Decision № 92575726, 02.11.2020, Pokrovskyi Raion Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
02.11.2020
Case No.
189/745/20
Document №
92575726
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 189/745/20

2/189/393/20

РІШЕННЯ

Іменем України

02.11.2020 року смт. Покровське

Покровський районний суд Дніпропетровської області

в складі головуючого судді Лукінової К.С.

при секретарі Копиці С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покровське в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Преміум актив» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

встановив:

Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості з ОСОБА_1 , посилаючись на те, що 09.01.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Є ГРОШІ» та ОСОБА_1 укладено договір №2943420461-092966 про надання позики, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, відповідно до умов якого відповідачка отримала грошові кошти у розмірі 4000,00 грн. зі сплатою відсотків за користування позикою у розмірі 1,99% за кожен день користування позикою, що становить 726.35 процентів річних, що були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_1 на підставі договору співробітництва №2829 від 28.12.2017 року, строком до 26.01.2019 року включно. При цьому, загальна сума позики, враховуючи проценти за користування позикою, складає 5432,80 грн. Відповідачем прострочені строки повернення позики, встановлені п. 1.3 договору, що призвело до виникнення заборгованості, яка складається з: заборгованості за кредитом - 4000,00грн., заборгованості по процентам за користування кредитом - 1432,80 грн., заборгованості по процентам за прострочку - 331258,35 грн. Загальна сума заборгованості за договором складає 336691,15 грн. Відповідачем було частково сплачено 6812,20 грн., 6804,20 грн. - зараховано в проценти за прострочку та 8 грн. зараховано до суми процентів за користування кредитом, з урахуванням часткової сплати відповідачем, загальна сума заборгованості за договором складає 329878,95 грн. З підстав лояльності до боржника та з метою спонукання боржника до добровільної сплати заборгованості за договором, ТОВ «ФК «Преміум Актив» було зменшено суму нарахованих процентів за неправомірне користування кредитними коштами. Таким чином, сума заборгованості, яку просить стягнути позивач за договором позики, з урахуванням зменшення заборгованості по сплаті процентів за неправомірне користування кредитними коштами, становить 230392,43 грн. та складається з: заборгованості за кредитом - 4000,00грн., заборгованості по процентам за користування кредитом - 1424,80 грн., заборгованості по процентам за прострочку - 224967,63 грн. 03.07.2019 року між ТОВ «ФК Є ГРОШІ» та ТОВ «ФК «Преміум Актив» було укладено договір про надання фінансових послуг факторингу №0307/2, відповідно до умов якого до ТОВ «ФК «Преміум Актив» від ТОВ «ФК Є ГРОШІ» перейшло право грошової вимоги до ОСОБА_1 за договором №2943420461-092966 від 09.01.2019 року про надання позики, у тому числі і на умовах, через що позивач змушений змушений звернутися до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, надіслав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, позовні вимоги просить задовольнити у повному обсязі.

Відповідачка в судове засідання не з`явилася, про день, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, відзиву на позовну заяву не надала, тому суд вважає за можливе розглянути справу відповідно правил ст. 280,287,288 ЦПК України - заочно. Представник позивача не заперечує проти винесення заочного рішення.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд дійшов висновку, що позовна заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 13 ЦПК України передбачено, що суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

09.01.2019 року між ТОВ «ФК Є ГРОШІ» та ОСОБА_1 укладено договір №2943420461-092966 надання позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, відповідно до умов якого відповідачка отримала грошові кошти у розмірі 4 000,00 грн. зі сплатою відсотків за користування позикою у розмірі 1.99% за кожен день користування, що були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_1 на підставі договору співробітництва №2829 від 28.12.2017 року, строком до 26.01.2019 року. При цьому, загальна сума позики здорожчання позики за весь період її складає 5432,80 грн. (а.с. 9-29).

Відповідно до п. 1.5.2. договору надання позики, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань, позичальник сплачує ТОВ «ФК Є ГРОШІ» додаткові відсотки від суми позики за кожен день прострочення з першого дня прострочення 3,00%.

03.07.2019 року між ТОВ «ФК Є ГРОШІ» та ТОВ «ФК «Преміум Актив» було укладено договір про надання фінансових послуг факторингу №0307/2, відповідно до умов якого до ТОВ «ФК «Преміум Актив» від ТОВ «ФК Є ГРОШІ» перейшло право грошової вимоги до ОСОБА_1 за договором №92966 надання позики, у тому числі і на умовах фінансового кредиту від 09.01.2019 року (а.с. 6-8).

Згідно ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

У статті 530 ЦК України зазначено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно зі ст. 623 ЦК України боржник, який порушив зобов`язання має відшкодувати кредиторові завдані ним збитки.

Статтею 625 ЦК України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Відповідачка не виконує належним чином своє зобов`язання за договором №2943420461-092966 надання позики, у тому числі і на умовах фінансового кредиту від 09.01.2019 року, що призвело до утворення заборгованості.

Таким чином, відповідно до розрахунку позивача заборгованість відповідачки становить 329878,95 грн. Однак, сума заборгованості яку просить стягнути позивач за договором позики, з урахуванням зменшення заборгованості по сплаті процентів за неправомірне користування кредитними коштами, становить 230392,43 грн. та складається з: заборгованості за кредитом - 4000,00 грн., заборгованості по процентам за користування кредитом - 1424,80 грн., заборгованості по процентам за прострочку - 224967,63 грн.

Згідно ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Відповідачем в свою чергу жодних належних та допустимих доказів на спростування позовних вимог суду не надано.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що позовні вимоги ТОВ «ФК «Преміум Актив» до ОСОБА_1 підлягають до задоволення.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат відповідно до ст. 141 ЦПК України, суд приймає до уваги те, що позовні вимоги підлягають задоволенню, тому сплачений позивачем судовий збір у розмірі 3455,89 грн. (а.с.42) покладається на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 15-16, 525-526, 610, 625, 1054 ЦК України, ст. ст. 4, 12,13, 76-89, 141, 223, 258-265, 272, 279, 280-283, 354 ЦПК України, суд, -

вирішив:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Преміум актив» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Преміум Актив», код ЄДРПОУ 41797188, місцезнаходження: вул. Мандриківська, 66, м. Дніпро, заборгованість за договором №2943420461-092966 від 09.01.2019 року про надання позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту у розмірі 230392,43 грн., що складається з заборгованості за кредитом 4000,00 грн.; заборгованість по процентам за користування кредитом 1432,80 грн.; заборгованість по процентам за прострочку 224967,63 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Преміум Актив», код ЄДРПОУ 41797188, місцезнаходження: вул. Мандриківська, 66, м. Дніпро, судові витрати у вигляді сплаченого судового збору у розмірі 3455,89 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Відповідно до Розділу VІІІ п.п.15.5 п.15 ч. 1 Перехідних положень ЦПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Дніпровського апеляційного суду через Покровський районний суд Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом тридцяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя: К.С. Лукінова

Часті запитання

Який тип судового документу № 92575726 ?

Документ № 92575726 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92575726 ?

Дата ухвалення - 02.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92575726 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92575726 ?

В Pokrovskyi Raion Court of Dnipropetrovsk Oblast
Previous document : 92575723
Next document : 92575729