Court decree № 85807878, 22.11.2019, Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast

Approval Date
22.11.2019
Case No.
924/372/17
Document №
85807878
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

"22" листопада 2019 р. Справа № 924/372/17

м. Хмельницький

Суддя господарського суду Хмельницької області Музика М.В., розглянувши заяву ТДВ "Адамс" про відвід судді Субботіної Л.О. від розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (ухвала господарського суду Хмельницької області від 24.04.2019 р. за скаргою ТДВ "Адамс" на неправомірні дії державного виконавця Мозолюк Ю.О.) у справі

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Велтс", м. Львів

до товариства з додатковою відповідальністю "Адамс", с. Мукша Китайгородська Кам`янець-Подільського району Хмельницької області

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер.Оіл.", м. Харків

про витребування майна зі зберігання,

ВСТАНОВИВ:

20.11.2019 року від ТДВ "Адамс" надійшла заява про відвід судді Субботіної Л.О. від розгляду справи №924/372/17.

Заява мотивована особистим конфліктом між суддею Субботіною Л.О. та керівником та співвласником ТДВ "Адамс" ОСОБА_1 у зв`язку з поданням останньою скарги на дії судді Субботіної Л.О. до Вищої ради правосуддя.

Окрім того, заявник наголошує на прийнятті рішення суддею Субботіною Л.О. на підставі закону, що втратив чинність.

Все вищевикладене, на думку відповідача, є підставою для відводу судді Субботіної Л.О. згідно п. 5 ч. 1 ст. 35 ГПК України.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 20.11.2019 року визнано відвід судді Субботіній Л.О. необґрунтованим, матеріали справи передано уповноваженій особі на здійснення визначення складу суду автоматизованою системою для вирішення питання про відвід відповідно до положень ст. 32 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.11.2019 року, заяву ТДВ "Адамс" про відвід судді Субботіної Л.О. передано для розгляду судді Музиці М.В.

Розглянувши заяву ТДВ "Адамс" про відвід судді Субботіної Л.О. у справі №924/372/17, суд дійшов наступних висновків.

Право на подання заяви про відвід судді є однією з гарантій законності здійснення правосуддя і об`єктивності та неупередженості розгляду справи, оскільки статтею 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини закріплено основні процесуальні гарантії, якими може скористатися особа при розгляді її позову в національному суді і до яких належить розгляд справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Підстави для відводу судді визначені ст. 35 ГПК України. Зокрема, суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо: він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу; він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі; він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; було порушено порядок визначення судді для розгляду справи; є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Водночас, незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

З аналізу поданої заяви ТДВ "Адамс" вбачається, що відповідачем як підставу для відводу визначено п. 5 ч. 1 ст. 35 ГПК України, тобто, існування обставин, які викликають сумнів в неупередженості або об`єктивності судді.

Стаття 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод вимагає суд у межах своїх повноважень бути неупередженим. Неупередженість зазвичай означає відсутність упередженості або суб`єктивного ставлення, що може бути оцінене багатьма способами (рішення у справі "Ветштайн проти Швейцарії").

Практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що при об`єктивному підході до встановлення наявності упередженості суду (суддів) повинно бути визначено окремо від поведінки судді, чи існують очевидні факти, що можуть поставити під сумнів його безсторонність. Коли це стосується органу, який засідає як суд присяжних, то визначається окремо від персональної поведінки його членів, чи існують явні факти, що ставлять під сумнів неупередженість органу в цілому. Так само й у вирішенні питання щодо існування легітимних причин сумнівів у неупередженості конкретного судді (рішення у справах "Морель проти Франції", пункти 45-50; "Пескадор Валеро проти Іспанії", пункт 23) або органу, що засідає у вигляді суду присяжних (рішення у справі "Лука проти Румунії", пункт 40), позиція зацікавленої сторони є важливою, але не вирішальною. Вирішальним є наявність обґрунтованості сумніву в неупередженості суду (рішення у справах "Ветштайн проти Швейцарії", пункт 44; "Пабла Кю проти Фінляндії", пункт 30; "Мікалефф проти Мальти", пункт 96).

У рішенні в справі "Білуха проти України" Європейський суд з прав людини з посиланням на його усталену практику вказав, що наявність безсторонності відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції повинна визначатися за суб`єктивним та об`єктивним критеріями. Відповідно до суб`єктивного критерію беруться до уваги особисті переконання та поведінка окремого судді, тобто, чи виявляв суддя упередженість або безсторонність у даній справі. Відповідно до об`єктивного критерію визначається, серед інших аспектів, чи забезпечував суд як такий та його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності (пункт 49).

Стосовно об`єктивного критерію Суд указує на те, що при вирішенні питання, чи є у справі обґрунтовані причини побоюватися, що певний суддя був небезсторонній, позиція заінтересованої особи є важливою, але не вирішальною. Вирішальним же є те, чи можна вважати такі побоювання об`єктивно обґрунтованими. В свою чергу, стосовно суб`єктивного критерію, особиста безсторонність суду презюмується, поки не надано доказів протилежного.

Відтак, на заявника покладається обов`язок обґрунтування особистих побоювань щодо упередженості конкретного судді при вирішенні конкретної справи.

У заяві ТДВ "Адамс" зазначає, що у судді Субботіної Л.О. наявні неприязні стосунки із керівником відповідача - ОСОБА_1 у зв`язку з поданням останньою скарги на суддю Субботіну Л.О. до Вищої ради правосуддя.

Проте, наявність скарги щодо судді у провадженні Вищої ради правосуддя, відкриття дисциплінарного провадження за такою скаргою не породжує конфлікту інтересів у діяльності судді щодо розгляду конкретної судової справи, про що також зазначила Рада суддів України у рішенні №34 від 07.06.2017 року.

Аналогічно незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, в тому числі, застосування ним певних норм законодавства, не може бути підставою для відводу (ч. 4 ст. 35 ГПК України).

Все вищевикладене унеможливлює висновок про те, що побоювання ТДВ "Адамс" в упередженості судді Субботіної Л.О. є об`єктивно обґрунтованими, а не власними суб`єктивними припущеннями заявника, тому суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення заяви ТДВ "Адамс" про відвід судді Субботіної Л.О. від розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (ухвала господарського суду Хмельницької області від 24.04.2019 р. за скаргою ТДВ "Адамс" на неправомірні дії державного виконавця Мозолюк Ю.О.) у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Велтс", м. Львів до товариства з додатковою відповідальністю "Адамс", с. Мукша Китайгородська Кам`янець-Подільського району Хмельницької області за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер.Оіл.", м. Харків про витребування майна зі зберігання.

Керуючись ст.ст. 35, 39, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

в задоволенні заяви ТДВ "Адамс" про відвід судді Субботіної Л.О. від розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (ухвала господарського суду Хмельницької області від 24.04.2019 р. за скаргою ТДВ "Адамс" на неправомірні дії державного виконавця Мозолюк Ю.О.) у справі №924/372/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Велтс", м. Львів до товариства з додатковою відповідальністю "Адамс", с. Мукша Китайгородська Кам`янець-Подільського району Хмельницької області за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер.Оіл.", м. Харків про витребування майна зі зберігання, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню.

Суддя М.В. Музика

Віддруковано у 5 примірниках: 1 - до справи, 2 - товариству з обмеженою відповідальністю "Велтс" (79032, м. Львів, вул.Пасічна, 93), 3 - товариству з додатковою відповідальністю "Адамс" (32319, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, с.Мукша Китайгородська, вул. Матросова, 1), 4 - товариству з обмеженою відповідальністю "Інтер. Оіл." (61051, м. Харків, вул.Ахсарова, 4/6-А, офіс 210), 5 - Кам`янець-Подільському РВ ДВС (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул.Татарська, 8). Надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення

Часті запитання

Який тип судового документу № 85807878 ?

Документ № 85807878 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85807878 ?

Дата ухвалення - 22.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85807878 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 85807878 ?

В Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast
Previous document : 85807874
Next document : 85807880