Court decree № 85697293, 15.11.2019, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Approval Date
15.11.2019
Case No.
461/6258/16-к
Document №
85697293
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 461/6258/16-к

пр.№ 1-кс/464/2649/19

УХВАЛА

15 листопада 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участі секретаря судового засідання - Кравс С.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140050002496 від 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Максимука Р.І., погодженому з прокурором прокуратури Львівської області Сороківським М.П., ставиться питання про тимчасовий доступ до матеріалів справи №461/8979/14-к, в тому числі матеріалів інвентаризаційної справи на нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 3, з можливістю вилучення копій таких документів, що знаходяться у Львівському апеляційному суді за адресою: м. Львів, пл. Соборна, 7.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що у вказаному кримінальному провадженні проведено допит потерпілої ОСОБА_1 , яка повідомила, що була співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Агат», її частка в статутному капіталі становила - 48%, інша співвласниця - ОСОБА_2 (частка в статутному капіталі -52%). 04.04.2014 ОСОБА_2 склала неправдивий документ - протокол загальних зборів засновників ТзОВ «Агат», згідно з яким потерпілу ОСОБА_1 звільнено з посади директора та виключено із числа засновників ТзОВ «Агат».

Вказаний протокол загальних зборів засновників ТзОВ «Агат» було подано до Управління державної реєстрації Львівської міської ради, що стало підставою дня внесення реєстратором змін щодо директора вказаного товариства.

22.07.2015 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТзОВ «Агат» та зареєстровано нову редакцію статуту ТзОВ «Агат», в якому відсутні відомості про ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 2 с. 64 Закону України «Про господарські товариства» виключення з товариства призводить до наслідків, передбачених статтями 54 і 55 цього Закону.

Згідно з ч. 1 ст. Закону України «Про господарські товариства» при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. Крім цього ч. 2 вказаної норми передбачено, що учаснику, який вибув, виплачується йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

Таким чином, з моменту виходу учасника з товариства з обмежено відповідальністю, в юридичної особи з`являється кредиторська заборгованість перед особою котра вийшла з складу засновників.

Під час досудового розслідування скеровано запит про надання інформації до Львівського апеляційного суду. Згідно з відповіді голови Апеляційного суду Каблака П. І. у провадженні Львівського апеляційного суду перебуває кримінальна справи №461/8979/14-к за апеляційною скаргою ОСОБА_5. в інтересах обвинуваченої ОСОБА_3 .

Окрім цього, 04.06.2019 призначено оціночно-будівельну експертизу нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з пп.5.2.2 Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень а Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» 53/5 від 08.10.1998, для вирішення питання з визначення вартості земельної ділянки, експерту необхідно надати правовстановлювальну документацію та матеріали інвентаризаційної справи на об`єкти, а також правовстановлювальну та технічну документацію на земельну ділянку на якій розміщений об`єкт оцінки, станом на дату оцінки.

Окрім цього, на адресу СУ ГК НП у Львівській області надійшло клопотання потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , згідно з яким остання просила провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Львівського апеляційного суду, зокрема, до правовстановлювальної документації та матеріалів технічної інвентаризації на ці об`єкти, а також на правовстановлювальну технічну документацію на земельну ділянку на яких розміщені об`єкти оцінки. В порядку ст.220 КПК України вказане клопотання розглянуто та задоволено в повному обсязі.

В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів справи №461/8979/14-к, в тому числі матеріалів інвентаризаційної справи на нежитлове приміщення, які перебувають у володінні Львівського апеляційного суду, оскільки такі документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні для проведення оціночно-будівельної експертизи, встановлення осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, у клопотанні просить розгляд такого здійснювати за його відсутності. Враховуючи те, що норми КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не вимагають обов`язкової участі сторони кримінального провадження, яка подала таке клопотання, таке розглянуте за відсутності слідчого.

У зв`язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, не встановлено, клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться. Представник Львівського апеляційного суду на телефонний запит повідомив, що матеріали кримінального провадження № 461/8979/14-к станом на день розгляду клопотання про тимчасовий доступ до таких у провадженні Львівського апеляційного суду не перебувають.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий ініціює питання про надання тимчасового доступу до матеріалів справи №461/8979/14-к, в тому числі матеріалів інвентаризаційної справи на нежитлове приміщення за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 3, що перебувають у Львівському апеляційному суді та при цьому покликається на п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, згідно з яким до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, КПК України передбачає додаткові вимоги щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як видно з долученої до клопотання відповіді Львівського апеляційного суду від 22.04.2019 №0208/119/2019, кримінальна справа №461/8979/14-к за апеляційною скаргою ОСОБА_5. в інтересах обвинуваченої ОСОБА_3 перебуває у провадженні Львівського апеляційного суду.

Однак незважаючи на те, що матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до Галицького районного суду м. Львова надійшли 15.08.2019, а на адресу Сихівського районного суду м. Львова - лише 07.11.2019, актуальної інформації щодо перебування кримінальної справи у провадженні Львівського апеляційного суду органом досудового слідства не надано. Таким чином, наявна у матеріалах клопотання інформація щодо перебування кримінальної справи в суді апеляційної інстанції є більш, ніж піврічної давності. При цьому, на розгляд клопотання слідчий не з`явився, додаткової інформації не надав, хоча був належним чином повідомлений.

З Єдиного державного реєстру судових рішень також достовірно не встановлено про перебування кримінальної справи у провадженні Львівського апеляційного суду.

Таким чином, слідчим, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, серед іншого не доведено, що документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, у зв`язку з чим слідчим суддею не встановлено достатніх підстав для надання тимчасового доступу до матеріалів справи №461/8979/14-к, в тому числі матеріалів інвентаризаційної справи на нежитлове приміщення за адресою: м. Львів , вул. Городоцька, 3.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

ухвалив :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Максимука Р.І. про надання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140050002496 від 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.

Previous document : 85697290
Next document : 85697294