті 257 КАС України, суддя вважає за можливе розглянути вказану справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Окрім цього, суддя звертає увагу на те, що позивачем у позовній заяві викладено прохання витребувати у відповідача - Територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області, розрахункові листи щодо заборгованості суддівської винагороди, у яких зазначити невиплачені розміри: посадового окладу, доплат за вислугу років на посаді судді та доплат за обіймання адміністративних посад, за період з 18 квітня 2020 року по 28 серпня 2020 року включно, судді Новоселицького районного суду ОСОБА_1 .

Суддя зазначає, що силу вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Відповідно до ч. 1 ст. 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно ч. 3 ст. 77 КАС України докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 80 КАС України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом. У разі неподання суб`єктом владних повноважень витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (ч. 6-9 ст. 80 КАС України).

З огляду на зміст позовних вимог, з метою з`ясування всіх обставин у справі, суддя вважає за доцільним витребувати з Територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області розрахункові листи щодо заборгованості виплати суддівської винагороди судді Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , у яких зазначити невиплачені розміри: посадового окладу, доплат за вислугу років на посаді судді та доплат за обіймання адміністративних посад, за період з 18 квітня 2020 року по 28 серпня 2020 року включно.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 241, 243, 248, 257, 260 КАС України, суддя -

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до Територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії.

2. Справа буде розглядатись за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Справа розглядатиметься суддею О.В. Анісімовим одноособово.

3. Відповідачу протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали подати відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам, встановленим частиною другою та частиною четвертою статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України. Копія відзиву та доданих до нього документів повинні бути надіслані (надані) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 6 ст. 162 КАС України).

4. Позивач, у разі подання відповідачем відзиву на позовну заяву, має право подати до суду відповідь на такий відзив у триденний строк з моменту його отримання, з урахуванням особливостей встановлених ст.163 КАС України.

5. Відповідач, у разі подання позивачем відповіді на відзив, має право подати до суду на неї заперечення, у триденний строк з дня отримання відповіді на відзив, з урахуванням особливостей встановлених ст. 164 КАС України.

6. Роз`яснити, що клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

7. Витребувати з Територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області розрахункові листи щодо заборгованості виплати суддівської винагороди судді Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , у яких зазначити невиплачені розміри: посадового окладу, доплат за вислугу років на посаді судді та доплат за обіймання адміністративних посад, за період з 18 квітня 2020 року по 28 серпня 2020 року включно.

8. Для подання до суду витребуваних доказів встановити Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області п`ятнадцятиденний строк з дати отримання копії ухвали.

9. Повідомити учасникам справи про можливість отримати інформацію по справі на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: adm.cv.court.gov.ua/sud2470/.

10. Повідомити Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області (суб`єкта владних повноважень) про можливість отримання копії позовної заяви з додатками, які підлягають врученню йому, лише безпосередньо у суді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя О.В. Анісімов

Часті запитання

Який тип судового документу № 94354827 ?

Документ № 94354827 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 94354827 ?

Дата ухвалення - 25.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94354827 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 94354827 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 94354827, Chernivtsi Circuit Administrative Court

The court decision No. 94354827, Chernivtsi Circuit Administrative Court was adopted on 25.01.2021. The procedural form is Administrative, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key information quickly.

The court decision No. 94354827 refers to case No. 600/247/21-а

This decision relates to case No. 600/247/21-а. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 94354826
Next document : 94354828