Court decree № 92886830, 17.11.2020, Commercial Court of Mykolayiv Oblast

Approval Date
17.11.2020
Case No.
915/1369/20
Document №
92886830
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

УХВАЛА

17 листопада 2020 року Справа № 915/1369/20

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Смородінової О.Г.,

розглянувши матеріали

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційної фірми «ШПИЛЬ» (54055, м. Миколаїв, вул. Чкалова, буд. 82А/1; адреса для листування: 54055, м. Миколаїв, вул. Чкалова, буд. 82А/1, а/с 111; ідентифікаційний код 20873227)

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Чаплюн Дениса Володимировича ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

про: стягнення 26708,26 грн,

В С Т А Н О В И В:

12.11.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма «ШПИЛЬ» звернулося до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою б/н від 14.11.2020 (вх. № 14377/20), в якій просить суд:

- прийняти позовну заяву до розгляду;

- стягнути з Фізичної особи-підприємця Чаплюн Дениса Володимировича (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційної фірми «ШПИЛЬ» (код ЄДРПОУ 20873227) 25261,59 грн основного боргу, 1446,67 грн - пені. А разом - 26708,26 грн;

- судові витрати у розмірі 2102,00 грн покласти на відповідача.

Дослідивши матеріали позовної заяви та додані до неї документи, суд дійшов висновку, що позовна заява не відповідає вимогам Глави 1 Розділу III Господарського процесуального кодексу України за такими підставами.

Статтею 162 Господарського процесуального кодексу України встановлено вимоги до позовної заяви, а саме позовна заява повинна містити: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; 3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору; 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи; 10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

За змістом статті 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують: 1) відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів; 2) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Однак позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційної фірми «ШПИЛЬ» б/н від 14.11.2020 (вх. № 14377/20) не відповідає вимогам ст.ст. 162, 164 ГПК України, оскільки:

По-перше, позовна заява не містить відомостей, передбачених ч. 3 ст. 162 ГПК України, а саме:

1) позовна заява не містить належного викладу обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги та зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини, що суперечить вимогам п. 5 ч. 3 ст. 162, зокрема: не зазначено та не надано суду доказів, що підтверджують вказані позивачем у позові обставини, а саме - здійснення відповідачем часткової оплати за видатковою накладною № 23028 від 16.05.2020. Вказане свідчить про те, що виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги із зазначенням доказів, що підтверджують вказані обставини, як це передбачено п. 5 ч. 3 ст. 162 ГПК України, здійснений позивачем неналежним чином;

2) позовна заява не містить відомостей про вжиття заходів досудового врегулювання спору, всупереч вимогам п. 6 ч. 3 ст. 162 ГПК України;

3) позовна заява не містить відомостей про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 162 ГПК України;

4) позовна заява не містить зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви, всупереч вимогам п. 8 ч. 3 ст. 162 ГПК України;

5) у позовній заяві відсутній попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи, що суперечить вимогам п. 9 ч. 3 ст. 162 ГПК України;

6) позовна заява не містить підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, що суперечить вимогам п. 10 ч. 3 ст. 162 ГПК України.

По-друге, до позовної заяви не додано документів, передбачених ст. 164 Господарського процесуального кодексу України, а саме:

1) позивачем не виконано належним чином вимоги ч. 1 ст. 172 ГПК України щодо надіслання відповідачеві копії позовної заяви та копій доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України, до позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 ГПК України, позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Разом із тим, до позовної заяви б/н від 14.11.2020 (вх. № 14377/20) як доказ відправлення відповідачу копії позовної заяви і доданих до неї документів додано опис вкладення до цінного листа на ім`я відповідача, у якому зазначено про надсилання останньому позовної заяви із доданими до неї документами на 46 аркушах. При цьому позивачем не зазначено, які саме додатки було направлено, внаслідок чого господарський суд не має можливості переконатись у тому, що відповідачеві направлено копії саме доданих до позовної заяви документів.

2) відповідно до ч. 2 ст. 164 ГПК України, позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

При цьому, позивачем до позовної заяви додано неякісні копії документів, зокрема видаткових накладних, на підставі яких заявлені позовні вимоги в даній справі, оскільки надані копії у зв`язку з недоліками копіювання видаються складними для прочитання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 10 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Заяви, скарги, клопотання, визначені цим Кодексом, за подання яких передбачено сплату судового збору, залишаються судом без руху також у випадку, якщо на момент відкриття провадження за відповідною заявою, скаргою, клопотанням суд виявить, що відповідна сума судового збору не зарахована до спеціального фонду державного бюджету. Правила цієї частини не застосовуються до заяв про забезпечення доказів або позову.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що позивачем не виконано вимоги ст.ст. 162, 164 Господарського процесуального кодексу України, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України є підставою для залишення позовної заяви без руху з наданням строку для усунення вказаних недоліків.

Таким чином, керуючись ст. ст. 174, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційної фірми «ШПИЛЬ» б/н від 14.11.2020 (вх. № 14377/20) у справі № 915/1369/20 залишити без руху.

2. Позивачу усунути встановлені при поданні позовної заяви недоліки у 10-денний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху шляхом подання до господарського суду письмової заяви про усунення недоліків з дотриманням вимог, передбачених ст. 170 Господарського процесуального кодексу України.

3. Роз`яснити позивачу, що при невиконанні вимог даної ухвали, позовна заява у відповідності до приписів ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України вважається неподаною та повертається заявнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя О.Г. Смородінова

Часті запитання

Який тип судового документу № 92886830 ?

Документ № 92886830 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92886830 ?

Дата ухвалення - 17.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92886830 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 92886830 ?

В Commercial Court of Mykolayiv Oblast
Previous document : 92886829
Next document : 92886831