Decision № 91117997, 25.08.2020, Commercial Court of Lviv Oblast

Approval Date
25.08.2020
Case No.
914/384/20
Document №
91117997
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2020 справа № 914/384/20

Господарський суд Львівської області у складі судді Бортник О.Ю. розглянув справу за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", с.Старовірівка, Нововодолазький район, Харківська область

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВА ФІРМА "УСПІХ" м.Львів

про стягнення 286200, 30грн. заборгованості

Представники сторін не викликались.

Розгляд справи здійснювався в порядку письмового провадження.

Встановив: Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", с.Старовірівка, Нововодолазький район, Харківська область звернулось до Господарського суду Львівської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВА ФІРМА "УСПІХ", м.Львів про стягнення заборгованості в розмірі 286200,30грн.

Стислий виклад позиції позивача.

Позивач посилається на те, що 13.06.2017р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВА ФІРМА "УСПІХ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ" укладено Договір купівлі-продажу № 83. В межах вказаного Договору Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ" 23.06.2017р. здійснено оплату товару на загальну суму 2067001,56грн., а відповідачем поставлено товар на суму 1780801,26грн. Як стверджує позивач, відповідачем недопоставлено йому товар за згаданою оплатою (23.06.2017р.) на суму 286200,30грн. Незважаючи на претензію № 19/03-18 від 19.03.2018р. про негайне виконання умов Договору, а саме здійснення поставки товару на суму 286200,30грн., яка скеровувалась позивачем відповідачу 20.03.2018р., відповідачем не було ані поставлено товар на суму 286200,30грн, ані повернуто попередню оплату у розмірі 286200,30грн.

Відповідач відзиву на позовну заяву та доказів його надіслання з додатками позивачу не подав. Ухвали Господарського суду Львівської області від 16.03.2020р., 22.05.2020р. скеровувалась відповідачу 18.03.2020р., 25.05.2020р. відповідно за його юридичною адресою, однак повернулись суду з відмітками пошти: "Немає", "адресат відсутній за вказаною адресою". Вказане підтверджується поштовими відправленнями суду та Довідками поштового відділення «Укрпошти» від 19.03.2020р. та від 27.05.2020р.

У разі, якщо судове рішення про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою і повернено поштою у зв`язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії. Водночас суд зазначає, що за змістом статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі. Така позиція суду відповідає правовій позиції Верховного Суду, викладеній у його постанові від 21.03.2019р. у справі № 916/2349/17.

Процесуальні дії у справі.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 24.02.2020р. позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", с.Старовірівка, залишено без руху. У зв`язку з усуненням позивачем недоліків позовної заяви, ухвалою суду від 16.03.2020р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, задоволено клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, ухвалено здійснювати розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, без проведення судового засідання та без виклику сторін.

Ухвалою суду від 13.05.2020р. позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", с.Старовірівка, залишено без руху. Ухвалою суду від 22.05.2020р. продовжено розгляд справи № 914/384/20 в порядку спрощеного позовного провадження, без проведення судового засідання та без виклику сторін.

Судове засідання у справі не проводилось та сторони в судове засідання не викликались, на підставі норм ч.5 ст.252 ГПК України. Клопотань сторін про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) до суду не надходило.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні у справі докази, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню повністю.

При прийнятті рішення у справі суд застосував норми права, закріплені у ст. ст. 11, 509, 525, 526, 530, 655, 663, 670, 693, 1212 ЦК України, ст. ст. 193 ГК України. Відповідно до цих правових норм підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини. Зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Продавець зобов`язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

Якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає, або відмовитися від переданого товару та його оплати, а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Положення глави 83 ЦК України застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

Положення глави 83 ЦК України застосовуються також до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3) повернення виконаного однією із сторін у зобов`язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

13.06.2017р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВА ФІРМА "УСПІХ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ" укладено Договір купівлі-продажу № 83.

Відповідно до п.1.1., 3.3., 5.2. Договору, відповідач зобов`язувався виготовити та передати у власність позивача товар, згідно спеціального замовлення, а позивач зобов`язувався прийняти товар та оплатити його на умовах даного Договору. Поставка продукції може здійснюватися транспортом позивача або відповідача, по узгодженню сторін. Датою поставки вважається дата відправки продукції та підписання накладної. Порядок оплати - попередня оплата в розмірі 100% вартості партії продукції, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок відповідача на протязі 3-х днів після виставлення рахунку.

Позивач стверджує, що ним здійснено оплату товару згідно з рахунком № СФ- 0000248 від 13.06.2017р. та Договором № 83 від 13.06.2017р. на суму 2067001,56грн. Такі доводи позивача підтверджуються платіжним дорученням № 2316 від 23.06.2017р. на суму 2 067001,56 та випискою банку по рахунку позивача.

Відповідачем здійснено поставку товару позивачу на загальну суму 1780801,26грн. Вказане підтверджується наявними у матеріалах справи видатковими накладними №№ РН-0000734 від 29.06.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000733 від 29.06.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000752 від 01.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000753 від 01.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000762 від 03.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000763 від 03.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000767 від 03.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000786 від 05.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000787 від 05.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000788 від 05.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000813 від 07.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000814 від 07.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000815 від 07.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000843 від 10.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000844 від 10.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000845 від 10.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000872 від 12.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000873 від 12.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000886 від 13.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000887 від 13.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000897 від 14.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000898 від 14.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000915 від 17.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000916 від 17.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000917 від 17.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000939 від 19.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000940 від 19.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000941 від 19.06.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000978 від 24.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000979 від 24.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000989 від 25.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000996 від 26.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0000997 від 26.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0001001 від 27.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0001002 від 27.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0001032 від 31.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0001033 від 31.07.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0001044 від 01.08.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0001045 від 01.08.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0001069 від 03.08.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0001070 від 03.08.2017р. на суму 42400,03грн., РН-0001089 від 07.08.2017р. на суму 42400,03грн.

Однак, у згаданих накладних відсутнє посилання на Договір № 83 купівлі-продажу від 13.06.2017р.

Як стверджує позивач та вбачається з матеріалів справи, товар на суму 286200,30грн. відповідачем поставлений не був.

Позивач звертався до відповідача з претензією № 19/03-18 від 19.03.2018р., у якій наполягав на виконанні умов укладеного договору, а саме на поставці товару якого не вистачає у кількості 54 штук на суму 286200,30грн., або у разі неможливості поставити даний товар - повернути вже сплачені кошти на суму 286200,30грн. Однак, ця претензія повернулась позивачу з відміткою пошти «за закінченням встановленого строку зберігання». Вказане підтверджується описом вкладення у цінний лист від 20.03.2018р. та довідкою відповідного відділення «Укрпошти від 10.04.2018р.

Таким чином, між сторонами у справі на день вирішення справи судом виникли правовідносини щодо безпідставного неповернення відповідачем грошових коштів у сумі 286200,3грн. перерахованих йому позивачем.

У матеріалах справи відсутні та відповідачем суду не подані докази повернення ним позивачу 286200,30грн., або ж докази поставки ним позивачу товару на цю суму.

Враховуючи те, що позивачем подано суду достатньо доказів на обгрунтування позовних вимог, а відповідачем не подано жодних доказів, які б спростовували позовні вимоги або свідчили про добровільне повернення грошових коштів, позовні вимоги є такими, що підлягають до задоволення в заявленій сумі, а саме, в сумі 286200,30грн.

На підставі ст.129 ГПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 2,3,13, 74,76, 77, 78, 79, 86, 126, 129, 236, 238, 240, 241, 242, 247-252, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1.Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (63254, Харківська область, Нововодолазький район, с.Старовірівка, вул.Вишнева, 95, код ЄДРПОУ 39365736) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВА ФІРМА "УСПІХ" (79000, м.Львів, вул.Зелена, будинок 186, код ЄДРПОУ 40867070) задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВА ФІРМА "УСПІХ" (79000, м.Львів, вул.Зелена, будинок 186, код ЄДРПОУ 40867070) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (63254, Харківська область, Нововодолазький район, с.Старовірівка, вул.Вишнева, 95, код ЄДРПОУ 39365736) заборгованості в розмірі 286200,30грн. та 4293грн. судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням суду законної сили.

2.Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

3.Рішення господарського суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

4.Апеляційна скарга подається безпосередньо до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, встановлені § 1 Глави 1 Розділу IV ГПК України.

Суддя О.Ю. Бортник

Previous document : 91117995
Next document : 91117998