Decision № 90124596, 30.06.2020, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
30.06.2020
Case No.
826/482/18
Document №
90124596
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2020 року м. Київ № 826/482/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Амельохіна В.В. розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання адміністративну справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «АВТО - ІМПОРТ»доГоловного управління ДФС у м. Києві провизнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення від 25.09.2017р.,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО - ІМПОРТ» (далі по тексту - позивач) звернулось з позовом до Головного управління ДФС у м. Києві (далі по тексту - відповідач) про:

- визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення №0048801404 від 25.09.2017 року;

Ухвалою суду від 10.01.2018р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Позовні вимоги мотивовані протиправністю прийняття оскаржуваного рішення, оскільки первинні документи, які складені позивачем та його контрагентами ТОВ "Кордон Трейд", ТОВ «Іствуд Груп» на виконання умов Договорів про надання консультаційних послуг відповідають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV.

05 лютого 2018 року відповідачем подано відзив на позовну заяву, відповідно до якого проти задоволення позовних вимог заперечує повністю з підстав правомірності прийняття оскаржуваного рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В С Т А Н О В И В:

На підставі наказу №6877 від 24.07.2017р., Головним управління ДФС у м. Києві проведено позапланову виїзну документальну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО - ІМПОРТ» за результатами якої складено акт 07.08.2017 року №547/26-15-14-04-05/38292683 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «АВТО - ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38292683) з питань дотримання вимог податкового законодавства під час здійснення фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ «КОРДОН ТРЕЙд» (40041739) за період з 01.02.2016р. по 30.04.2016р. та ТОВ «Іствуд Груп» (код 39857923) за період з 01.05.2016р. по 31.05.2016р. (далі по тексту - Акт перевірки).

Під час перевірки контролюючим органом встановлено порушення п.44.1 статті 44, п.185.1 статті 185, п.198.1 п.198.3, п.198.6 статті 198, п.200 статті 200, п.201.1 статті 201 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на додану вартість, в періоді, що перевірявся на загальну суму 313 883 грн., в тому числі за лютий 2016 року у сумі 11 342 грн., березень 2016 року у сумі 49 957грн., квітень 2016 року у сумі 182 834 грн., травень 2016 року у сумі 69 750 грн.

На підставі встановленого порушення відповідачем 25 вересня 2017 року прийнято податкове повідомлення - рішення №0048801401, яким позивачу збільшено суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість у розмірі 392 354 грн., у тому числі за податковим зобов`язанням - 313 883, 00 грн. та штрафні(фінансові)санкції - 78 471, 00 грн.

Вважаючи дане рішення протиправним та таким, що підлягає скасування, позивач звернувся з даним позовом до суду.

Розглядаючи справу по суті, суд виходить з наступного.

Частиною 2 статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

За змістом пп. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14 ПК України податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 ПК України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Положеннями п. 198.2 ст. 198 ПК України визначено, що датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Згідно з п. 198.3 ст. 198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

За приписами п. 198.6 ст. 198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з п. 201.11 ст. 201 цього Кодексу). У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Пунктом 201.1 статті 201 ПК України встановлено, що платник податку зобов`язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну.

Положеннями п. 201.10 ст. 201 ПК України визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Таким чином, відображення господарської операції у податковому обліку повинно здійснюватися відповідно до її реального економічного змісту на підставі первинних документів бухгалтерського обліку.

Суд зазначає, що норми податкового законодавства не ставлять у залежність достовірність даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами, якщо цей платник (покупець) мав реальні витрати у зв`язку з придбанням товарів (робіт, послуг), призначених для використання у його господарській діяльності. Порушення певними постачальниками товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання вимог податкового законодавства чи правил ведення господарської діяльності не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування податкового кредиту, тому платник податків (покупець товарів (робіт, послуг)) не повинен зазнавати негативних наслідків, зокрема у вигляді позбавлення права на податковий кредит, за можливу неправомірну діяльність його контрагента за умови, якщо судом не встановлено фактів, які свідчать про обізнаність платника податків щодо такої поведінки контрагента та злагодженість дій між ними.

20 квітня 2016 року між ТОВ «Авто-Імпорт» (покупець) та ТОВ «Іствуд Груп» був укладений договір поставки № 2512, відповідно до якого постачальник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим договором, поставляти покупцю (передавати у власність/повне господарське відання покупця) визначений цим договором товар (запасні частини, агрегати до транспортних засобів, мастильні матеріали, додаткове обладнання), а покупець зобов`язується на умовах та в порядку визначених договором приймати названий товар та оплачувати його.

На виконання даного договору поставки ТОВ «Іствуд Груп» поставило на адрес ТОВ «Авто-Імпорт» товар, що підтверджується видатковими накладними № 243 від 11.05.2016 року, № 320 від 12.05.2016 року, № 360 від 16.05.2016 року.

Поставлений товар був сплачений Позивачем згідно платіжних доручень № 130 від 26.05.2016 року, № 131 від 26.05.2016 року, № 139 від 01.06.2016 року, № 146 від 02.06.2016 року.

08 лютого 2016 року між ТОВ «Авто- Імпорт» (покупець) і ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» (постачальник) був укладений договір поставки № 1602, відповідно до якого постачальник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим договором, поставляти покупцю (передавати у власність/повне господарське відання покупця) визначений цим договором товар (запасні частини до транспортних засобів), а покупець зобов`язується на умовах та в порядку визначених цим договором, приймати названий товар та оплачувати його.

На виконання даного договору поставки. ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» виставило ТОВ «Авто-Імпорт» рахунками-фактури № 710 від 16.02.2016 року, № 718 від 17.02.2016 року, № 719 від 17.02.2016 року, № 745 від 22.02.2016 року. № 790 від 29.02.2016 року, № 812 від 16.03.2016 року, № 836 від 21.03.2016 року.

ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» поставило в адрес ТОВ «Авто-Імпорт» товар, що підтверджується видатковими накладними № 710 від 16.02.2016 року, № 718 від 17.02.2016 року, № 719 від 17.02.2016 року, № 745 від 22.02.2016 року, № 790 від 29.02.2016 року, № 802 від 09.03.2016 року, № 805 від 09.03.2016 року, № 812 від 16.03.2016 року, № 836 від 21.03.2016 року, № 840 від 25.03.2016 року, № 90 від 01.04.2016 року, № 97 від 01.04.2016 року, № 108 від 01.04.2016 року, № 109 від 01.04.2016 року, №

Ill від 01.04.2016 року, № 121 від 04.04.2016 року. № 158 від 11.04.2016 року, № 159 від 11.04.2016 року, № 164 від 15.04.2016 року, № 176 від 20.04.2016 року. № 199 від 27.04.2016 року, № 208 від 27.04.2016 року.

Крім цього, ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» виконало роботи ТОВ «Авто-Імпорт» по встановленню запасних частин, що підтверджується актом здачі-прийняття робіт (надання послуг) № К-000165 від 18.04.2016 року.

Поставлений товар був сплачений Позивачем згідно платіжних доручень № 1 від 16.02.2016 року, № 3 від 17.02.2016 року. № 2 від 17.02.2016 року, № 5 від 22.02.2016 року, № 13 від 01.03.2016 року, № 22 від 16.03.2016 року, № 26 від 18.03.2016 року, № 27 від 23.03.2016 року, № 28 від 28.03.2016 року, № 30 від 01.04.2016 року, № 33 від 04.04.2016 року, № 35 від 06.04.2016 року, № 48 від 14.04.2016 року, № 58 від 1 8.04.2016 року, № 84 від 04.05.2016 року, № 109 від 13.05.2016 року, № 115 від 19.05.2016 року, № 127 від 25.05.2016 року.

Про порушення податкового законодавства по взаємовідносинам з ТОВ "Іствуд Груп" та ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» відповідач дійшов висновку з тих підстав, що Головним управлінням ДФС у м. Києві отримано лист ОУ ГУ ДФС у м. Києві від 07.03.2017 року №734/26-15-21-09, яким надано протокол допиту ОСОБА_1 , директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» та ТОВ «Іствуд Груп», у рамках кримінального провадження № 32016100060000117 від 29.07.2016 року за ознаками складу злочинів передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

При вирішенні спорів щодо правомірності формування платниками податків своїх даних податкового обліку, зокрема якщо предметом спору є достовірність первинних документів та підтвердження інших обставин реальності відображених у податковому обліку господарських операцій, суди повинні врахувати, що відповідно до вимог ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України, обов`язок доведення відповідних обставин у спорах між особою та суб`єктом владних повноважень покладається на суб`єкта владних повноважень, якщо він заперечує проти позову.

У разі надання контролюючим органом доказів, які в сукупності з іншими доказами у справі свідчать, що документи, на підставі яких платник податків задекларував податкового кредиту, містять інформацію, що не відповідає дійсності, платник податків має спростовувати ці доводи. Наведене випливає зі змісту ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якою кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 78 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 90 Кодексу адміністративного судочинства України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_1 , яка була засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» та ТОВ «Іствуд Груп» в протоколі допиту свідка повідомила, що у зв`язку з важким матеріальним становищем, зареєструвала підприємства на своє ім`я та на прохання третіх осіб. Жодної фінансово-господарської діяльності не здійснювала, будь-яких договорів та документів від імені підприємства не підписувала та не подавала до контролюючих органів. Їй невідомі контрагенти покупці та постачальники, невідомо для чого створювалися підприємства, чим займалися та де знаходилися.

Обставини щодо непричетності директора ТОВ "Іствуд Груп" та ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» до господарської діяльності зазначеного товариства не спростовані позивачем в ході перевірки та в ході судового розгляду, а отже не можуть залишитися неврахованими при дослідженні реальності господарських операцій, оскільки ознаки фіктивного підприємства несумісні з легальною підприємницькою діяльністю, навіть за формального підтвердження її первинними документами.

Наведені обставини дають підстави для висновку про те, що первинні документи, які стали підставою для формування податкового кредиту, виписані контрагентом від імені особи, яка заперечує свою участь у створенні та діяльності контрагента платника податків, зокрема й у підписанні будь-яких первинних документів, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважними особами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг, а тому віднесення відображених у них сум ПДВ до податкового кредиту є безпідставним.

Та обставина, що на момент розгляду справи щодо офіційної особи контрагента не було постановлено вироку не може спростовувати достовірність її пояснень стосовно характеру угод і фактичного здійснення за цими угодами операцій.

У постановах Верховного Суду України від 5 березня 2012 року № 21-421а11, від 1 грудня 2015 року № 21-1661а15, від 2 грудня 2015 року № 21-3849а15 викладено висновок про те, що податкові накладні, які стали підставою для формування податкового кредиту, підписані від імені осіб, які не брали участь у створенні та діяльності контрагентів платника податків-покупця, зокрема й у підписанні будь-яких первинних документів, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважними особами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг, а тому віднесення відображених у них сум ПДВ до податкового кредиту є безпідставним.

У той же час, суд зазначає, що ухвалою від 10.01.2018р. у ТОВ "Іствуд Груп" та ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» витребувані первинні документи по взаємовідносинам з позивачем, однак станом на момент прийняття рішення у справі, жодні документи до суду від зазначених підприємства не надходили.

Також суд додатково зазначає, що надання податковому органу належним чином оформлених документів, передбачених законодавством про податки та збори, з метою одержання податкової вигоди є підставою для її одержання, якщо податковий орган не встановив та не довів, що відомості, які містяться в цих документах, неповні, недостовірні та (або) суперечливі.

Про необґрунтованість податкової вигоди можуть свідчити, зокрема, підтверджені доказами доводи податкового органу, зокрема про наявність таких обставин: неможливість реального здійснення платником податків зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності; відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності у зв`язку з відсутністю управлінського або технічного персоналу, основних засобів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів.

З матеріалів справи вбачається, що контролюючий орган на обґрунтування своїх доводів зазначав, зокрема про неможливість підтвердження операцій, наявності трудових ресурсів у контрагентів позивача, основних засобів, не встановлено декларування будь яких витрат на оренду приміщення, водо-, тепло-, постачання, зв`язок, придбання канцелярських засобів, що могло б свідчити про здійснення господарської діяльності.

Вказані обставини свідчать про те, що надання послуг ТОВ "Іствуд Груп" та ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» є неможливим у зв`язку з відсутністю спеціалізованих робітників на підприємстві, основних засобів та відсутність залучених сторонніх організацій для виконання даних робіт.

Таким чином, суд приходить до висновку про правомірність прийняття ГУ ДФС у м. Києві податкового повідомлення - рішення №0048801404 від 25.09.2017 року, а тому в задоволенні позовних вимог Товариству з обмеженою відповідальністю «АВТО- ІМПОРТ» має бути відмовлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Під час розгляду справи доводи позивача були спростовані.

Беручи до уваги положення статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України та враховуючи відмову позивачу у задоволенні позовних вимог, відшкодування судового збору останньому не здійснюється.

Керуючись ст.ст. 2, 6, 8, 9, 77, 243 - 246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

В И Р І Ш И В:

В задоволенні адміністративного позову Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО - ІМПОРТ» (01013, місто Київ, вул. Набережно - Печерська дорога 2, код ЄДРПОУ 38292683) відмовити повністю.

Рішення суду, відповідно до ч. 1 статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до п/п. 15.5 п. 15 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону № 2147-VIII, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до п.3 Розділу VI "Прикінцеві положення" Кодексу адміністративного судочинства України, під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 47, 79, 80, 114, 122, 162, 163, 164, 165, 169, 177, 193, 261, 295, 304, 309, 329, 338, 342, 363 цього Кодексу, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, подання доказів, витребування доказів, забезпечення доказів, а також строки звернення до адміністративного суду, подання відзиву та відповіді на відзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, пред`явлення зустрічного позову, розгляду адміністративної справи, апеляційного оскарження, розгляду апеляційної скарги, касаційного оскарження, розгляду касаційної скарги, подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами продовжуються на строк дії такого карантину.

Суддя В.В. Амельохін

Часті запитання

Який тип судового документу № 90124596 ?

Документ № 90124596 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 90124596 ?

Дата ухвалення - 30.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90124596 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 90124596 ?

В Circuit Administrative Court of Kyiv City
Previous document : 90124595
Next document : 90124597