Decision № 93436151, 07.12.2020, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
07.12.2020
Case No.
910/12945/20
Document №
93436151
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

07.12.2020Справа № 910/12945/20

Суддя Плотницька Н.Б., розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська пивна компанія" доТовариства з обмеженою відповідальністю "Гіппо"простягнення 3 470 784 грн 72 коп.Представники сторін: від позивача:Наконечна О.-А. Є. - представник за довіреністю від відповідача:не з`явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

28.08.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська пивна компанія" з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Гіппо" про стягнення 3 470 784 грн 72 коп. заборгованості за договором поставки від 03.12.2018 № 031218-15/1Г.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що відповідач в порушення норм чинного законодавства України та укладеного сторонами договору поставки від 03.12.2018 № 031218-15/1Г належним чином не виконав взяті на себе зобов`язання щодо оплати поставленого товару, у зв`язку з чим в останнього виникла заборгованість у розмірі 3 470 784 грн 72 коп.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.08.2020, на підставі частини 1 статті 174 Господарського процесуального кодексу України, позовну заяву залишено без руху.

18.09.2020 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшли документи на підтвердження усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2020 відкрито провадження у справі № 910/12945/20, справу постановлено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 05.11.2020.

У підготовчому засіданні 05.11.2020 суд, керуючись п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України, постановив протокольну ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначив справу до судового розгляду по суті на 07.12.2020.

В порядку статті 120 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.11.2020 суд викликав сторін у судове засідання на 07.12.2020.

Представник відповідача у судове засідання 07.12.2020 з розгляду справи по суті не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, клопотання про відкладення судового засідання не подав, про час, дату та місце судового засідання сторони був повідомлений належним чином.

Станом на 07.12.2020 відповідачем вимог ухвали суду від 05.10.2020, зокрема, щодо подання відзиву на позов, не виконано.

У судове засідання 07.12.2020 з`явився представник позивача та надав пояснення, відповідно до яких у повному обсязі підтримав заявлені позовні вимоги та просить суд їх задовольнити.

У судовому засіданні 07.12.2020 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши надані суду докази, суд

ВСТАНОВИВ:

03.12.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Львівська пивна компанія" (постачальник за договором) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Гіппо" (покупець за договором) укладено договір поставки № 031218-51/1г (далі - договір), відповідно до умов якого постачальник зобов`язується передавати товар у власність покупця у відповідності до замовлень покупця, а покупець зобов`язується приймати його та проводити оплату за товар на умовах даного договору.

Відповідно до пунктів 1.2., 1.3. договору поставка товару здійснюється на підставі накладної (их) згідно замовлення покупця, яка є невід`ємною частиною договору. Загальна вартість даного договору становить суму всіх накладних на відпуск товару, виписаних протягом терміну дії даного договору.

Згідно з пунктом 4.1. договору (в редакції протоколу розбіжностей) постачальник зобов`язується здійснити доставку на умовах визначених нижче і передати товар покупцю протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту погодження замовлення та/або у відповідності підписаного сторонами графіку, домовленостей та замовлення, якщо інший строк не вказаний в погодженому замовленні покупця.

За умовами пункту 5.4. договору оплата за поставлений товар здійснюється покупцем: - на товар напрямку Нові напої протягом 57 календарних днів із дати поставки; на товари ТМ «Болград» протягом 60 календарних днів із дати поставки; на товари ТМ «Винфорт» протягом 75 календарних днів із дати поставки; на товари ТМ «Кампарі» протягом 75 календарних днів із дати поставки; на товари напрямку РУСТ протягом 75 календарних днів із дати поставки; на товари ТМ «Семкі» протягом 75 календарних днів із дати поставки.

Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2019, але в будь-якому випадку до моменту його остаточного виконання. Дія договору продовжується на один рік, якщо жодна із сторін не заявить письмово про його розірвання не пізніше, ніж за 30 календарних днів до закінчення дії договору (пункт 9.1. договору).

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Дослідивши зміст укладеного між позивачем та відповідачем договору, суд дійшов висновку, що даний правочин за своєю правовою природою є договором поставки.

Відповідно до частини 1 статті 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно з частиною 4 статті 265 Господарського кодексу України сторони для визначення умов договорів поставки мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі цим Кодексом чи законами України.

Реалізація суб`єктами господарювання товарів негосподарюючим суб`єктам здійснюється за правилами про договори купівлі-продажу. До відносин поставки, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договір купівлі-продажу. (частина 6 статті 265 Господарського кодексу України).

Частинами 1 та 2 статті 712 Цивільного кодексу України визначено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до статті 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Нормами частини 1 статті 656 Цивільного кодексу України встановлено, що предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому.

Згідно з частиною 1 статті 662 Цивільного кодексу України продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

Відповідно до статті 663 Цивільного кодексу України продавець зобов`язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

У відповідності до норм частини 1 статті 664 Цивільного кодексу України обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент: 1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов`язок продавця доставити товар; 2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару. Договором купівлі-продажу може бути встановлений інший момент виконання продавцем обов`язку передати товар.

Згідно з частиною 1 статті 692 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Як встановлено судом, на виконання умов укладеного договору поставки від 03.12.2018 № 031218-51/1г позивач поставив, а відповідач прийняв товар відповідно до наявних в матеріалах справи підписаних між сторонами належним чином засвідчених копій видаткових та товарно-транспортних накладних: від 06.02.2020 № Б_00001716598 на суму 3 506 грн 04 коп.; від 06.02.2020 № Б_00001716599 на суму 41 243 грн 57 коп.; від 06.02.2020 № Б_00001716600 на суму 41 171 грн 51 коп.; від 06.02.2020 № Б_00001718366 на суму 83 грн 52 коп.; від 06.02.2020 № Б_00001718367 на суму 7 976 грн 16 коп.; від 08.04.2020 № Б_00001762814 на суму 39 622 грн 72 коп.; від 08.04.2020 № Б_00001762816 на суму 372 274 грн 74 коп.; від 08.04.2020 № Б_00001762817 на суму 319 262 грн 40 коп.; від 08.04.2020 № Б_00001762818на суму 15 620 грн 17 коп.; від 08.04.2020 № Б_00001763358 на суму 56 388 грн 24 коп.; від 08.04.2020 № Б_00001763359 на суму 128 186 грн 64 коп.; від 08.04.2020 № Б_00001763363 на суму 29 549 грн 52 коп.; від 09.01.2020 № Б_00001697547 на суму 76 456 грн 56 коп.; від 09.01.2020 № Б_00001697548 на суму 24 694 грн 32 коп.; від 12.02.2020 № Б_00001721848 на суму 7 235 грн 34 коп.; від 12.02.2020 № Б_00001721849 на суму 74 119 грн 78 коп.; від 12.02.2020 № Б_00001721850 на суму 45 918 грн 73 коп.; від 12.02.2020 № Б_00001721857 на суму 23 979 грн 12 коп.; від 12.02.2020 № Б_00001722858 на суму 51 253 грн 20 коп.; від 13.01.2020 № Б_00001699790 на суму 11 134 грн 08 коп.; від 13.01.2020 № Б_00001699791 на суму 20 086 грн 80 коп.; від 13.03.2020 № Б_00001747464 на суму 108 369 грн 24 коп.; від 13.03.2020 № Б_00001747466 на суму 16 490 грн 17 коп.; від 13.03.2020 № Б_00001747467 на суму 78 108 грн 25 коп.; від 13.03.2020 № Б_00001747545 на суму 13 033 грн 08 коп.; від 13.03.2020 № Б_00001747547 на суму 56 074 грн 50 коп.; від 14.02.2020 № Б_00001725667 на суму 445 042 грн 38 коп.; від 15.06.2020 № Б_00001808100 на суму 83 469 грн 60 коп.; від 15.06.2020 № Б_00001808102 на суму 25 611 грн 84 коп.; від 17.12.2019 № Б_00001682747 на суму 66 640 грн 32 коп.; від 18.03.2020 № Б_00001750635 на суму 44 062 грн 32 коп.; від 18.03.2020 № Б_00001750636 на суму 15 106 грн 86 коп.; від 18.03.2020 № Б_00001750637 на суму 42 566 грн 95 коп.; від 18.03.2020 № Б_00001750845 на суму 19 123 грн 20 коп.; від 18.03.2020 № Б_00001750847 на суму 40 254 грн 00 коп.; від 22.01.2020 № Б_00001706767 на суму 42 396 грн 96 коп.; від 22.01.2020 № Б_000017067687 на суму 102 173 грн 64 коп.; від 22.05.2020 № Б_00001790788 на суму 57 574 грн 08 коп.; від 22.05.2020 № Б_00001791293 на суму 46 202 грн 40 коп.; від 25.12.2020 № Б_00001690080 на суму 60 878 грн 16 коп.; від 26.02.2020 № Б_00001733642 на суму 209 446 грн 02 коп.; від 26.02.2020 № Б_00001734432 на суму 21 848 грн 40 коп.; від 26.02.2020 № Б_00001734433 на суму 68 269 грн 68 коп.; від 29.01.2020 № Б_00001711362 на суму 53 491 грн 32 коп.; від 29.01.2020 № Б_00001711364 на суму 7 928 грн 92 коп.; від 29.01.2020 № Б_00001712616 на суму 8 314 грн 56 коп.; від 29.01.2020 № Б_00001712617 на суму 42 664 грн 56 коп.; від 29.01.2020 № Б_00001712618 на суму 26 360 грн 88 коп.; від 29.01.2020 № Б_00001712620 на суму 29 289 грн 36 коп.; від 29.05.2020 № Б_00001795085 на суму 37 844 грн 82 коп.; від 29.05.2020 № Б_00001795086 на суму 77 568 грн 71 коп.; від 29.05.2020 № Б_00001795089 на суму 74 593 грн 80 коп.; від 29.05.2020 № Б_00001795195 на суму 18 549 грн 60 коп.; від 29.05.2020 № Б_00001795196 на суму 98 222 грн 64 коп.; від 29.05.2020 № Б_00001795940 на суму 35 730 грн 00 коп.

Судом встановлено, що відповідач в порушення умов договору та норм чинного законодавства належним чином не виконав взяті на себе зобов`язання щодо повної оплати поставленого позивачем товару згідно вищенаведених накладних, у зв`язку з чим в останнього виникла заборгованість перед позивачем у розмірі 3 470 784 грн 72 коп., що також не було спростовано відповідачем, зокрема відповідачем не надано суду доказів оплати товару на суму 3 470 784 грн 72 коп.

Оцінюючи подані позивачем докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Стаття 629 Цивільного кодексу України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Зазначене також кореспондується зі статтями 525, 526 Цивільного кодексу України відповідно до яких зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Частиною 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України визначено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

З огляду на вищенаведене та встановленням факту невиконання відповідачем обов`язку з повної оплати поставленого позивачем товару за договором про поставку товару поставки від 03.12.2018 № 031218-51/1г та факту наявності заборгованості у розмірі 3 470 784 грн 72 коп., вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості підлягають задоволенню у повному обсязі.

Згідно з частиною 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається: у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Kеруючись статтею 74, статтями 76-79, статтею 86, статтею 123, статтею 129, статтями 232-233, статтями 237- 238, статтею 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Гіппо" (провулок Новопечерський, 19/3, корпус 2, кабінет 33, м. Київ, 01042, ідентифікаційний код 32650231) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська пивна компанія" (вул. Шевченка, 323, м. Львів, 79069, ідентифікаційний код 33285781) заборгованість у розмірі 3 470 784 (три мільйона чотириста сімдесят тисяч сімсот вісімдесят чотири) грн 72 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 52 061 (п`ятдесят дві тисячі шістдесят одна) грн 77 коп.

3. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Відповідно до частини 1 статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (частина 1 статті 256 Господарського процесуального кодексу України).

Повний текст рішення складено: 08.12.2020

Суддя Н.Б.Плотницька

Часті запитання

Який тип судового документу № 93436151 ?

Документ № 93436151 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93436151 ?

Дата ухвалення - 07.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93436151 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 93436151 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 93436150
Next document : 93436152