Decree № 87691280, 17.02.2020, Novovodolazkyi Raion Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
17.02.2020
Case No.
631/1305/19
Document №
87691280
Form of legal proceedings
Cases of Administrative Offenses
State Coat of Arms of Ukraine

Ряд. 209 справа № 631/1305/19

провадження № 3/631/67/20

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року селище міського типу Нова Водолага

Суддя Нововодолазького районного суду Харківської області Трояновська Т. М., розглянувши адміністративний матеріал, що надійшов від Головного управління Державної податкової служби у Харківській області відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , працює керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта», проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 163-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ВСТАНОВИВ:

04 лютого 2020 року до Нововодолазького районного суду Харківської області надійшов адміністративний матеріал від Головного управління Державної податкової служби у Харківській області відносно ОСОБА_1 про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 163-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зі змісту протоколу про адміністративне правопорушення № 70 від 10 грудня 2019 року вбачається, що ОСОБА_2 , будучи керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта», несвоєчасно подала платіжні доручення на перерахування належних до сплати податків, а саме рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин в сумі 730 гривень 70 копійок по терміну сплати 19 листопада 2019 року, фактично сплачено 21 листопада 2019 року, чим порушено пункт 57.1 статті 57 та пункт 257.5 статті 257 Податкового кодексу України № 2758-VI від 02.12.2010 року.

У судове засідання ОСОБА_2 не з`явилася, про дату, час і місце судового засідання повідомлялась належним чином шляхом направлення судової повістки за адресою місця проживання, зазначеною у протоколі про адміністративне правопорушення.

Положеннями статті 277 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено п`ятнадцятиденний строк розгляду справ про адміністративні правопорушення.

З матеріалів справи вбачається, що на адресу Товариства з обмеженою відповідальність «Дельта» було направлене запрошення, адресоване керівнику та головному бухгалтеру, з пропозицією з`явитися для складання протоколів про адміністративне правопорушення за несвоєчасну сплату податкового зобов`язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, яке отримано представником підприємства 29.11.2019 року, а отже ОСОБА_2 була обізнана щодо складання відносно неї протоколу про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 163 – 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Таким чином, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, оскільки затягування розгляду справи нівелює завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким є охорона конституційного ладу України, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції та законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов`язків, відповідальності перед суспільством (стаття 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Тим більше, що стаття 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення не містить імперативної заборони щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення за статтею 163 – 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

Суддя, дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, прийшов до наступного висновку.

Згідно зі статтею 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Відповідно достатті 245 Кодексу України про адміністративні правопорушення, завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом.

Орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення (стаття 280 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Відповідно до положень підпункту 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Податковим обов`язком визнається обов`язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи (пункт 36.1 статті 36 Податкового кодексу України).

Як вбачається із матеріалів справи, ОСОБА_2 , є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта», на яку покладені обов`язки, встановлені Податковим кодексом України.

Положеннями пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України встановлено, що платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

При цьому, сума податкових зобов`язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації (пункт 277.5 статті 257 Податкового кодексу України).

Згідно до вимог статтей 251, 252 Кодексу України про адміністративні правопорушення доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь – які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, а також іншими документами.

Із наданих суду документів встановлено, що вина правопорушника підтверджується даними, що містяться в протоколі про адміністративне правопорушення № 70 від 10 грудня 2019 року, копією акту про результати камеральної перевірки № 186/20-40-52-04-36/31234651 від 10 грудня 2019 року року.

Таким чином вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення доведена повністю, а її дії правильно кваліфіковані за частиною 1 статті 163 – 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до частини 2 статті 34 Кодексу України про адміністративні правопорушення, орган (посадова особа), який вирішує справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом`якшуючими і обставини, не зазначені в законі.

В якості обставини, що пом`якшує відповідальність за адміністративне правопорушення, суддя вбачає відсутність діючих адміністративних стягнень у ОСОБА_2 .

Обставин, що обтяжує відповідальність ОСОБА_2 за адміністративне правопорушення, відповідно до статті 35 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суддею не вбачається.

Обираючи вид адміністративного стягнення правопорушникові, суд враховує характер вчиненого правопорушення, ступінь його вини, майновий стан та обставини, що пом`якшують та обтяжують відповідальність.

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання вчинення у подальшому нових правопорушень та досягнення мети адміністративного покарання, беручи до уваги характер скоєного адміністративного правопорушення, особу правопорушника та ступень її вини, суддя вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_1 стягнення у вигляді штрафу в межах санкції частини 1 статті 163 – 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В порядку частини 5 статті 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення суд вирішує питання про стягнення судового збору з особи, на яку накладається адміністративне стягнення.

Відповідно до вимог статті 40-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення судовий збір сплачується особою, на яку накладено таке стягнення. Розмір і порядок сплати судового збору встановлюється законом.

Згідно частини 1 та пункту 5 частини 2 статті 4 Закону України № 3674-VI від 08 липня 2011 року «Про судовий збір» у разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення справляється судовий збір у сумі, яка дорівнює 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня календарного року, в якому він справляється.

Абзацом 3 статті 7 Закону України № 294-ІХ від 14 листопада 2019 року «Про Державний бюджет України на 2020 рік» з 1 січня 2020 року встановлений прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб в сумі 2102 гривня.

В зв`язку з вищевикладеним, вважаю за необхідне стягнути із ОСОБА_1 судовий збір по справі про адміністративне правопорушення у розмірі 420 гривень 40 копійок, - зарахувавши його до спеціального фонду Державного бюджету України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 9, 34, 35, 40-1, частиною 1 статті 163 – 2, 245, 279, 280, 283 – 285 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суддя –

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 163 – 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 85 гривень 00 копійок, який стягнути на користь держави (номер рахунку (IBAN): UA298999980313010106000020371, код класифікації доходів бюджету: 21081100, отримувач: УК Нововодолазького району - 21081100, код отримувача ЄДРПОУ 37934670, банк отримувача : Казначейство України ( ЕАП – електронне адміністрування податку).

Відповідно до Закону України «Про судовий збір» стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , суму судового збору у розмірі 420 гривень 40 копійок (отримувач: ГУК у м. Києві /м. Київ/ 22030106, код отримувача ЄДРПОУ: 37993783, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП електронне адміністрування податку), номер рахунку (IBAN) UA 908999980313111256000026001, код класифікації доходів бюджету: 22030106.

Копію постанови направити ОСОБА_3 та до Головного управління Державної податкової служби у Харківській області для відома.

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, крім випадків, передбачених статтею 300-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

В разі не сплати штрафу у строк встановлений частиною 1 статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення у порядку примусового виконання постанови стягується штраф у подвійному розмірі (170,00 гривень).

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Нововодолазький суд Харківської області протягом десяти днів з моменту її винесення.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Якщо апеляційна скарга не була подана у встановлений строк, постанова набирає законної сили після закінчення цього строку, у разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Строк пред`явлення до виконання протягом трьох місяців.

Суддя: Т.М. Трояновська

Часті запитання

Який тип судового документу № 87691280 ?

Документ № 87691280 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 87691280 ?

Дата ухвалення - 17.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87691280 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

В якому cуді було засідання по документу № 87691280 ?

В Novovodolazkyi Raion Court of Kharkiv Oblast
Previous document : 87691276
Next document : 87691282