Decision № 88907456, 24.04.2020, Kyiv Circuit Administrative Court

Approval Date
24.04.2020
Case No.
320/7004/19
Document №
88907456
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2020 року м. Київ справа №320/7004/19

Суддя Київського окружного адміністративного суду Журавель В.О., розглянувши адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Київській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Центагро" про стягнення податкового боргу,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулося Головне управління ДФС у Миколаївській області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Центагро" (далі - відповідач), про стягнення податкового боргу на суму 64 441 грн. 10 коп.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що у відповідача утворилася заборгованість перед бюджетом за результатами несплати узгоджених податкових повідомлень-рішень у розмірі 64 441 грн. 10 коп. Податкові органи в силу закону від імені держави здійснюють функції з контролю за своєчасністю, правильністю нарахування та сплатою податків і зборів (обов`язкових платежів), а також стягнення з платників податків заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами, тому позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача податкового боргу.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 23 грудня 2019 р. відкрито спрощене провадження в адміністративній справі без проведення судового засідання. Вказаною ухвалою суду встановлено відповідачу десятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву та доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача.

Відповідач відзив до суду не подав, з клопотанням та іншими заявами до суду не звертався.

26 лютого 2020 р. до суду від представника Головного управління ДФС у Миколаївській області надійшло клопотання про заміну сторони, яке обґрунтоване тим, що після подання позову було встановлено, що з 1 січня 2020 р. відповідач перебуває на обліку в Головному управлінні ДПС у Київській області, що обумовлює здійснення податкового контролю саме цим органом.

25 березня 2020 р. до суду від Головного управління ДПС у Київській області надійшло клопотання заміну первісного позивача - ГУ ДФС у Миколаївській області на ГУ ДПС у Київській області.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 27 березня 2020 р. замінено позивача у цій справі - Головне управління ДФС у Миколаївській області на Головне управління ДПС у Київській області.

Розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив таке.

Відповідач зареєстрований як юридична особа 11 серпня 2017 р. за адресою: вул. Київська, буд. 81Б, м. Обухів, Київська область, 54008, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій (ідентифікаційний код 39394277).

У відповідача утворилася заборгованість перед бюджетом за результатами несплати узгоджених податкових повідомлень-рішень. Указаний податковий борг утворився з податку на додану вартість.

Судом встановлено, що ГУ ДФС у Миколаївській області проведено камеральну перевірку даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість відповідача. За результатами цієї перевірки складено Акт перевірки від 20 липня 2018 р. № 6125/14-29-12-03-06/41518714.

На підставі цього акту перевірки ГУ ДФС у Миколаївській області складено податкове повідомлення-рішення від 4 вересня 2018 р. № 00081681203, яким збільшено податкове зобов`язання на суму 105 грн. 00 коп. та застосовано штрафні (фінансові) санкції (штраф) на суму 52 грн. 50 коп.

На підставі п.п. 129.1.2 ст. 129 Податкового кодексу України ГУ ДФС у Миколаївській області нараховано пеню по податковому повідомленню-рішенню від 4 вересня 2018 р. № 00081681203 за березень 2018 р. на суму 9 грн. 68 коп.

Крім того, на підставі п.п. 129.1.2 ст. 129 Податкового кодексу України ГУ ДФС у Миколаївській області нараховано пеню по податковому повідомленню-рішенню від 4 січня 2018 р. № 00052801201 за період з 16 лютого 2018 р. по 19 березень 2019 р. на суму 27 774 грн. 72 коп. та 6943 грн. 69 коп.

Крім того, ГУ ДФС у Миколаївській області проведено камеральну перевірку своєчасності сплати відповідачем податків та зборів, за результатами якої складено Акт перевірки від 24 травня 2019 р. № 2386/14-29-50-05-06/41518715. На підставі цього акту перевірки ГУ ДФС у Миколаївській області складено податкове повідомлення-рішення від 3 липня 2019 р. № 00055845005, яким застосовано щодо відповідача штрафні (фінансові) санкції (штраф) на суму 29 555 грн. 51 коп.

Указані податкові повідомлення рішення було направлено на адресу відповідача, що підтверджується поштовим конвертом та рекомендованим повідомленням про вручення. Ці податкові повідомлення-рішення відповідачем до суду не оскаржувалися.

Відтак податковий борг відповідача є узгодженим та складає 64 441 грн. 10 коп.

Наявність податкового боргу підтверджується також довідкою податкового органу про суму боргу, обліковими картками, розрахунком податкового зобов`язання та штрафних санкцій.

ГУ ДФС у Миколаївській області було направлено податкову вимогу відповідачу від 3 березня 2018 р. №13383-17 на загальну суму 153 444 грн. 43 коп. Вказану вимогу направлено на адресу відповідача, що підтверджується поштовим конвертом та рекомендованим повідомленням про вручення.

У зв`язку несплатою відповідачем у добровільному порядку суми боргу у розмірі 64441 грн. 10 коп. ГУ ДФС у Миколаївській області звернулося до суду з цим адміністративним позовом.

Надаючи правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами, суд бере до уваги наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 67 Конституції України кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів з 1 січня 2011 р. регулюються Податковим кодексом України (далі - ПК України).

Підпункт 14.1.39 пункту 14.1 статті 14 ПК України встановлює, що грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до вимог пп.14.1.156 п.14.1 ст.14 ПК України податкове зобов`язання - це сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк);

Згідно з вимогами пп.14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання.

Підпунктом 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 ПК України визначено, що платники податків і зборів зобов`язані подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Згідно з пунктом 46.1 статті 46 ПК України податкова декларація розрахунок - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов`язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Статтею 49 Податкового кодексу України визначено порядок подання податкової декларації до податкового органу.

Так, пунктом 49.2 статті 49 Податкового кодексу України передбачено, що платник податків зобов`язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Згідно з пунктом 54.1 статті 54 Податкового кодексу України, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Відповідно до пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Пунктом 56.11 статті 56 ПК України передбачено, що самостійно визначене платником податків податкове зобов`язання оскарженню не підлягає.

Крім того, відповідно до пункту 59.1 статті 59 ПК України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Отже, у випадку визначення податкового (грошового) зобов`язання органом ДФС граничним днем сплати буде десятий календарний день, що настає за днем отримання платником відповідного податкового повідомлення-рішення.

Пунктом 126.1 ст. 126 ПК України передбачено, що у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов`язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов`язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов`язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

На підставі матеріалів справи встановлено, що відповідачем порушено терміни сплати узгоджених зобов`язань, визначених податковими повідомленнями-рішеннями.

Суд зазначає, що податковий борг по узгоджених податкових повідомленнях-рішеннях у загальному розмірі 64 441 грн. 10 коп. відповідачем не було сплачено, що підтверджується обліковими картками, розрахунком податкового боргу та довідкою про стан податкового боргу.

Суд бере до уваги, що вказані вище податкові повідомлення-рішення були належним чином вручені відповідачу і ним не оскаржені, отже сума боргу є узгодженою. Проте, після узгодження податкового боргу його сума не була сплачена відповідачем добровільно.

Згідно з вимогами пункту 59.1 статті 59 ПК України (далі - у редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) у разі, коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Положенням пункту 58.3 статті 58 ПК України встановлено, що у разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов`язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення (пункт 59.4 статті 59 Податкового кодексу України).

При цьому, згідно із пунктом 59.5 статті 59 Податкового кодексу України, у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Позивачем було направлено податкову вимогу відповідачу від 3 березня 2018 р. №13383-17 на загальну суму 153 444 грн. 43 коп.

Щодо способу захисту права на стягнення податкового боргу суд зазначає наступне.

Відповідно до вимог пп. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 ПК України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Крім того, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі (пункт 95.1 статті 95 ПК України).

Згідно з вимогами п. 95.4 ст. 95 ПК України контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

На час розгляду справи та прийняття рішення по суті заявлених позовних вимог доказів про сплату відповідачем податкового боргу з узгоджених податкових повідомлень-рішень у розмірі 64 441 грн. 10 коп. до суду не надано.

На підставі наведеного суд вбачає наявність, передбачених чинним законодавством підстав для стягнення коштів з рахунків відповідача у банках, обслуговуючих такого платника, у розмірі суми податкового боргу - 64 441 грн. 10 коп.

Аналізуючи в сукупності вищевикладене та враховуючи підтвердження матеріалам справи наявності податкового боргу відповідача та дотримання податковим органом законодавчо встановленої процедури стягнення податкового боргу, суд дійшов висновку, що адміністративний позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз

Оскільки спір вирішено на користь суб`єкта владних повноважень, а також за відсутності витрат позивача - суб`єкта владних повноважень, пов`язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись статтями9, 14, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 143, 242- 246, 250, 255, 295 КАС, суд

в и р і ш и в:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути кошти з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Центагро» (код ЄДРПОУ - 41518715) у банках, обслуговуючих цього платника податків, до Державного бюджету України у розмірі 64 441 (шістдесят чотири тисячі чотириста сорок одна) грн. 10 коп.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Київський окружний адміністративний суд.

Відповідно до пункту 3 розділу VI "Прикінцеві положення" Кодексу адміністративного судочинства України під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 47, 79, 80, 114, 122, 162, 163, 164, 165, 169, 177, 193, 261, 295, 304, 309, 329, 338, 342, 363 цього Кодексу, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, подання доказів, витребування доказів, забезпечення доказів, а також строки звернення до адміністративного суду, подання відзиву та відповіді на відзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, пред`явлення зустрічного позову, розгляду адміністративної справи, апеляційного оскарження, розгляду апеляційної скарги, касаційного оскарження, розгляду касаційної скарги, подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами продовжуються на строк дії такого карантину.

Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк дії карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Повне найменування сторін:

Позивач - Головне управління Державної податкової служби у Київській області, адреса: вул. Народного Ополчення, 5а, м. Київ, 03151, код ЄДРПОУ - 43141377.

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Центагро»: вул. Київська, буд. 81Б, м. Обухів, Київська область, 54008, код ЄДРПОУ - 41518715.

Суддя Журавель В.О.

Дата складення рішення суду 24 квітня 2020 року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 88907456 ?

Документ № 88907456 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 88907456 ?

Дата ухвалення - 24.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88907456 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 88907456 ?

В Kyiv Circuit Administrative Court
Previous document : 88907455
Next document : 88907457