Decision № 93044743, 24.11.2020, Khmelnytskyi Circuit Administrative Court

Approval Date
24.11.2020
Case No.
560/3798/20
Document №
93044743
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 560/3798/20

РІШЕННЯ

іменем України

24 листопада 2020 рокум. Хмельницький

Хмельницький окружний адміністративний суд в особі головуючого-судді Божук Д.А. розглянувши адміністративну справу за позовом Адміністрації Державної прикордонної служби України до ОСОБА_1 про стягнення коштів,

ВСТАНОВИВ:

Адміністрація Державної прикордонної служби України звернулась до суду з позовом, в якому просить стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1 , паспорт № НОМЕР_2 ), на користь Адміністрації Державної прикордонної служби України грошові кошти в розмірі 27 071,02 грн. (двадцять сім тисяч сімдесят одна гривня 02 коп.) - витрати, пов`язані з його утриманням у Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького.

В обґрунтування позовних вимог зазначає, що зазначає, що за ОСОБА_1 рахується заборгованість з відшкодування витрат, пов`язаних з його утриманням в Академії за період з 02 серпня 2018 року по 02 липня 2020 року в сумі 27071,02 грн. В добровільному порядку вказані витрати відповідачем не відшкодовані.

Ухвалою Хмельницького окружного адміністративного суду від 30 липня 2020 року відкрито провадження у справі та призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Вказана ухвала двічі направлялась відповідачу за адресою місця проживання (перебування), зареєстрованою у встановленому законом порядку, однак на адресу суду повернувся конверт із вкладенням, із відміткою про причини повернення "адресат відсутній".

Відповідно до ч.4 ст.124 КАС України у разі відсутності учасників справи за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручено їм належним чином.

В той же час, суд враховує, що до повноважень адміністративних судів не віднесено установлення фактичного місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому повідомлення про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв`язку з позначками "за закінченням терміну зберігання", "адресат вибув", "адресат відсутній" і т.п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання адміністративним судом обов`язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом належних процесуальних дій.

Аналогічна правова позиція викладена, зокрема, у постановах Верховного Суду від 27 лютого 2020 року по справі №814/1469/17 та від 23 червня 2020 року по справі №640/740/19.

Інших засобів зв`язку, за якими відповідач може бути повідомлений у встановлені законодавством строки, позивачем не повідомлялось, оскільки вони йому невідомі. Матеріали справи таких відомостей також не містять.

За таких обставин, судом вжито всіх доступних заходів для належного повідомлення відповідача про розгляд справи судом.

Відзиву на позов від відповідача не надходило.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив такі обставини.

Відповідно до наказу ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького від 02 серпня 2018 року №498-ос ОСОБА_1 зарахований до списків курсантів Національної академії та на всі види забезпечення.

Між Національною академією Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та курсантом ОСОБА_1 02 серпня 2018 року укладено контракт про проходження військової служби (навчання) курсантами вищого військового навчального закладу ДПС України, відповідно до якого відповідач зобов`язався відшкодовувати витрати, пов`язані з його утриманням у вищому військовому закладі, у разі дострокового розірвання Контракту через небажання продовжувати навчання або недисциплінованість.

Наказом ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького від 01.07.2020 року №463-ос ОСОБА_1 було звільнено з військової служби за підпунктом "д" (через службову невідповідність) пункту 2 частини 5 статті 26 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу" відповідно до підпункту 6 (через небажання продовжувати навчання) пункту 280 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України №1115/2009 від 29.12.2009 року з 02.07.2020 року.

Відповідач під час навчання у НАДПСУ перебував на повному державному забезпеченні за рахунок коштів Державного бюджету України, на утримання відповідача було витрачено: на грошове забезпечення - 11072,28 грн.; на продовольче забезпечення - 10383,47 грн.; на забезпечення речовим майном - 2725,31 грн.; на забезпечення комунальними послугами та енергоносіями - 2889,96 грн.; всього на суму - 27071,02 грн.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам суд враховує наступне.

Проходження громадянами України військової служби (навчання) у вищих військових навчальних закладах врегульовані правовими нормами Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу" від 25 березня 1992 року №2232-XII (далі - Закон).

Відповідно до ч.3,5 ст.25 Закону зарахування громадян України до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів проводиться на добровільних засадах відповідно до особистих заяв після успішного складення вступних іспитів та відповідних випробувань.

З громадянами України - курсантами вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу укладається контракт про проходження військової служби (навчання) на строки, передбачені абзацом 3 частини 2 статті 23 цього Закону.

Відповідно до частини 10 статті 25 Закону, курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу, а також особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом п`яти років після закінчення вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу відповідно до підпунктів "д", "е", "є", "з", "и" пункту 1 частини 5 статті 26 цього Закону, відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади, витрати, пов`язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі, відповідно до порядку і умов, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.

Пунктом 1 Порядку "Про відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов`язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року №964 (далі - Порядок №964) визначено механізм відшкодування курсантами в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу витрат, пов`язаних з їх утриманням у вищому навчальному закладі.

Згідно з пунктом 3 Порядку №964 відшкодування здійснюється у розмірі фактичних витрат, пов`язаних з: грошовим, продовольчим, речовим, медичним забезпеченням; перевезенням до місця проведення щорічної основної та канікулярної відпустки та у зворотному напрямку; оплатою комунальних послуг і вартості спожитих енергоносіїв.

Розрахунок фактичних витрат здійснюється вищим навчальним закладом згідно з нормами утримання курсантів та відповідно до Порядку розрахунку витрат, який установлюється Міноборони разом з Мінфіном, МВС, Адміністрацією Держприкордонслужби, Управлінням державної охорони, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Держспецтрансслужбою.

Відповідно до пункту 2.1 Порядку розрахунку витрат, пов`язаних з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства оборони України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв`язку України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Служби безпеки України від 16 липня 2007 року №419/831/240/605/537/219/534 (далі - Порядок розрахунку витрат), відшкодування здійснюється в розмірі фактичних витрат, пов`язаних з утриманням курсантів у вищому навчальному закладі, а саме витрат, окрім іншого, на грошове забезпечення, продовольче забезпечення, медичне забезпечення та оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв.

Згідно з пунктом 2.1.1 Порядку розрахунку витрат витратами на грошове забезпечення є отримане курсантом щомісячне грошове забезпечення за весь період навчання, яке визначається з посадового окладу та додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу та надбавки), передбачених чинним законодавством для цієї категорії військовослужбовців. Фактичні дані беруться з розрахункових відомостей та інших передбачених документів, що підтверджують виплату щомісячного грошового забезпечення курсанту.

Відповідно до пункту 2.1.2 Порядку розрахунку витрат витратами на продовольче забезпечення є витрати, пов`язані із забезпеченням курсанта продовольством згідно з нормами харчування, які провадяться на підставі довідки-розрахунку, складеної начальником продовольчої служби.

Згідно з пункту 2.1.4 Порядку розрахунку витрат витратами на медичне забезпечення є витрати, пов`язані з наданням медичної допомоги, у тому числі стоматологічної, безпосередньо у ВНЗ, та вартість лікування у військових госпіталях.

Відповідно до пункту 2.1.6 Порядку розрахунку витрат до спожитих курсантом ВНЗ комунальних послуг та енергоносіїв належать тепло, гаряча та холодна вода, водовідведення та електроенергія.

За відповідачем рахується заборгованість з відшкодування витрат, пов`язаних з його утриманням в Академії в сумі 27 071,02 грн., що підтверджується матеріалами адміністративної справи, зокрема довідками-розрахунками та розрахунком витрат, пов`язаних з утриманням ОСОБА_1 у НАДПСУ №12 від 01 липня 2020 року.

Згідно з п.7 Порядку № 964, у разі відмови курсанта добровільно відшкодувати витрати стягнення їх сум здійснюється у судовому порядку.

Отже, курсанти, які навчаються в Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, перебувають на повному державному забезпечені. Кошти, які витрачаються на їх навчання, є державними (бюджетними). Разом з тим, будучи обізнаним під час підписання контракту про необхідність відшкодування витрат, пов`язаних з утриманням в навчальному закладі у разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання, відповідач на даний час зазначену вище суму коштів в повному обсязі не відшкодував.

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку, що позивачем доведена правомірність та обґрунтованість вимог про стягнення з відповідача суми витрат, пов`язаних з його утриманням у вищому навчальному закладі. Натомість відповідачем не було надано суду жодного доказу щодо спростування позиції позивача, викладеної в заявленому позові, та доказів добровільної сплати зазначеної суми боргу на момент розгляду справи.

Тому позов підлягає задоволенню.

Щодо вимоги про стягнення на користь позивача витрат на сплату судового збору в розмірі 2102,00 грн., суд зазначає наступне.

Згідно з частиною 2 статті 139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

У цьому спорі позивач виступає в якості суб`єкта владних повноважень.

Тому, відповідно до ст. 139 КАС України підстави для стягнення судових витрат (сплаченого позивачем судового збору в розмірі 2102 грн.) відсутні.

Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 244, 246, 250, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

позов Адміністрації Державної прикордонної служби України задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Адміністрації Державної прикордонної служби України витрати, пов`язані з його утриманням у Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького у розмірі 27071 (двадцять сім тисяч сімдесят одна) грн. 02 коп.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складене 24 листопада 2020 року

Позивач:Адміністрація Державної прикордонної служби України (вул. Володимирська, 26, м.Київ, 01034 , код ЄДРПОУ - 00034039) Відповідач:ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 )

Головуючий суддя Д.А. Божук

Часті запитання

Який тип судового документу № 93044743 ?

Документ № 93044743 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93044743 ?

Дата ухвалення - 24.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93044743 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 93044743 ?

В Khmelnytskyi Circuit Administrative Court
Previous document : 93044721
Next document : 93044747