Decision № 85014561, 08.10.2019, Commercial Court of Kherson Oblast

Approval Date
08.10.2019
Case No.
923/419/19
Document №
85014561
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

____________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2019 року Справа № 923/419/19

Господарський суд Херсонської області у складі судді Гридасова Ю.В., за участю секретаря судових засідань Зуденко Є.С., розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Приватного підприємства "Агрохімтранс" (м. Черкаси),

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Зерноком Агроюг" (с. Тягинка, Бериславського району Херсонської області),

про стягнення 147 228 грн. 57 коп.,

за участю представників:

позивача - Мухінський В.О., адвокат;

відповідача - не прибув.

Позивач 27.05.19 звернувся до господарського суду Херсонської області з позовною заявою у якій просить стягнути з відповідача основний борг за поставлений товар в сумі 118184 грн. 00 коп., суму інфляції в розмірі 22 992 грн. 90 коп., 3% річних від простроченої суми в розмірі 6051 грн. 67 коп., відповідно до умов Договору купівлі-продажу № 22/02 від 22.05.2017р. на поставку мінеральних добрив.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.05.19, справу розподілено судді Гридасову Ю.В.

Ухвалою суду від 28.05.19 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи у підготовчому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження, з викликом сторін, призначено на 14 годину 00 хвилин 18.06.19 р.

Розгляд справи у підготовчому засіданні відкладався з 18.06.19 до 15 години 00 хвилин 08.08.19, з 08.08.19 до 15 години 00 хвилин 27.08.19, відповідними протокольними ухвалами.

Ухвалами у справі, які занесені до протоколів підготовчого судового засідання від 18.06.19 та 27.08.19, продовжено строк підготовчого провадження до 19.09.19.

Ухвалою у справі, яка занесена до протоколу підготовчого судового засідання від 27.08.19, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті у судовому засіданні 19.09.19 о 15 годині 00 хвилин.

Розгляд справи у судовому засіданні відкладався з 19.09.19 до 15 години 00 хвилин 08.10.19, відповідна ухвала суду занесена до протоколу судового засідання від 19.09.19.

У судовому засіданні 08.10.19 проголошено вступну та резолютивну частини рішення у справі.

Позивач у позовній заяві та відповіді на відзив посилається на наступні обставини:

на виконання умов договору купівлі-продажу № 22/02 від 22 травня 2017 року, Позивач здійснив поставку на адресу Відповідача а Відповідач прийняв та частково оплатив мінеральні добрива;

загальна сума усього поставленого товару (мінеральних добрив) складає: 1038444 гривень 00 коп.;

Відповідач здійснив часткову оплату за отриманий від Позивача товар на загальну суму - 920260,00 гривень;

загальна сума основного боргу за поставлений Відповідачу товар складає 118184,00 гривні;

за розрахунком Позивача загальна суму заборгованості Відповідача перед Позивачем на час подання даного позову складає: 118184,00 грн. (основний борг) + 22 992,90 грн. (індекс інфляції за період з 01.09.2017 р. по 16.05.2019 р.) + 6051,67 грн. (3% річних за період з 01.09.2017 р. по 16.05.2019 р.) = 147228,57 гривень.

Представник позивача під час судового розгляду справи по суті (у вступному та заключному слові) підтримав вимоги, викладені у позовній заяві.

Відповідач, повідомлений про час, дату і місце проведення засідання господарського суду належним чином, відповідно до ст. ст. 120, 242 Господарського процесуального кодексу України, шляхом направлення ухвал суду рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення на адресу місцезнаходження, яка зареєстрована у встановленому законом порядку (ухвала-повідомлення від 19.06.19 відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення отримана відповідачем 26.06.19), не скористався своїм правом на участь у вирішенні спору, про причини неявки господарський суд не повідомив. Відзив на позовну заяву у встановлений судом строк, без поважних причин, відповідач не надав.

Відповідно до положень частини 9 статті 165 ГПК України: "У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами."

Позивачем під час судового розгляду справи подані наступні заяви (по суті справи та з процесуальних питань):

27.05.19 позов.

Відповідачем під час судового розгляду справи подані наступні заяви (по суті справи та з процесуальних питань):

07.08.19 письмове клопотання про відкладення розгляду справи.

Заслухавши вступне та заключне слово представників учасників справи, з`ясувавши обставини на які учасники справи посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, дослідивши в судовому засіданні докази, якими вони обґрунтовуються, господарський, суд

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2017 року між Приватним підприємством «АГРОХІМТРАНС» (надалі за текстом рішення - Позивач) та ТОВ «ЗЕРНОКОМ АГРОЮГ»(надалі за текстом рішення - Відповідач) укладено Договір купівлі-продажу № 22/02 з додатками (надалі за текстом рішення - Договір), на поставку мінеральних добрив.

Відповідно до умов п. 1.1 Договору, Позивач зобов`язується передати у власність Відповідачу, а Відповідач прийняти та оплатити мінеральні добрива.

На виконання умов Договору Позивач здійснив поставку на адресу Відповідача а Відповідач прийняв та частково оплатив мінеральні добрива відповідно до видаткових накладних: видаткова накладна № РН-29/05-2 від 29.05.2017р. на суму 6840,00 грн. з ПДВ; видаткова накладна № РН-13/06-1 від 13.06.2017р. на суму 3000,00 грн з ПДВ; видаткова накладна№ РН-15/06 від 15.06.2017р. на суму 196544,00 грн з ПД; видаткова накладна № РН-03/07 від 03.07.2017р. на суму 196876,00 грн з ПДВ; видаткова накладна № РН-18/07 від 18.07.2017р. на суму 315348,00 грн з ПДВ; видаткова накладна № РН-24/07 від 24.07.2017р. на суму 306636,00 грн з ПДВ; видаткова накладна № РН-28/08 від 28.08.2017р. на суму 13200,00 грн з ПДВ. Загальна сума усього поставленого товару (мінеральних добрив) складає: 1038444 гривень 00 коп.

Відповідно до умов п. 5.1 Договору Відповідач здійснив часткову оплату за отриманий від Позивача товар відповідно до платіжних доручень: платіжне доручення № 2235 від 29.05.2017р. на суму 6840,00 грн з ПДВ; платіжне доручення № 2370 від 07.07.2017р. на суму 196876,00 грн з ПДВ; платіжне доручення № 2377 від 11.07.2017р. на суму 196544,00 грн з ПДВ; платіжне доручення № 2422 від 21.07.2017р. на суму 200000,00 грн з ПДВ; платіжне доручення № 2461 від 28.07.2017р. на суму 200000,00 грн з ПДВ; платіжне доручення № 2632 від 31.08.2017р. на суму 120000,00 грн з ПДВ. На загальну суму - 920260,00 гривень.

Загальна сума основного боргу за поставлений Відповідачу товар складає 118184,00 гривні які Відповідач станом на час звернення із даним позовом не сплатив Позивачу.

Відповідно до п. 3 Додаткової угоди № 2 від 22.05.2017 року до договору купівлі-продажу № 22/05 від 22.05.2017 року умови оплати товару - відстрочка платежу терміном 21 день від дати поставки товару. Відповідач, в порушення цих умов Договору залишок грошових коштів за отриманий товар не сплатив.

13 грудня 2018 року Позивачем на адресу Відповідача направлена претензія з вимогою про сплату заборгованості за поставлені мінеральні добрива. Дана претензія отримана Відповідачем 18.12.2018 року. Однак станом на час звернення з цією позовною заявою відповіді на отриману претензію Відповідач не надав, існуючу заборгованість за отримані мінеральні добрива не сплатив.

11 січня 2019 року Позивачем на адресу Відповідача повторно направлена претензія з вимогою про сплату заборгованості за поставлені мінеральні добрива. Дана претензія отримана Відповідачем 18.01.2019 року. Однак станом на час звернення з цією позовною заявою відповіді на отриману повторну претензію Відповідач не надав, існуючу заборгованість за отримані мінеральні добрива не сплатив.

Позивач розрахував індекс інфляції та три проценти річних з наступного дня після останньої оплати товару Відповідачем (31.08.2017 року). Розрахунок індексу інфляції за період з 01.09.2017 року по 16.05.2019 року. Період прострочення грошового зобов`язання 623 дні. Всього 3% річних складає: 6051,67грн.

Загальна сума заборгованості Відповідача перед Позивачем, за розрахунком останнього, на час подання даного позову складає: 118184,00 грн. (основний борг) + 22 992,90 грн. (індекс інфляції за період з 01.09.2017 р. по 16.05.2019 р.) + 6051,67 грн. (3% річних за період з 01.09.2017 р. по 16.05.2019 р.) = 147228,57 гривень.

Аргументи, наведені позивачем, щодо наявності підстав для задоволення позову приймаються судом, оскільки відповідають фактичним обставинам справи, умовам укладеного сторонами Договору та вимогам законодавства.

Відповідно до положень ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов`язання.

Відповідно до ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов`язання вчиняється у письмовій формі.

Правочин щодо забезпечення виконання зобов`язання, вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Відповідно до ч. 1 ст. 548 ЦК України виконання зобов`язання (основного зобов`язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України: "неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання".

Відповідно до частини 2 статті 551 ЦК України: "якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства".

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до вимог частини 2 статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань": «платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін».

Відповідно до ст. 3 вказаного Закону: «розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня».

Відповідно до ч. 1 ст. 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Відповідно до ч. 3 ст. 692 ЦК України у разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.

У відповідності до ч. 1 ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язань - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 6 ст.. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Відповідно до положень частин 1 та 3 ст. 74, 76 - 79 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

З`ясувавши викладені обставини, дослідивши в судовому засіданні подані докази, оцінивши аргументи учасників справи, суд дійшов висновку, що права позивача, за захистом яких він звернувся до господарського суду були порушені відповідачем, тому заявлені позивачем вимоги підлягають задоволенню повністю.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

З урахуванням викладених вище обставин судові витарти покладаються на відповідача повністю.

Судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 2208 грн. 43 коп., що розраховані з урахуванням 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та становлять 2208грн.43коп.

Судові витрати на професійну правничу допомогу за розрахунком Позивача складають 7650 грн. 00 коп. та підтверджуються Договором № 02/05 про надання професійної правничої допомоги та представництво інтересів у господарському суді від 02.05.19, актом прийому-передачі виконаних робіт № 1 від 17.05.19, платіжним дорученням № 1120 від 17.05.19 на суму 7650,00грн.

З урахуванням викладених обставин та норм права, керуючись ст. ст. 129, 233, 236 - 238, 240, 241, 256, 257, підпунктами 17.1, 17.5. підпункту 17, пункту 1 розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України,

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Зерноком Агроюг" (адреса місцезнаходження: 18002, місто Черкаси, провулок Піонерський, будинок 18, квартира 2; поштова адреса: 18016, місто Черкаси, вулиця Припортова, 22-А, Бізнес центр, офіс № 212; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 32503766) на користь Приватного підприємства "Агрохімтранс" (адреса місцезнаходження: 74330, Херсонська область, Бериславський район, село Тягинка, вулиця Степова, будинок 10-Г; поштова адреса: 73027, місто Херсон, Миколаївське шосе, 19-А; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 37464596) основний борг за поставлений товар в сумі 118 184 грн. 00 коп., суму інфляції в розмірі 22 992 грн. 90 коп., 3% річних від простроченої суми в розмірі 6051 грн. 67 коп., 2208грн.43коп. витрат по сплаті судового збору, судові витрати на професійну правничу допомогу адвоката в сумі 7650грн.00коп. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційні скарги на рішення суду подаються учасниками справи протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення, через місцевий суд, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності новою редакцією Господарського процесуального кодексу України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Дата складання повного рішення 18 жовтня 2019 р.

Суддя Ю.В. Гридасов

Previous document : 85013920
Next document : 85014562