Decision № 93044795, 24.11.2020, Khmelnytskyi Circuit Administrative Court

Approval Date
24.11.2020
Case No.
560/5529/20
Document №
93044795
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 560/5529/20

РІШЕННЯ

іменем України

24 листопада 2020 рокум. Хмельницький

Хмельницький окружний адміністративний суд в особі головуючого-судді Майстера П.М. розглянувши в письмовому провадженні адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області про визнання відмови протиправною та зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду із позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, в якому просить:

- визнати протиправними відмову Головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області щодо перерахунку пенсії ОСОБА_1 відповідно до довідки, виданої Управлінням СБУ у Хмельницькій області від 27.07.2020 №22;

- зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області здійснити перерахунок та виплату пенсії ОСОБА_1 з 05.03.2019 у відповідності до отриманої від управління СБУ у Хмельницькій області довідки №22 від 27.07.2020 з урахуванням проведених раніше виплат.

В обґрунтування позовних вимог в позовній заяві позивач зазначив, що звернувся до відповідача із заявою, щодо перерахунку пенсії та виплати заборгованості, до якої була додана довідка управління СБУ у Хмельницькій області довідки №22 від 27.07.2020 року.

На звернення позивача відповідач повідомив, що підстав для проведення перерахунку пенсії з іншими складовими, ніж зазначено у довідці виданій у 2018 році немає.

Позивач вважає таку бездіяльність відповідача протиправною, просить суд задовольнити позовні вимоги повністю.

22.09.20 у справі було відкрито провадження та призначено розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи у письмовому провадженні.

На адресу суду від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому зазначено, довідка, управління Служби безпеки України у Хмельницькій області про розмір грошового забезпечення № 22 від 27.07.2020 року, видана на звернення позивача на підставі рішення Верховного Суду від 17.12.2019 у зразковій справі № 160/8324/19 щодо проведення з 05.03.2019 перерахунку основного розміру пенсії, тобто без дотримання Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону № 2262-ХІІ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 року № 45 відтак не є підставою для проведення відповідного перерахунку пенсії.

Враховуючи зазначене, довідка про розмір грошового забезпечення від № 22 від 27.07.2020 року повернута до управління Служби безпеки України у Хмельницькій області без виконання.

Виходячи з вищевикладеного, підстав для визнання протиправною відмову головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, щодо перерахунку ОСОБА_1 відповідно до довідки виданої Управлінням Служби безпеки України в Хмельницькій області за № 22 від 27.07.2020 та зобов`язання головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області здійснити перерахунок та виплату пенсії ОСОБА_1 з 05 березня 2020 року у відповідності до отриманої від управління Служби безпеки України в Хмельницькій області довідки № 22 від 27 липня 2020 року із врахуванням раніше виплачених сум, немає.

У відзиві також заявлено клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з викликом (повідомленням) сторін.

Розглянувши зазначене клопотання суд зазначає та враховує наступне.

Частиною 6 статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін: 1) у випадках, визначених статтею 263 цього Кодексу; 2) якщо характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі незначної складності не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) справи щодо: оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.

Враховуючи те, що ця справа є незначної складності, характер спірних правовідносин та предмет доказування не вимагають проведення судового засідання, в задоволенні клопотання слід відмовити.

До суду надійшло клопотання Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області про залишення позову без розгляду, в якому зазначено, що позивач знав про розміри виплачуваної йому пенсії та види грошових забезпечень, які враховані для призначення пенсії, з квітня 2019 року. Проте, до суду звернувся лише у вересні 2020, тобто, з порушенням строку звернення до адміністративного суду, визначеного частиною 2 статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України. Вказав, що згідно з постановою Верховного Суду від 17.07.2018 у справі №521/21851/16-а незнання про порушення через байдужість до своїх прав або небажання дізнатися не є поважною причиною пропуску строку звернення до суду.

Оцінюючи зазначене клопотання, суд зазначає та враховує наступне.

Частиною 1 статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (частина 2 статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України).

Про обмеження пенсійних прав позивач дізнався з листа Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області від 03.08.2020 №3693-3481/С-03/8-2200/20.

Враховуючи викладене, позивачем не пропущено строк звернення до суду, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання відповідача про залишення позову без розгляду слід відмовити.

До суду надійшло клопотання представника відповідача, в якому просить зупинити провадження у справі № 560/5529/20 до винесення рішення Великою Палатою Верховного Суду по справі 510/1286/16-а.

Ухвалою від 09.10.2020 року відмовлено у задоволенні клопотання Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області про зупинення провадження у справі №560/5545/20.

До суду надійшло клопотання представника відповідача, в якому просить залучити в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Службу безпеки України у Хмельницькій області.

Ухвалою від 09.10.2020 року відмовлено у задоволенні клопотання Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області про залучення в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Службу безпеки України у Хмельницькій області.

Дослідивши матеріали адміністративної справи, з`ясувавши всі обставини справи, перевіривши їх дослідженими доказами, суд дійшов наступних висновків.

Встановлено, що позивач є одержувачем пенсії призначеної відповідно до вимог Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

Позивач звернувся до відповідача із заявою, перерахунку пенсії та виплати заборгованості, до якої була додана довідка управління СБУ у Хмельницькій області довідки №22 від 27.07.2020 року.

Листом №3693-3481/С-03/8-2200/20 від 03 серпня 2020 року Головне управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області відмовило позивачу, що відсутні правові підстави для здійснення перерахунку пенсії.

Вважаючи таку відмову необґрунтованою та протиправною, а свої права та охоронювані законом інтереси порушеними, позивач звернувся з позовом до суду.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам суд зазначає наступне.

Частиною 1 статті 9 Закону України від 20.12.1991 №2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" встановлено, що держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що до складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.

Відповідно до частини 1 статті 43 Закону №2262-XII пенсії, які призначаються відповідно до цього Закону особам із числа військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей, обчислюються за встановленими нормами у процентах до середньомісячного заробітку, який одержували військовослужбовці до призову на строкову військову службу чи після звільнення з військової служби до звернення за пенсією, або до середньомісячного грошового забезпечення, одержуваного військовослужбовцями в період проходження військової служби за контрактом.

При цьому середньомісячний заробіток (грошове забезпечення) для обчислення їм пенсій визначається в порядку, встановленому Законом України від 09.07.2003 №1058-IV "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування".

Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 - страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (частина 2 статті 43 Закону № 2262-XII).

Згідно зі статтею 41 Закону №1058-IV до виплат (доходів), що враховуються в заробітну плату (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, належать, зокрема: суми виплат, отримуваних застрахованою особою після набрання чинності цим Законом, з яких згідно з цим самим Законом були фактично нараховані (обчислені) та сплачені страхові внески; суми виплат, отримуваних застрахованою особою до набрання чинності цим Законом, у межах сум, на які відповідно до законодавства, що діяло раніше, нараховувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов`язкове державне пенсійне страхування.

Отже, щомісячна додаткова грошова винагорода військовослужбовця, яку позивач отримував під час проходження служби, з якої нараховані і сплачені страхові внески, має бути включена до складу грошового забезпечення, з якого здійснюється обчислення пенсії.

Вищевикладене узгоджується з правовою позицією Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду викладеною в постанові від 14.03.2019 у справі №378/348/17 адміністративне провадження №К/9901/38931/18 та в постанові Великої Палати Верховного Суду від 06.02.2019 у справі № 522/2738/17.

Крім того, відповідно до статті 63 Закону №2262-ХІІ, перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей у зв`язку із введенням в дію цього Закону провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.

Таким чином, суд доходить висновку про протиправність дій Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, які полягають у відмові в перерахунку пенсії ОСОБА_1 з врахуванням довідки, виданої Управлінням Служби безпеки України в Хмельницькій області від 27.07.2020 №22 про додаткові види грошового забезпечення та премії.

Суд зазначає, що спосіб відновлення порушеного права має бути ефективним та таким, який виключає подальші протиправні рішення, дії чи бездіяльність суб`єкта владних повноважень, а у випадку невиконання, або неналежного виконання рішення не виникала б необхідність повторного звернення до суду, а здійснювалося примусове виконання рішення (постанова Верховного Суду України від 16.09.2015 у справі 826/4418/14).

Таким чином, з метою захисту прав позивача суд вважає за необхідне зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області здійснити з 01.04.2019 перерахунок та виплату основного розміру пенсії ОСОБА_1 на підставі довідки, виданої Управлінням Служби безпеки України в Хмельницькій області від 27.07.2020 №22 про розмір грошового забезпечення станом на 05.03.2019, з врахуванням щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, оскільки розмір пенсії підлягає перерахунку з 01.04.2019 - першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії.

Такий висновок суду відповідає правовому висновку Верховного Суду, викладеному у рішенні від 17.12.2019 у зразковій справі №160/8324/19, що залишене без змін постановою Великої Палати Верховного Суду від 24.06.2020.

Зазначена вище правова позиція Верховного Суду відповідно до вимог статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України повинна враховуватись судом при виборі і застосуванні норм права до спірних правовідносин.

З огляду на те, що відповідач, як суб`єкт владних повноважень, не довів правомірності вчинених дій, суд приходить до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Оскільки, позивач на підставі ст. 5 Закону України "Про судовий збір" звільнений від сплати судового збору та не сплачував його, розподіл судових витрат, відповідно до вимог ст. 139 КАС України не здійснюється.

Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 244, 246, 250, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

позов задовольнити.

Визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області щодо відмови в перерахунку пенсії ОСОБА_1 з врахуванням довідки, виданої Управлінням Служби безпеки України в Хмельницькій області від 27.07.2020 №22.

Зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області здійснити з 01.04.2019 перерахунок та виплату основного розміру пенсії ОСОБА_1 на підставі довідки, виданої Управлінням Служби безпеки України в Хмельницькій області від 27.07.2020 №22 про розмір грошового забезпечення станом на 05.03.2019, з врахуванням щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та з врахуванням раніше виплачених сум.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складене 24 листопада 2020 року

Позивач:ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ) Відповідач:Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (вул. Герцена, 10, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29000 , код ЄДРПОУ - 21318350)

Головуючий суддя П.М. Майстер

Часті запитання

Який тип судового документу № 93044795 ?

Документ № 93044795 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93044795 ?

Дата ухвалення - 24.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93044795 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 93044795 ?

В Khmelnytskyi Circuit Administrative Court
Previous document : 93044794
Next document : 93044798