Court decree № 88928981, 27.04.2020, Vinnytsia Circuit Administrative Court

Approval Date
27.04.2020
Case No.
120/1437/20-а
Document №
88928981
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

У Х В А Л А

про відкриття провадження у адміністративній справі

м. Вінниця

27 квітня 2020 р. Справа № 120/1437/20-а

Суддя Вінницького окружного адміністративного суду Богоноса М.Б., перевіривши матеріали:

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО РІА» (вул. Київська, 14, оф. 407, м. Вінниця, 21009, код ЄДРПОУ 43296124)

до Головного управління ДПС у Вінницькій області (вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036, код ЄДРПОУ 43142454), Державної податкової служби України (Львівська площа, 8, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 43005393)

про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії

УСТАНОВИВ

У Вінницький окружний адміністративний суд надійшов адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО РІА» до Головного управління ДПС у Вінницькій області, Державної податкової служби України. У позовній заяві позивач просить:

- визнати протиправним та скасувати рішення комісії Головного управління ДПС у Вінницькій області, яка діє у складі Головного управління ДПС у Вінницькій області та приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування або відмову в такій реєстрації від 18.02.2020 № 1458719/43296124 та № 1458718/43296124;

- зобов`язати Державну податкову службу зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 23.01.2020 № 5 та від 27.01.2020 № 6;

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначив, що 23.01.2020 та 27.01.2020 Товариством складено податкові накладні № 5, № 6 та надіслано їх для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, згідно приписів п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України.

Згідно квитанцій від 11.02.2020 та 13.02.2020 податкові накладні від 23.01.2020 № 5 та від 27.01.2020 № 6 прийнято, але реєстрація зупинена. Підставою зупинення реєстрації зазначено пп. 1.6 п. 1 «Критеріїв ризиковості платника податку» та запропоновано надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Позивачем на виконання вимог, які вказані в квитанціях 11.02.2020 та 13.02.2020 надано пояснення та копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкових накладних.

Однак, 18.02.2020 рішенням комісії про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № 1458719/43296124 та № 1458718/43296124 відмовлено у реєстрації податкових накладних від 23.01.2020 № 5 та від 27.01.2020 № 6 у зв`язку із ненаданням платником податку копій первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів, у тому числі рахунків - фактури/інвойсів, актів приймання - передачі товарів. Також зазначено, що платником не надано розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків.

Не погоджуючись із рішенням комісії про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 18.02.2020 № 1458719/43296124 позивачем було подано скаргу від 26.02.2020, однак рішенням комісії з питань розгляду скарг від 28.02.2020 № 6134/43296124/2 скаргу залишення без задоволення а рішення без змін.

Позивач зазначив, що ним надано усі необхідні документи достатні для прийняття рішення про реєстрацію податкових накладних, а тому вважаючи рішення про відмову у реєстрації податкових накладних протиправними, з метою їх скасування та зобов`язання зареєструвати накладні від 21.01.2020 № 5 та від 27.01.2020 № 6 звернувся до суду із цим адміністративним позовом.

Ухвалою від 03.04.2020 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО РІА» залишено без руху з наданням строку для усунення недоліків позовної заяви.

17.04.2020 до суду надійшла заява про усунення, вказаних в ухвалі від 03.04.2020, недоліків.

З урахуванням заяви про усунення недоліків позовної заяви, позовна заява відповідає вимогам статей 160, 161, 172 КАС України та підсудна Вінницькому окружному адміністративному суду. Підстав для повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження в адміністративній справі не встановлено.

Враховуючи викладене, доходжу висновку про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження в адміністративній справі.

Пунктом 4 ч. 9 ст. 171 КАС України регламентовано, що про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа.

Позивач просить розгляд справи здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Розглядаючи клопотання позивача, суд керується такими мотивами.

Згідно ч. 1, 2 ст. 12 КАС України адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Пунктом 10 ч. 6 ст. 12 КАС України передбачено, що справами незначної складності є інші справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну складність, за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження.

Суд зазначає, що навіть справи незначної складності за певних умов можуть бути предметом розгляду за правилами загального позовного провадження. Критеріями для оцінки при вирішенні цього питання є: значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думка сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Переданий позивачем на розгляд суду спір не належить до числа тих, що не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження (ч. 4 ст. 12 та ч. 4 ст. 257 КАС України).

Частинами 5, 6 ст. 262 КАС України передбачено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін:

1) у випадках, визначених статтею 263 цього Кодексу;

2) якщо характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі незначної складності не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Відтак, при вирішенні клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін, доводи особи яка заявляє клопотання є важливими, однак не мають визначального значення. Натомість вирішальним є те, чи має суд можливість із урахуванням характеру спірних правовідносин та предмету доказування надати оцінку важливим аргументам учасників справи та прийняти рішення, що у повній мірі відповідало б критеріям законності та обґрунтованості.

Згідно ч. 2 ст. 73 КАС України, предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Обставини, що входять у предмет доказування встановлюються визначеними ч. 2 ст. 72 КАС України засобами доказування. До них належать: 1) письмові, речові і електронні докази; 2) висновки експертів; 3) показання свідків.

Тому, навіть у випадку розгляду справи без проведення судового засідання та без повідомлення сторін, учасники справи не позбавлені можливості подавати докази у порядку та строки встановлені процесуальним законом, висловлювати свою позицію письмово у передбачених ст. 159 КАС України заявах по суті справи та наводити свої міркування щодо доводів процесуальних опонентів.

При цьому, суд зазначає, що стороною позивача не наведено у жодних аргументів про необхідність проведення судового засідання.

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що практика Європейського суду з прав людини з питань гарантій публічного характеру провадження у судових органах в контексті пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка ратифікована Україною на підставі Закону України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції" від 17 липня 1997 року №475/97-ВР (далі - Конвенція) вказує на те, що публічний розгляд справи може бути виправданим не у кожному випадку (рішення від 8 грудня 1983 року у справі "Ахеn v. Germany", заява №8273/78, рішення від 25 квітня 2002 року "Varela Assalino contre le Portugal", заява № 64336/01). Так, у випадках, коли мають бути вирішені тільки питання права, то розгляд письмових заяв, на думку ЄСПЛ, є доцільнішим, ніж усні слухання, і розгляд справи на основі письмових доказів є достатнім.

Відтак, враховуючи, що характер спірних правовідносин та предмет доказування у цій справі не вимагають проведення судового засідання, а позивачем у клопотанні не наведено жодних аргументів про доцільність його проведення, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання позивача.

Частиною 1 ст. 262 КАС України передбачено, що розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи за правилами загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

Враховуючи категорію цієї справи та беручи до уваги характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі, суд доходить висновку про наявність підстав для її розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Керуючись ст. 12, 171, 248, 256, 262 КАС України, Законом України від 30.03.2020 № 540-IX, суд

УХВАЛИВ

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО РІА» до Головного управління ДПС у Вінницькій області, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії.

2. Розгляд справи здійснюватиметься суддею Богоносом Михайлом Богдановичем одноособово за правилами спрощеного позовного провадження без повідомленням (виклику) сторін.

3. Встановити відповідачу 15-денний строк з дня копії цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву в порядку ст. 162 КАС України

4. Встановити позивачу 3-денний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив в порядку ст. 163 КАС України.

5. Встановити відповідачу 3-денний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення в порядку ст. 164 КАС України.

6. Відповідно до п. 9 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 30 березня 2020 року № 540-IX, у випадку неможливості виконання процесуального обов`язку щодо подання заяв по суті справи у строк встановлений цією ухвалою, такий строк продовжується на строк дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

7. Роз`яснити відповідачу, що в силу ч. 4 ст. 159 КАС України, неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

8. Копію ухвали суду надіслати (надати) учасникам справи.

9. Копію позовної заяви з додатками направити відповідачу.

10. Повідомити, що учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет за посиланням: "http://court.gov.ua/fair/".

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає ст. 256 КАС України.

Суддя Богоніс Михайло Богданович

Часті запитання

Який тип судового документу № 88928981 ?

Документ № 88928981 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88928981 ?

Дата ухвалення - 27.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88928981 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 88928981 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 88928981, Vinnytsia Circuit Administrative Court

The court decision No. 88928981, Vinnytsia Circuit Administrative Court was adopted on 27.04.2020. The procedural form is Administrative, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data quickly.

The court decision No. 88928981 refers to case No. 120/1437/20-а

This decision relates to case No. 120/1437/20-а. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 88928980
Next document : 88928982