Decision № 92606800, 03.11.2020, Pershotravensk Town Court in Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
03.11.2020
Case No.
186/607/20
Document №
92606800
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 186/607/20

Номер провадження № 2/0186/267/20

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року м.Першотравенськ

Першотравенський міський суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого - судді Янжули С. А.

секретар: Селіванова О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Першотравенську в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін цивільну справу за позовом Кредитної спілки "Самара" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

07 травня 2020 року позивач звернувся до Першотравенського міського суду з позовом до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

В обґрунтування позову позивач зазначив, що 18 жовтня 2019 року між КС "Самара" та ОСОБА_2 був укладений кредитний договір № 470/19, відповідно до якого відповідачу позивачем було надано кредитні кошти в сумі 7 000,00 гривень, строком на 6 місяців, починаючи з 18 жовтня 2019 року по 17 квітня 2020 року, а відповідач зобов`язався повернути отриманий кредит, сплатити відсотки за користування кредитом. Кредит було отримано відповідачем 18 жовтня 2019 року, що підтверджується видатковим касовим ордером №103 від 18 жовтня 2019 року на суму 7 000,00 гривень.

Відповідно до умов кредитного договору ОСОБА_1 зобов`язався погашати заборгованість по договору щомісячно у період з "24" по "30" число кожного місяця згідно з графіком погашення заборгованості по кредитному договору, яка складається з заборгованості по кредиту та відсотків за користування кредитом. Кредит мав бути повністю повернутий відповідачем у строк до 17 квітня 2020 року.

Відповідач повинен був повернути 7 000,00 гривень - суму кредиту та проценти за користування кредитом, які розраховуються щомісячно при своєчасному внесенні платежів відповідно до п.4.2 кредитного договору.

Проте, відповідач неналежним чином виконував свої зобов`язання по кредитному договору: несвоєчасно сплачував заборгованість по кредиту, відсотках за його користування, тим самим порушивши запланований графік повернення кредиту. Тому, при несвоєчасному внесенні платежів по поверненню кредиту нарахування процентів розраховувалося відповідно до п.4.5 кредитного договору за кожен день простроченого платежу.

Строк дії кредитного договору закінчився 17 квітня 2020 року, але сума кредиту не повернута і залишок становить 5 761,88 гривень (7 000 гривень отримано - 1 238,12 гривень фактично сплачених).

Згідно кредитного договору та розрахунку заборгованості відповідач повинен повернути суму заборгованості в розмірі 8 239,48 гривень, яка складається з:

- 5 761,88 гривень - залишок по кредиту;

- 2 477,60 гривень - проценти нараховані за користування кредитом з урахуванням прострочення платежів (3 439,48 - 961,88).

З метою врегулювання спору в досудовому порядку, на адресу відповідачу направлялися претензії з вимогами погасити заборгованість, але відповідач проігнорував вимоги позивача, самоусунувся від виконання зобов`язання.

Просить суд стягнути з відповідача суму заборгованості за кредитним договором в розмірі 8 239,48 гривень та судові витрати по справі.

З урахуванням ціни позову, суд розглядає справу в спрощеному позовному провадженні з повідомленням (викликом) сторін, що відповідає вимогам ст.ст.274,279 ЦПК України.

Представник позивача надіслав суду заяву про розгляд справи в його відсутність, свої позовні вимоги підтримує в повному обсязі, не заперечує проти заочного розгляду справи.

Відповідач в судове засідання не з`явився, відзив на позовну заяву не надав, про дату розгляду справи повідомлений належним чином через смс-повідомлення, про причини неявки суд не повідомив, заяви про розгляд справи в його відсутність не надав.

Зі згоди позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи.

Враховуючи вимоги ст.247 ЦПК України та ст.6 Конвенції "Про захист прав людини та основних свобод", ратифікованої Законом України 17 липня 1997 року, з метою недопущення затягування розгляду справи, суд вважає за необхідне розгляд справи провести без фіксування судового засідання технічними засобами.

Суд, вивчивши матеріали справи, вважає, що позов слід задовільнити.

За правилами статей 2,12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до частини 1 статті 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування (ч. 1 ст. 77 ЦПК).

Дійсно, 18 жовтня 2019 року між КС "Самара" та ОСОБА_2 був укладений кредитний договір № 470/19, відповідно до якого відповідачу позивачем було надано кредитні кошти в сумі 7 000,00 гривень, строком на 6 місяців, починаючи з 18 жовтня 2019 року по 17 квітня 2020 року, а відповідач зобов`язався повернути отриманий кредит, сплатити відсотки за користування кредитом. Кредит було отримано відповідачем 18 жовтня 2019 року, що підтверджується видатковим касовим ордером №103 від 18 жовтня 2019 року на суму 7 000,00 гривень.

Відповідно до умов кредитного договору ОСОБА_1 зобов`язався погашати заборгованість по договору щомісячно у період з "24" по "30" число кожного місяця згідно з графіком погашення заборгованості по кредитному договору, яка складається з заборгованості по кредиту та відсотків за користування кредитом. Кредит мав бути повністю повернутий відповідачем у строк до 17 квітня 2020 року.

Відповідач повинен був повернути 7 000,00 гривень - суму кредиту та проценти за користування кредитом, які розраховуються щомісячно при своєчасному внесенні платежів відповідно до п.4.2 кредитного договору.

Проте, відповідач неналежним чином виконував свої зобов`язання по кредитному договору: несвоєчасно сплачував заборгованість по кредиту, відсотках за його користування, тим самим порушивши запланований графік повернення кредиту. Тому, при несвоєчасному внесенні платежів по поверненню кредиту нарахування процентів розраховувалося відповідно до п.4.5 кредитного договору за кожен день простроченого платежу.

Строк дії кредитного договору закінчився 17 квітня 2020 року, але сума кредиту не повернута і залишок становить 5 761,88 гривень (7 000 гривень отримано - 1 238,12 гривень фактично сплачених).

Згідно кредитного договору та розрахунку заборгованості відповідач повинен повернути суму заборгованості в розмірі 8 239,48 гривень, яка складається з:

- 5 761,88 гривень - залишок по кредиту;

- 2 477,60 гривень - проценти нараховані за користування кредитом з урахуванням прострочення платежів (3 439,48 - 961,88).

З метою врегулювання спору в досудовому порядку, на адресу відповідачу направлялися претензії з вимогами погасити заборгованість, але відповідач проігнорував вимоги позивача, самоусунувся від виконання зобов`язання.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст.629 ЦК України).

Договором є домовленість двох і більше сторін на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (ч.1 ст.626 ЦК України).

Згідно з нормою ст.526 ЦК України зобов`язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: зміна умов зобов`язання; сплата неустойки; відшкодування збитків. (ст.611 ЦК України).

Порушення зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (ст.610 ЦК України).

Одним із видів порушення зобов`язання є прострочення невиконання зобов`язання в обумовлений строк.

Наслідки прострочення позичальником повернення позики визначено у ст.1050 ЦК України. Якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позики, позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст.1048 цього Кодексу (ч.2 ст.1050 ЦК України).

Як зазначалося вище, сторони встановили строки виконання зобов`язань зі щомісячним погашенням платежів.

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (ст. 1054 ЦК України).

Статтею 530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов`язані встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Позичальник не виконав взяті на себе зобов`язання за Кредитним договором, стосовно своєчасного повернення сум отриманого кредиту та сплати нарахованих за користування кредитними коштами відсотків, у встановлені Кредитним договором терміни.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ст. 1050 Цивільного кодексу України, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів.

Ст. 625 Цивільного кодексу України встановлює, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 546 та ст. 549 ЦК України виконання зобов`язання забезпечується, зокрема, неустойкою, яка визначається як пеня та штраф і є грошовою сумою або іншим майном, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення зобов`язання. Сплата неустойки є правовим наслідком у разі порушення зобов`язання (п. З ч. 1 ст. 611 ЦК України).

Відповідно ст.261 ЦК України за зобов`язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання. За зобов`язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред`явити вимогу про виконання зобов`язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.

Кредитний договір укладено сторонами 18 жовтня 2019 року, з терміном погашення кредиту до 17 квітня 2020 року, тобто строк позовної давності за кредитними зобов`язаннями не сплив.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про стягнення з відповідача заборгованості за кредитним договором.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.264 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує питання як слід розподілити між сторонами судові витрати.

Вказаний борг в сумі 8 239,48 гривень слід стягти з відповідача на користь КС "Самара", також на підставі ст.264 ЦПК України судовий збір в сумі 2 102,00 гривень.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 509, 525, 526, ч.3 ст.549, ст.625, ч.1 ст.1054 ЦК України, ст.ст. 2,3,4,6,9,18,76,77,78,79,80,89,258,263,264,280-283 ЦПК України, - суд

УХВАЛИВ :

Позовні вимоги Кредитної спілки "Самара" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовільнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_1 , на користь Кредитної Спілки "Самара" (4900, м.Дніпро, вул.Воскресенська, 17-а), код ЄДРПОУ 35934134, р/р НОМЕР_2 у ПАТ "Креді Агріколь Банк", МФО 300614, заборгованість за кредитним договором № 470/19 від 18 жовтня 2019 року, в сумі 8 239 (вісім тисяч двісті тридцять дев`ять) гривень 48 копійок, яка складається з заборгованості за сумою кредиту - 5 761,88 гривень, заборгованості по відсотках за користування кредитом з урахуванням прострочення платежів – 2 477,60 гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Кредитної Спілки "Самара" судовий збір в розмірі 2 102 (двох тисяч ста двох) гривень 00 копійок.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається учасниками справи через Першотравенський міський суд Дніпропетровської області.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Суддя: С.А.Янжула.

Часті запитання

Який тип судового документу № 92606800 ?

Документ № 92606800 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92606800 ?

Дата ухвалення - 03.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92606800 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92606800 ?

В Pershotravensk Town Court in Dnipropetrovsk Oblast
Previous document : 92575668
Next document : 92606802