Decision № 92304587, 20.10.2020, Zhovtovodskyi City Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
20.10.2020
Case No.
176/1321/20
Document №
92304587
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

справа №176/1321/20

провадження №2/176/507/20

РІШЕННЯ

Іменем України

20 жовтня 2020 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

у складі: головуючого – судді Павловської І.А.,

з участю секретаря Ніколенко М.В.,

розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до комунального підприємства «Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об`єднання» Жовтоводської міської ради про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, компенсації за невикористані дні щорічної відпустки та середнього заробітку за весь час затримки розрахунку,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернулась до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області з позовом, де, уточнивши свої вимоги, просить ухвалити судове рішення, яким стягнути з КП «ВЖРЕО» Жовтоводської міської ради на свою користь заборгованість по нарахованій, але невиплаченій заробітній платі у розмірі 1427,16 грн., компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки у розмірі 16780,24 грн., середній заробіток за весь період затримки розрахунку по день ухвалення судового рішення.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що у період з 01 червня 1996 року знаходилась у трудових відносинах з КП «ВЖРЕО» Жовтоводської міської ради. На підставі наказу №112-ОС від 29 травня 2020 року, звільнена за власним бажанням 29 травня 2020 року.

При цьому позивач вказує, що під час знаходження у трудових правовідносинах з відповідачем, з боку КП «ВЖРЕО» Жовтоводської міської ради їй нарахована, але не виплачена заробітна плата за попередні місяці та компенсація за невикористані дні щорічної відпустки на загальну суму 29126,17 грн.

Однак, в день звільнення відповідач письмово не повідомив позивача про нараховані суми належні при звільненні та не здійснив виплату належних коштів, що є грубим порушенням ч. 1 ст. 116 КЗпП України.

У період часу з 29 травня 2020 року по 05 серпня 2020 року відповідачем частково сплачено заборгованість перед позивачем. Так, на рахунок позивача надійшли кошти 16 червня 2020 року в розмірі 2218,00 грн. та 31 липня 2020 року в розмірі 8700,77 грн.

Виходячи з викладеного, остаточний борг відповідача перед позивачем складає 18207,40 грн. (29126,17 грн. – 2218,00 – 8700,77 грн.), яку остання просить стягнути на свою користь із КП «ВЖРЕО» Жовтоводської міської ради.

Одночасно, у зв`язку з тим, що відповідач не провів повний розрахунок при звільненні, позивач також просить стягнути середній заробіток за час затримки в розрахунку, виходячи із того, що її середньоденна заробітна плата становила 395,87 грн.

Ухвалою Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 25 серпня 2020 року у справі відкрито провадження та призначено розгляд за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами. Одночасно відповідачу надано п`ятнадцятиденний строк на подачу відзиву на позовну заяву.

Позивач ОСОБА_1 копію ухвали про відкриття провадження по справі отримала особисто під розпис 07 вересня 2020 року.

Представник відповідача копію ухвали про відкриття провадження по справі та копію позовної заяви з доданими до неї документами отримав під розпис 08 вересня 2020 року

Однак, будучи належним чином повідомленим про відкриття провадження по справі та розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, відповідач не скористався своїм правом та у встановлений п`ятнадцятиденний строк відзив на позовну заяву не подав.

Суд, повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Так, відповідно ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Дослідивши копію трудової книжки позивача судом встановлено, що ОСОБА_1 дійсно з 01 червня 1996 року знаходилась у трудових відносинах з КП «ВЖРЕО» Жовтоводської міської ради. На підставі наказу №112-ОС від 29 травня 2020 року, звільнена за власним бажанням 29 травня 2020 року (том 1 а.с. 11-12).

Із розрахункових листів за травень 2020 року вбачається, що загальний борг відповідача перед позивачем становив 29126,17. (том 1 а.с. 23).

Позивач вказувала на часткове погашення заборгованості перед нею з боку відповідача 16 червня 2020 року в розмірі 2218,00 грн. та 31 липня 2020 року в розмірі 8700,77 грн., після чого сума загальної заборгованості зменшилась до 18207,40 грн. (29126,17 грн. – 2218,00 – 8700,77 грн.), що підтверджується випискою по її картковому рахунку (том 1 а.с. 14, 15).

Наведе вище сума заборгованості перед позивачем будь-яким чином відповідачем не спростована.

Відповідно до ч. 1 ст. 47 КЗпП України, власник або уповноважений ним орган зобов`язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

За змістом ст. 116 КЗпП України, при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред`явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

З урахуванням наведеного, оскільки на час ухвалення судом рішення сторонами не надано відомостей щодо відсутності заборгованості відповідача перед позивачем, суд дійшов висновку, що вимога позивача в частинні стягнення із відповідача на її користь заборгованості по нарахованій, але не виплаченій заробітній платі на суму 1427,16 грн. та компенсації за невикористані дні щорічної відпусткина суму 16780,24 грн. є правомірними та такими, що підлягають задоволенню.

Згідно зі статтею 117 КЗпП України, в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Пунктом 20 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 року №13 «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» роз`яснено, що встановивши при розгляді справи про стягнення заробітної плати у зв`язку із затримкою розрахунку при звільненні, що працівникові не були виплачені належні йому від підприємства, установи, організації суми в день звільнення, коли ж він у цей день не був на роботі, - наступного дня після пред`явлення ним роботодавцеві вимог про розрахунок, суд на підставі ст. 117 КЗпП стягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку, а при не проведенні його до розгляду справи - по день постановлення рішення, якщо роботодавець не доведе відсутності в цьому своєї вини. Сама по собі відсутність коштів у роботодавця не виключає його відповідальності.

Згідно правового висновку Верховного Суду України у спорі про стягнення заборгованості із заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні (постанова у справі № 6-64цс13 від 3 липня 2013 року) згідно із ч. 1 ст. 117 КЗпП України в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені у ст. 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

При цьому, відсутність фінансово-господарської діяльності або коштів у роботодавця не виключає його вини в невиплаті належних звільненому працівникові коштів та не звільняє роботодавця від відповідальності, передбаченої ст. 117 КЗпП України.

Порядок здійснення відповідних розрахунків визначено Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 року №100.

Абзацом 2 п.8 даного Порядку передбачено, що після визначення середньоденної заробітної плати як розрахункової величини для нарахування виплат працівнику здійснюється нарахування загальної суми середнього заробітку, яка обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Середній заробіток працівника визначається відповідно до статті 27 Закону «Про оплату праці» за правилами, передбаченими Порядком обчислення середньої заробітної плати. Відповідно до пункту 5 розділу IV Порядку основою для визначення загальної суми заробітку, що підлягає виплаті за час вимушеного прогулу, є середньоденна (середньогодинна) заробітна плата працівника, яка згідно з пунктом 8 цього Порядку визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, - календарних днів за цей період.

Після визначення середньоденної заробітної плати як розрахункової величини для нарахування виплат працівнику здійснюється нарахування загальної суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу, яка обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді (абзац 2 пункту 8 Порядку).

Зазначена правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 16 грудня 2015 року у справі №6-648цс15 за позовом про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення про поновлення на роботі.

Із довідки КП «ВЖРЕО» Жовтоводської міської ради» №01-07/1027 від 27 липня 2020 року, із якою погоджується позивач, вбачається, що середньоденна заробітна плата ОСОБА_1 складає 395,87 грн. (том 1 а.с. 13).

Згідно копії наказу КП «ВЖРЕО» Жовтоводської міської ради від 27.03.2020 р. за №269, слідує, що з квітня 2020 року на підприємстві встановлено графік роботи з неповним робочим часом. Даним графіком встановлено додатковий вихідний день кожну середу (том 1 а.с. 21).

Будь-яких відомостей, що у подальшому зазначений графік роботи змінювався сторонами суду не надано.

Таким чином, оскільки позивач була звільнений з роботи 29 травня 2020 року, час затримки кінцевого розрахунку при звільненні, без врахування вихідних днів, в тому числі додаткового вихідного дня кожної середи, станом на 20 жовтня 2020 року складає 79 робочих днів.

Отже, із відповідача на користь позивача слід стягнути середній заробіток за час затримки кінцевого розрахунку при звільненні в сумі 31273,73 грн. (395,87 грн./день * 79 робочих дня).

Одночасно, на підставі ст. 141 ЦПК України, із відповідача в дохід держави необхідно стягнути судовий збір пропорційно до розміру задоволених позовних вимог на загальну суму 2522,40грн., що складається з:

- 840,80 грн. за вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати;

- 840,80 грн. за вимогу про стягнення компенсації за невикористані дні щорічної відпустки;

- 840,80 грн. за вимогу про стягнення середнього заробітку за час затримки кінцевого розрахунку при звільненні;

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 81, 141, 263-265 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до комунального підприємства «Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об`єднання» Жовтоводської міської ради про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, компенсації за невикористані дні щорічної відпустки та середнього заробітку за весь час затримки розрахунку задовольнити повністю.

Стягнути із комунального підприємства «Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об`єднання» Жовтоводської міської ради, ЄДРПОУ 20202467, юридична адреса: вулиця Першотравнева, 22, місто Жовті Води, Дніпропетровська область, на користь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки села Малий Карабчіїв Дунаєвецького району Хмельницької області, громадянки України, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , заборгованість по нарахованій, але невиплаченій заробітній платі у розмірі 1427 (одна тисяча чотириста двадцять сім) гривень 16 копійок.

Стягнути із комунального підприємства «Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об`єднання» Жовтоводської міської ради, ЄДРПОУ 20202467, юридична адреса: вулиця Першотравнева, 22, місто Жовті Води, Дніпропетровська область, на користь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки села Малий Карабчіїв Дунаєвецького району Хмельницької області, громадянки України, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки у розмірі 16780 (шістнадцять тисяч сімсот вісімдесят) гривень 24 копійок.

Стягнути із комунального підприємства «Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об`єднання» Жовтоводської міської ради, ЄДРПОУ 20202467, юридична адреса: вулиця Першотравнева, 22, місто Жовті Води, Дніпропетровська область, на користь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки села Малий Карабчіїв Дунаєвецького району Хмельницької області, громадянки України, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , середній заробіток за час затримки кінцевого розрахунку при звільненні у розмірі 31273 (тридцять одна тисяча двісті сімдесят три) гривень 73 копійок.

Стягнути із комунального підприємства «Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об`єднання» Жовтоводської міської ради, ЄДРПОУ 20202467, юридична адреса: вулиця Першотравнева, 22, місто Жовті Води, Дніпропетровська область, на користь держави судовий збір у розмірі 2522 (дві тисячі п`ятсот двадцять дві) гривень 40 копійок.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду у тридцятиденний строк з дня його проголошення.

У відповідності до п.п. 15.5 Розділу ХІІІ перехідних положень ЦПК України (в редакції 2017 року), до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, тобто через Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області.

Суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області І.А.Павловська

Previous document : 92304586
Next document : 92304588