Separate decision № 92472513, 28.10.2020, Zhytomyr Circuit Administrative Court

Approval Date
28.10.2020
Case No.
240/18677/20
Document №
92472513
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

О К Р Е М А У Х В А Л А

28 жовтня 2020 року м. Житомир справа №240/18677/20

категорія 101030600

Суддя Житомирського окружного адміністративного суду Семенюк М.М., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до Богунської районної у м. Житомирі територіальної виборчої комісії, Житомирської міської територіальної виборчої комісії Житомирського району про визнання дій неправомірними, зобов`язання вчинити дії,

встановив:

Представником позивача, згідно ордеру про надання правничої (правової) допомоги серія АМ № 1004220 від 27.10.2020, адвокатом Соломонюк І.В. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ЖТ № 001186 від 30.06.2020, видане Радою адвокатів Житомирської області) була підписана подана 27.10.2020 до суду позовна заява.

Підписана адвокатом Соломонюк І.В. позовна заява містить суттєві недоліки.

Як вбачається з позовної заяви, позовні вимоги викладені наступним чином:

"1. Визнати неправомірними дії дільничної виборчої комісії № 181378 щодо підпису протоколу про підрахунок голосів до початку підрахунку голосів, щодо невірно підрахованих бюлетенів та порушення порядку підрахунку голосів неправомірними.

2. Призначити повторний підрахунок голосів на дільничній виборчий комісії № 181436 з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

3. Зобов`язати Богунську районну у м. Житомирі територіальну виборчу комісію замінити склад дільничної виборчої комісії № 181378.

4. Витребувати у дільничної виборчої комісії № 181378 списки виборців.

5. Витребувати Богунської районної у м. Житомирі територіальної виборчої комісії протоколи про підрахунок голосів.

6. Викликати в якості свідків: ...".

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КАС України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом:

1) визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень;

2) визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень;

3) визнання дій суб`єкта владних повноважень протиправними та зобов`язання утриматися від вчинення певних дій;

4) визнання бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправною та зобов`язання вчинити певні дії;

5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб`єкта владних повноважень;

6) прийняття судом одного з рішень, зазначених у пунктах 1-4 цієї частини та стягнення з відповідача - суб`єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю.

Згідно ч.1 ст.273 КАС України передбачено право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій мають суб`єкти відповідного виборчого процесу (крім виборчої комісії), а також ініціативна група референдуму, інші суб`єкти ініціювання референдуму.

У позовної заяви не визначений статус позивача, як суб`єкта виборчого процесу, в порушення п.9 ч.5 ст.160 КАС України, не зазначено обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю його прав, свобод, інтересів позивача (суб`єкту виборчого процесу).

Аналіз ч. 1 ст. 5, ч.1 ст.273 КАС України дає підстави вважати, що права, свободи або законні інтереси особи підлягають судовому захисту в адміністративному суді за наявності безпосереднього порушення прав, свобод або законних інтересів особи саме рішенням, дією чи бездіяльністю такого суб`єкта владних повноважень і такий захист можливий шляхом визнання протиправними цих рішень, дій чи бездіяльності, а подальша зобов`язання вчинити, утриматись від вчинення певних дій, скасування рішення спрямовані на відновлення порушених прав.

З цього приводу слід зазначити, що захист прав позивача, шляхом зобов`язання суб`єкта владних повноважень вчинити певні дії, у даному випадку зобов`язання Богунської районної у м. Житомирі територіальної виборчої комісії вчинити певні дії (вимога 3), може відбуватись, виключно, внаслідок визнання відповідних рішення, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправними, однак вимоги про визнання таких рішень, дій чи бездіяльності Богунської районної у м. Житомирі територіальної виборчої комісії протиправними в позові не зазначено.

В порушення вимог пунктів 2, 4, 5 ч.5 ст.160 КАС України в позовній заяві:

- заявляючи вимогу 1, не зазначено відповідачем дільнична виборча комісія № 181378, відповідно до п. 2 ч.5 ст.160 КАС України.

При цьому слід звернути увагу, що згідно ч. 5 ст. 273 кас України, рішення, дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій, дільничних комісій з референдуму, членів цих комісій оскаржуються до місцевого загального суду як адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної комісії;

- не зазначені зміст позовних вимог до Житомирської міської територіальної виборчої комісії Житомирського району і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує ці вимоги, не зазначені та не додані докази, що підтверджують ці обставини;

- заявляючи вимогу 2, 3, не викладені обставини, якими позивач обґрунтовує ці вимоги, не зазначені та не додані докази на підтвердження цих обставин. При цьому незрозуміло до якого відповідача заявлена вимога 2.

В порушення вимог п. 2 ч. 5 ст. 160 КАС України в позові не зазначені всі відомості про позивача.

Вимоги 4,5,6 є клопотаннями, не можуть бути, відповідно до ч.1 ст. 160 КАС України, позовними та зазначатися в позовній заяві.

Згідно ч. 5 ст. 161 КАС України, клопотання про виклик свідків, витребування доказів оформлюються відповідно до вимог ст. 167 КАС України, з урахуванням приписів статтей 65, 80 КАС України, та додаються до позовної заяви.

У зв`язку із вказаними недоліками, позовна заява ухвалою від 28.10.2020 була залишена без руху, однак недоліки позову адвокатом Соломонюк І.В. були не повністю усунуті.

Як вбачається з поданої представником позивача адвокатом Соломонюк І.В. на виконання зазначеної ухвали судді Житомирського окружного адміністративного суду від 28.10.2020 позовної заяви (вх. від 28.10.2020 № 44179/20), недоліки позову, які не були усунуті, полягають у наступному.

В позовній заяві, в порушення п.2 ч.5 ст. 160 КАС України, не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України позивача.

Зазначаючи позовні вимоги:

" 2. Визнати дії Житомирської міської територіальної виборчої комісії Житомирського району Житомирської області щодо прийняття протоколу про підрахунок голосів виборців на дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчі дільниці №181378 з виборів депутатів Житомирської обласної ради у територіальному виборчому окрузі №1 - протиправними,

3. Визнати дії Житомирської міської територіальної виборчої комісії Житомирського району Житомирської області щодо прийняття протоколу про підрахунок голосів виборців на дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчі дільниці №181378 з виборів депутатів Житомирської районної ради Житомирського району Житомирської області у територіальному виборчому окрузі №1 протиправними.

4. Визнати дії Богунської районної у м. Житомирі територіальної виборчої комісії щодо прийняття протоколу про підрахунок голосів виборців на дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчі дільниці №181378 з виборів депутатів Житомирської міської ради Житомирського району Житомирської області у територіальному виборчому окрузі №1 - протиправними.

5. Визнати дії Богунської районної у м. Житомирі територіальної виборчої комісії щодо прийняття протоколу про підрахунок голосів виборців на дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчі дільниці №181436 з виборів Житомирського міського голови Житомирської міської ради Житомирського району Житомирської області у територіальному виборчому окрузі №1 - протиправними.

6. Зобов`язати Богунську районну у м. Житомирі територіальну виборчу комісію провести повторний підрахунок голосів на дільничній виборчій комісії №181436 з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

7. Зобов`язати Богунську районну у м. Житомирі територіальну виборчу комісію замінити склад дільничної виборчої комісії № 181436.", -

в порушення пунктів 4, 5 ч. 5 ст. 160 КАС України, не зазначені в позові виклад обставин, якими позивач обґрунтовує кожну із заявлених позовних вимог, та докази, що підтверджують вказані обставини.

Також в позові не зазначені статус позивача, як суб`єкт виборчого процесу, та обґрунтування, як того вимагає п.9 ч. 5 ст. 160 КАС України, порушення оскаржуваними діями відповідачів прав, свобод, інтересів позивача.

Як вбачається з наявного в матеріалах позову (вх. від 27.10.2020 № 240/18677/20) посвідчення № 268, виданого головою Житомирською міською виборчою комісією від 24.09.2020, ОСОБА_1 є кандидатом у депутати з виборів депутатів Житомирської міської ради 25.10.2020, але при цьому просить визнати протиправними дії відповідачів щодо прийняття протоколів про підрахунок голосів виборців на дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчі дільниці №181378 з виборів депутатів Житомирської обласної ради, Житомирської районної ради, на виборчій дільниці №181436 - з виборів Житомирського міського голови і при цьому в позовній заяві не викладені обставини, якими обґрунтовуються ці вимоги, не зазначено та не надано доказів, які підтверджують ці обставини.

Оскільки недоліки позовної заяви усунуті не були, вона ухвалою суду від 28.10.2020 повернута позивачу.

Частиною 3 ст. 249 КАС України встановлено:

"Суд може постановити окрему ухвалу у випадку зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов`язків, неналежного виконання професійних обов`язків (в тому числі якщо підписана адвокатом чи прокурором позовна заява містить суттєві недоліки) або іншого порушення законодавства адвокатом або прокурором. Окрема ухвала щодо прокурора або адвоката надсилається органу, до повноважень якого належить притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора або адвоката відповідно."

На підставі викладеного, керуючись статтями 243, 248, 249, 272, 273, 278 Кодексу адміністративного судочинства України,

ухвалив:

Направити Раді адвокатів Житомирської області окрему ухвалу для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли викладеним в ній порушенням закону, та притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_2 .

З метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, встановити Раді адвокатів Житомирської області строк для надання відповіді - сорок п`ять днів з дня надходження окремої ухвали.

Судове рішення набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на судове рішення може бути подана особами, інтересів яких вона стосується у дводенний строк з дня проголошення (складання повного судового рішення).

Суддя М.М. Семенюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 92472513 ?

Документ № 92472513 це Окрема ухвала

Яка дата ухвалення судового документу № 92472513 ?

Дата ухвалення - 28.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92472513 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 92472513 ?

В Zhytomyr Circuit Administrative Court
Previous document : 92472508
Next document : 92472523