Court decree № 87385828, 04.02.2020, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
04.02.2020
Case No.
640/2040/20
Document №
87385828
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

04 лютого 2020 року м. Київ № 640/2040/20

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Кармазін О.А., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами

Суб`єкта Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об`єднань профспілок на національному рівні Федерації професійних спілок України до Кабінету Міністрів Українипро визнання протиправними дій, зобов`язання та визнання протиправною бездіяльності,-В С Т А Н О В И В:

Федерація професійних спілок України (01012, м. Київ, майдан Незалежності, 2, код ЄДР: 00014479) звернулася до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Кабінету Міністрів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2), в якому просить суд:

1) визнати протиправними дії Кабінету Міністрів України в частині порушення процедури погодження із спільним представницьким органом об`єднань профспілок (у складі: Федерації профспілок України): Федерацією профспілок транспорту України, Конфедерацією вільних профспілок України, Об`єднанням всеукраїнських профспілок і профоб`єднань «Єдність». Об`єднанням всеукраїнських автономних профспілок проекту Закону України «Про працю», який в подальшому зареєстрований у Верховній Раді України за № 2708 від 28.12.2019;

2) зобов`язати Кабінет Міністрів України, як суб`єкта законодавчої ініціативи відкликати законопроект «Про працю» реєстраційний № 2708 від 28.12.2019;

3) визнати протиправною бездіяльність Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України «Про працю» щодо недотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в частині оприлюднення проекту вищевказаного регуляторного акту.

Вирішуючи питання про наявність підстав для відкриття провадження у справі, суддя виходить з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу.

Згідно з п.п. 4, 5 та 9 ч. 5 ст. 160 КАС України в позовній заяві зазначаються зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини. У справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб`єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача.

Під змістом позовних вимог розуміється визначення способу захисту свого права, свободи чи інтересу, який має формулюватися максимально чітко і зрозуміло.

Натомість, під викладом обставин розуміється обґрунтування порушених прав та інтересів позивача оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю відповідача у сфері публічно-правових відносинах.

В порушення вимог .п. 4, 5 та 9 ч. 5 ст. 160 КАС України зміст позовної заяви не містить викладу обставин та обґрунтування вимоги позивача щодо визнання протиправною бездіяльності Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України «Про працю» щодо недотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в частині оприлюднення проекту вищевказаного регуляторного акту.

У позовній заяві не зазначено, у чому саме полягає бездіяльність Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України «Про працю» щодо недотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та не зазначено які саме норми Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» порушено Кабінетом Міністрів України своєю бездіяльність.

Крім того, положеннями ст. 94 КАС України визначено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Аналогічні положення визначені Національним стандартом України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003., що затверджений Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55.

Так, пункт 5.27 даного стандарту визначає, що відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту.

Як видно з доданих до позовної заяви документів, останні не засвідчені належним чином у визначеному законодавством порядку.

Також, у вступній частині позову позивач визначає третю особу по даному спору - Верховну Раду України та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

У той же час, відповідно до вимог ч.ч. 2 та 4 ст. 49 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Згідно частини п`ятої цієї статті про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Проте, позов не містить заяви про залучення третіх осіб до участі у справі із зазначенням на стороні кого саме та на яких підставах третю особу належить залучити до участі у справі та на які права, свободи, інтереси або обов`язки цієї особи може вплинути рішення у справі.

Наведене свідчить, що позовна заява подана без дотримання вищезгаданих вимог КАС України, що у свою чергу зумовлює необхідність усунення вказаних недоліків позовної заяви. Наявність вказаних недоліків створює перешкоди для вирішення питання про наявність підстав для відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Враховуючи вищевикладене, позовна заява підлягає залишенню без руху із встановленням позивачу строку для усунення недоліків шляхом подання до суду (вул. Болбочана Петра, 8, корп. 1, блок А, м. Київ, 01601) протягом 5 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху:

1) заяви/уточнення із викладом обставин та обґрунтування, у тому числі вимоги позивача щодо визнання протиправною бездіяльності Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України «Про працю» щодо недотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в частині оприлюднення проекту вищевказаного регуляторного акту. Із зазначенням у чому саме полягає бездіяльність Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України «Про працю» щодо недотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та із зазначенням які саме норми Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» порушено Кабінетом Міністрів України своєю бездіяльність;

2) оригіналів або належним чином засвідчених копій доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги позивача відповідно до кількості учасників справи;

3) заяви про залучення третіх осіб до участі у справі, а також на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі та на які права, свободи, інтереси або обов`язки цих осіб може вплинути рішення у справі.

Керуючись статтями 160-162, 169, 241-243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя -

У Х В А Л И В:

1. Позовну заяву залишити без руху.

2. Встановити позивачу строк для усунення недоліків - протягом 5 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

3. Попередити позивача про те, що у випадку неусунення недоліків позовної заяви позовна заява буде повернута йому відповідно до пункту 1 частини третьої статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України.

4. Копію ухвали невідкладно надіслати особі, що звернулась із позовною заявою.

Відповідно до положень ст. 169 та ч. 1 ст. 294 КАС України ухвала про залишення позову без руху не оскаржується. Відповідно до ч. 2 ст. 256 КАС України ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя О.А. Кармазін

Previous document : 87385827
Next document : 87385829