Court decree № 89440539, 25.05.2020, Kyivskyi District Court of Odessa City

Approval Date
25.05.2020
Case No.
947/5079/20
Document №
89440539
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ

Справа № 947/5079/20

Провадження № 2-з/947/645/20

УХВАЛА

25.05.2020 року

Київський районний суд м. Одеси в складі:

головуючого – судді Петренка В.С.

за участю секретаря – Ратовської А.С.,

розглянувши у підготовчому засіданні в порядку загального позовного провадження в м. Одесі клопотання представника позивача про витребування доказів, подане по цивільній справі за позовом

ОСОБА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство «Атланта», Акціонерного товариства «ОТП Банк»

про визнання недійсним кредитного договору та додаткових угод до кредитного договору, визнання недійсним договору іпотеки,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Київського районного суду м. Одеси перебуває цивільна справа №947/5079/20 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство «Атланта», Акціонерного товариства «ОТП Банк» про визнання недійсним кредитного договору та додаткових угод до кредитного договору, визнання недійсним договору іпотеки.

У підготовчому засіданні 25.05.2020 року представник позивача надав суду клопотання про витребування у

Акціонерного товариства «ОТП Банк» оригіналів наступних документів: назву клієнта, його місцезнаходження (місцепроживання); номер основного поточного, додаткового поточного та позичкового рахунків; письмове клопотання (заявка) про надання кредиту та техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; кредитну угоду та зміни до неї; угоду про заставу (забезпечення) та зміни до неї; дату видачі та погашення кредиту (за угодою); початкову суму кредиту в гривнях або гривневому еквіваленті та код валюти (у разі видачі кредиту в іноземній валюті); процентову ставку, про всі її зміни та на звітну дату; фінансову звітність позичальника (контрагента), що подається до банку-кредитора; інформацію про результати оцінки фінансового стану позичальника / (контрагента), встановлені цим Положенням та внутрішньобанківським положенням про кредитування і методикою проведення оцінки фінансового стану (на час здійснення кредитної операції та всі наступні дати проведення оцінки, у тому числі на дату зарахування заборгованості на рахунки пролонгованої, простроченої, сумнівної заборгованості або визнання її безнадійною); документи, що свідчать про перенесення суми боргу за кредитною операцією на рахунки пролонгованої (із зазначенням номерів рахунків, сум і термінів кожної пролонгації), простроченої чи сумнівної заборгованості (із зазначенням номерів рахунків, дати, суми); дату прийнятого рішення про визнання заборгованості безнадійною із зазначенням суми основного боргу та суми процентів, відповідну виписку з протоколу засідання кредитного комітету банку; інформацію про стан погашення заборгованості із зазначенням дат і сум; залишкову суму кредитної заборгованості на звітну дату (у гривнях та гривневому еквіваленті в разі видачі валютного кредиту), номер рахунку, на якому обліковується заборгованість на звітну дату; вид та суму забезпечення за угодою; документи, що свідчать про стан забезпечення за кредитною угодою; суму забезпечення, що береться до розрахунку резерву; клас позичальника на кожну звітну дату та документи, що його підтверджують; категорію ризику («стандартна», «під контролем», «субстандартна», «сумнівна», «безнадійна») за кредитною операцією; розрахункову суму чистого ризику за кредитною операцією; інформацію про вжиті банком заходи для погашення заборгованості (документи або їх копії, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу);

Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Кот Дмитра Геннадійовича копію договору іпотеки, засвічену належним чином та всі документи, які складають матеріали на підставі яких посвідчено договір іпотеки між Товариством з обмеженою відповідальністю «Агенство «Атланта», від імені якого діяла ОСОБА_2 та ОСОБА_1 від 05.12.2005 року, включаючи та не обмежуючись довіреністю, виданою АКБ «Райффайзен Банк Україна» ТОВ «Агенство «Атланта», м. Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 70, кв. 110, код ЄДРПОУ 31907898, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Соколовим Ю.Є. 20 вересня 2005 року номер за реєстром 5341 та довіреності посвідченою приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Котом Д.Г. 29 вересня 2005 року номер за реєстром 2806;

Одеської міської ради належним чином завірену копію реєстраційної справи, на підставі якої було посвідчено договір іпотеки, засвідчену належним чином та всі документи, які складають матеріали на підставі яких посвідчено договір іпотеки між Товариством з обмеженою відповідальністю «Агенство «Атланта», від імені якого діяла ОСОБА_2 та ОСОБА_1 від 05.12.2005 року, включаючи та не обмежуючись довіреністю, виданою АКБ «Райффайзен Банк Україна» ТОВ «Агенство «Атланта», м. Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 70, кв. 110, код ЄДРПОУ 31907898, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Соколовим Ю.Є. 20 вересня 2005 року номер за реєстром 5341 та довіреності посвідченою приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Котом Д.Г. 29 вересня 2005 року номер за реєстром 2806.

Представники відповідачів - Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство «Атланта» та Акціонерного товариства «ОТП Банк» про час та місце підготовчого засідання повідомлені належним чином, у підготовче засідання 25.05.2020 року не з`явились.

Відповідно до ч.1 та ч. 3 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне клопотання представника позивача про витребування доказів задовольнити частково.

Разом з тим, суд вважає за необхідне відмовити представнику позивача у задоволенні заяви в частині витребування у Акціонерного товариства «ОТП Банк» процентової ставки, про всі її зміни та на звітну дату; дати прийнятого рішення про визнання заборгованості; суми забезпечення, що береться до розрахунку резерву; інформації про вжиті банком заходи для погашення заборгованості, оскільки зазначена інформація не є доказами в розумінні ст. 84 ЦПК України.

Крім того, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні заяви в частині витребування доказів у Одеської міської ради, оскільки відповідні докази в Одеській міській раді не зберігаються.

Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача про витребування доказів – задовольнити частково.

Витребувати з Акціонерного товариства «ОТП Банк» (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), у разі наявності, належним чином завірену копію кредитної справи відносно кредитного договору № МL-501/205/2005 від 05 грудня 2005 року, укладеного між Акціонерним комерційним банком «Райффайзенбанк Україна», від імені якого на підставі довіреності діяло Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Атланта», від імені якого діяла ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , в тому числі,

письмове клопотання (заявка) про надання кредиту та техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі;

кредитну угоду та зміни до неї;

угоду про заставу (забезпечення) та зміни до неї;

інформацію щодо дати видачі та погашення кредиту (за угодою);

початкову суму кредиту в гривнях або гривневому еквіваленті та код валюти (у разі видачі кредиту в іноземній валюті);

інформацію про результати оцінки фінансового стану позичальника (контрагента), встановлені положенням та внутрішньобанківським положенням про кредитування і методикою проведення оцінки фінансового стану (на час здійснення кредитної операції та всі наступні дати проведення оцінки, у тому числі на дату зарахування заборгованості на рахунки пролонгованої, простроченої, сумнівної заборгованості або визнання її безнадійною);

документи, що свідчать про перенесення суми боргу за кредитною операцією на рахунки пролонгованої (із зазначенням номерів рахунків, сум і термінів кожної пролонгації), простроченої чи сумнівної заборгованості (із зазначенням номерів рахунків, дати, суми);

інформацію про стан погашення заборгованості із зазначенням дат і сум;

залишкову суму кредитної заборгованості на звітну дату (у гривнях та гривневому еквіваленті в разі видачі валютного кредиту), номер рахунку, на якому обліковується заборгованість на звітну дату;

вид та суму забезпечення за угодою.

Витребувати у Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Кот Дмитра Геннадійовича (65000, м. Одеса, вул. Жуковського, 2), у разі наявності, належним чином завірену копію договору іпотеки та всіх документів, на підставі яких було посвідчено договір іпотеки між Акціонерним комерційним банком «Райффайзенбанк Україна», від імені якого на підставі довіреності діяло Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Атланта», від імені якого діяла ОСОБА_2 та ОСОБА_1 від 05.12.2005 року, включаючи та не обмежуючись довіреністю, виданою АКБ «Райффайзен Банк Україна» ТОВ «Агенство «Атланта», м. Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 70, кв. 110, код ЄДРПОУ 31907898, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Соколовим Ю.Є. 20 вересня 2005 року номер за реєстром №5341 та довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Котом Д.Г. 29 вересня 2005 року номер за реєстром 2806.

В решті вимог заяви – відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали складено 26.05.2020 року.

Суддя Петренко В. С.

Часті запитання

Який тип судового документу № 89440539 ?

Документ № 89440539 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89440539 ?

Дата ухвалення - 25.05.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89440539 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 89440539 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 89440539, Kyivskyi District Court of Odessa City

The court decision No. 89440539, Kyivskyi District Court of Odessa City was adopted on 25.05.2020. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find useful information quickly.

The court decision No. 89440539 refers to case No. 947/5079/20

This decision relates to case No. 947/5079/20. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 89440538
Next document : 89440540