Decision № 93412, 15.08.2006, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
15.08.2006
Case No.
52/208-06
Document №
93412
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2006 р. Справа № 52/208-06

вх. № 6448/4-52

Суддя господарського суду Білоусова Я.О.

при секретарі судового засідання

за участю представників сторін:

позивача - Вербицький В.В., ліквідатор

розглянувши справу за позовом ВАТ "Серп і Молот", м. Харків в особі ліквідатора

до ВАТ "Головне спец. конструкторске бюро по двигунах середньої потужності", м. Харків

про стягнення 29529,98 грн.

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до господарського суду з позовною заявою про стягнення з відповідача заборгованості з орендної плати в сумі 15271,68 грн., що утворилася на підставі договору оренди б/н від 01.09.2003р., і заборгованості з орендної плати в сумі 14258,30 грн., що утворилася на підставі договору оренди б/н від 18.08.2004р. Позов обгрунтовано невиконанням відповідачем своїх зобов'язань щодо внесення орендної плати.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав, через канцелярію суду супровідним листом (вх.24478) надав розширений розрахунок суми позову для залучення до матеріалів справи, який долучається судом.

Відповідач в судове засідання не з"явився, але через канцелярію суду надав клопотання щодо розгляду справи за відсутності представника відповідача.

В ухвалі суду від 06.07.2006 року зазначено, що у разі неявки сторони в судове засідання, суд має право розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України, обов'язок доказування та надання доказів покладений на сторони, тому суд, відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України, розглядає справу за наявними в ній матеріалами. 06.07.2006р.

Суд, вислухавши представника позивача, дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

01 вересня 2003 року між сторонами був укладений договір оренди обладнання б/н, відповідно до умов якого, орендодавець (позивач по справі) передав, а орендар (відповідач по справі) прийняв в строкове платне володіння та користування з метою промислового використання обладнання (ЦРП-6 інв. № 15008, ТП-20 інв. № 15010, РУ-0,4 кв. інв. № 15014 та кабельні лінії), розташоване за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 183. Факт передачі обладнання підтверджується актом приймання-передачі від 01.09.2003р., підписаним обома сторонами.

Пунктом 4.2. договору від 01.09.2003р. був встановлений термін оренди - один рік з моменту прийняття майна.

Пунктом 5.1. зазначеного договору була встановлена орендна плата за користування обладанням в розмірі 1726,33 грн. в місяць.

Відповідно до п. 5.2. відповідач повинен сплачувати орендну плату в безготівковому порядку на рахунок позивача наперед не пізніше 10-го числа наступного місяця.18.08.2004р. по закінченню дії договору було переукладено договір на новий строк, відповідно до п. 4.2. якого, він діє до 31.12.2004р. та починає свою дію з моменту прийняття майна, що орендується за актом приймання-передачі. Акт приймання-передачі майна (обладнання) був підписаний сторонами 18.08.2004р.

Згідно із п. 5.1. договору оренди від 18.08.2004р. розмір орендної плати склав 3226,33 грн. в місяць.

У відповідності до п. 5.2. цього договору орендна плата повинна також перераховуватися відповідачем не пізніше 10-го числа наступного місяця.

Однак відповідач свої зобов'язання щодо внесення орендної плати не виконав, внаслідок чого станом на 01.05.2006 року утворилась заборгованість у розмірі 29529,98 грн., з них 15271,68 грн. - заборгованість за договором від 01.09.2003р. та 14258,30 грн. - заборгованість за договором від 18.08.2004р.

Оскільки станом на дату прийняття рішення заборгованість відповідачем не сплачена, тобто продовжує існувати обов’язок по сплаті заборгованості після набрання чинності Цивільним кодексом України в редакції від 16.01.2003 року (далі – Кодекс), та зважаючи на приписи пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень вказаного Кодексу, суд застосовує його положення до цивільних відносин щодо виконання відповідачем зобов’язань по сплаті заборгованості за договорами оренди.

Відповідно до статті 526 Кодексу зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Частиною 1 статті 530 Кодексу передбачено, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За таких підстав суд вважає вимоги позивача про стягнення з відповідача 29529,98 грн. (15271,68 грн. - заборгованість за договором від 01.09.2003р. та 14258,30 грн. - заборгованість за договором від 18.08.2004р.) заборгованості обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 44 та статті 49 Господарського процесуального кодексу України, у разі задоволення позову, витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційне-технічне забезпечення судового процесу, покладаються на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись статтями 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, статтею 526, ч.1 статті 530 Цивільного кодексу України, статтями 1, 4, 12, 22, 33, 43, 44, 47-49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства "Головне спеціалізоване конструкторське бюро по двигунах середньої потужності" (61038, м. Харків, Московський р-н, вул. Маршала Батицького, 4, ідент. код 00237663, р/р 2600002502 в АБ "Факторіал", м. Харків, МФО 351715) на користь Відкритого акціонерного товариства "Серп і Молот" (61068, м. Харків, пр. Московський, 183, р/р 260083035374 в АКБ "Золоті ворота", МФО 351931, код 00236004) 15271,68 грн. - заборгованість за договором від 01.09.2003р. та 14258,30 грн. - заборгованість за договором від 18.08.2004р.; 295,30 грн. державного мита, 118 грн. судових витрат.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя Білоусова Я.О.

Повний текст рішення підписано 16.08.2006р.

Previous document : 93411
Next document : 93415