Court decree № 91140532, 26.08.2020, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
26.08.2020
Case No.
904/4181/20
Document №
91140532
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

26.08.2020м. ДніпроСправа № 904/4181/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія"Фіндіалог", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Давлат Компані", м. Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю.

Представники:

Від ініціюючого кредитора: Крутовських С.В., дов. від 14.08.2020, адвокат;

Від боржника: не з`явився;

Арбітражний керуючий Глуховський О.Ю.: не з`явився;

Арбітражний керуючий Назаренко С.А.: не з`явився;

Арбітражний керуючий Лукашук В.В.: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

31.07.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фіндіалог" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство, на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою господарського суду від 03.08.2020 заяву залишено без руху.

05.08.2020 до господарського суду надійшло клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

Згідно пункту 1 статті 35 Кодексу України з процедур банкрутства у разі відсутності підстав для відмови у прийнятті, залишення без руху або для повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду.

Поданих матеріалів достатньо для прийняття заяви до розгляду в підготовчому засіданні.

Частиною 1 статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору.

07.08.2020 господарським судом здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна.

Ухвалою господарського суду від 10.08.2020 заяву кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство прийнято до розгляду в підготовчому засіданні.

17.08.2020 до господарського суду від арбітражного керуючого Назаренко Сергія Анатолійовича надійшла заява на участі у справі про банкрутство.

18.08.2020 до господарського суду надійшла заява арбітражного керуючого Глуховського Олексія Юрійовича про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою господарського суду від 18.08.2020 розгляд заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Давлат Компані" відкладено на 26.08.2020.

21.08.2020 до господарського суду надійшов відзив ТОВ "Давлат Компані" за заяву ТОВ "Фінансова компанія "Фіндіалог" за змістом якого підтверджує заборгованість перед кредитором та просить відкрити провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд прийшов до висновку про розгляд заяви за наявними в матеріалах справи документами та встановив такі обставини.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія Праймінвест" (надалі Сторона 1) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Давлат Компані" (надалі Сторона 2) 29.09.2015 укладений Договір № 290915-1 про надання фінансової допомоги (надалі Договір).

Згідно п. 1.1. Договору Сторона 1 надає Стороні 2 у користування на зворотній основі на термін, визначений п. 1.3. Договору, суму грошових коштів без нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування наданими коштами, а Сторона 2 зобов`язується повернути отриману грошову суму в порядку і терміни, передбачені цим Договором.

Пунктом 1.2. передбачено, що сума грошових коштів, яка надається Стороні 2 становить 39 265 000 (тридцять дев`ять мільйонів двісті шістдесят п`ять тисяч) грн. 00 коп.

Строк повернення зворотної фінансової допомоги у відповідності до п. 1.3 Договору -не пізніше 01.01.2035 року.

Сторона 1 надає грошові кошти Стороні 2 шляхом їх перерахування протягом 10 банківських днів з дати підписання цього договору на банківський рахунок Сторони 2, зазначений в розділі 6 Договору (п. 3.1.).

05.10.2015 року між Сторонами укладено Додаткову угоду до Договору № 290915-1 про надання фінансової допомоги, за умовами якої досягнуто згоди щодо внесення змін до п. п. 1.3., 2.2.1. Договору, у зв`язку з чим, вказані пункти викладені в наступній редакції:

" 1.3. Строк повернення зворотної фінансової допомоги не пізніше 01.01.2020 р.

2.2.1. Сторона 2 повинна повернути Стороні 1 в строк до " 01" січня 2020 року отриману від неї на умовах даного Договору суму грошових коштів".

На виконання вимог Договору Стороною 1 перерахована сума Допомоги в сумі 39 222 00,00 грн., що підтверджується банківськими виписками від 30.09.2015 року та від 02.10.2015 року.

07.10.2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Дорожна Карта" (код ЄДРПОУ 39968334) (далі - Поручитель) в особі директора Чернявської Олени В`ячеславівни, яка діє на підставі Статуту з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія Праймінвест" (код ЄДРПОУ 35371086) (далі - Кредитор) в особі директора Шелест Світлани Івнівни, яка діє на підставі Статуту з другої сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю Давлат Компані" (код ЄДРПОУ 40011594) (далі - Боржник) в особі директора Солодовнікової Юлії Олександрівни, яка діє на підставі Статуту, разом іменовані - "Сторони", а окремо - "Сторона", укладено Договір поруки.

Відповідно до п. 1.1. Поручитель у порядку та на умовах, визначених цим договором, поручається перед Кредитором за виконання Боржником його зобов`язань, що випливають з Договору № 290915-1 про надання фінансової допомоги від 29.09.2015 р., укладеного між Боржником та Кредитором (далі - "Основний договір").

Згідно п. 2.1. Поручитель відповідає перед Кредитором у тому ж обсязі, що і Боржник за Основним договором.

Пунктом 2.2. Договору поруки передбачено, що відповідальність перед Кредитором за Основним договором включає: взаємну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, прийнятих на себе за даним договором, відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно до п. 3.1. відповідальність Поручителя настає з моменту порушення Основного зобов`язання Боржником. Порушенням Основного зобов`язання є його невиконання Боржником або неналежне виконання, тобто з порушенням умов виконання основного зобов`язання, визначених Основним договором.

Кредитор звертається до Поручителя із письмовою вимогою про виконання зобов`язання, якщо Основне зобов`язання не було виконане Боржником, не раніше наступного робочого дня після настання строку (терміну) виконання Основного зобов`язання повністю або в частині. Звернення Кредитора до Поручителя із письмовою вимогою про виконання зобов`язання Боржника в будь-якому випадку вважається вчиненим належним чином, якщо Кредитор надіслав Поручителю письмову вимогу поштою цінним листом з описом вкладення на поштову адресу Поручителя. Допускається звернення Кредитора до Поручителя із письмовою вимогою про виконання зобов`язання Боржника шляхом вручення Кредитором письмової вимоги безпосередньо Поручителю під підпис останнього (п. 3.2.).

Згідно п. 3.3. договору поруки, у випадку невиконання (неналежного виконання) Основного зобов`язання Боржником Кредитор має право вимагати від Поручителя виконання як Основного зобов`язання, так і зобов`язання зі сплати неустойки, відшкодування завданих збитків.

Відповідно до п. 3.4. Поручитель повинен виконати зобов`язання Боржника відповідно до умов цього Договору не пізніше 2 (двох) днів з моменту звернення Кредитора до Поручителя із відповідною письмовою вимогою.

В порушення умов Основного договору Боржник у встановлений строк грошові кошти не повернув.

11.05.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог" та Товариством з обмеженої відповідальністю "Компанія Праймінвест" укладено Договір № ФД-11/05-01-ф надання послуги з факторингу.

Згідно п. 1.1. вказаного Договору Фактор зобов`язується передати грошові кошти в сумі 39 150 000,00 грн. в розпорядження Клієнта, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові своє право грошової вимоги за Договором № 290915-1 про надання фінансової допомоги від 29.09.2015 року до ТОВ "Давлат Компані" (код ЄДРПОУ 40011594) в розмірі 39 222 000,00 грн. (далі - "сума відступленої грошової вимоги").

Відповідно до п. 1.1.1. Фактор підтверджує наявність у нього права за чинним в Україні законодавством укладати та виконувати цей Договір.

Відступлення права грошової вимоги і всіх інших прав, належних Клієнту за укладеним Основним Договором та їх перехід від Клієнта до Фактора відбувається у дату відступлення прав вимоги. До Фактора переходять усі права кредитора у зобов`язаннях, які виникли на підставі Основного договору, і у тих, що стосується забезпечення виконання зобов`язань Боржника, в обсязі і на умовах, що існують на момент відступлення (п. 1.1.2.).

ТОВ "Фінансова Компанія "Фіндіалог" на адресу Боржника направлено повідомлення про відступлення права вимоги № 1 від 11.05.2020 року, яке було отримано директором ТОВ "Давлат Компані", що підтверджується особистим підписом.

Отже, Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог" має кредиторські вимоги до ТОВ "Давлат Компані" за не виконання основного зобов`язання за Договором в розмірі 20 000 000,00грн.

Згідно абз.1 ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Відповідно до вимог ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

З врахуванням вище викладеного, безспірні вимоги ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог" до боржника складають 20 000 000,00 грн.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства банкрутством є визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури; боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Положеннями частини 2 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до частини 5, 6 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про:

відкриття провадження у справі;

відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Згідно положень частини 8, 9 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про: відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення). За змістом частини 13 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 44 цього Кодексу, одночасно з постановленням ухвали про відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, в той час як докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві, свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника, що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство Консорціум "УПС", м. Дніпро (49019, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 27, ідентифікаційний код 41813293) згідно ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим господарським судом вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майном боржника та встановлюється порядок подальших дії учасників справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Давлат Компані" (49131, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 9 оф. 19, ідентифікаційний код 40011594) за відповідною ухвалою суду.

Наявні підстави для визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог" до боржника, які складають 2 000 000,00 грн.

Разом з тим, з огляду на введення судом процедури розпорядження майном боржника, існує необхідність у визначенні арбітражного керуючого, на якого покладаються обов`язки розпорядника майна боржника у справі №904/4181/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Давлат Компані".

Ухвалою суду від 10.08.2020 автоматизованою системою було визначено арбітражних керуючих Глуховського Олексія Юрійовича, Назаренко Сергія Анатолійовича та Лукашука Віталія Васильовича. Цією ж ухвалою було зобов`язано арбітражний керуючих надати до господарського суду заяву про згоду на участь у даній справі відповідно до вимог Кодексу з процедур банкрутства.

Арбітражний керуючий Глуховський Олексій Юрійович направив до господарського суду Дніпропетровської області заяву, в якій надав згоду на участь у справі № 904/4181/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Давлат Компані".

Зважаючи на те, що визначений автоматизованою системою арбітражний керуючий Глуховський Олексій Юрійович подав згоду на участь у справі про банкрутство, господарський суд прийшов до висновку про доцільність призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Глуховського Олексія Юрійовича, свідоцтво №641 від 22.03.2013, кандидатуру якого визначено першим за списком з відбору кандидатур на призначення розпорядника майна. Кандидатури арбітражних керуючих Назаренко С.А, та Лукашука В.В. слід відхилити.

Отже, у зв`язку з тим, що матеріали справи містять згоду арбітражного керуючого Глуховського Олексія Юрійовича (свідоцтво №641 від 22.03.2013), кандидатуру якого визначено автоматизованою системою першу із числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, суд, з урахуванням приписів ч.2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, задовольняє заяву арбітражного керуючого Глуховського Олексія Юрійовича на участь у справі №904/4181/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Давлат Компані".

Керуючись ст.ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 28, 36, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі №904/4181/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог" (01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 21 Б, неж. прим. 34, ідентифікаційний код 41882770) про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Давлат Компані" (49131, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 9, оф. 19, ідентифікаційний код 40011594).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог" на суму 20 000 000,00 грн.

2. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства.

3. З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Давлат Компані" (49131, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 9, оф. 19, ідентифікаційний код 40011594).

4. Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 12.02.2021.

5. Призначити розпорядником майна боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Давлат Компані" (49131, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 9, оф. 19, ідентифікаційний код 40011594) арбітражного керуючого Глуховського Олексія Юрійовича ( АДРЕСА_1 , який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №641 від 22.03.2013.

6. Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна Глуховському Олексію Юрійовичу у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Давлат Компані" за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

7. Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони Товариства з обмеженою відповідальністю "Давлат Компані" та власникам майна (органу, уповноваженому управляти майном) Товариства з обмеженою відповідальністю "Давлат Компані" прийняти рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави Товариства з обмеженою відповідальністю "Давлат Компані".

8. Зобов`язати розпорядника майна Глуховського Олексія Юрійовича надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів в строк до 02.10.2020.

9. Призначити попереднє засідання суду на 12.10.2020 о 10:00год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 1-309 за адресою: вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027.

Розпоряднику майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити всіх сторін, в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду, про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 02.10.2020 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення - 26.08.2020.

Копію ухвали надіслати: розпоряднику майна Глуховського Олексія Юрійовича, ініціюючому кредитору; боржнику; Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур, Шевченківському ДПІ Соборного управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Шевченківському ВДВС м.Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, Дніпропетровському окружному адміністративний суду, Бабушкінському районному суду м. Дніпро.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\.

Суддя С.В. Мартинюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 91140532 ?

Документ № 91140532 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 91140532 ?

Дата ухвалення - 26.08.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91140532 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 91140532 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 91140532, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 91140532, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 26.08.2020. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful information quickly.

The court decision No. 91140532 refers to case No. 904/4181/20

This decision relates to case No. 904/4181/20. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 91140530
Next document : 91140533