Court decree № 90079080, 22.06.2020, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
22.06.2020
Case No.
910/8491/20
Document №
90079080
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

22.06.2020Справа № 910/8491/20

Суддя Господарського суду міста Києва Князьков В. В., розглянувши позовну заяву Приватного акціонерного товариства «Сувенір», м. Київ

до відповідача: Департаменту екологічного нагляду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал», м. Київ

про визнання недійсними розрахунки,

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство «Сувенір» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Департаменту екологічного нагляду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» про:

- визнання неправомірним нарахування Департаментом екологічного нагляду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» за скид стічних вод у міську каналізацію з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин згідно розрахунку № 15/ДК-2020-04-10/011Ф від 28.04.2020 та розрахунку № 15/ДК-2020-04-10/011Ф від 28.04.2020;

- визнання недійсними розрахунків Департаменту екологічного нагляду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» № 15/ДК-2020-04-10/011Ф від 28.04.2020;

- скасування нарахованих Департаментом екологічного нагляду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» плат за скид стічних вод у міську каналізацію з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин згідно розрахунку № 15/ДК-2020-04-10/011Ф від 28.04.2020 та № 15/ДК-2020-04-10/011Ф від 28.04.2020.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідачем при здійсненні контрольного відбору проб якості стічних вод ПрАТ «Сувенір», що відбувся 28.04.2020, виявлено перевищення концентрації забруднюючих речовин, внаслідок чого відповідачем складені спірні розрахунки сплати за скид стічних вод у міську каналізацію з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Позивач стверджує, що дії вчинені відповідачем під час здійснення контрольного відбору проб якості стічних вод ПрАТ «Сувенір» суперечили умовам Договору на надання послуг з водопостачання та приймання стічних вод через приєднані мережі № 09978/5-02 від 13.12.2011, який укладений між позивачем (як абонентом) та ПАТ «АК «Київводоканал» (як постачальником) та Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення» № 316 від 01.12.2017. Відтак, прийняті розрахунки та нарахування підлягають визнанню недійсними та скасуванню.

Подана позовна заява відповідає вимогам, викладеним у статтях 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України. Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження відсутні.

Приймаючи до уваги ціну позову, характер спірних правовідносин, суб`єктний склад та предмет доказування, зважаючи на відсутність клопотання позивача про розгляд справи у спрощеному провадженні, справа підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

Відповідно до частини 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України, якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Як вбачається зі змісту позовної заяви, предметом даного позову є вимога про визнання неправомірним нарахування, визнання недійсними розрахунків та скасування нарахованих плат за скид стічних вод у міську каналізацію з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин, які прийняті відповідачем, внаслідок здійснення контрольного відбору проб якості стічних вод у оглядових колодязях к.к. 2/12 та к.к. 1/11.

При цьому, позивачем додано до матеріалів справи акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін від 13.04.2011, який укладений між ПрАТ «Медицина» (як абонентом) та ПАТ АК «Київводоканал» (як експлуатаційною організацією). Із пункту 1 вказаного акту вбачається спільна експлуатація каналізаційних мереж к. 2 - к. 4.

Ураховуючи ті обставини, що здійснення контрольного відбору проб якості стічних вод відбулося у тому числі у оглядовому колодязі к.к. 2/12, який згідно наведеного вище акту є спільною каналізаційною мережею ПрАТ «Медицина», за висновками суду, наявні правові підстави для залучення Приватного акціонерного товариства «Медицина» до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на права і обов`язки вказаного господарського товариства, як абонента спільної каналізаційної мережі.

З метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений Постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України короно вірусу COVID - 19» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215), з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також рішення Ради суддів України від 17.03.2020 № 19, запроваджено особливий режим роботи Господарського суду міста Києва та рекомендовано утриматись від участі в судових засіданнях.

Ураховуючи викладене, з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, беручи до уваги запровадження карантину та особливого режиму роботи суду, суд рекомендує сторонам утриматись від відвідування приміщень Господарського суду міста Києва та пропонує сторонам подати заяви про розгляд справи за відсутності повноважних представників в судовому засіданні за наявними в справі матеріалами.

Керуючись ст. ст. 50, 176, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Приватне акціонерне товариство «Медицина» (02093, м. Київ, вул. Росошанська, буд. 3, ідентифікаційний код: 23538297).

3. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

4. Призначити підготовче засідання у справі на 22.07.20 о 10:00 год. Викликати для участі у засіданні представників учасників справи.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 41 .

5. Зобов`язати відповідача направити відзив та додані до нього документи, а позивача - позовну заяву на адресу залученої третьої особи. Докази направлення надати суду в строк до 13.07.2020.

6. Встановити відповідачу строк, який становить п`ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали (але не пізніше 13.07.2020), для подачі до суду:

- обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву у порядку, передбаченому статтею 178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство;

- усіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову;

- доказів направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу позивача.

7. Встановити позивачу строк, який становить п`ять днів з дня вручення відзиву на позов, для подачі до суду: відповіді на відзив на позов та доказів направлення останньої на адресу відповідача та третьої особи.

8. Встановити третій особі строк до 17.07.2020 для подачі до суду:

- письмових пояснень щодо позову;

- доказів направлення письмових пояснень з доданими до них документами на адресу позивача та відповідача.

9. Усі інші заяви, клопотання, заперечення подати до суду в строк до 13.07.2020 з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170 Господарського процесуального кодексу України.

10. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

11. Роз`яснити учасникам справи, що докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. 7, 8 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

12. Рекомендувати учасникам справи всі необхідні документи (пояснення, заперечення, клопотання тощо) надавати суду в електронному вигляді на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі «Електронний суд», поштою, факсом або дистанційні засоби зв`язку.

13. Довести до відома учасників справи, що явка їх представників в судове засідання є необов`язковою. З урахуванням епідеміологічної ситуації в України, сторони можуть подати до Суду заяви про розгляд справи за їхньої відсутності.

14. Повідомити учасників справи щодо можливості проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, відповідно до Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженому Наказом Державної судової адміністрації за № 196 від 23.04.2020.

Заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду подається до суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання.

Звернути увагу учасників справи на тимчасовий характер вжитих судом процесуальних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, серед учасників відкритих судових засідань.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя В.В. Князьков

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/csz/, а також у Єдиному державному реєстрі судових рішень - www.reyestr.court.gov.ua.

Часті запитання

Який тип судового документу № 90079080 ?

Документ № 90079080 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90079080 ?

Дата ухвалення - 22.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90079080 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 90079080 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 90079080, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 90079080, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 22.06.2020. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key information conveniently.

The court decision No. 90079080 refers to case No. 910/8491/20

This decision relates to case No. 910/8491/20. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 90079079
Next document : 90079081