Decision № 89920523, 11.06.2020, Chernihiv Circuit Administrative Court

Approval Date
11.06.2020
Case No.
620/626/20
Document №
89920523
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2020 року Чернігів Справа № 620/626/20

Чернігівський окружний адміністративний суду складі:

головуючого судді Клопота С.Л.,

за участю секретаря Шевченко А.В.,

представника позивача Карети О.О.,

представника відповідача Балишева М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду справу за позовом Приватного підприємства "Світ Імпет Модус" до Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення,

У С Т А Н О В И В:

Приватне підприємство "Світ Імпет Модус" звернулось до суду з адміністративним позовом до Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області та просить: визнати протиправним та скасувати податкове повідоимлення-рішення (форма "Р") № 00000180500 від 13 січня 2020 року.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що оскаржуване податкове повідомлення-рішення, яким позивачу збільшено суму податків та нараховані штрафні (фінансові) санкції суперечить законодавству з питань оподаткування. Також позивач зазначив, що висновки Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області про порушення платником податків вимог чинного законодавства є безпідставними та не обгрунтованими.

Позивач зазначив, що посадовими особами ДПІ в акті перевірки зроблено протиправний висновок про неправомірне віднесення ПП «Світ Імпет Модус» до податкового кредиту сум податку на додану вартість, що входять у вартість товарів контрагентів постачальників ТОВ «Дніпро Оіл Груп», ТОВ «Латонік», ТОВ «Протек Агро Груп», ТОВ «Домдар», ПП «Агро-Фаворит Груп», ТОВ «Деторіс-Трейд Груп» та ТОВ «Метстілпром», поставлених на виконання укладених з ними договорів, оскільки Підприємством до перевірки надані «паперові носії за формою первинних документів, в яких наведені відомості, що не відповідають фактичним (реальним) обставинам справи, оскільки вони складені на підставі недійсності господарських операцій та відповідно не можуть бути підставою для відображення в бухгалтерському та податковому обліку».

При цьому посадові особи ДПІ, стверджуючи в акті про протиправність/неправомірність дій платника податків, не могли керуватися лише власними припущеннями/висновками, щодо не підтвердження факту виконання укладених з ТОВ «Дніпро Оіл Груп», ТОВ «Латонік», ТОВ «Протек Агро Груп», ТОВ «Домдар», ПП «Агро-Фаворит Груп», ТОВ «Деторіс-Трейд Груп» та ТОВ «Метстілпром» угод відповідними первинними документами, без підтвердження їх належними доказами, а тому висновки ДПІ, що викладені в акті перевірки, носять характер суб`єктивних припущень, не підкріплені належними доказами та фактично базуються на посиланні на теоретичні висновки про не можливість поставки зазначеними контрагентами товарів, яка в свою чергу ґрунтується на припущеннях інших ДПІ про можливе формування контрагентами контрагентів податкового кредиту за рахунок фіктивних операцій з їх контрагентами - інформація про що міститься у якихось узагальнюючих податкових інформаціях, що взагалі не передбачено чинним законодавством та суперечить Порядку оформлення результатів документальних, перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015 №727 (далі - Порядок), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 р.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на обставини, викладені в позовній заяві.

Представник відповідача в судовому засіданні позовні вимоги не визнав, просив відмовити в задоволенні позову, посилаючись на заперечення, які викладені у відзиві на позовну заяву, що приєднаний до матеріалів справи.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, заслухавши пояснення сторін, суд вважає позов задоволенню не підлягає з наступних підстав.

На підставі направлення від 09.12.2019 №901 та наказу від 09.12.2019. №784 Головним управлінням ДПС у Чернігівській області проведена документальна позапланова виїзна перевірка ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» щодо правомірності формування податкової звітності з податку на додану вартість за вересень 2017 року по взаємовідносинам з ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП», за жовтень 2017 року з ТОВ «ЛАТОНІК», за листопад 2017 року, січень-лютий 2018 року - з ТОВ «ПРОТЕК АГРО ГРУП», за грудень 2017 року - з ТОВ «ДОМДАР», за квітень 2019 року - з ТОВ «АГРО-ФАВОРИТ ГРУП», за травень 2019 року - з ТОВ «АГРО-ФАВОРИТ ГРУП» та ТОВ «ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП», за червень 2019 року - з ТОВ «МЕТСТІЛПРОМ».

За результатами перевірки було складено акт № 264/05/21397786 від 20.12.2019 та прийняте податкове повідомлення-рішення (форма «Р») №00000180500 від 13 січня 2020 року.

Не погодившись з вказаним податковим повідомленням-рішенням, позивач оскаржив його до суду.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає наступне.

З поданих суду доказів вбачається, що в ході перевірки було встановлено наступне.

До перевірки було надано договір поставки №5 від 01.08.2017, укладений між постачальником ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" (в особі директора Рашевської О.В., що діє на підставі Статуту) та покупцем ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» (в особі директора Галенко Г.В., що діє на підставі Статуту) про таке.

Згідно умов цього договору постачальник зобов`язується в порядку і на умовах, визначених в даному Договорі, передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується в порядку і на умовах, визначених в даному Договорі, прийняти і оплатити Товари в асортименті, визначені в даному Договору.

Під Товаром у даному Договорі розуміються :

- піддони

- заготовку для піддонів

Конкретні кількість, ціна (вартість), асортимент, номенклатура Товару у кожній окремій партії, його часткове співвідношення за видами, марками визначаються/узгоджуються Сторонами перед кожною поставкою та закріплюються у видаткових накладних які скріплюються їх печатками та становлять невід`ємну частину цього Договору.

Постачання Товару, за цим Договором, здійснюється за рахунок Покупця на склад Покупця, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 обл. с. Іванівка, вул. Дружби, 79; Чернігівська АДРЕСА_2 . с АДРЕСА_3 Рудка, вул. Нова АДРЕСА_4 .

Моментом поставки вважається момент підписання представником Покупця видаткової накладної на поставлений Товар.

Підписана Сторонами видаткова накладна є достатнім і допустимим доказом, що підтверджує факт передачі (поставки) Покупцю відповідної Партії Товару за цим Договором

У разі невідповідності якісних показників Товарів, що отримуються від продавця, сторони протягом 7-ми днів після отримання такого товару, погоджують умови постачання товару відповідної якості або ж зміну ціни на поставлений товар..

Ціна, кількість та асортимент кожної окремої партії Товару попередньо узгоджується Сторонами у будь-який зручний для сторін спосіб, з наступним її відображенням (закріпленням) у видатковій накладній та рахунку-фактурі.

Оплата товару здійснюється в грошовій формі шляхом банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Оплата товару може бути зроблена будь- яким іншим шляхом, передбаченим чинним законодавством України, у тому числі і у вексельній формі.

Постачальник - ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, корп. 11/204, р/р НОМЕР_1 АО «Таскомбанк» МФО 339500, код ЄДРПОУ 41197480 ІПН НОМЕР_2 .

Платником до перевірки по даному договору №5 від 01.08.2017 надано виписані Постачальником ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" видаткові накладні на поставку 3770 піддонів для Покупця ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» за серпень-вересень 2017, на загальну суму 526802,4 грн., в т.ч. ПДВ - 87800,4 грн.

До перевірки ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» надано виписки банку на оплату постачальнику ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" за піддони на загальну суму 526802,4 грн., в т.ч. ПДВ - 87800,4 грн.

Операції за серпень-жовтень 2017 з постачальником ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" на загальну суму 526802,4 грн. відображені в бухгалтерському обліку ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» (по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками товарів та інших ТМЦ»): Дт 28 «Товари» - Кт 631 в сумі 439002 грн.; Дт 64 «ПДВ» - Кт 631 в сумі 87800,4 грн.; оплата Дт 631 - Кт 631 в сумі 526802,4 грн.

ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" на адресу ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» було виписано та зареєстровано податкові накладні на поставку піддонів за серпень-вересень 2017р. на загальну суму 526802,4 грн., в т.ч. ПДВ - 87800,4 грн. (детальна інформація викладена в акті перевірки).

Суми податку на додану вартість з податкових накладних включено ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» до податкового кредиту та відповідно до розділу II «Податковий кредит» додатку 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за вересень 2017р. ПДВ-87800,4 грн. від ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП".

Проведеним аналізом інформаційних ресурсів ДПС, податкової звітності, даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено відсутність реального (законного) джерела походження товару по ланцюгу постачання.

До ланцюга постачання було залучено ТОВ "Хандел" (код 41352349) щодо якого ГУ ДФС у Донецькій області складено узагальнену податкову інформацію за жовтень 2017 року, згідно якої: Оперативним управлінням Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області встановлено відсутність ТОВ "Хандел" за податковою адресою; відсутність трудових ресурсів; відсутність інформації щодо наявності основних засобів; нереальність продажу ідентифікованого товару за відсутності реального придбання цього ж товару та нереальності його виробництва власним трудовим і виробничим ресурсом (переверт) по ланцюгу постачання.

ТОВ "ВЕСЕЛКА ЛІТА" код 41300348, _46.90-неспеціалізована оцтова торгівля; за даними звітів з ЄСВ та 1 ДФ - 1 штатний працівник (за цивільно-правовими - 0); було зареєстровано платником ПДВ з 01.06.2017р. до 23.06.2018, свідоцтво платника ПДВ анульовано по причині ненадання декларацій платником не подано жодної податкової декларації з ПДВ, з податку на прибуток, не подавалась фінансова звітність, не декларувались об`єкти оподаткування, що вказує на відсутність основних засобів (як власних так і залучених) за відсутності реального придбання товару та його виробництва власним трудовим і виробничим ресурсом.

Отже, враховуючи вищевикладене, ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" для ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» складено та зареєстровано в ЄРПН податкові накладні на поставку товару, щодо якого встановлено відсутність реального (законного) джерела походження товару по ланцюгу постачання.

Згідно інформаційних ресурсів ДПС встановлено наступне.

ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" (код 41197480) - державна реєстрація підприємства 07.03.2017, на обліку в ГУ ДПС у Дніпропетровській області, стан - платника: 0 (платник податків за основним місцем обліку). Основний вид діяльності - 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Платник ПДВ з 01.07.2017 (ІПН 411974804632). За даними звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (№9189998853 від 18.09.2017 та №9214711716 від 17.10.2017) за серпень 2017 та за вересень 2017 - 1 штатний працівник (за цивільно-правовими - 0). За 2017 платником не декларувались: об`єкти оподаткування, земельні ділянки у власності/оренді, основні засоби (не подавалась фінансова звітність та звітність з податку на прибуток).

Узагальненою податковою інформацією ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо фінансово-господарських операцій ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" (код 41197480) за липень, вересень 2017р., в т.ч. встановлено: «відсутність підприємства за податковою адресою.

ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» здійснює придбання великої кількості ТМЦ (газ скраплений, лед панелі, насоси, трикотажні вироби, підшипники, папір, труби та ін.) та послуги, що мають різноманітні характеристики та потребують застосування особливих умов їх транспортування та зберігання. На підприємстві рахується 1 особа, в той час як ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» здійснює реалізацію товарів, та одночасно надає послуги у липні, вересні 2017року в адресу 258 суб`єктів господарювання, які знаходяться на обліку в 17 різних областях України. Відсутнє придбання сировини, товарів та послуг, що необхідні для ведення господарської діяльності: не встановлено придбання послуг по оренді землі, офісних та складських приміщень, навантажувально-розвантажувальних робіт, оренди техніки, та інше.

Таким чином, сукупність фактів та обставин, що характеризують діяльність ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» свідчить те, що метою його функціонування є створення виключно документообігу по нереальним господарським операціям для отримання податкової вигоди.

Отже, враховуючи вищевикладене, документи постачальника ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» не можуть за змістом п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України вважатися документами для підтвердження даних податкового обліку і звітності за вересень 2017. Сукупність вищезазначених фактів та обставин свідчать, що ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» сформовані дані податкового обліку вересень 2017, які не опосередковуються реальним рухом активів та не підтверджують фактичне здійснення господарських операцій з продавцем ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» в задекларованих обсягах на суму податкового кредиту - за вересень 2017р. на 87800 грн. ПДВ.

До перевірки надано ДОГОВІР ПОСТАВКИ №20 від 02.10.2017, укладений Постачальником ТОВ "ЛАТОНІК" (в особі директора ОСОБА_1 , що діє на підставі Статуту), , із Покупцем ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» (в особі директора Галенко Г.В., що діє на підставі Статуту) в тому числі про наступне.

1.1 Постачальник зобов`язується в порядку і на умовах, визначених в даному Договорі, передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується в порядку і на умовах, визначених в даному Договорі, прийняти і оплатити Товари в асортименті, визначені в даному Договору.

1.2 Під Товаром у даному Договорі розуміються піддони.

2.4. Постачання Товару, за цим Договором, здійснюється за рахунок Покупця на склад Покупця, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

2.5. Моментом поставки вважається момент підписання представником Покупця видаткової накладної на поставлений Товар.

2.6. Підписана Сторонами видаткова накладна є достатнім і допустимим доказом, що підтверджує факт передачі (поставки) Покупцю відповідної Партії Товару за цим Договором

3.1. У разі невідповідності якісних показників Товарів, що отримуються від продавця,

сторони протягом 7-ми днів після отримання такого товару, погоджують умови постачання товару відповідної якості або ж зміну ціни на поставлений товар.

4.3. Оплата товару здійснюється в грошовій формі шляхом банківського переказу

грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Оплата товару може бути зроблена будь- яким іншим шляхом, передбаченим чинним законодавством України, у т. ч. і у вексельній формі.

Постачальник: ТОВ "ЛАТОНІК" м. Київ, пр-т Перемоги, 19/78, р/р НОМЕР_3 AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805, код ЄДРПОУ 39540060 ІПН НОМЕР_4 .

Договір підписано вищезазначеними директорами підприємств: від Постачальника: ТОВ "ЛАТОНІК" - ОСОБА_1 , від Покупця: ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» - ОСОБА_2 та скріплено печатками.

Платником до перевірки по даному договору №20 від 02.10.2017 надано виписані Постачальником ТОВ "ЛАТОНІК" видаткові накладні на поставку 1538 піддонів для Покупця ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» за жовтень 2017 р. на загальну суму 210029,28 грн., в т.ч. ПДВ - 35004,88 грн.

До перевірки ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» надано виписку банку АТ "ПУМБ" (МФО 334851) на оплату постачальнику ТОВ "ЛАТОНІК" за піддони на загальну суму 210029,28 грн., в т.ч. ПДВ - 35004,88 грн. на рахунок НОМЕР_3 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805.

Разом з тим, згідно інформаційних ресурсів ДПС, відсутні дані щодо відкриття постачальником ТОВ "ЛАТОНІК" (код 39540060) будь-яких рахунків в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Ниєві МФО 380805, в т.ч. рахунку № НОМЕР_3 , на який ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» проведена оплата за піддони платіжним дорученням №2 від 17.10.2017 на суму 210029,28 грн., в т.ч. ПДВ 35004,88 грн.

Операції за жовтень 2017 р. з постачальником ТОВ "ЛАТОНІК" на загальну суму 210029,28 грн. відображені в бухгалтерському обліку ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» (по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками товарів та інших ТМЦ»): Дт 28 «Товари» -Кт631 в сумі 175024,4 грн., Дт 64 «ПДВ» - Кт 631 в сумі 35004,88 грн., оплата Дт 631 - Кт 31 в сумі 210029,28 грн.

ТОВ "ЛАТОНІК" на адресу ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» було виписано та зареєстровано податкові накладні на поставку товарів за жовтень 2017 р. на загальну суму 210029,28 грн., в т.ч. ПДВ -35004,88 грн.:

Згідно квитанцій про реєстрацію вищезазначених податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (реєстраційний №9224591476, №9224648144, №9224749216) зазначено підписи документа: перший - печатка, 39540060, ТОВ "ЛАТОНІК", другий - директор, 39540060, 3312614259 ОСОБА_1 .

Суми податку на додану вартість з вищезазначених податкових накладних включено ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» до податкового кредиту та відповідно до розділу II «Податковий кредит» додатку 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за жовтень 2017р. 35004,88 грн. ПДВ від ТОВ "ЛАТОНІК".

По ланцюгу постачання піддонів за даними інформаційних ресурсів ДПС:

- ТОВ "ТАНДЕРС КОРПОРЕЙШН" (41201486, 1350; попередня назва ТОВ "ТРІНІТІ ГРУП ЛТД", 46.90-неспеціалізована оптова торгівля; свідоцтво платника ПДВ анульовано 16.05.2018, з дати державної реєстрації підприємства 09.03.2017 платником не подано жодної податкової декларації з ПДВ та інших податків і зборів; не було відкрито жодного рахунку в установах банків України, окрім рахунку в Казначействі України для здійснення електронного адміністрування ПДВ; за відсутності придбання будь-якого товару; власні чи залучені трудові та виробничі ресурси платником не декларувались), при цьому податкові накладні на поставку піддонів зареєстровано за ставкою 0 % ПДВ (код ставки 902) для покупця:

- ТОВ "АКВА ЛІМІТЕД" (41127853, 2659; 46.90-неспеціалізована оптова торгівля; свідоцтво платника ПДВ анульовано 16.05.2018, з дати державної реєстрації підприємства 06.02.2017 платником подано лише податкові декларації з ПДВ за червень-липень 2017; не було відкрито жодного рахунку в установах банків України, окрім рахунку в Казначействі України для здійснення електронного адміністрування; власні чи залучені трудові та виробничі ресурси не декларувались), наступний покупець:

- ТОВ "БАУМАН ГМБХ" (41267285, 2659; 46.90-неспеціалізована оптова торгівля; платник ПДВ з 01.07.2017, власні чи залучені трудові та виробничі ресурси не декларувались), наступний покупець:

- ТОВ "ЛАТОНІК" (39540060, 2659), яким для ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» складено та зареєстровано в ЄРПН податкові накладні на поставку товару, щодо якого встановлено відсутність реального (законного) джерела походження товару по ланцюгу постачання.

Згідно інформаційних ресурсів ДПС встановлено наступне:

ТОВ "ЛАТОНІК" (код 39540060) - державна реєстрація підприємства 09.12.2014, на обліку в ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА, 2659), стан - платника: 0 (платник податків за основним місцем обліку). Основний вид діяльності - _46.90-неспеціалізована оптова торгівля, за даними звіту з ЄСВ за жовтень 2017 (№9234881822 від 09.11.2017) кількість працівників – 4, платник ПДВ у періоді з 01.03.2016 по 26.06.2019 (свідоцтво анульовано по причині 23 - надання декларацій про відсутність поставок). Підприємством не декларувались об`єкти оподаткування; земельні ділянки у власності/оренді; не подавалась фінансова звітність та звітність з податку на прибуток; обсяги придбання товарів/послуг у неплатників ПДВ не декларувались.

Таким чином, встановлено відсутність реального (законного) джерела походження товару по ланцюгу постачання, нереальності його виробництва власним трудовим і матеріальним ресурсом, тобто, з`ясовано документальне оформлення господарської операції за відсутності факту її реального здійснення.

ТОВ "ЛАТОНІК" (код 39540060) - суб`єкт фіктивного підприємництва, картку СФП від 24.07.2017 за № 2029/8/26-55-21-05 сформовано ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ, за ознакою «Зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження».

Допитано ОСОБА_1 щодо непричетності до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності на СГД.

Крім того, відповідно Єдиного реєстру судових рішень, в провадженні СВ Голосїївського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 31.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100010008075 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.358, ч.5 ст.191 КК України. Слідством встановлено, що групою осіб, було створено та придбано низку суб`єктів підприємницької діяльності що мають ознаки «фіктивності», у т.ч. ТОВ «ЛАТОНІК» (код 39540060), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Отже, враховуючи вищевикладене, документи постачальника ТОВ "ЛАТОНІК" не можуть за змістом п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України вважатися документами для підтвердження даних податкового обліку і звітності за жовтень 2017 р. Сукупність вищезазначених фактів та обставин свідчать, що ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» сформовані дані податкового обліку жовтень 2017 р., які не опосередковуються реальним рухом активів та не підтверджують фактичне здійснення господарських операцій з продавцем ТОВ "ЛАТОНІК" в задекларованих обсягах на суму податкового кредиту - за вересень 2017 р. на 35005 грн. ПДВ.

До перевірки надано ДОГОВІР ПОСТАВКИ №17 від 01.11.2017, укладений Постачальником ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" (в особі директора Чугунової Г.С., що діє на підставі Статуту), м. Київ, із Покупцем ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» (в особі директора Галенко Г.В., що діє на підставі Статуту) про таке, в т.ч.:

1.1 Постачальник зобов`язується в порядку і на умовах, визначених в даному Договорі, передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується в порядку і на умовах, визначених в даному Договорі, прийняти і оплатити Товари в асортименті, визначені в даному Договору.

1.2 Під Товаром у даному Договорі розуміються :

- піддони;

- заготовку для піддонів.

2.1. Постачальник поставляє Товар протягом строку дії даного Договору партіями в узгодженій с Покупцем кількості (надалі - «Партія» або «Партії»).

2.4. Постачання Товару, за цим Договором, здійснюється за рахунок Покупця на склад Покупця, що розташований за адресою: Чернігівська обл. с. Рудка, вул. Нова, 10.

2.5. Моментом поставки вважається момент підписання представником Покупця видаткової накладної на поставлений Товар.

2.6. Підписана Сторонами видаткова накладна є достатнім і допустимим доказом, що підтверджує факт передачі (поставки) Покупцю відповідної Партії Товару за цим Договором

3.1. У разі невідповідності якісних показників Товарів, що отримуються від продавця, сторони протягом 7-ми днів після отримання такого товару, погоджують умови постачання товару відповідної якості або ж зміну ціни на поставлений товар.

4.3. Оплата товару здійснюється в грошовій формі шляхом банківського переказу

грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Оплата товару може бути зроблена будь- яким іншим шляхом, передбаченим чинним законодавством України, у тому числі і у вексельній формі.

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП", м. Харків, пр. Троїцький, 9В/1, р/р НОМЕР_5 B АТ «ПУМБ» МФО 334851, код ЄДРПОУ 41324751, ІПН НОМЕР_6 .

Договір підписано вищезазначеними директорами підприємств: від Постачальника: ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" - ОСОБА_3 , від Покупця: ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» - Галенко .В. та скріплено печатками.

Платником до перевірки по даному договору №17 від 01.11.2017 надано виписані Постачальником ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" видаткові накладні на поставку 4320 піддонів для Покупця ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» за листопад 2017 р. та січень 2018 р. на загальну суму 690456 грн., в т.ч. ПДВ - 115076 грн.:

До перевірки ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» надано виписки банку на оплату постачальнику ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" за піддони на загальну суму 690456 грн., в т.ч. ПДВ - 115076 грн.:

Операції за листопад 2017 - лютий 2018 р. з постачальником ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" на загальну суму 690456 грн. відображені в бухгалтерському обліку ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» (по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками товарів та інших ТМЦ»):

Дт 28 «Товари» -Кт631 в сумі 575380 грн.; Дт 64 «ПДВ» - Кт631 в сумі 115076 грн.; оплата Дт 631 - Кт 31 в сумі 690456 грн.

ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" на адресу ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» було виписано та зареєстровано податкові накладні на поставку піддонів за листопад 2017 та січень 2018 р. на загальну суму 690456 грн., в т.ч. ПДВ - 115076 грн.:

Суми податку на додану вартість з вищезазначених податкових накладних включено ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» до податкового кредиту та відповідно до розділу II «Податковий кредит» додатку 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» 1 15076 грн. ПДВ, в т.ч. за листопад 2017 р. - 59276 грн. ПДВ, січень 2018 р. - 44640 грн. ПДВ, лютий 2018 р. - 11160 грн. ПДВ від ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП".

Згідно інформаційних ресурсів ДПС встановлено наступне.

ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" для ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» складено та зареєстровано в ЄРПН податкові накладні на поставку товару щодо якого встановлено відсутність реального (законного) джерела походження товару по ланцюгу постачання, з огляду на наступне.

Так, з а листопад 2017 р. на суму 59276 грн. ПДВ на поставку товару в кількості 2320 шт. піддон дерев`яний 2400 ХІ200 (по ланцюгу ПК постачальника ТОВ "КОМПАНІЯ ATM" (код 41435372), піддон дерев`яний 2400 ХІ200 лише в кількості 580 шт. від ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" (код 41381631), при цьому між ними зареєстровано податкові накладні на зустрічну поставку товару піддон дерев`яний 2400 ХІ200 один одному);

За січень 2018 р. - 55800 грн. ПДВ на поставку товару в кількості 2000 шт. піддон дерев`яний 1000 ХІ200 посилений (товар по ланцюгу постачання введено як звільнений від оподаткування (код ставки 903), зокрема по ланцюгу зареєстровано податкові накладні на поставку піддонів:

Постачальником ТОВ "БАСОРАМА ТРЕЙД" (код 40731346, держреєстрація 10.08.2016; _33.20-установлення та монтаж машин і устаткування; на обліку в ГУ ДПС У М.КИЄВІ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, 2655; платник ПДВ у періоді з 01.09.2016 по 25.10.2017, свідоцтво анульовано по причині 22 - ненадання декларацій протягом року; податкова звітність з ПДВ взагалі не подавалась; згідно звітів з ЄСВ - 1 працівник; фінансова звітність та з податку на прибуток не подавалась, що вказує на відсутність основних засобів), який сам придбавав лише алкогольні напої та корм для котів, зареєстрував податкові накладні на поставку піддонів, як звільнених від оподаткування (код ставки 903) для покупця:

- ТОВ "ФРУКТОВИЙ ПАН" (41293630, держреєстрація 21.04.2017р., 41.20-будівництво житлових і нежитлових будівель; ТУ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ., М. ЛУЦЬК, 318; в періоді проведення операцій - ГУ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ. (М.КОСТЯНТИНІВКА, 584); платник ПДВ у періоді з 01.07.2017 по 31.10.2018, свідоцтво анульовано по причині 22 - ненадання декларацій протягом року; податкова звітність з ПДВ взагалі не подавалась; згідно звітів з ЄСВ - 1 працівник; фінансова звітність та з податку на прибуток не подавалась, що вказує на відсутність основних засобів) для покупця:

- ТОВ "ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ" (код 41448423, держреєстрація 10.07.2017р„ _46.90 неспеціалізована оптова торгівля; на обліку в ТУ ДПС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛ,М.ЧЕРНІВЦІ, 2412; в періоді проведення операцій - ТУ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ. (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.МАРІУПОЛЬ, 581); платник ПДВ у періоді з 01.08.2017 по 14.02.2019, свідоцтво анульовано по причині 22 - ненадання декларацій протягом року; згідно звітів з ЄСВ - 1 працівник; згідно фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2017р.(№9299854516 від 27.03.2018) станом на 31.12.2017р. вартість основних засобів - 96,7 тис. грн.) для покупця:

- ТОВ "ГЛОБАЛ ПРОДУКТ" (41448266, держреєстрація 10.07.2017р., 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; на обліку в ГУ ДПС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛ,М.ЧЕРНІВЦІ, 2412; в періоді проведення операцій - ГУ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ. (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.МАРІУПОЛЬ, 581); платник ПДВ у періоді з 01.08.2017 по 27.03.2019, свідоцтво анульовано по причині 22 - ненадання декларацій протягом року; згідно звітів з ЄСВ - 1 працівник; згідно фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2017р.(№ 9299845906 від 27.03.2018) станом на 31.12.2017р. вартість основних засобів - 81,3 тис. грн.) для покупця:

- ТОВ "РИБА ТОРГ" (41444193, держреєстрація 07.07.2017р., _46.90 неспеціалізована оптова торгівля; на обліку в ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, 1013), в періоді проведення операцій - ГУ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ. (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.МАРІУПОЛЬ, 581); платник ПДВ у періоді з 01.08.2017 по 02.11.2018, свідоцтво анульовано по причині 39 - відсутність поставок та ненадання декларацій; згідно звітів з ЄСВ - 1 працівник; фінансова звітність та з податку на прибуток не подавалась, що вказує на відсутність основних засобів) для покупця: ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" ( 41324751; 2038).

ГУ ДФС у Донецькій області складено узагальнену податкову інформацію щодо ТОВ "Риба Торг" (податковий номер 41444193) за грудень 2017 року, згідно якої встановлено відсутність підприємства за податковою адресою; відсутність трудових ресурсів; відсутність інформації щодо наявності основних засобів; встановлено реалізацію підприємством ТОВ "Риба Торг" товару, відмінного від придбаного.

ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" (код 41324751) - державна реєстрація підприємства 10.05.2017, на момент проведення операцій на обліку в ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ, з 17.08.2018 - в ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛ., стан - платника: 0 (платник податків за основним місцем обліку). Основний вид діяльності - _46.90 неспеціалізована оптова торгівля; за даними звітів з ЄСВ (№9272515475 від 20.12.2011 та №9033801848 від 28.02.2018), кількість штатних працівників за листопад 2017 р. - 4 та за січень 2018 р. - 5 (за цивільно-правовими договорами 0); відповідно до відповідно до фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2017 р. (№9299797670 від 23.03.2018) задекларовано вартість основних засобів на кінець періоду - 121,5 тис. грн.; платник ПДВ у періоді з 01.06.2017 по 18.06.2019 (свідоцтво анульовано по причині 22 - ненадання декларацій протягом року).

Узагальнені податкові інформації ГУ ДФС у Харківській області свідчать про нереальність проведення господарських операцій ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" (код 41324751) з контрагентами- постачальниками та з контрагентами - покупцями за звітний період декларування ПДВ жовтень - грудень 2017 року та січень 2018р. в т.ч.: «Факт відсутності ТОВ «Протек Агро Груп» за податковою адресою (м. Харків, Червонозаводський р-н, пров. Троїцький, буд. 9-в, кв. (офіс) кабінет 1) засвідчено листом ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області від 05.04.2018 року №2064/8/20- 31-21-03. По діяльності підприємства ТОВ «Протек Агро Груп» відсутній рух активів, зобов`язань чи власного капіталу у процесі здійснення господарської операції; відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій; відсутність реального ланцюга постачання реалізованих товарно-матеріальних цінностей. Податковий кредит ТОВ «Протек Агро Груп» сформовано переважно за рахунок ТОВ «Риба Торг» (41444193), ТОВ «Компанія АТМ» (41435372), ТОВ «Продуктова Мрія» (41507677), ТОВ «Продуктова Інноваційна Компанія» (41504550), ТОВ "Здорова їжа України" (41507462), які оформили податкові накладні з номенклатурою: Транспортно-експедиційне обслуговування; Консультаційні послуги; Експедиційні послуги; Транспортні послуги; Пиломатеріали; Шлак відвальний; Бітум нафтовий дорожній та інші. Встановлено придбання товарів/послуг за номенклатурою, по якій неможливо встановити реальний ланцюг походження товару, відповідно до податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних. Виходячи з вищенаведеного, ТОВ «Протек Агро Груп» здійснювало діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов`язаних з наданням податкової вигоди третіх осіб з метою штучного формування податкової вигоди».

Отже, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" для ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» складено та зареєстровано в ЄРПН податкові накладні на поставку товару на загальну суму 115076 грн. ПДВ, щодо якого встановлено відсутність реального (законного) джерела походження товару по ланцюгу постачання.

До перевірки надано ДОГОВІР ПОСТАВКИ №18 від 01.11.2017, укладений Постачальником ТОВ "ДОМДАР" (в особі директора Кременюк А.М., що діє на підставі Статуту), м. Київ, із Покупцем ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» (в особі директора Галенко Г.В., що діє на підставі Статуту) про таке.

1.1 Постачальник зобов`язується в порядку і на умовах, визначених в даному Договорі, передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується в порядку і на умовах, визначених в даному Договорі, прийняти і оплатити Товари в асортименті, визначені в даному Договору.

1.2 Під Товаром у даному Договорі розуміються : піддони.

2.1. Постачальник поставляє Товар протягом строку дії даного Договору партіями в узгодженій с Покупцем кількості (надалі - «Партія» або «Партії»).

2.4. Постачання Товару, за цим Договором, здійснюється за рахунок Покупця на склад Покупця, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

2.5. Моментом поставки вважається момент підписання представником Покупця видаткової накладної на поставлений Товар.

2.6. Підписана Сторонами видаткова накладна є достатнім і допустимим доказом, що підтверджує факт передачі (поставки) Покупцю відповідної Партії Товару за цим Договором

3.1. У разі невідповідності якісних показників Товарів, що отримуються від продавця, сторони протягом 7-ми днів після отримання такого товару, погоджують умови постачання товару відповідної якості або ж зміну ціни на поставлений товар..

4.3. Оплата товару здійснюється в грошовій формі шляхом банківського переказу

грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Оплата товару може бути зроблена будь- яким іншим шляхом, передбаченим чинним законодавством України, у тому числі і у вексельній формі.

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ "ДОМДАР" м. Київ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 131, р/р НОМЕР_7 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, код ЄДРПОУ 41656035 ІПН 416560326577.

Договір підписано вищезазначеними директорами підприємств: від Постачальника: ТОВ "ДОМДАР" - Кременюк А.М., від Покупця: ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» - ОСОБА_2 та скріплено печатками.

Платником до перевірки по даному договору №18 від 01.11.2017 надано виписані Постачальником ТОВ "ДОМДАР" видаткові накладні для Покупця ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» на поставку товару - 4060 шт. піддон 2400 ХІ200 за листопад 2017р. на загальну суму 622398 грн., в т.ч. ПДВ - 103733 грн. У видаткових накладних від постачальника ТОВ "ДОМДАР" - печатка, підпис, директор Кременюк А.М.; місце складання - м. Київ; від покупця ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» - печатка, підпис, директор Галенко Г.В.

До перевірки ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» надано виписки банку за грудень 2017 р. на оплату постачальнику ТОВ "ДОМДАР" за піддони на загальну суму 622398 грн., в т.ч. ПДВ - 103733 грн.

Операції за листопад - грудень 2017 р. з постачальником ТОВ "ДОМДАР" на загальну суму 622398 грн. відображені в бухгалтерському обліку ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» (по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками товарів та інших ТМЦ»): Дт 28 «Товари» - Кт 631 в сумі 518655 грн.; Дт 64 «ПДВ» - Кт 631 в сумі 103733 грн.; оплата Дт 631 - Кт 31 в сумі 622398 грн.

ТОВ "ДОМДАР" на адресу ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» було виписано та зареєстровано податкові накладні на поставку товару - 4060 шт. піддон дерев`яний 2400 ХІ200 за листопад 2017 р. на загальну суму 622398 грн., в т.ч. ПДВ - 103733 грн.

Суми податку на додану вартість з вищезазначених податкових накладних включено ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» до податкового кредиту та відповідно до розділу II «Податковий кредит» додатку 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за грудень 2017 р. - 103733 грн. ПДВ (за період листопад 2017 р.) від ТОВ "ДОМДАР".

Проведеним аналізом інформаційних ресурсів ДПС встановлено наступне.

ТОВ "ДОМДАР" для ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» складено та зареєстровано в ЄРПН податкові накладні на поставку товару щодо якого встановлено відсутність реального (законного) джерела походження товару по ланцюгу постачання.

По ланцюгу постачання ТОВ "ДОМДАР" сформував податковий кредит по вищезазначеному товару від ТОВ "РОЗВИТОК ТА БІЗНЕС" (код 41507876; _46.90-неспеціалізована оптова торгівля; держреєстрація з 08.08.2017; платник ПДВ у періоді з 01.09.2017 по 29.12.2018, свідоцтво анульовано по причині ненадання декларацій; взагалі платником не подана жодна звітність з початку держреєстрації підприємства), який в свою чергу сформував свій податковий кредит за рахунок придбання сигарет, чаю, кави, фанти, коли, іграшок (обсяги придбання товарів/послуг у неплатників ПДВ не декларувались), отже встановлено, що ТОВ "РОЗВИТОК ТА БІЗНЕС" здійснював реалізацію товару, відмінного від придбаного.

ТОВ "ДОМДАР" (код 41656035) - державна реєстрація підприємства 11.10.2017, на обліку в ГУ ДПС У М.КИЄВІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, 2657); стан - платника: 0 (платник податків за основним місцем обліку). Основний вид діяльності - 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; платником не подавались розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за 4 квартал 2017 р. та звітність з ЄСВ за листопад 2017 р., що вказує на відсутність трудових ресурсів; відповідно до додатку AM до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2017 р. (№25814203 від 15.02.2018) задекларовано вартість основних засобів на кінець періоду - по р. 6 (інструменти, прилади, інвентар) в сумі 733099 грн.; платник ПДВ у періоді з 01.11.2017 по 26.06.2019 (свідоцтво анульовано по причині 22 - ненадання декларацій протягом року).

Таким чином, встановлено відсутність реального (законного) джерела походження товару по ланцюгу постачання, нереальності його виробництва власним трудовим і матеріальним ресурсом, тобто, з`ясовано документальне оформлення господарської операції за відсутності факту її реального здійснення.

Крім того, ТОВ "ДОМДАР" - фігурант кримінальної справи, порушеної за ч.5 ст.27, ч.2 ст. 205 КК.

Сукупність вищезазначених фактів та обставин свідчать, що ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» сформовані дані податкового обліку за грудень 2017 р., які не опосередковуються реальним рухом активів та не підтверджують фактичне здійснення господарських операцій з продавцем ТОВ "ДОМДАР" в задекларованих обсягах на суму податкового кредиту на 103733 грн. ПДВ.

До перевірки надано ДОГОВІР ПОСТАВКИ №15 від 01.04.2019, укладений Постачальником ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП" (в особі директора ОСОБА_4 К. ОСОБА_5 ., що діє на підставі Статуту), м. Київ, із Покупцем ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» (в особі директора Галенко Г.В., що діє на підставі Статуту) про таке.

1.1 Постачальник зобов`язується в порядку і на умовах, визначених в даному Договорі, передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується в порядку і на умовах, визначених в даному Договорі, прийняти і оплатити Товари в асортименті, визначені в даному Договору.

1.2 Під Товаром у даному Договорі розуміються: піддони.

2.1. Постачальник поставляє Товар протягом строку дії даного Договору партіями в узгодженій с Покупцем кількості (надалі - «Партія» або «Партії»).

2.2. Конкретні кількість, ціна (вартість), асортимент, номенклатура Товару у кожній окремій партії, його часткове співвідношення за видами, марками визначаються/узгоджуються Сторонами перед кожною поставкою та закріплюються у видаткових накладних які скріплюються їх печатками та становлять невід`ємну частину цього Договору.

2.4. Постачання Товару, за цим Договором, здійснюється за рахунок Покупця на склад Покупця, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 обл. с. Рудка, вул. Нова, 10.

2.5. Моментом поставки вважається момент підписання представником Покупця видаткової накладної на поставлений Товар.

2.6. Підписана Сторонами видаткова накладна є достатнім і допустимим доказом, що підтверджує факт передачі (поставки) Покупцю відповідної Партії Товару за цим Договором

3.1. У разі невідповідності якісних показників Товарів, що отримуються від продавця, сторони протягом 7-ми днів після отримання такого товару, погоджують умови постачання товару відповідної якості або ж зміну ціни на поставлений товар.

4.1. Ціна, кількість та асортимент кожної окремої партії Товару попередньо узгоджується Сторонами у будь-який зручний для сторін спосіб, з наступним її відображенням (закріпленням) у видатковій накладній та рахунку-фактурі.

4.3. Оплата товару здійснюється в грошовій формі шляхом банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Оплата товару може бути зроблена будь- яким іншим шляхом, передбаченим чинним законодавством України, у тому числі і у вексельній формі.

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП", м. Маріуполь, вул. Італійська, 116-А, оф.11, р/р НОМЕР_8 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ МФО 380805, код ЄДРПОУ 41916652, ІПН НОМЕР_9 .

Договір підписано вищезазначеними директорами підприємств: від Постачальника: ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП" - ОСОБА_6 , від Покупця: ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» - ОСОБА_2 та скріплено печатками.

Платником до перевірки по даному договору №15 від 01.04.2019 надано виписані Постачальником ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП" видаткові накладні для Покупця ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» на поставку товару 12320 шт. піддон дерев`яний 1000x1200 посилений та піддон дерев`яний 2400 х1200мм за квітень - травень 2019р. на загальну суму 2410560 грн., в т.ч. ПДВ - 401760 грн. У видаткових накладних від постачальника ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП"- печатка, підпис, директор ОСОБА_6 ; місце складання - м. Київ; від покупця ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» - печатка, підпис, директор ОСОБА_7 Г ОСОБА_8 В.

До перевірки ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» надано виписки банку за травень-серпень 2019 р. на оплату постачальнику ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП" за піддони на загальну суму 2410560 грн., в т.ч. ПДВ - 401760 грн.

Операції за квітень - серпень 2019 р. з постачальником ГОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП" на загальну суму 2410560 грн. відображені в бухгалтерському обліку ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» (по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками товарів та інших ТМЦ»): Дт 28 «Товари» -Кт 631 в сумі 2008800 грн.; Дт 64 «ПДВ» - КтбЗІ в сумі 401760 грн.; оплата Дт 631 - Кт 31 в сумі 2410560 грн.

ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП" на адресу ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» було виписано та зареєстровано податкові накладні на поставку 12320 шт. піддон дерев`яний 1000x1200 посилений та піддон 2400 *1200 за квітень - травень 2019 р. на загальну суму 2410560 грн., в т.ч. ПДВ - 401760 грн. Суми податку на додану вартість з вищезазначених податкових накладних включено ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» до податкового кредиту та відповідно до розділу II «Податковий кредит» додатку 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» 401760 грн. ПДВ, в т.н. за квітень 2019 р. - 269440 грн. ПДВ, за травень 2019 р. - 132320 грн. ПДВ від ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП".

Проведеним аналізом інформаційних ресурсів ДПС встановлено наступне.

ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП" для ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» складено та зареєстровано в ЄРПН податкові накладні на поставку товару щодо якого встановлено відсутність реального (законного) джерела походження товару по ланцюгу постачання:

ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП" сформував податковий кредит по піддонам: від ТОВ "МАКМЕТПЕЙ" (код 42610293; _45.31-оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; держреєстрація підприємства 08.11.2018р.; платник ПДВ з 01.12.2018, за грудень 2018 р. та січень-квітень 2019 р. платником не подавались декларації з ПДВ, звітність з ЄСВ, 1-ДФ, фінансова звітність та з податку на прибуток), який здійснював реалізацію товару, відмінного від придбаного (придбавав сигарети, чай, каву, одяг); а також від ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП" (код 41917860) - який по ланцюгу придбавав піддони у самого ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП".

ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП" (код 41916652) - державна реєстрація підприємства 06.02.2018 р, на обліку в ГУ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.МАРІУПОЛЬ, 581); стан - платника: 0 (платник податків за основним місцем обліку). Основний вид діяльності - _46.21-оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; згідно поданої звітності з ЄСВ за квітень 2019 р. та травень 2019 р. (№20094813 від 17.05.2019, № 21122087 від 19.06.2019) мав 5 штатних працівників, за цивільно-правовими договорами - 0; відповідно до фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 1 кв. 2019 р. (№9131998998 від 20.06.2019) вартість основних засобів станом на 31.03.2019р. складає 2809,2 тис. грн.; платник ПДВ з 01.07.2018 (ІПН 419166505815).

Сукупність вищезазначених фактів та обставин свідчать, що ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» сформовані дані податкового обліку, які не опосередковуються реальним рухом активів та не підтверджують фактичне здійснення господарських операцій з продавцем ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП" в задекларованих обсягах на суму податкового кредиту за квітень 2019р. на 269440 грн. ПДВ та за травень 2019 на 132320 грн. ПДВ.

До перевірки надано ДОГОВІР ПОСТАВКИ №17 від 02.04.2019, укладений Постачальником ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП" (в особі директора ОСОБА_4 К. ОСОБА_9 , що діє на підставі Статуту), м. Київ, із Покупцем ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» (в особі директора Галенко Г.В., що діє на підставі Статуту) про таке.

1.1 Постачальник зобов`язується в порядку і на умовах, визначених в даному Договорі, передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується в порядку і на умовах, визначених в даному Договорі, прийняти і оплатити Товари в асортименті, визначені в даному Договору.

1.2 Під Товаром у даному Договорі розуміються : піддони.

2.1. Постачальник поставляє Товар протягом строку дії даного Договору партіями в узгодженій с Покупцем кількості (надалі - «Партія» або «Партії»).

2.2. Конкретні кількість, ціна (вартість), асортимент, номенклатура Товару у кожній окремій партії, його часткове співвідношення за видами, марками визначаються/узгоджуються Сторонами перед кожною поставкою та закріплюються у видаткових накладних які скріплюються їх печатками та становлять невід`ємну частину цього Договору.

2.4. Постачання Товару, за цим Договором, здійснюється за рахунок Покупця на склад Покупця, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . с АДРЕСА_3 Рудка, вул. Нова, 10.

2.5. Моментом поставки вважається момент підписання представником Покупця видаткової накладної на поставлений Товар.

2.6. Підписана Сторонами видаткова накладна є достатнім і допустимим доказом, що підтверджує факт передачі (поставки) Покупцю відповідної Партії Товару за цим Договором

3.1. У разі невідповідності якісних показників Товарів, що отримуються від продавця,

сторони протягом 7-ми днів після отримання такого товару, погоджують умови постачання товару відповідної якості або ж зміну ціни на поставлений товар.

4.3. Оплата товару здійснюється в грошовій формі шляхом банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Оплата товару може бути зроблена будь- яким іншим шляхом, передбаченим чинним законодавством України, у тому числі і у вексельній формі.

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП" м. Маріуполь, вул. Громової, 69, оф.7, р/р НОМЕР_10 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ МФО 380805, код ЄДРПОУ 41917860, ІПН НОМЕР_11 .

Договір підписано вищезазначеними директорами підприємств: від Постачальника: ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП" - ОСОБА_6 ., від Покупця: ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» - ОСОБА_2 та скріплено печатками.

Платником до перевірки по даному договору №17 від 02.04.2019 надано виписані Постачальником ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП" видаткові накладні для Покупця ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» на поставку товару 4000 шт. піддон деревяний 1000x1200 посилений за травень 2019р. на загальну суму 808320 грн., в т.ч. ПДВ - 134720 грн. У видаткових накладних від постачальника ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП"- печатка, підпис, директор ОСОБА_6 ; місце складання - м. Київ; від покупця ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» - печатка, підпис, директор ОСОБА_7 Г.В.

До перевірки ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» надано виписки банку за травень-серпень 2019 р. на оплату постачальнику ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП" за піддони на загальну суму 808320 грн., в т.ч. ПДВ- 134720 грн.

Операції за травень - серпень 2019 р. з постачальником ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП" на загальну суму 808320 грн. відображені в бухгалтерському обліку ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» (по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками товарів та інших ТМЦ»):

Дт 28 «Товари» - Кт 631 в сумі 673600 грн.; Дт 64 «ПДВ» - Кт 631 в сумі 134720 грн.; оплата Дт 631 - Кт 31 в сумі 808320 грн.

ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП" на адресу ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» було виписано та зареєстровано податкові накладні на поставку 4000 шт. піддон дерев`яний 1000x1200 посилений за травень 2019р. на загальну суму 808320 грн., в т.ч. ПДВ - 134720 грн.

Суми податку на додану вартість з вищезазначених податкових накладних включено ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» до податкового кредиту та відповідно до розділу II «Податковий кредит» дод. 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за травень 2019 р. на 134720 грн. ПДВ від ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП".

Проведеним аналізом інформаційних ресурсів ДПС встановлено.

ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП" для ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» складено та зареєстровано в ЄРПН податкові накладні на поставку товару щодо якого встановлено відсутність реального (законного) джерела походження товару по ланцюгу постачання.

ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП" (код 41917860) - державна реєстрація підприємства 06.02.2018,на обліку в ГУ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.МАРІУПОЛЬ, 581); стан - платника: 0 (платник податків за основним місцем обліку). Основний вид діяльності - _24.20-виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі; згідно поданої звітності з ЄСВ за травень 2019 р. (№21124438 від 09.06.2019) мав 5 штатних працівника (з них 4 працівника - з 31.05.2019); відповідно до фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 1 кв. 2019 р. (№ 9102884265 від 17.05.2019) вартість основних засобів станом на 31.03.2019 складає 1954,6 тис. грн.; платник ПДВ з 01.06.2018 (ІПН 419178605817); за травень 2019 р. декларація з ПДВ (№21124431 від 19.06.2019) має статус «історія подання».

Узагальнені податкові інформації ГУ ДФС у Донецькій області свідчать про нереальність проведення господарських операцій ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП" (код 41917860) з контрагентами - постачальниками та з контрагентами - покупцями за звітні періоди декларування ПДВ квітень 2019р. та травень 2019 р., в т.ч.: «Згідно довідки оперативного управління місцезнаходження платника не встановлено, посадові особи відсутні. Реалізовані ТОВ «ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП» ТМЦ та послуги були придбані в травні 2019 р. у 15 контрагентів-постачальників, з яких лише у ТОВ «АЛЬТА ТОРГ» (код 42676806) звітність прийнята.

По 2-х постачальниках податкова декларація з ПДВ за травень 2019 має статус «Історія подання»: ТОВ «АГРО-ФАВОРИТ ГРУП» (код 41916652) та ТОВ «МАКМЕТПЕЙ» (код 42610293). Інші 12 конграгентів-постачальників декларацію з ІІДВ за травень 2019 не надали і взагалі в 2019 році не звітували (відсутня звітність з ПДВ, ЄСВ, фінансові звіти та інше).

Постачальниками ТМЦ та послуг для ТОВ «АГРО-ФАВОРИТ ГРУП» є: ТОВ «ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП» та ТОВ «МАКМЕТПЕЙ»; постачальниками ТМЦ та послуг для ТОВ «МАКМЕТПЕЙ» є: ТОВ «АГРО-ФАВОРИТ ГРУП» та ТОВ «АЛЬТА ТОРГ», тобто здійснюється реалізація по колу серед одних і тих же платників. В наслідок вказаного, операції з поставки по ланцюгу «покупець - постачальник» не містять у суті своїй розумних економічних або інших причин (ділової мети) і не спричиняють реального настання правових наслідків. Вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій з надання податкової вигоди, з метою штучного формування податкового кредиту, з використанням контрагентів, які не виконують свої податкові зобов`язання. Дана ситуація свідчить про маніпулювання ТОВ «ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП» даними податкової звітності та формування технічного кредиту для третіх осіб. За звітні періоди декларування ПДВ квітень, травень 2019 встановлено неправомірне складання податкових накладних з порушенням норм п.п.«а»/«б» п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187, абзаців перших пп.201.1, 201.7, 201.10 ст.201 Кодексу, на загальну суму ПДВ 1838979,39 грн., в т.ч. для покупця ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС», код 21397786 на 134720 грн. ПДВ (за травень 2019 р.)».

Сукупність вищезазначених фактів та обставин свідчать, що ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» сформовані дані податкового обліку, які не опосередковуються реальним рухом активів та не підтверджують фактичне здійснення господарських операцій з продавцем ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП" в задекларованих обсягах на суму податкового кредиту за травень 2019 р. на 134720 грн. ПДВ.

До перевірки надано ДОГОВІР ПОСТАВКИ №22 від 11.06.2019, укладений Постачальником ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" (в особі директора Павленко Н.І., що діє на підставі Статуту), м. Київ, і з Покупцем ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» (в особі директора Галенко Г.В., що діє на підставі Статуту) про таке.

1.1 Постачальник зобов`язується в порядку і на умовах, визначених в даному Договорі, передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується в порядку і на умовах, визначених в даному Договорі, прийняти і оплатити Товари в асортименті, визначені в даному Договору.

Під Товаром у даному Договорі розуміються : піддони

2.1. Постачальник поставляє Товар протягом строку дії даного Договору партіями в узгодженій с Покупцем кількості (надалі - «Партія» або «Партії»),

2.2. Конкретні кількість, ціна (вартість), асортимент, номенклатура Товару у кожній окремій партії, його часткове співвідношення за видами, марками визначаються/узгоджуються Сторонами перед кожною поставкою та закріплюються у видаткових накладних які скріплюються їх печатками та становлять невід`ємну частину цього Договору.

2.4. Постачання Товару, за цим Договором, здійснюється за рахунок Покупця на склад Покупця, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . с АДРЕСА_3 Рудка, вул. Нова, 10.

2.5. Моментом поставки вважається момент підписання представником Покупця видаткової накладної на поставлений Товар.

2.6. Підписана Сторонами видаткова накладна є достатнім і допустимим доказом, що підтверджує факт передачі (поставки) Покупцю відповідної Партії Товару за цим Договором

3.1. У разі невідповідності якісних показників Товарів, що отримуються від продавця, сторони протягом 7-ми днів після отримання такого товару, погоджують умови постачання товару відповідної якості або ж зміну ціни на поставлений товар.

4.3. Оплата товару здійснюється в грошовій формі шляхом банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Оплата товару може бути зроблена будь- яким іншим шляхом, передбаченим чинним законодавством України, у тому числі і у вексельній формі.

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" м. Маріуполь, АРХІТЕКТОРА НІЛЬСЕНА, 60, р/р НОМЕР_12 в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 380269, код ЄДРПОУ 42852569 ІПН НОМЕР_13 .

Договір підписано вищезазначеними директорами підприємств: від Постачальника: ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" - ПАВЛЕНКО Н.І., від Покупця: ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» - ОСОБА_2 та скріплено печатками.

Платником до перевірки по даному договору №22 від 11.06.2019 надано виписані Постачальником ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" видаткові накладні для Покупця ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» на поставку товару 3600 шт. піддон дерев`яний 1000x1200 посилений за червень 2019 р. на загальну суму 727488 грн., в т.ч. ПДВ - 121248 грн. У видаткових накладних від постачальника ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" - печатка, підпис, директор Павленко Н.І.; місце складання - м. Київ; від покупця ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» - печатка, підпис, директор Галенко Г.В.

До перевірки ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» надано виписки банку за липень-серпень 2019 р. на оплату постачальнику ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" за піддони на загальну суму 727488 грн., в т.ч. ПДВ - 121248 грн.

Операції за червень - серпень 2019 р. з постачальником ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" на загальну суму 727488 грн. відображені в бухгалтерському обліку ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» (по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками товарів та інших ТМЦ»): Дт 28 «Товари» - Кт 631 в сумі 606240 грн.; Дт 64 «ПДВ» - Кт 631 в сумі 121248 грн.; оплата Дт 631 - Кт 31 в сумі 727488 грн.

ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" на адресу ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» було виписано та зареєстровано податкові накладні на поставку 3600 шт. піддон дерев`яний 1000x1200 посилений за червень 2019 р. на загальну суму 727488 грн., в т.ч. ПДВ - 121248 грн.

Суми податку на додану вартість з податкових накладних включено ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» до податкового кредиту та відповідно до розділу II «Податковий кредит» дод. 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за червень 2019 р. - 121248 грн. ПДВ від ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ".

Проведеним аналізом інформаційних ресурсів ДПС встановлено наступне.

ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" для ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» складено та зареєстровано в ЄРПН податкові накладні на поставку товару щодо якого встановлено відсутність реального (законного) джерела походження товару по ланцюгу постачання.

По ланцюгу постачання ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" сформував податковий кредит по вищезазначеному товару щодо якого встановлено відсутність реального (законного) джерела походження товару по ланцюгу постачання від ТОВ "МОРТРАСТ ЛІМІТЕД" (код 42852532; _45.31- оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; держреєстрація підприємства 28.02.2019; платник ПДВ з 01.05.2019, ІПН НОМЕР_14 ; за даними звіту з ЄСВ за червень 2019р. мав 5 штатних працівників, з 19.06.2019), який в свою чергу сформував свій податковий кредит за рахунок придбання сигарет, яєць, посуду, побутової хімії, парфумерії (обсяги придбання товарів/послуг у неплатників ПДВ не декларувались), отже встановлено, що ТОВ "МОРТРАСТ ЛІМІТЕД" здійснював реалізацію товару, відмінного від придбаного.

Таким чином, встановлено відсутність реального (законного) джерела походження товару по ланцюгу постачання, нереальності його виробництва власним трудовим і матеріальним ресурсом, тобто, з`ясовано документальне оформлення господарської операції за відсутності факту її реального здійснення.

ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" (код 42852569) - державна реєстрація підприємства 28.02.2019 на час проведення операцій перебував обліку в ГУ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р- Н М.МАРІУПОЛЬ, 581), з 29.11.2019 в ТУ ДПС У М.КИЄВІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА, 2650); стан - платника: 0 (платник податків за основним місцем обліку). Основний вид діяльності: з 28.02.2019- 73.12 посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; з 24.06.2019 - _45.31-оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; з 24.07.2019 - _46.76- оптова торгівля іншими проміжними продуктами; платник ПДВ з 01.05.2019 (ІПН 428525605819); за даними звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (№22077226 від 10.07.2019) за червень 2019 мав 5 штатних працівників (з 19.06.2019). Платником в червні 2019р. не декларувались об`єкти оподаткування (у періоді з 04.07.2019 по 16.09.2019 було задекларовано оренду складу), основні засоби, обсяги придбання товарів/послуг у неплатників ПДВ не декларувались, що свідчить про відсутність належних матеріальних та трудових ресурсів (як власних так і залучених), необхідних для вчинення дій, що становлять зміст оформлених господарських операцій з постачання товарів в задекларованих обсягах.

Узагальнена податкова інформація Маріупольського управління ГУ ДПС у Донецькій області свідчить про нереальність проведення господарських операцій ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" (код 42852569) з контрагентами - постачальниками та з контрагентами - покупцями за звітні періоди декларування ПДВ за червень та липень 2019, в т.ч.: «Суми податкового зобов`язання сформовано за рахунок придбання товарів, робіт/послуг, походження яких неможливо дослідити по ланцюгу постачання; відсутні місця зберігання товарів (власні або орендовані); задекларовані обсяги придбання та реалізації товарів/наданих послуг не співвідносні з наявними трудовими ресурсами; відсутня достовірна інформація щодо перевізників, вантажовідправників, вантажоотримувачів, відомостей про маршрут, посередників у транспортуванні продукції. Оперативним управлінням встановлено відсутність ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" за юридичною адресою за звітні періоди декларування ПДВ червень, липень 2019р. встановлено неправомірне складання податкових 14 накладних з порушенням норм п.п. «а»/«б» п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187, абзаців перших пп.201.1, 201.7, 201.10 ст.201 Кодексу, на загальну суму 8526061,61 грн. ПДВ, в т.ч. для покупця ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС», код 21397786 на 121248 грн. ПДВ (за червень 2019 р.)».

Крім того, ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" є фігурантом у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні №32019050000000065 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (СУФР ГУ ДФС у Донецькій області).

Сукупність вищезазначених фактів та обставин свідчать, що ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» сформовані дані податкового обліку, які не опосередковуються реальним рухом активів та не підтверджують фактичне здійснення господарських операцій з продавцем ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" в задекларованих обсягах на суму податкового кредиту за червень 2019 р. на 121248 грн. ПДВ.

Враховуючи викладене вище, судом встановлено, що між контрагентами-постачальниками ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41197480); ТОВ "ЛАТОНІК" (код ЄДРПОУ 39540060); ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41324751); ТОВ "ДОМДАР" (код ЄДРПОУ 41656035); ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41916652); ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41917860); ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" (код ЄДРПОУ 42852569) якими було складено та зареєстровано в ЄРПН податкові накладні на поставку товару для ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» відсутнє реальне (законне) джерело походження товару по ланцюгу постачання.

Отже, у зв`язку з цим, вищезазначені податкові накладні постачальників ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» не відповідають змісту та обсягу проведених операцій, що передбачено вимогами до первинних документів, встановлених ст. 9 Закону України від 16.07.1999р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" із змінами та доповненнями, у задекларованих обсягах.

Крім того, згідно умов пункту 2.4 вищезазначених договорів поставки, передбачено, що постачання товару здійснюється за рахунок Покупця на склад Покупця:

- що розташований за адресою: Чернігівська обл. с. Іванівка, вул. Дружби, 79; Чернігівська обл. с. Рудка, вул. Нова, 10 (договір з ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП");

- що розташований за адресою: Чернігівська обл. с. Іванівка, вул. Дружби, 79 (договори з ТОВ "ЛАТОНІК" та ТОВ "ДОМДАР");

- що розташований за адресою: Чернігівська обл. с. Рудка, вул. Нова, 10 (договори з ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП", ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП", ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП", ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ").

Разом з тим, у вищевказаних видаткових накладних зазначено місце їх складання постачальниками:

- ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" - м. Чернігів;

- ТОВ "ЛАТОНІК", ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП", ТОВ "ДОМДАР", ТОВ "АГРО- ФАВОРИТ ГРУП", ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП", ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" - м. Київ.

А товарно-транспортні накладні, чи інші документи, який підтверджує доставку товару на склад покупця до перевірки не надавались.

Відповідно до п.11.1. Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України 14.10.1997 за №363 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.02.1998 за №128/2568 (із змінами і доповненнями), основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7 до цих Правил. Товарно-транспортна накладна може оформлюватись суб`єктом господарювання без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім`я, по батькові) перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які надають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.

На запит, вручений платнику в ході проведення перевірки (від 11.12.2019 №3468/10/25-01- 05-06) з метою отримання пояснень та документальних підтверджень щодо: доставки придбаних піддонів на склади покупця ПП "СВІТ ІМПЕТ МОДУС" (товарно-транспортних накладних, договорів з перевізниками, актів виконаних робіт, підтверджень оплати перевезень, тощо), а також документів, які підтверджують право оренди (власності) на склади, вказані в договорах поставки (за адресами АДРЕСА_4 та АДРЕСА_1 ), платником листом №85 від 13.12.2019 (вх. №6315/10 від 13.12.2019р.) було надано лише копії договорів оренди зазначених складів. Зокрема:

- Договір оренди №1 від 03.08.2017, укладений орендодавцем фізичною особою ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ) з орендарем ПП "СВІТ ІМПЕТ МОДУС" (в особі директора Галенко Г.В.) на передачу в оренду нерухомого майна - складу 300 кв. м за адресою Чернігівська обл. с. Рудка, вул. Нова, 10; щомісячний розмір орендної плати 50 грн.; термін оренди - до 03.07.2020.

За даними витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлова будівля, Телятник 4-х рядний за адресою АДРЕСА_4 (загальна площа - 1323,1 кв. м, реєстраційний номер майна - 24853833); рішення про державну реєстрацію 04.08.2012р., є приватною власністю ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ). Разом з тим, ПП "СВІТ ІМПЕТ МОДУС" в жодному поданому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1- ДФ) за період з 3 кв. 2017 р. по 3 кв. 2019 р. не декларувались суми нарахованих/виплачених доходів орендодавцю фізичній особі ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ) по даному договору за оренду вищезазначеного склад в с. Рудка.

Договір оренди №3 від 04.08.2017, укладеного орендодавцем ТОВ «ММВ-ДРЕВ» (в особі директора ОСОБА_11 ) з орендарем ТОВ "ВУД ПАЛЕТ" (в особі директора Галенко Г.В.) на передачу в оренду нерухомого майна - складу 500 кв. м за адресою АДРЕСА_1 ; щомісячний розмір орендної плати 100 грн.; термін оренди - до 04.07.2020. Договір підписано: від Орендодавця ТОВ «ММВ-ДРЕВ» (м. Чернігів, вул. Мстиславська, код ЄДРПОУ 39271465) - директор Галенко Г.Г. та скріплено печаткою ТОВ «ММВ-ДРЕВ»; від Орендаря ТОВ "ВУД ПАЛЕТ" (м. Чернігів, пр. Миру, 68 , код ЄДРПОУ 4146544) - директор Галенко Г.В., а договір скріплено печаткою підприємства ПП "СВІТ ІМПЕТ МОДУС".

При цьому ТОВ "ВУД ПАЛЕТ" (код 4146544) та ПП "СВІТ ІМПЕТ МОДУС" (код 21397786) мають одного директора та засновника ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_16 , якою одноосібно сформовано статутний капітал обох підприємств, 100%) є пов`язаними особами відповідно до п.п. 14.1.159 п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України (пов`язані особи - юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють) та зареєстровані за одною адресою АДРЕСА_5 . Чернігів, пр. АДРЕСА_6 , 68.

Орендодавцем ТОВ «ММВ-ДРЕВ» з 28.12.2018 прийнято рішення про припинення, розпочато ліквідаційну процедуру, з 10.01.2019 - триває процедура припинення, направлені заперечення органу ДФС, з 22.10.2019 - порушено провадження у справі про банкрутство, з 04.11.2019 визнано банкрутом), в ЄРПН взагалі не реєструвались податкові накладні з номенклатурою - «за оренду складу».

Крім того, орендодавець ТОВ «ММВ-ДРЕВ» не мав (і не має) об`єктів нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 с АДРЕСА_7 вул АДРЕСА_8 , оскільки за даними витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля, зерносклад за адресою АДРЕСА_8 (загальна площа - 944,8 кв. м, реєстраційний номер майна - 22095210); рішення про державну реєстрацію 12.02.2012 на власника ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_17 ).

Отже, враховуючи вищевикладене, ПП "СВІТ ІМПЕТ МОДУС" до перевірки не надано документальних підтверджень щодо доставки та зберігання придбаного товару.

Нормами Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (із змінами та доповненнями) визначено, що: «Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків» (п. 1 ст.202); «Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам» (ч.І ст.203); «Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним» (ч.5 ст.203).

Статтею 3 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 №436-IV (із змінами та доповненнями) визначено, що під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями. Згідно ст.42 Господарського Кодексу України, підприємництво визначене як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до пп.14.1.231 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755- VI (із змінами та доповненнями, далі - ПКУ), розумна економічна причина (ділова мета) - причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.

Відповідно до пп.14.1.181 п.14.1 ст.14 ПКУ податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розд. У цього Кодексу.

Згідно з положеннями п. 44.1 ст. 44 ПКУ, для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Абзацом п`ятий і одинадцятим статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 від №996-XIV (із змінами та доповненнями, далі - Закон №996) визначено: «господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства; первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію».

Відповідно до частини першої і другої статті 9 Закону №996, «Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг».

Згідно п. 2.1, 2.2 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995р. за №168/704 (із змінами і доповненнями, далі - Положення №88) визначено, що первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

Частиною 2 ст. З Закону №996 передбачено: «Бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку». Згідно ст. 4 Закону №996: «превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми», що безумовно передбачає наявність факту здійснення господарської операції, правильне визначення її змісту і обсягу.

За змістом п. 198.3 ст. 198 ПК податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у т. ч. при їх імпорті.

Відповідно до вимог п. 185.1 ст.185 ПКУ, об`єктом оподаткування є операції платників податку з: а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

В силу п. 198.3 ст.198 ПКУ, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст.193 ПКУ протягом такого звітного періоду у зв`язку з придбанням або виготовленням товарів (при їх імпорті) та послуг.

Відповідно до абз. а) п. 198.1 ст.198 ПКУ до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з: придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Відповідно до вимог п. 198.6 ст.198 ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу. У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Згідно з п.201.1 ст.201 ПКУ: На дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Відповідно до п.83.1 ст. 83 ПКУ для посадових осіб контролюючих органів під час проведення перевірок підставами для висновків є: документи, визначені цим Кодексом (пп.83.1.1); податкова інформація (пп.83.1.2); експертні висновки (пп.83.1.3); судові рішення (пп.83.1.4); інші матеріали, отримані в порядку та у спосіб, передбачені цим Кодексом або іншими законами, контроль за дотриманням яких покладений на контролюючі органи (пп.83.1.6).

Згідно вимог п.200.1. ст. 200 ПКУ, сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Зважаючи на наведене судом встановлено, що в порушення п. 44.1 ст. 44, п.185.1 ст. 185, п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст.198, п. 200.1 ст. 200., п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями) ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» (код 21397786) завищено податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 999342 грн. ПДВ, в т.ч.: вересень 2017 р. - 87800 грн; жовтень 2017 р. - 35005 грн; листопад 2017 р. - 59276 грн; грудень 2017 р. - 103733 грн; січень 2018 р. - 44640 грн; лютий 2018 р. - 11160 грн; квітень 2019 р. - 269440 грн., травень 2019 р. - 267040 грн., червень 2019 р. - 121248 грн. в результаті документального оформлення взаємовідносин з ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41197480); ТОВ "ЛАТОНІК" (код ЄДРПОУ 39540060); ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41324751); ТОВ "ДОМДАР" (код ЄДРПОУ 41656035); ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41916652); ТОВ "ДЕТОРІС-ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41917860); ТОВ "МЕТСТІЛПРОМ" (код ЄДРПОУ 42852569), які не підтверджені первинними документами та по ланцюгам постачання.

Окремо суд зазначає, що податкова інформація, яка наявна в інформаційних базах ДПС та зібрана в рамках організації і проведення документальної перевірки, у тому числі представлена ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС», та результати її опрацювання є, відповідно до п.п.19 прим. 1.1.46 п.19 прим. 1.1 ст.19 прим.1, п.74.3 ст. 74, п.п. 83.1.2 п.83.1 ст. 83 Податкового кодексу України, підставою для зазначених нижче висновків, а саме того, що ПП «СВІТ ІМПЕТ МОДУС» в порушення п. 44.1 ст. 44, п.185.1 ст. 185, п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст.198, п. 200.1 ст. 200., п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами і доповненнями), протиправно допущено заниження податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету всього на 999342 грн., в т. ч. за: вересень 2017 р. - 87800 грн.; жовтень 2017 р. - 35005 грн.; листопад 2017 р. - 59276 грн.; грудень 2017 р. - 103733 грн.; січень 2018 р. - 44640 грн.; лютий 2018 р. - 11160 грн.; квітень 2019 р. - 269440 грн., травень 2019 р. - 267040 грн., червень 2019 р. - 121248 г

Також суд зазначає, що наведені позивачем у позовній заяві доводи, не спростовують правильність висновків акту перевірки від 20.12.2019 №264/05/21397786, а відтак відсутні правові підстави для скасування оскаржуваного податкового повідомлення - рішення.

Враховуючи вищевикладене, в задоволенні позову Приватного підприємства "Світ Імпет Модус" необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст.139, 227, 241-243, 246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В:

В задоволенні позову Приватного підприємства "Світ Імпет Модус" (просп.Миру, буд.68, офіс 912, м.Чернігів,14000) до Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області (вул.Реміснича, буд.11, м.Чернігів,14000) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення - відмовити повністю.

Рішення суду набирає законної сили в порядку статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення суду. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Повний текст рішення виготовлено 19 червня 2020 року.

Суддя С.Л. Клопот

Часті запитання

Який тип судового документу № 89920523 ?

Документ № 89920523 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 89920523 ?

Дата ухвалення - 11.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89920523 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 89920523 ?

В Chernihiv Circuit Administrative Court
Previous document : 89920522
Next document : 89920525