Court decree № 87705748, 18.02.2020, Rivne Circuit Administrative Court

Approval Date
18.02.2020
Case No.
460/4560/19
Document №
87705748
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про закриття провадження у справі

18 лютого 2020 року м. Рівне №460/4560/19

Рівненський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Комшелюк Т.О., розглянувши матеріали адміністративної справи за позовом ОСОБА_1 до державного реєстратора Комунального підприємства "Центр реєстрації прав" Корецької районної ради Рівненської області Семенюк Ірини Олександрівни, державного реєстратора Комунального підприємства "Центр реєстрації прав" Корецької районної ради Рівненської області Коробка Марини Сергіївни, треті особи без самостійних вимог щодо предмету спору Комунальне підприємство «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області, Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеагроленд», Товариство з обмеженою відповідальністю «Акріс Агро Груп» про визнання дій протиправними, скасування рішень,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 (далі - позивач) звернувся до Рівненського окружного адміністративного суду з позовом до державного реєстратора Комунального підприємства "Центр реєстрації прав" Корецької районної ради Рівненської області Семенюк Ірини Олександрівни (далі - відповідач 1), державного реєстратора Комунального підприємства "Центр реєстрації прав" Корецької районної ради Рівненської області Коробка Марини Сергіївни (далі - відповідач 2), в якому просить суд: 1) визнати протиправними дії відповідача 1 щодо реєстрації права оренди земельної ділянки кадастровий номер 5623485000:05:019:0024 від 5 грудня 2017 року індексний номер 38521758; 2) визнати протиправними дії відповідача 2 щодо реєстрації права суборенди земельної ділянки кадастровий номер 5623485000:05:019:0024 від 12 липня 2019 року індексний номер 47747205; 3) скасувати рішення відповідача 1 про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки від 5 грудня 2017 року індексний номер 38521758; 4) скасувати рішення відповідача 2 про державну реєстрацію права суборенди земельної ділянки від 12 липня 2019 року індексний номер 47747205. Позовні вимоги ґрунтуються на тому, що позивачу на підставі свідоцтва за законом, виданого 28. Вересня 2012 року державним нотаріусом Костопільської районної державної нотаріальної контори за № 1-645, на праві приватної власності належить земельна ділянка площею 3,3977 га, кадастровий номер 5623485000:05:019:0024, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, місце розташування: Рівненська область, Костопільський район, Мащанська сільська рада. Державна реєстрація права власності щодо вказаного об`єкта нерухомого майна здійснена відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; номер запису про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 800420 від 17 квітня 2013 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50537856234. Маючи на меті укласти договір оренди вказаної земельної ділянки, з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 19 грудня 2019 року за № 193965466 позивачу стало відомо про те, що за його земельною ділянкою з кадастровим номером 5623485000:05:019:0024 в спеціальному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було зареєстровано: 1) інше речове право (право оренди) на підставі договору оренди землі від 30 вересня 2017 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Рівнеагроленд» та ОСОБА_2 ; номер запису про інше речове право 23738374 від 1 грудня 2017 року; підстава внесення запису рішення про державну реєстрації прав та їх обтяжень індексний номер 38521758 від 5 грудня 2017 року, прийняте відповідачем 1; 2) інше речове право (право суборенди) на підставі договору суборенди землі, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Рівнеагроленд» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Акріс Агро Груп»; номер запису про інше речове право 32363794 від 9 липня 2019 року; підстава внесення запису рішення про державну реєстрації прав та їх обтяжень індексний номер 47747205 від 12 липня 2019 року, прийняте відповідачем 2. Позивач стверджує, що спірні дії та рішення вчиненні (прийняті) відповідачами всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, позаяк, ОСОБА_2 не є власником земельної ділянки з кадастровим номером 5623485000:05:019:0024 та жодні договори щодо передачі вказаної земельної ділянки в оренду позивачем не укладалися. При цьому, позивач вказує, що зі здійсненням відповідачами протиправних дій щодо реєстрації права оренди (суборенди) земельної ділянки з кадастровим номером 5623485000:05:019:0024 за іншими особами було порушене його право власності як власника землі щодо користування та розпорядження нею.

Ухвалою суду від 15 січня 2020 року позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження в адміністративній справі та вирішено розглянути справу за правилами спрощеного позовного провадження. Також, вказаною ухвалою до участі у справі в якості третіх осіб без самостійних вимог щодо предмету спору залучені Комунальне підприємство «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області, Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеагроленд» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Акріс Агро Груп».

17 лютого 2020 року до суду від ТзОВ «Акріс Агро Груп» надійшло клопотання про закриття провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 238 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України). Вказане клопотання третя особа обґрунтовує тим, що за змістом позовної заяви позивач стверджує, що ним не укладалися договори оренди земельної ділянки площею 3,3977 га, кадастровий номер 5623485000:05:019:0024, а також покликається на те, що оскаржувані дії та рішення з реєстрації права оренди призвели до порушення його прав як власника землі щодо користування та розпорядження власністю. Таким чином, ТзОВ «Акріс Агро Груп» вказує, що позивач фактично оспорює правомірність користування земельною ділянкою іншими суб`єктами, а тому вказаний спір є приватно-правовим та, відповідно, не може вирішуватися за правилами адміністративного судочинства.

Суд звертає увагу на те, що КАС України, не визначений порядок розгляду клопотання про закриття провадження у справі, в тому числі щодо обов`язкового розгляду такого клопотання в судовому засіданні з повідомленням сторін.

Разом з тим, згідно з частиною третьою статті 166 КАС України, заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Враховуючи, що розгляд даної справи здійснюється за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, тому суд вважає за можливе здійснити розгляд поданого ТзОВ «Акріс Агро Груп» клопотання у письмовому провадженні.

Перевіривши юридичну та фактичну обґрунтованість мотивів, покладених ТзОВ «Акріс Агро Груп» в основу клопотання про закриття провадження у справі, дослідивши докази, наявні в матеріалах справи, суд зазначає наступне.

Критеріями розмежування судової юрисдикції, тобто передбаченими законом умовами, за яких певна справа підлягає розгляду за правилами того чи іншого виду судочинства, є суб`єктний склад спірних правовідносин, предмет спору та характер спірних матеріальних правовідносин у їх сукупності. Крім того, таким критерієм може бути пряма вказівка в законі на вид судочинства, у якому розглядається визначена категорія справ.

Відповідно до статті 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб`єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Справою адміністративної юрисдикції є переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв`язку із виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій (пункт 1 частини першої статті 4 КАС України).

Згідно з правилами визначення юрисдикції адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ за статтею 19 КАС України, юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори фізичних чи юридичних осіб із суб`єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження.

У пункті 7 частини першої статті 4 КАС України визначено, що суб`єкт владних повноважень - це орган державної влади (у тому числі без статусу юридичної особи), орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб`єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг.

Водночас помилковим є застосування статті 19 КАС України та поширення юрисдикції адміністративних судів на усі спори, стороною яких є суб`єкт владних повноважень, оскільки при вирішенні питання про розмежування компетенції судів щодо розгляду адміністративних та інших справ недостатньо застосування виключно формального критерію - визначення суб`єктного складу спірних правовідносин. Визначальною ознакою для правильного вирішення спору є характер правовідносин, з яких виник спір. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.

Публічно-правовим, вважається, зокрема, спір, у якому сторони правовідносин виступають одна щодо іншої не як рівноправні і в якому одна зі сторін виконує публічно-владні управлінські функції та може вказувати або забороняти іншому учаснику правовідносин певну поведінку, давати дозвіл на передбачену законом діяльність тощо.

Необхідною ознакою суб`єкта владних повноважень є здійснення ним публічно-владних управлінських функцій. Ці функції суб`єкт повинен виконувати саме в тих правовідносинах, у яких виник спір.

До юрисдикції адміністративного суду належить спір, який виник між двома (кількома) суб`єктами стосовно їх прав та обов`язків у конкретних правових відносинах, у яких хоча б один суб`єкт законодавчо вповноважений владно керувати поведінкою іншого (інших) суб`єкта (суб`єктів), а останній (останні) відповідно зобов`язаний виконувати вимоги та приписи такого суб`єкта владних повноважень.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 914/2006/17.

Спір, що розглядається у даній справі, не є спором між учасниками публічно-правових відносин, оскільки відповідачі, вчиняючи (приймаючи) оскаржувані дії (рішення) щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно (право оренди (суборенди) на спірну земельну ділянку), не мали публічно-правових відносин саме з позивачем. Прийняті відповідачами оскаржувані рішення про державну реєстрацію стосувалось реєстрації прав інших осіб, а не позивача.

Натомість, приватноправові відносини вирізняються наявністю майнового чи немайнового особистого інтересу учасника. Спір має приватноправовий характер, якщо він обумовлений порушенням або загрозою порушення, як правило, майнового приватного права чи інтересу.

Визнання протиправним і скасування рішення, запису щодо державної реєстрації права оренди на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за третьою особою є захистом прав позивача на земельну ділянку від їх порушення іншою особою, за якою зареєстровано аналогічне право щодо того ж самого нерухомого майна.

Позивач фактично обґрунтував позовні вимоги наявністю у нього права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5623485000:05:019:0024 і відсутністю такого права у ОСОБА_2 та, як наслідок, відсутністю в останнього правомірного інтересу щодо фіксації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реалізації ним права передачі спірної земельної ділянки в оренду для ТзОВ «Рівнеагроленд», а ТзОВ «Рівнеагроленд» - в суборенду для ТзОВ «Акріс Агро Груп».

Отже, цей спір є спором про цивільне право, тобто має приватноправовий характер, а саме є спором позивача, ОСОБА_2 , ТзОВ «Рівнеагроленд» та ТзОВ «Акріс Агро Груп» щодо права на спірну земельну ділянку, яке підлягає державній реєстрації права оренди (суборенди).

З урахуванням наведеного, суд вважає, що спір про скасування рішення, запису щодо державної реєстрації права оренди (суборенди) земельної ділянки має розглядатися як спір, що пов`язаний з порушенням цивільних прав позивача на земельну ділянку іншою особою, за якою зареєстровано аналогічне право щодо тієї ж земельної ділянки. Належним відповідачем у такій справі є особа, право на майно якої оспорюється та щодо якої здійснено аналогічний запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Участь державного реєстратора в якості співвідповідача (якщо позивач вважає його винним у порушені прав) у спорі не змінює його цивільно-правового характеру.

Також, суд вважає, що оскільки позивач не був заявником стосовно оскаржуваних реєстраційних дій, тобто останні були вчинені за заявою іншої особи, такий спір є спором про цивільне право незалежно від того, чи здійснено державну реєстрацію прав на нерухоме майно з дотриманням державним реєстратором вимог законодавства та чи заявляються, окрім вимог про скасування оспорюваного рішення, запису в державному реєстрі прав, також вимоги про визнання недійсними правочинів, на підставі яких прийнято оспорюване рішення, здійснено оспорюваний запис.

Таким чином, спір у цій справі не є публічно-правовим. Оскарження рішення про державну реєстрацію права оренди (суборенди) земельної ділянки безпосередньо пов`язане із захистом позивачем свого цивільного права у спорі щодо земельної ділянки з особою, яка не заперечує законності дій державного реєстратора з реєстрації за нею права оренди цієї ж земельної ділянки. Такий спір має приватноправовий характер. З огляду на суб`єктний склад сторін спору він має вирішуватися за правилами цивільного судочинства.

Зазначена вище правова позиція відповідає висновкам Великої Палати Верховного Суду, викладеним у постановах від 4 квітня 2018 року в справі № 817/1048/16, від 18 квітня 2018 року в справі N 804/1001/16, від 20 червня 2018 року в справі № 820/4146/17, від 29 серпня 2018 року в справі № 807/719/15, від 4 вересня 2018 року в справі № 823/2042/16, від 18 вересня 2018 року в справі № 823/235/16, від 30 січня 2020 року в справі № 804/6166/17 під час розгляду спорів у подібних правовідносинах. А саме про те, що у спорах про скасування державної реєстрації права оренди на земельну ділянку незалежно від того, чи порушує позивач питання правомірності укладення цивільно-правових угод, на підставі яких здійснено оспорюваний запис, вирішення такого спору в будь-якому разі вплине на майнові права тієї особи, щодо прав якої здійснено оспорюваний запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Такий спір є спором про цивільне право на одну й ту ж земельну ділянку.

Частинами першою, другою статті 19 Цивільного-процесуального кодексу України передбачено, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Суди розглядають у порядку цивільного судочинства також вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав, якщо цей спір підлягає розгляду в місцевому загальному суді і переданий на його розгляд з такими вимогами.

Тому, з огляду на суб`єктний склад спірних правовідносин, предмет спору та характер спірних матеріальних правовідносин у їх сукупності, суд вважає, що вирішення даного спору належить до юрисдикції місцевого загального суду та має здійснюватися за правилами цивільного судочинства.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 238 КАС України, суд закриває провадження у справі якщо справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Підсумовуючи вищенаведене в його сукупності, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ТзОВ «Акріс Агро Груп» про закриття провадження у справі.

При цьому, суд наголошує, що ухвалення рішення про закриття провадження у даній справі жодним чином не обмежує сторони у реалізації захисту свого речового права в порядку цивільного судочинства.

Крім того, частиною другою статті 238 КАС України передбачено, що в ухвалі про закриття провадження у справі суд вирішує питання про розподіл між сторонами судових , повернення судового збору з бюджету.

Із матеріалів справи слідує, що позивачем при поданні позову сплачений судовий збір в сумі 1536,80грн згідно з квитанціями від 23 грудня 2019 року № 248, від 13 січня 2020 року № 0.0.1578653633.

Водночас, пунктом 5 частини першої статті 7 Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року № 3674-VI, сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Оскільки клопотання позивача про повернення судового збору відсутнє, то питання щодо його повернення судом не вирішується.

Керуючись пунктом 1 частини першої статті 238, статтями 243, 248, 256 КАС України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання Товариство з обмеженою відповідальністю «Акріс Агро Груп» про закриття провадження у справі задовольнити.

Провадження у адміністративній справі № 460/4560/19 за позовом ОСОБА_1 до державного реєстратора Комунального підприємства "Центр реєстрації прав" Корецької районної ради Рівненської області Семенюк Ірини Олександрівни, державного реєстратора Комунального підприємства "Центр реєстрації прав" Корецької районної ради Рівненської області Коробка Марини Сергіївни, треті особи без самостійних вимог щодо предмету спору Комунальне підприємство «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області, Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеагроленд», Товариство з обмеженою відповідальністю «Акріс Агро Груп» про визнання дій протиправними, скасування рішень, - закрити.

Роз`яснити ОСОБА_1 , що розгляд даної справи віднесений до юрисдикції місцевого загального суду.

Повторне звернення до суду зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями).

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Рівненський окружний адміністративний суд.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя Комшелюк Т.О.

Previous document : 87705746
Next document : 87705750