Decree № 89075171, 27.04.2020, Ternopilskyi City-Raion Court of Ternopil Oblast

Approval Date
27.04.2020
Case No.
607/1612/20
Document №
89075171
Form of legal proceedings
Cases of Administrative Offenses
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2020 Справа №607/1612/20

м. Тернопіль

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Сливка Л.М., розглянувши матеріали, що надійшли від Управління Держпраці у Тернопільській області про притягнення до адміністративної відповідальності :

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, жительки АДРЕСА_1 , директора приватного підприємства «ГАЛТЕР» , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ,

за частиною 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП),–

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2020 року уповноваженою особою Управління Держпраці у Тернопільській області стосовно ОСОБА_1 складено протокол про адміністративне правопорушення №ТР134/1545/АВ/П/ПТ.

Зі вказаного протоколу вбачається, що : « ОСОБА_1 будучи директором приватного підприємства «ГАЛТЕР», порушила вимоги законодавства про працю, оскільки в порушення вимог частини 1 статті 24 Кодексу законів про працю України , частин 1 і 2 статті 115 Кодексу законів про працю України , впродовж вересня – грудня 2019 року , проводила нарахування та виплату заробітної плати працівникам ПП «ГАЛТЕР» один раз на місяць, через проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів , та пізніше семи днів після закінчення періоду ,за який здійснюється виплата, зокрема : заробітна плата працівникам підприємства за вересень 2019 року нарахована та виплачена 23 жовтня 2019 року; за жовтень 2019 року – нарахована та виплачена 20 листопада 2019 року ; за листопад 2019 року – нарахована та виплачена 26 грудня 2019 року ; за грудень 2019 року – нарахована та виплачена 21 січня 2020 року .

ОСОБА_1 у судове засідання не з`явилася з невідомих на те суду причин, хоча була своєчасно і належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду справи. Клопотання про відкладення розгляду справи від ОСОБА_1 не надходило. За даних обставин, в силу вимог частини 1 ст. 268 КУпАП, розгляд даної справи слід здійснити за відсутності останньої.

Попередньо ОСОБА_1 подала до суду письмові пояснення згідно із якими просила провадження у справі закрити через відсутність у її діях складу адмінправопорушення передбаченого ч. 1 ст. 41 КУпАП . Клопотання мотивувала тим , що умислу на вчинення правопорушення у неї не було, будь-які докази на підтвердження вчинення нею адмінпорушення відсутні. Нарахування заробітної плати працівника підприємства проводилось вчасно. Виплата працівникам підприємства заробітної плати не у встановлені строки дійсно мала місце , однак була зумовлена об`єктивними причини, не з її вини як директора підприємства, а через відсутність коштів на підприємстві , у зв`язку із затримкою оплати клієнтами послуг наданих їм ПП «ГАЛТЕР» , про що надала Звіти про транзакцію коштів за рахунком ПП «ГАЛТЕР»» № 26009000020709 за вказаний період.

До протоколу про адміністративне правопорушення №ТР134/1545/АВ/П/ПТ від 24 січня 2020 року долучені : копія Витягу із Акту інспекційного відвідування юридичної особи , яка використовує найману працю приватного підприємства «ГАЛТЕР» № ТР134/1454/АВ від 24 січня 2020 року ; копія наказу № 5 від 04 червня 2019 року про вступ до виконання обов`язків директора ПП «ГАЛТЕР»» ОСОБА_1 ; копія Статуту приватного підприємства ««ГАЛТЕР» (код ЄДРПОУ 21153481) ; копії відомостей виплати заробітної плати півникам ПП «ГАЛТЕР» за вересень – грудень 2019 року повідомлення від 23 квітня 2019 року у Тернопільську ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області .

Вказаними документами підтверджується, що впродовж вересня – грудня 2019 року виплата заробітної плати працівникам ПП «ГАЛТЕР» проводилась один раз на місяць, через проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів , зокрема : заробітна плата працівникам підприємства за вересень 2019 року виплачена 23 жовтня 2019 року; за жовтень 2019 року –виплачена 20 листопада 2019 року ; за листопад 2019 року –виплачена 26 грудня 2019 року ; за грудень 2019 року – виплачена 21 січня 2020 року .

При цьому будь-які докази щодо нарахування ОСОБА_1 заробітної плата працівникам підприємства за вересень 2019 року - 23 жовтня 2019 року; за жовтень 2019 року –20 листопада 2019 року ; за листопад 2019 року - 26 грудня 2019 року ; за грудень 2019 року –21 січня 2020 року , у наданих до суду матеріалах відсутні .

При цьому наданими ОСОБА_1 копіями Звітів про транзакцію коштів за рахунком ПП «ГАЛТЕР»» № 26009000020709 за період з вересня по грудень 2019 року підтверджують її пояснення щодо значної затримки термінів проведення розрахунків, оплати клієнтами отриманих послуг наданих їм ПП «ГАЛТЕР» .

Оцінивши наявні у справі докази суд вважає, за необхідне зазначити наступне :

Згідно із частиною 1 ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення – адміністративним правопорушенням (проступком ) визнається протиправна , винна ( умисна або необережна ) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до вимог статті 245 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення Є : своєчасне , всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення,виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Статтею 280 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами (стаття 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Статтею 252 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.?

Оцінюючи надані матеріали адміністративної справи через призму доводів ОСОБА_1 , суд вважає за необхідне зазначити наступне:

адміністративним правопорушенням передбаченим ч. 1 ст. 41 КУпАП є порушення вимог законодавства про працю, зокрема порушення встановлених термінів виплати заробітної плати.

У адміністративних матеріалах відсутні докази на спростовування пояснень ОСОБА_1 про те, що заробітна плата працівникам приватного підприємства була нарахована своєчасно, однак була виплачена невчасно не з її умислу, а внаслідок об`єктивних обставин – проведеної із запізненням оплати клієнтами вартості послуг наданих приватним підприємством «ГАЛТЕР» , що підтверджено Звітами про транзакцію коштів за рахунком ПП «ГАЛТЕР»» № 26009000020709 за період з вересня по грудень 2019 року.

Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях, зокрема, у справах «Кобець проти України» від 14 лютого 2008 року, «Берктай проти Туреччини» від 08 лютого 2001 року, «Леванте проти Латвії» від 07 листопада 2002 року неодноразово вказує, що оцінюючи докази, суд застосовує принцип доведення «за відсутності розумних підстав для сумніву», що може бути результатом цілої низки ознак або достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою неспростовних презумпцій.

Тобто усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачиться на її користь.

З урахуванням наведеного судом установлено , що докази вини ОСОБА_1 у вчиненні нею правопорушення , не є переконливими, достатніми та не відповідають фактичним обставинам справи . Зокрема судом не установлено жодного переконливо доказу на підставі якого суд міг би беззаперечно встановити вчинення ОСОБА_1 правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 41 КУАП.

З цих підстав суд приходить до переконання про відсутність в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.?

Провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі відсутність події і складу адміністративного правопорушення (пункт 1 ч. 1 ст. 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

За наведених обставин провадження у даній справі слід закрити.

Керуючись частиною 1 статті 41 , пунктом 1 частини 1 статті 247 , статтями 221, 247, 283 , 284, 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення - закрити, у зв`язку із відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення .

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 цього Кодексу, а також постанов, прийнятих за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185-3 цього Кодексу.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови. Апеляційна скарга, подана після закінчення цього строку, повертається апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено.

Апеляційна скарга подається до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області.

Головуючий суддяЛ. М. Сливка

Часті запитання

Який тип судового документу № 89075171 ?

Документ № 89075171 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 89075171 ?

Дата ухвалення - 27.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89075171 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

В якому cуді було засідання по документу № 89075171 ?

В Ternopilskyi City-Raion Court of Ternopil Oblast
Previous document : 89075170
Next document : 89075177