Decision № 90056783, 16.06.2020, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
16.06.2020
Case No.
908/1545/19
Document №
90056783
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

номер провадження справи 15/144/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2020 Справа № 908/1545/19

м. Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Горохова І.С., за участю секретаря судового засідання Осоцький Д.І.

розглянувши матеріали

за позовом Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району, 69097, м. Запоріжжя, вул. Лахтінська, буд. 4б

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Сімнадцятий квартал", 14010, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Попова буд. 1

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "АС-Проект", 69000, м. Запоріжжя, вул. Правди, 57/5

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Фізична особа - підприємець Сахно Ганна Валеріївна, АДРЕСА_1

про стягнення коштів

За участю представників сторін та учасників процесу:

за участю представників сторін та учасників процесу:

від позивача: Шульц В.В., довіреність № 01-03/0320 від 14.01.2019;

Коренєва Л.В., довіреність № 01-10/5106 від 14.06.2019;

від відповідача: не з`явився, у попередніх судових засіданнях Мідяний Є.О., адвокат, свідоцтво № 695 від 21.03.2008, довіреність № 1 від 23.07.2019;

від третьої особи 1: не з`явився;

від третьої особи 2: не з`явився, у попередніх судових засіданнях Сахно Г.В., особисто, паспорт.

Суть спору

Господарським судом Запорізької області розглядається справа 908/1545/19 за позовом Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району, м. Запоріжжя до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс ХХІ", м. Запоріжжя про стягнення коштів у сумі 899 401,02 грн.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 09.09.2019 у справі № 908/1545/19 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Провадження у справі № 908/1545/19 зупинено на час проведення судової будівельно- технічної експертизи.

23.09.2019 матеріали справи скеровано до експертної установи.

13.04.2020 до Господарського суду Запорізької області від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за супровідним листом № 4515-19 від 08.04.2020 надійшов висновок експерта № 4515-19 від 23.03.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи призначеної ухвалою суду від 09.09.2019 у справі № 908/1545/19.

Ухвалою суду від 14.04.2020 провадження у справі № 908/1545/19 поновлено з 28.04.2020. Призначено підготовче засідання на 28.04.2020. Здійснено процесуальне правонаступництво та залучено до участі у справі правонаступника відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімнадцятий квартал", 14010, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Попова буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 35764296.

Ухвалою суду від 28.04.2020 продовжено строк розгляду справи на час загальнонаціонального карантину. Відкладено підготовче засідання на 26.05.2020.

Ухвалою суду від 26.05.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу № 908/1545/19 до судового розгляду по суті на 16.06.2020.

Розгляд справи відповідно до вимог ст. 222 ГПК України здійснювався за допомогою звукозаписувального технічного засобу, а саме програмно - апаратного комплексу "Оберіг".

Позовні вимоги вмотивовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за договором підряду. Позивач вважає, що підрядник, ТОВ «Базіс XXI», наніс управлінню збитки у вигляді пошкодженого майна (результатів проведеної реконструкції і капітального ремонту приміщень управління, закінчених у 2013 році, та діючої системи протипожежного захисту). В порушення проекту виконання робіт підрядник здійснив демонтажні роботи з порушенням поетапності їх виконання. Не закінчивши виконання комплексу робіт передбачених в межах захваток блоку В, розпочав виконувати демонтажні роботи на покрівлі блоку А. Підрядник здійснив демонтажні роботи на покрівлі блоків В та А, будучі обізнаним про неможливість виконання повного комплексу робіт з влаштування покрівлі у визначений графіком виконання робіт термін (29.06.2018). Також підрядник своєчасно не висунув пропозиції щодо заходів з герметизації покрівлі до виконання коригування проекту та поновлення виконання будівельних робіт. Крім того, підрядник своє рішення щодо повного демонтажу покрівлі на блоках В та А не погодив із управлінням. Демонтаж покрівельного матеріалу блоків В та А у повному обсязі, без подальшого виконання робіт з герметизації демонтованої покрівлі, призвів до нанесення управлінню фактичних збитків у вигляді пошкоджених приміщень будівлі управління, системи протипожежного захисту. Виконання будівельних робіт з дотриманням проекту виконання робіт (захватками) дозволили б уникнути пошкоджень приміщень. У зв`язку з чим позивач вказує на існування підстав для стягнення з відповідача заборгованості у розмірі 899 401,02 грн. Просив позов задовольнити в повному обсязі.

У судовому засіданні 16.06.2020 представники позивача підтримали позовні вимоги в повному обсязі з підстав зазначених у позові № 01-03/50087 від 14.06.2019, відповіді на відзив № 01-03/6885 від 07.08.2019, клопотанні про приєднання доказів та поясненнях № 01-03/7402 від 23.08.2019, клопотанні про приєднання доказів та поясненнях № 01-03/7698 від 03.09.2019.

Відповідач у судове засідання 16.06.2020 не з`явився. Проти задоволення позову заперечив, з підстав зазначених у відзиві б/н від 19.07.2019, запереченнях від 27.08.2019. В обґрунтування заперечень зазначає, що ним виконано будівельні роботи відповідно до проектної документації та вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва. Просив в задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Представник третьої особи 1 в судові засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Про час та місце слухання справи повідомлявся у встановленому порядку шляхом направлення на юридичну адресу ухвал суду.

Третя особа 2 в судовому засіданні 16.06.2020 не з`явилась, в судових засіданнях 13.08.2019, 27.08.2019 підтримала позовні вимоги.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Згідно з п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі: неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки (п. 1) повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки (п.2).

Отже, враховуючи, що сторони були належним чином повідомлені про дату, час та місце призначеного судового засідання, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника позивача за наявними в матеріалах справи документами.

У судому засіданні 16.06.2020 судом, в порядку ст. 240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини рішення, судом оголошено, що повний текст рішення буде складено протягом 10 днів.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача, суд установив.

28.02.2018 Управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району (замовник, позивача) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Базіс XXI» (підрядник, відповідач) підписано договір підряду № 61.

Відповідно до п. 1.1 договору замовник доручає, а підрядник, на свій ризик, в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки, власними або залученими силами, виконувати роботи з капітального ремонту покрівлі та розширення отвору будівлі управління по вул. Лахтінська, 46 в м. Запоріжжя, які забезпечать введення в експлуатацію об`єкта: «Капітальний ремонт покрівлі та розширення отвору будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району по вул. Лахтінська, 46 в м. Запоріжжя», в обумовлений договором термін, з належною якістю, в межах затвердженої проектно-кошторисної документації та узгодженої ціни робіт, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці.

Згідно з п. 4.1. терміни виконання робіт за цим договором, а також їх окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів), визначаються графіком виконання робіт, який оформлюється у вигляді додатку і є невід`ємною частиною цього договору.

У межах строків виконання робіт, зазначених у графіку, роботи виконуються на загальних умовах, без урахування вихідних, святкових і неробочих днів, якщо інше не передбачено графіком. Термін виконання робіт за договором починає обчислюватися з дати, зазначеної в графіку

Відповідно до п. 4.2. строк виконання робіт встановлюється згідно з графіком: початок робіт - березень 2018, закінчення робіт - не більше ніж: 110 календарних днів з дня подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, але не пізніше ніж 31.12.2018.

Графіком виконання робіт було заплановано проведення ремонтних робіт поетапно: посилення прорізу та оздоблювальні роботи - з 12.03.2018 по 10.04.2018; покрівля блоку В - з 11.04.2018 по 10.05.2018; покрівля блоку А - з 11.05.2018 по 10.06.2018; покрівля блоку Б - з 11.06.2018 по 29.06.2018.

Відповідно до пп. 5.3.24 п. 5.3 р. 5 договору підрядник зобов`язаний до початку виконання робіт представити та погодити з замовником проект виконання робіт на об`єкті.

Проект виконання робіт з капітального ремонту покрівлі і розширення будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району по вул. Лахтінська, 4 б, м. Запоріжжя був складений представником підрядника, прорабом Власовим Ю.А., затверджений представником підрядника, директором Філатовим О.О., та погоджений з представником управління, заступником начальника управління Кореневою Л.В., 20.04.2018.

До складу робіт входило посилення прорізу та оздоблювальні роботи в приміщенні будівлі управління та заміну покрівлі на трьох блоках будівлі (А, Б, В) відповідно проекту виконання робіт з урахуванням графіку виконання робіт.

Згідно з проектом виконання робіт ремонт покрівлі повинен був здійснюватися п`ятьма захватками: блок В - виконання робіт двома захватками (перша захватка та друга захватка); блок Б - третя захватка; блок А - четверта та п`ята захватка.

В межах однієї захватки передбачено виконання повного комплексу будівельних робіт, починаючи з демонтажних робіт матеріалу покрівлі, влаштування шару полістеролбетону, пароізоляційної плівки, базальтової вати, поліетиленової плівки, армованої цементно-пічаної стяжки, монтажу зливних труб та закінчуючи влаштуванням двох шарів руберойду («Уніфлекс ВЕНТ ЕПВ» та «Техноеласт ЕКП»).

Згідно з п. 5.1.1 договору замовник зобов`язаний передати підряднику проектно-кошторисну і дозвільну документацію та надати будівельний майданчик протягом п`яти робочих днів з моменту підписання цього договору.

Згідно із актом передачі фронту робіт від 12.03.2018 підряднику управлінням була надана ділянка, позначена на плані будівлі номерами: 5 (для побутових потреб), 6 (для побутових потреб), 26 (для побутових потреб), 25 (туалет), 27 (об`єкт робіт), 28 (об`єкт робіт) для виконання робіт на строк з 12.03.2018 по 29.06.2018.

Згідно з графіком виконання робіт, підрядник повинен був почати роботи з посилення прорізу з 12.03.2018, фактично роботи були розпочаті 13.03.2018 про що свідчить запис про дату початку робіт на будівництві об`єкта в Загальному журналі робіт в таблиці А.1.

Згідно з графіком виконання робіт, підрядник повинен був почати виконання робіт з капітального ремонту покрівлі блоку В - 11.04.2018. Відповідно записів, що містяться у Загальному журналі робіт, фактично роботи розпочались 14.05.2018.

Тобто, на момент початку робіт на покрівлі блоку В (14.05.2018) проект виконання робіт був затверджений та погоджений (20.04.2018).

Відповідно до п. 5.3.2 договору підрядник зобов`язаний у термін 15-ть календарних днів, від дати передачі замовником проектно-кошторисної документації, видати вичерпний перелік зауважень до отриманої проектно-кошторисної документації.

Згідно з п. 5.3.29 договору підрядник зобов`язаний нести інші обов`язки, передбачені діючим законодавством України та цим договором.

Згідно з п. 5.3.29 договору закінчення терміну дії договору не звільняє підрядника від обов`язку відшкодування в повному обсязі збитків.

Відповідно до п. 9.7 договорів, підрядник несе відповідальність за можливі збитки, які можуть бути нанесені замовнику внаслідок неправильності вибору та/або застосування методики розрахунку обсягу і вартості робіт на підставі вихідних даних та/або проектної документації, переданої йому замовником, а також внаслідок недостовірності даних.

Позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: «Капітальний ремонт покрівлі та розширення отвору будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району по вул. Лахтінська, 46 в м. Запоріжжі» від 18.12.2017 № 11121, затверджений керівником ТОВ «Експертиза МВК» в Запорізькій області.

Проектно-кошторисна документація затверджена наказом начальника управління Михайленко А.В. від 26.12.2017 № 100 «Про затвердження проектної документації, зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкту будівництва «Капітальний ремонт покрівлі та розширення отвору будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району по вул. Лахтінська, 46 в м. Запоріжжі».

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт зареєстроване Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Запорізькій області 05.03.2018 № ЗП 061180640866.

Управлінням проектно-кошторисна документація була 02.03.2018 надана Зайцеву В.В., представнику підрядника за довіреністю № 1 від 27.05.2017, про що свідчить особистий підпис представника на листі управління від 01.03.2018 № 01-01/2226 «Про надання інформації».

Підрядник надав свої зауваження до проектно-кошторисної документації про невідповідність технічних характеристик базальтової вати та неможливості її використання на покрівлі 26.04.2018 (лист ТОВ «Базіс XXI» від 25.04.2018 № 46).

Управління 11.05.2018 листом від 11.05.2018 № 01-10/4252 «Про коригування проектно-кошторисної документації), за пропозицією підрядника (лист від 10.05.2018 № 54), звернулося до ТОВ «АС-Проект» (розробника проекту) з питання його коригування в частині заміни щільності базальтової вати на всю площу покрівлі.

ТОВ «АС-Проект» листом від 15.05.2018 № 35 погодились внести зміни до проектно-кошторисної документації. Про це управління повідомило підрядника листом від 30.05.2018 № 01-10/4860 «Про коригування проектно-кошторисної документації».

Згідно із актом передачі фронту робіт від 14.05.2018, підряднику управлінням була надана ділянка, позначена на плані будівлі номерами: 5, 6, 2, 26, 25, покрівля блоку А, блоку В, блоку Б для виконання робіт на строк з 14.05.2018 по 29.06.2018.

У зв`язку із коригуванням проекту та необхідністю продовження строку виконання робіт, актом передачі фронту робіт від 04.06.2018, підряднику управлінням була надана ділянка, позначена на плані будівлі номерами: 5, 6, 2, 26, 25, покрівля блоку А, блоку В, блоку Б для виконання робіт на строк згідно з графіком виконання робіт.

Підрядник з 14.05.2018 по 30.05.2018 здійснив демонтажні роботи (розбирання покриттів покрівлі з рулонних та цементних матеріалів, розбирання засипки горищних перекриттів, залізобетонних плит перекриття парапетів тощо) блоків В та А. Було демонтовано 854,3 м2, що підтверджено записами в Загальному журналі робіт, обсяги та найменування робіт підтверджено актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за червень 2018 від 14.06.2018 № 1. Згідно із записами в Загальному журналі робіт, демонтажні роботи на покрівлі були виконані - 30.05.2018.

Внаслідок злив, які пройшли з 29.06.2018 по 30.06.2018 приміщення, розташовані у блоках А та В, зазнали значних пошкоджень.

Наявність несприятливих погодних умов підтверджується листом від 08.04.2019 № 26-30/804 інформацією Запорізького обласного центру з гідрометеорології (лист): 29.06.2018 - вночі та вдень слабкий дощ, кількість опадів на добу 1,3 мм, що відповідає 5% від декадної норми; 30.06.2018 - вночі сильний дощ, вдень слабкий дощ, кількість опадів за добу 18,2 мм, що відповідає 76% від декадної норми.

Позивач листом № 02-10/5734 від 02.07.2018 звернувся до директора ТОВ «Базіс XXI» Філатова О.О. щодо термінового надання кандидатури уповноваженого представника, який спільно з комісією здійснить огляд приміщень будівлі управління для складання акту наявних пошкоджень та його узгодження. Лист отримано 05.07.2018 головним інженером ТОВ «Базіс XXI» Абрамовим О. А.

02.07.2018 комісією з спостереження за безпечною експлуатацією будівлі управління складено Акт позачергового огляду будівлі управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району. Члени комісії, представники управління.

З метою запобігання подальшому залиттю зливними водами приміщень управління комісією у складі представників управління, підрядника, технічного, авторського нагляду за будівництвом 09.07.2018 було складено акти про те, що для запобігання пошкодження приміщень та майна управління необхідно провести гідроізоляцію об`єкту підкладковим руберойдом Бікроеласт ЕП 2, 0,5 мм. по вже виконаній розуклонці із полістеролбетону D300.

ТОВ «Базіс XXI» у серпні 2018 року здійснило роботи з улаштування підкладкового руберойду Бікроеласт ЕПП 2 на покрівлі блоків А та В.

14.11.2018 Управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району, м. Запоріжжя (замовник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Базіс ХХІ", м. Запоріжжя (підрядник, відповідач) укладено договір підряду № 408.

Відповідно до графіку виконання робіт (додаток № 2 до договору підряду № 408) терміни їх виконання: посилення прорізу - 14.11.2018-21.11.2018; покрівля блоку В - 14.11.2018 - 10.12.2018; покрівля блоку А - 03.12.2018 - 28.12.2018; покрівля блоку Б - 11.12.2018 - 28.12.2018.

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт зареєстроване Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Запорізькій області 18.10.2018 № ЗП 071182911982.

За договором № 408 від 14.11.2018 підрядник повинен виконати роботи:

- улаштування підкладкового руберойду Бікроеласт ЕГШ 2, 0,5мм на покрівлі блоків В, А, Б (який, з метою захисту від протікання покрівлі було влаштовано підрядником у серпні 2018 року), (фактично виконано на покрівлі блоку В, А);

- улаштування базальтової вати на покрівлі блоків В, А, Б (фактично виконано на блоці В).

Підрядником з 14.11.2018 по 28.12.2018 на покрівлі блоку В велись роботи, як за договором № 408 від 14.11.2018 так і за договором № 61 від 28.02.2018: улаштування шарів базальтової вати, плівки поліетиленової, сітки та цементної стяжки.

Внаслідок виконання будівельних робіт на покрівлі блоку В, приміщення управління з 24.12.2018 по 25.12.2018 зазнали повторного залиття внаслідок несприятливих погодних умов.

Наявність несприятливих погодних умов підтверджується листом Запорізького обласного центру з гідрометеорології № 26-30/805 від 08.04.2019: 24.12.2018 - вночі та вдень слабкі опади у вигляді мокрого снігу, кількість опадів на добу 2,4 мм, що відповідає 14% від декадної норми; 25.12.2018 - вночі сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, вдень слабкий сніг, кількість опадів за добу 28,2 мм, що відповідає 166% від декадної норми.

Комісією управління складено акт позачергового огляду будівлі управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району від 26.12.2018 без участі підрядника та направлено акт на адресу підрядника рекомендованим листом 09.01.2019 (лист від 09.01.2019 № 01-10/0208).

Як стверджує позивач, до початку виконання робіт підрядником за договором № 61 від 28.02.2018 стан внутрішніх приміщень управління був задовільний.

Так у 2007 році були здійснені будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі, мереж водопостачання, водовідведення та опалення по вул. Лахтінскій 4а м. Запоріжжя»:капітальний ремонт блоку А (стін, стелі, підлоги); монтаж зовнішніх мереж гарячого водопостачання та опалення.

Протягом 2012 року в рамках проекту «Реконструкція приміщень управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району за адресою: вул. Лахтінська, 4Б» проведено ремонтні роботи: заміна всіх дерев`яних вікон на металопластикові із склопакетом;на другому поверсі блоку В встановлено підвісну стелю Аrmstrong з утепленням плитами Isover KL-Е, товщиною 100 мм; в перетинках та несучих стінах влаштовано нові дверні отвори; реконструйовано систему електрозабезпечення та встановлено енергозберігаючі лампи; проведено часткову реконструкцію теплових мереж; демонтаж частини перегородок; влаштування перегородок; закладка окремих ділянок цегляних стін; внутрішнє опорядження блоків А та В (стіни, стелі); обладнання, монтаж автоматичної пожежної сигналізації.

Факт виконання робіт з реконструкції приміщень управління підтверджується актом прийняття-передачі основних засобів від 12.06.2013, складеним представниками КП «Управління капітального будівництва» та управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району.

З 2015 року внаслідок локального протікання покрівлі виникли незначні замокання: стелі, підвісної стелі та утеплювача у приміщенні 45 (коридор блоку В) в місцях розташування оголовків вентиляційних каналів; стелі приміщення 48 (туалет площею 1,7 м2); на стелі та стіні приміщення 71 (каб. 212) площею близько 1,5 м2; сліди від замокання на стелі та стіні приміщення 17 (біля труби каналізації). Причина замокання стелі другого поверху блоку В - затікання зливних вод в оголовки вентиляційних шахт внаслідок часткового руйнування конструкції вентиляційних шахт; стелі та стін другого поверху блоку А- відставання рулонного покриття від парапету довжиною близько 5,5 м.

У 2016 році Запорізьким відділенням Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» було здійснено обстеження будівельних конструкцій будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району, розташованого за адресою: вул. Лахтінська, 46, м. Запоріжжя. Відповідно висновку Запорізьким відділенням Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» від 19.09.2016 було прийняте рішення про виконання капітального ремонту покрівлі будівлі управління.

Згідно з Висновком технічного стану внутрішніх стін, перегородок, перекриттів та покриттів задовільний. У рекомендаціях відсутні заходи щодо ремонтних робіт з внутрішнього опорядження приміщення.

27.03.2019 позивачем укладено з Запорізькою торгово-промисловою палатою договір № 155/19 про надання послуг із будівельно-технічної експертизи (здійснення огляду і складання кошторису відновлювального ремонту приміщень адміністративної будівлі управління, які постраждали внаслідок залиття).

На виконання умов договору від 27.03.2019 № 155/19 було виконано експертне будівельно-технічне дослідження № ОС-4533. Дата початку дослідження 22.02.2019, дата закінчення дослідження 08.04.2019.

При огляді приміщень, експертом були виконані відповідні заміри для визначення об`ємів робіт, на підставі отриманих даних було складено кошторис. Локальний кошторис складений в поточних цінах станом на 28.03.2019.

До локального кошторису на відновлювальний ремонт приміщень управління включені наступні види робіт: 1. Стелі - відбивання штукатурки; забивання борозен в бетонних стелях; очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби; шпаклювання стель шпаклівкою «Ветоніт»; протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином; просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях підготовлених до фарбування; теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо; укладання плит стельових в каркас стелі «Армстрона». 2. Стіни - очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби; протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином; фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35%. 3. Підлоги -улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм.

Сума на розробку проектно-кошторисної документації відновлювального капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі управління, експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення авторського та технічного нагляду складає - 84 598,72 грн з ПДВ.

Сума відновлювальних робіт з монтажу системи протипожежного захисту - 32 444,26 грн. з ПДВ.

29.03.2019 позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Запорізьке підприємство протипожежних робіт «Спецавтоматика» укладено договір № 01/03-2019 на обслуговування технічних засобів пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей і здійснення пультового централізованого пожежного спостереження.

У зв`язку із частковим пошкодженням системи пожежної сигналізації та системи сповіщення про пожежу ТОВ «ЗППР «Спецавтоматика» було 01.03.2019 проведено технічне обстеження системи протипожежного захисту та рекомендовано: пошкоджені пожежні сповіщувачі ТПТ-2 у кількості 12 шт., Denectix-02D у кількості 52 шт., СПР у кількості 1 шт., комутаційно-монтажні коробки у кількості 5 шт., встановлені у кабінетах за № 201, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, коридорі другого поверху, кабінетах за № 115, 112, 113 першого поверху, враховуючи вимоги п.Ж.6.4 ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту», підлягають списанню, демонтуванню і заміні.

Згідно з вимогами П.Ж7.1.2. ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту» дозволяється встановлення замість непрацездатних сповішувачів пожежні сповіщувачі такого же типу або принципу дії.

Вищезазначені види робіт включені до локального кошторису на демонтажні та монтажні роботи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та евакуацію людей в управлінні (складений в поточних цінах станом на 27.03.2019).

З метою чіткого обґрунтування суми та обставин збитків, було укладено наступні договори:

- сума договору № 155/19 від 27.03.2019 укладеного між позивачем та Запорізькою торгово-промисловою палатою про надання послуги із будівельно-технічної експертизи (огляд і складання кошторису відновлювального ремонту приміщень адміністративної будівлі управління, які постраждали внаслідок залиття) - 16 640,00 грн з ПДВ;

- сума договору № 119 від 08.04.2019 укладеного між управлінням та Запорізьким обласним центром гідрометеорології про надання довідки про кількість опадів у порівнянні з нормою за 28-30 червня 2018 року та 24-25 грудня 2018 року - 251,04 грн з ПДВ. Загальна сума збитків складає 899 401,02 грн.

За договором № 61 від 28.02.2018, відповідно до першої редакції графіку кінцевий строк виконання робіт - 29.06.2018; до другої редакції кінцевий строк виконання робіт - 31.07.2018; до третьої редакції кінцевий строк виконання робіт 25.04.2019. Договір № 61 від 28.02.2018 було розірвано 22.05.2019

За договором підряду № 408 від 14.11.2018, відповідно до першої редакції графіку кінцевий строк виконання робіт - 28.12.2018, до другої редакції кінцевий строк виконання робіт - 19.04.2019. Договір № 408 від 14.11.2018 було розірвано 22.05.2019.

В порушення проекту виконання робіт підрядник здійснив демонтажні роботи з недодержанням поетапності їх виконання. Не закінчивши виконання комплексу робіт передбачених в межах захваток блоку В, розпочав виконувати демонтажні роботи на покрівлі блоку А.

Демонтаж покрівельного матеріалу блоків В та А у повному обсязі, без подальшого виконання робіт з герметизації демонтованої покрівлі, призвів до нанесення управлінню фактичних збитків у вигляді пошкоджених приміщень будівлі управління, системи протипожежного захисту. Зазначені обставини стали підставою звернення позивача до суду за захистом своїх порушених прав та інтересів та стягнення в примусовому порядку коштів у сумі 899 401,02 грн.

Відповідно до ст. 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, у силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом, ст. 525 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За правовою природою укладені між сторонами договори підряду № 61 від 28.02.2018 та № 408 від 14.11.2018 є договорами будівельного підряду.

Відповідно до ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Статтею 875 Цивільного кодексу України визначено, що за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта. До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Згідно із ч. ч. 1,3 ст. 843 Цивільного кодексу України у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.

За змістом ст. 844 Цивільного кодексу України ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін. У разі перевищення твердого кошторису усі пов`язані з цим витрати несе підрядник, якщо інше не встановлено законом. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв`язку з цим істотного перевищення визначеного приблизного кошторису, підрядник зобов`язаний своєчасно попередити про це замовника. Замовник, який не погодився на перевищення кошторису, має право відмовитися від договору підряду. У цьому разі підрядник може вимагати від замовника оплати виконаної частини роботи. Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення приблизного кошторису, зобов`язаний виконати договір підряду за ціною, встановленою договором. Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник - його зменшення в разі, якщо на момент укладення договору підряду не можна було передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати. У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані підрядником, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими особами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови замовника від збільшення кошторису підрядник має право вимагати розірвання договору.

Згідно з ч. ч. 1, 3 ст. 877 Цивільного кодексу України підрядник зобов`язаний здійснювати будівництво та пов`язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт. Підрядник зобов`язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 882 Цивільного кодексу України замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт, зобов`язаний негайно розпочати їх прийняття. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

Відповідно до ч. 1 ст. 854 Цивільного кодексу України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Згідно зі ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтями 525, 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною 4 ст. 879 Цивільного кодексу України передбачено, що оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об`єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 Господарського кодексу України господарське зобов`язання припиняється, зокрема, виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до п. 9.7 договорів, підрядник несе відповідальність за можливі збитки, які можуть бути нанесені замовнику внаслідок неправильності вибору та/або застосування методики розрахунку обсягу і вартості робіт на підставі вихідних даних та/або проектної документації, переданої йому замовником, а також внаслідок недостовірності даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Цивільного кодексу України збитками є втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).

Статтею 225 Господарського кодексу України передбачено, що до складу збитків включаються вартість пошкодженого майна та додаткові витрати (вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо).

Відповідно до ч. 2 ст. 224 Господарського кодексу України під збитками розуміються витрати, зроблені управленою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управлена сторона одержала б у разі належного виконання зобов`язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Відповідно до ч. 3 ст. 225 Господарського кодексу України при визначенні розміру збитків, якщо інше не передбачено законом або договором, враховуються ціни, що існували за місцем виконання зобов`язання на день задоволення боржником у добровільному порядку вимоги сторони, яка зазнала збитків, а у разі якщо вимогу не задоволено у добровільному порядку, - на день подання до суду відповідного позову про стягнення збитків.

Відповідно до ч. 1 ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 610 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема відшкодування збитків.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Цивільного кодексу України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Відповідно до ч. 1 ст. 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Для з`ясування вказаних обставин, для яких необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право та з метою всебічного, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин справи в їх сукупності, судом призначено у справі № 908/1545/19 судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз, м. Дніпро.

За результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи, згідно висновку експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз № 4515-19 від 23.03.2020 зокрема встановлено, послідовність виконаних ТОВ «Базіс XXI» будівельних робіт за договорами підряду № 61 від 28.02.2018 та № 408 від 14.11.2018 на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі та розширення отвору будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району по вул. Лахтінська, 46 в м. Запоріжжі» та на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі та розширення отвору будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району по вул. Лахтінська 46 в м. Запоріжжі. Коригування» не відповідає послідовності, яка визначена в проекті виконаних робіт, який розроблено ТОВ «Базіс XXI» та погоджено з Управлінням праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району, що є порушенням вимог п. 5.3 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

При дослідженні оздоблення приміщень будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району по вул. Лахтінська, 46 в м. Запоріжжі встановлено:

Приміщення блок В, перший поверх:

- в приміщеннях: 13 (каб. 107); 12 (каб.106); 17 (туалет); 21(коридор); 9, 10, 11 (каб. 103, архів); 6 (каб. 102, серверна); 5 (колясочна); прим. 22,23 (каб. 109,110); 24 (каб. 112 кімната прийому їжі): стіни та стеля пофарбована клейовою фарбою, на стелі та стінах спостерігаються плями більш темного кольору ніж загальний колір покриття, при цьому найбільш виразні краї плям.

- в приміщенні 27 (каб. 112) стіни та стеля пофарбована клейовою фарбою, на стелі та стінах спостерігається плями більш темного кольору ніж загальний колір покриття, при цьому найбільш виразні краї плям, на стелі спостерігаються відшарування та відпадання шарів шпаклівки та фарби. Приміщення блок В, другий поверх:

- в приміщеннях: 52(каб. 204); 53 (каб.204); 51 (каб. 203); 54 (коридор); 47 (коридор); 55 (каб. 205); 50 (каб. 201); 46 (коридор); 45 (коридор); 44 (коридор); 56 (каб.208 актова зала); 57 (каб. 207); 43 (коридор); 60,59,61,62 (туалети); 66 (коридор); 58 (каб. 210); 65(каб. 211); 64 (каб. 211): облаштована підвісна стеля Армстронг, стіни пофарбовані клейовою фарбою. Через пошкодження на момент дослідження демонтовано всю мінеральну вату та плити підвісної стелі Армстронг. На стелі спостерігаються плями, розводи, наявні сліди цвілі. Стіни місцями уражені грибком, наявні плями більш темного кольору ніж загальний колір покриття, при цьому найбільш виразні краї плям, місцями спостерігаються тріщини, відшарування та відпадання шарів штукатурки, шпаклівки та фарби.

- в приміщенні 63 (каб. 210) облаштована підвісна стеля Армстронг, стіни пофарбовані клейовою фарбою. Через пошкодження на момент дослідження демонтовано всю мінеральну вату та плити підвісної стелі Армстронг, частково відновлено каркас підвісної стелі та змонтовано 3 люстри, які були пошкоджені згідно акту від 02.07.2018. На стелі спостерігаються плями, розводи, наявні сліди цвілі. Стіни місцями уражені грибком, наявні плями більш темного кольору ніж загальний колір покриття, при цьому найбільш виразні краї плям, місцями спостерігаються відшарування та відпадання шарів шпаклівки та фарби.

- в приміщені 56 (каб. 208 актова зала) наявна деформація ламінату на сцені (подіуму).

- в приміщеннях 48,49 (туалет) стіни частково пофарбовані клейовою фарбою, частково опоряджені кахлем, стеля пофарбована клейовою фарбою, на стелі та стінах спостерігається плями більш темного кольору ніж загальний колір покриття, при цьому найбільш виразні краї плям, на спостерігаються відшарування та відпадання шарів шпаклівки та фарби. На стінах та стелі місцями наявні сліди цвілі. Приміщення блок А:

- в приміщеннях: 40, 39 (каб. 119); 38 (каб. 118); 32 (коридор); 34 (каб. 115); 33 (каб. 114) стіни та стеля пофарбована клейовою фарбою, на стелі та стінах спостерігається плями більш темного кольору ніж загальний колір покриття, при цьому найбільш виразні краї плям, на стелі спостерігаються тріщини, відшарування та відпадання шарів штукатурки, шпаклівки та фарби.

Всі вищезазначені пошкодження та дефекти характерні для пошкоджень та дефектів, які виникають від дії води. Причиною виникнення даних дефектів та пошкоджень є проникнення зливних вод в приміщення будівлі через покрівлю будівлі тобто її залиття.

Встановити точний час виникнення пошкоджень у приміщеннях будівель управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району по вул. Лахтінська, 46 в м. Запоріжжі експерту не представляється можливим. Експерт може лише посилатися на надані матеріали справи та пояснення, які були надані при проведені дослідження.

З наданих на дослідження матеріалів установлено наступне:

02.07.2018 Управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району було складено Акт позачергового огляду будівлі та надіслано лист від 02.07.2018 №02-10/5734, ТОВ «Базіс XXI» в якому зазначено наступне: В наслідок виконання робіт з улаштування шару полістеролбетону D300 на даху блоку В та злив, які пройшли з 29.06.2018 по 30.06.2018 приміщення будівлі управління зазнали значних пошкоджень (блоки А та В).

26.12.2018 комісія з управління здійснила огляд блоків А, В будівлі управління у зв`язку з тим, що приміщення будівлі управління зазнали значних пошкоджень внаслідок виконання робіт з улаштування покрівлі та злив, які пройшли вночі з 24.12.2018 по 25.12.2018. За результатами огляду було складено Акт позачергового огляду будівлі управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району.

У зв`язку з тим, що було повністю демонтовано матеріал покрівлі блоків А та В, та станом на 19.06.2018 (загальний журнал робіт та акти на закриття прихованих робіт), виконано роботи по улаштуванню цементної вирівнювальної стяжки з полістеролбетону, а роботи по проведенню герметизації демонтованої покрівлі в період з 01.06.2018 по 29.06.2018 в наданих матеріалах незазначені, приміщення будівлі управління виявились незахищеними від несприятливих погодних умов. В результаті в наслідок злив, які пройшли з 29.06.2018 по 30.06.2018 приміщення розташовані у блоках А та В, зазнали значних пошкоджень.

Оскільки на момент проведення дослідження всі роботи по капітальному ремонту покрівлі будівлі управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району по вул. Лахтінська, 46 в м. Запоріжжя виконані, тому числі і роботи згідно договорів підряду № 61 від 28.02.2018 та № 408 від 14.11.2018. Наданих матеріалів недостатньо для того щоб установити технічну причину пошкодження об`єкта нерухомого майна - будівлі управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району по вул. Лахтінська, 46 в м. Запоріжжя, у внаслідок виконання робіт з улаштування покрівлі та злив, які пройшли вночі з 24.12.2018 по 25.12.2018 року.

У зв`язку з тим, що було повністю демонтовано матеріал покрівлі блоків А та В, та станом на 19.06.2018 (загальний журнал робіт та акти на закриття прихованих робіт), виконано роботи по улаштуванню цементної вирівнювальної стяжки з полістеролбетону, а роботи по проведенню герметизації демонтованої покрівлі в період з 01.06.2018 по 29.06.2018 в наданих матеріалах незазначені, приміщення будівлі управління виявились незахищеними від несприятливих погодних умов. В результаті в наслідок злив, які пройшли з 29.06.2018 по 30.06.2018 приміщення розташовані у блоках А та В, зазнали значних пошкоджень.

Встановити технічну причину пошкодження об`єкта нерухомого майна - будівлі управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району по вул. Лахтінська, 46 в м. Запоріжжя, внаслідок виконання робіт з улаштування покрівлі та злив, які пройшли вночі з 24.12.2018 по 25.12.2018 року неможливо.

Є причинний зв`язок між виконанням підрядником ТОВ «Базіс XXI» будівельних робіт на покрівлі адміністративної будівлі управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району за адресою: по вул. Лахтінська, 46 в м. Запоріжжя та залиттям приміщень, адміністративної будівлі управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хрртицькому району за адресою: вул. Лахтінська 46 в м. Запоріжжя.

Таким чином, існує причинний зв`язок між відхиленням від проекту виконання робіт з капітального ремонту покрівель і розширення отвору будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району по вул. Лахтінська, 46 в м. Запоріжжі за договорами підряду № 61 від 28.02.2018 та № 408 від 14.11.2018 та залиттям приміщень адміністративної будівлі управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району за адресою: вул. Лахтінська 46 в м. Запоріжжя при проведенні будівельних робіт на блоці В та блоці А, де підрядником зазначено ТОВ «Базіс XXI».

За наведених вище обставин та наданих доказів вбачається, що підрядник допустив порушення проекту виконання робіт щодо поетапності їх виконання. Не закінчивши виконання комплексу робіт, які передбачені в проекті в межах захваток блоку В, розпочав виконувати демонтажні роботи на покрівлі блоку А. Підрядником виконані демонтажні роботи на покрівлі блоків В та А, хоча знав про неможливість виконання повного комплексу робіт з влаштування покрівлі у визначений графіком виконання робіт термін (29.06.2018). Не були своєчасно висунуті пропозиції щодо заходів з герметизації покрівлі до виконання коригування проекту та поновлення виконання будівельних робіт.

Підрядник не погодив повний демонтаж покрівлі на блоках В та А з Управлінням.

Посилання відповідача на лист від 30.05.2018 вих. № 01-10/4865 (у відповідь на лист № 54 від 10.05.2018) щодо погодження коригування частини покрівлі та можливості продовження виконання робіт, як на доказ відсутності вини відповідача, суд вважає безпідставним, оскільки на дату надання такої відповіді демонтажні роботи на покрівлі будівлі Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району по вул. Лахтінська 4б у м. Запоріжжя вже були виконанні у період з 14.05.2018 по 30.05.2018, про що свідчить висновок експерта № 4515-19.

Демонтаж покрівельного м матеріалу блоків В та А у повному обсязі, без подальшого виконання робіт з герметизації демонтованої покрівлі, призвів до нанесення збитків у вигляді пошкодження приміщень будівлі Управління, системи протипожежного захисту.

Відповідно до п. 9.7 р. 9 договору № 61 від 28.02.2018 підрядник несе відповідальність за можливі збитки, які можуть бути нанесені замовнику внаслідок неправильності вибору та/або застосування методики розрахунку обсягу і вартості робіт на підставі вихідних даних та/або проектної документації, переданої йому замовником, а також внаслідок недостовірності даних.

Відтак позивачем, внаслідок допущених порушень під час виконання будівельних робіт, понесені збитки у вигляді пошкодження майна, а також витрати, які позивач зробив та мусить зробити для відновлення свого порушеного права, а саме:

- сума на розробку проектно-кошторисної документації відновлювального капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі Управління, експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення авторського та технічного нагляду - 84 598,72 грн (кошторис);

- сума відновлювальних робіт з монтажу системи протипожежного захисту 32 444,26 грн (договір № 01/03-2019 від 29.03.2019);

- сума огляду і складання кошторису відновлювального ремонту приміщень адміністративної будівлі Управління, які постраждали внаслідок залиття 16 640,00 грн (договір № 155/19 від 27.03.2019);

- сума понесених витрат за надання довідки про кількість опадів 251,04 грн (договір № 119 від 08.04.2019), разом 899 401,02 грн.

Відповідно до ст. 13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, обов`язок доказування і подання доказів віднесено на сторони. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 73 Господарського процесуального кодексу України, встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Належними є докази, на підставі яких можливо встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Позивачем надано всі належні та допустимі докази на підтвердження своїх вимог.

Відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Враховуючи викладене, позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача коштів в сумі 899 401,02 грн підлягають задоволенню у повному обсязі.

Заперечення відповідача на позов є безпідставними та спростовуються наданим доказами до матеріалів справи.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Позивачем були понесені витрати на проведення будівельно - технічної експертизи № 4515-19, позивачем сплачено 45 162,72 грн, що підтверджується платіжними дорученнями № 6168 від 18.10.2019 на суму 22 608,00 грн та № 671 від 02.03.2020 на суму 22 554,72 грн.

Відповідно до ч. 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Враховуючи те, що спір виник внаслідок порушення договірних зобов`язань з боку відповідача, питання про призначення експертизи було порушено у зв`язку із запереченням відповідачем факту неналежного виконання будівельних робіт відповідно до проектної документації та вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва, що в подальшому на підставі висновку судової експертизи було спростовано, суд ухвалив покласти витрати за проведення експертизи на відповідача. У зв`язку з цим з відповідача на користь позивача підлягають стягненню витрати за проведення експертизи в сумі 45 162,72 грн.

Керуючись ст. ст. 73, 86, 129, 202, 233, 236, 238, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив

Позов задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сімнадцятий квартал" (14010, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Попова буд. 1; ідентифікаційний код юридичної особи 35764296) на користь Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району (69097, м. Запоріжжя, вул. Лахтінська, буд. 4б; ідентифікаційний код юридичної особи 37573817) кошти у сумі 899 401,02 грн (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч чотириста одна гривня 02 коп.), у т.ч.: кошти на розробку проектно-кошторисної документації відновлювального капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі управління, здійснення авторського та технічного нагляду в сумі 84 598,72 грн (вісімдесят чотири тисячі п`ятсот дев`яносто вісім гривень 72 коп.), кошти на відновлювальні роботи з капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі управління у сумі 765 467,00 грн (сімсот шістдесят п`ять тисяч чотириста шістдесят сім гривень 00 коп.), кошти на відновлювальні роботи з монтажу системи протипожежного захисту в сумі 32 444,26 грн (тридцять дві тисячі чотириста сорок чотири гривні 26 коп.), витрати на огляд і складання кошторису відновлювального ремонту приміщень адміністративної будівлі управління в сумі 16 640,00 грн (шістнадцять тисяч шістсот сорок гривень 00 коп.), витрати на отримання інформаційних довідок про кількість опадів у порівнянні з нормою за 28 - 30 червня 2018 року та за 24 - 25 грудня 2018 року в сумі 251,04 грн (двісті п`ятдесят одна гривня 04 коп.). Видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сімнадцятий квартал" (14010, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Попова буд. 1; ідентифікаційний код юридичної особи 35764296) на користь Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району (69097, м. Запоріжжя, вул. Лахтінська, буд. 4б; ідентифікаційний код юридичної особи 37573817) судовий збір у сумі 13 491,02 грн (тринадцять тисяч чотириста дев`яносто одна гривня 02 коп.), судові витрати за проведення судової експертизи в розмірі 45 162,72 грн (сорок п`ять тисяч сто шістдесят дві тисячі 72 грн.). Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до п. 4 розділу Х «Прикінцеві положення» Господарського процесуального кодексу України, під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки апеляційного оскарження, продовжуються на строк дії карантину. Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Повний текст рішення складено 25 червня 2020 року.

Суддя І. С. Горохов

Previous document : 90056782
Next document : 90056784