Decision № 93947895, 30.12.2020, Zhovtovodskyi City Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
30.12.2020
Case No.
176/1810/20
Document №
93947895
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

справа №176/1810/20

провадження №2/176/681/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області у складі:

головуючої судді Волчек Н.Ю.,

з участю секретаря с/з Овчаренко О.Ю.,

розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін в м. Жовті Води цивільну справу за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В:

22 жовтня 2020 року АТ КБ «ПриватБанк» звернулося до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області із зазначеним вище позовом, де просить ухвалити судове рішення, яким стягнути з ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором № б/н від 29.07.2014 року в сумі 26989,84 грн та судові витрати.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що відповідач ОСОБА_1 звернувся до АТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання банківських послуг, у зв`язку з чим підписав заяву №б/н від 29.07.2014 року.

Відповідно до виявленого бажання, відповідачу було відкрито кредитний рахунок та встановлено початковий кредитний ліміт у розмірі, що зазначений у довідці, довідкою про зміну умов кредитування та обслуговування картрахунку, яка додається до позову та надано у користування кредитну картку. У подальшому розмір кредитного ліміту збільшився до 10000,00 грн.

Відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана заява разом з «Умовами та правилами надання банківських послуг», «Тарифами», складає між нею та Банком Договір про надання банківських послуг, що підтверджується підписом у заяві.

Свої зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_1 належним чином не виконує, у зв`язку із чим виникла заборгованість по кредитному договору станом на 20.09.2020 року в сумі 26989,84 грн, яка складається з наступного:

17515,26 грн – заборгованість за тілом кредита;

в т.ч.: 00,00 грн – заборгованість за поточним тілом кредита;

17515,26 грн – заборгованість за простроченим тілом кредита;

0,00 грн – заборгованість за нарахованими відсотками;

8275,43 грн – заборгованість за простроченими відсотками;

1199,15 грн – заборгованість за відсотками, нарахованими на прострочений кредит згідно ст.. 625;

0,00 грн – нарахована пеня;

0,00 грн – нараховано комісії.

На даний час відповідач продовжує ухилятись від виконання своїх зобов`язань і не погашає заборгованість за договором про надання банківських послуг, що є порушенням законних прав та інтересів позивача та змусило його звернутись до суду.

Ухвалою Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 06 листопада 2020 року відкрито провадження по даній справі та вирішено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Позивач про розгляд справи повідомлений належним чином.

Від відповідача, ОСОБА_1 , у запропонований йому ухвалою строк, відзиву на позов до суду не надходило. Про розгляд справи відповідачка повідомлялась зокрема шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Судової Влади України.

Приймаючи до уваги те, що судом виконані вимоги щодо повідомлення відповідача про розгляд справи у спосіб передбачений законом та з огляду на те, що відповідач не подав відзив, приймає рішення про розгляд справи на підставі наявних у справі письмових доказів та у відповідності до ч.2 ст. 247 ЦПК України без фіксації судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Суд повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази у їх сукупності, вважає що позов підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до положень ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються письмовими, речовими, електронними доказами.

Відповідно до ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Частиною 1 статті 81 ЦПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Дана норма також закріплена у ст. 12 ЦПК України.

Згідно зі статтями 526, 527, 530 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором кредитодавець зобов`язується надати грошові кошти позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Судом встановлено з позовної заяви, що 29.07.2014 року між ПАТ КБ «ПриватБанк», правонаступником якого в свою чергу є АТ КБ «ПриватБанк» укладено кредитний договір №б/н із ОСОБА_1 , шляхом підписання останнім заяви, внаслідок чого йому було відкрито кредитний рахунок та встановлено початковий кредитний ліміт, який в послідуючому було збільшено до 10000 грн., що підтверджується анкетою–заявою та Довідкою про зміну умов кредитування та обслуговування картрахунку. /а.с.14,16/

У дослідженій анкеті заяві, окрім анкетних даних відповідачки відсутні будь-які відомості про суму кредитного ліміту, про вид картки, яку клієнт виявив бажання оформити на своє ім`я. Також досліджена анкета-заява не містить жодного посилання на Умови та Правила надання банківських послуг в ПриватБанку, що діяли на час її складання, крім того у заяві не вказана базова процентна ставка та відсутня відповідна позначка у графі «виявляю бажання оформити на своє ім`я…» /а.с.16/.

Однак, видача кредитної картки відповідачу підтверджується довідкою /а.с.15/

Також, до позовної заяви позивачем додано розрахунки заборгованості за договором №б/н від 29.07.2014 року, укладеного між ПриватБанком та клієнтом – ОСОБА_1 /а.с.5-13/

Згідно з останнім розрахунком відповідач має заборгованість у загальному розмірі станом на 20.09.2020 року в сумі 26989,84 грн, яка складається з наступного:

17515,26 грн – заборгованість за тілом кредита;

в т.ч.: 00,00 грн – заборгованість за поточним тілом кредита;

17515,26 грн – заборгованість за простроченим тілом кредита;

0,00 грн – заборгованість за нарахованими відсотками;

8275,43 грн – заборгованість за простроченими відсотками;

1199,15 грн – заборгованість за відсотками, нарахованими на прострочений кредит згідно ст.. 625;

0,00 грн – нарахована пеня;

0,00 грн – нараховано комісії.

Виписка за договором № б/н станом на 22.09.2020 року свідчить про активне користування відповідачем кредитними коштами. /а.с.52-61/

Разом із тим, відповідач не спростував той факт, що отримав від позивача кредитну картку та проводив з її застосуванням певні операції.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором кредитодавець зобов`язується надати грошові кошти позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Проте, у порушення умов договору та чинного законодавства, відповідач свої зобов`язання належним чином не виконав та не повернув використані ним кредитні кошти, а доказів іншого суду не надано.

Таким чином, суд приходить до висновку, що з відповідача має бути стягнута сума заборгованості за простроченим тілом кредиту – 17515,26 грн.

Що ж стосується стягнення з відповідачки заборгованості за простроченими відсотками у сумі 8275,43 грн., відсотками нарахованими на прострочений кредит 1199,15, то в задоволенні цієї частини позовних вимог необхідно відмовити, оскільки, додані до позовної заяви Умови та правила надання банківських послуг не можна вважати складовою частиною, укладеного між сторонами договору б/н від 29.07.2014 року, оскільки не підписані відповідачем.

Аналогічний правовий висновок міститься у постанові Верховного Суду України від 22 березня 2017 року №6-2320цс16 та постанові Великої Палати Верховного Суду від 03 липня 2019 року у справі №342/180/17, відповідно до якого суд не встановив наявності належних і допустимих доказів, які б підтверджували, що саме ці Умови є складовою частиною укладеного між сторонами кредитного договору і що саме ці Умови мав на увазі відповідач, підписуючи заяву позичальника, та відповідно, чи брав на себе зобов`язання відповідач зі сплати винагороди та неустойки в разі порушення зобов`язання з повернення кредиту.

На підставі положень ст.141 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягають стягненню судові витрати пропорційно 65 % задоволених позовних вимог, що складає 1366,3 грн.

Також суд вважає за не обхідне зазначити, виходячи з принципу змагальності цивільного процесу, що сторони повинні подати всі докази на підтвердження своєї позиції до суду першої інстанції, а не чекати, коли їм буде відмовлено в задоволенні позовних вимог за недоведеністю, та потім вишукувати нові й долучати їх до апеляційної скарги. Апеляційний суд не має права приймати нові докази, оскільки позивачу нічого не заважало подати їх до суду першої інстанції, що узгоджується з позицією Верховного Суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.81, 141, 263, 265, 268, 273, 282, 284, 289, 430 ЦПК України, ст. 1054Цивільного кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позовну заяву Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, задовольнити частково.

Стягнути із ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на користь Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, рах. № НОМЕР_2 , МФО №305299) заборгованість за кредитним договором №б/н від 29.07.2014 року в сумі 17515 (сімнадцять тисяч п`ятсот п`ятнадцять) грн. 26 коп. - заборгованість за тілом кредита.

Стягнути із ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на користь Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570 рах. № НОМЕР_2 МФО №305299) судові витрати у розмірі 1366,3 грн.

В іншій частині позовних вимог, відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

У відповідності до п.п. 15.5 п.15 ч. 1 розділу ХШ Перехідних Положень ЦПК України в новій редакції, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи через Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області.

Суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Н.Ю. Волчек

Часті запитання

Який тип судового документу № 93947895 ?

Документ № 93947895 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93947895 ?

Дата ухвалення - 30.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93947895 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93947895 ?

В Zhovtovodskyi City Court of Dnipropetrovsk Oblast
Previous document : 93947892
Next document : 93947897