Court decree № 84383949, 19.09.2019, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
19.09.2019
Case No.
910/10022/17
Document №
84383949
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

19.09.2019Справа № 910/10022/17За заявою Комунального підприємства виконавчого органу Київради ( Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» про заміну сторони її правонаступником у справі

у справі № 910/10022/17

за позовом Публічного акціонерного товариства «Київенерго»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТМО»

про стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію - 8140,30 грн.

Суддя Усатенко І.В.

Представники:

Від заявника: Вербова О.П.

Від позивача: не з`явились

Від відповідача: не з`явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство «Київенерго» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТМО» про стягнення боргу за спожиту теплову енергію в сумі 8140,30 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 07.09.2017 у справі № 910/10022/17 позов задоволено повністю. Вирішено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ТМО» (03061, м. Київ, вул.. Миколи Шепелєва, 4 - А, ЄДРПОУ 05581881) на користь Публічного акціонерного товариства «Київенерго» (01001 м. Київ, пл. І.Франка, 5, ЄДРПОУ 00131305) основний борг за теплову енергію для потреб «інші» у розмірі 7097 ( сім тисяч дев`яносто сім) грн.. 04 коп. зарахувати на поточний рахунок № НОМЕР_1 - ГУ по м. Києву та Київській області ВАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669, одержувач - ПАТ «Київенерго», ЄДРПОУ 00131305; стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ТМО» (03061, м. Київ, вул.. Миколи Шепелєва, 4 - А, ЄДРПОУ 05581881) на користь Публічного акціонерного товариства «Київенерго» (01001 м. Київ, пл. І.Франка, 5, ЄДРПОУ 00131305) втрати від інфляції 830 ( вісімсот тридцять) грн.. 35 коп., 3% річних у розмірі ( 212 ( двісті дванадцять) грн.. 91 коп., судовий збір у розмірі 1600 ( одна тисяча шістсот) грн.. 00 коп. зарахувати на поточний рахунок № НОМЕР_1 - ГУ по м. Києву та Київській області ВАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669, одержувач - ПАТ «Київенерго», ЄДРПОУ 00131305.

29.09.2017 на виконання вказаного рішення Господарським судом міста Києва було видано наказ у справі № 910/10022/17 .

28.08.2019 Комунальне підприємство виконавчого органу Київради ( Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго (далі - Заявник) звернулося до Господарського суду міста Києва з заявою про заміну стягувача у вказаному судовому провадженні, яка обґрунтована тим, що 11.10.2018 між Публічним акціонерним товариством "Київенерго" та Комунальним підприємством виконавчого органу Київради ( Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" укладено договір про відступлення права вимоги (цесії) № 601 - 18 та договір № 603 - 18 від 11.10.2018, відповідно до якого, зокрема, перший передає останньому право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТМО» щодо стягнення основного боргу у розмірі 7097,04 грн. ( визначено в додатку № 1 до договору №601 - 18) та судового збору у розмірі 1238,06 грн. ( визначено в додатку № 3 до договору №603 - 18), що є підтвердженим рішенням господарського суду м. Києва від 07.09.2017 у справі № 910/10022/17.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2019 розгляд заяви призначено на 19.09.2019. Було зобов`язано учасників справи та Комунальне підприємство виконавчого органу Київради ( Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» надати суду письмові пояснення по суті заяви.

В судове засідання 19.09.2019 представники стороні не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, про дату та час судового розгляду були повідомлені належним чином.

Представник заявника в судовому засіданні підтримала подану заяву про заміну сторони її правонаступником.

Неявка представників сторін не перешкоджає розгляду заяви по суті.

Відповідно до ч. 1 - 3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона ( заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується заява, суд вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 07.09.2017 у справі № 910/10022/17 позов задоволено повністю. Вирішено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ТМО» на користь Публічного акціонерного товариства «Київенерго» основний борг за теплову енергію для потреб «інші» у розмірі 7097, 04 грн., втрати від інфляції 830, 35 грн., 3% річних у розмірі 212,91 грн., судовий збір у розмірі 1600,00 грн. .

29.09.2017 на виконання вказаного рішення Господарським судом міста Києва було видано наказ у справі № 910/10022/17 , стягувачем згідно якого є Публічне акціонерне товариства "Київенерго", а боржником - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТМО». Строк для пред`явлення вказаного наказу до виконання - до 23.09.2020.

11.10.2018 між Публічним акціонерним товариством "Київенерго" та Комунальним підприємством виконавчого органу Київради ( Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» укладено договір про відступлення права вимоги (цесії) № 601 - 18 та договір № 603 - 18 від 11.10.2018, відповідно до яких, зокрема, перший передає останньому право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТМО» щодо стягнення основного боргу у розмірі 7097,04 грн. ( визначено в додатку № 1 до договору №601 - 18). Крім того, саме по справі № 910/10022/17 передано заборгованість по 3% річних у розмірі 212,91 грн. та втратах в зв`язку з інфляцією у розмірі 830,35 грн, авансовий внесок у сумі 194,80 грн ( визначено в додатку № 3 до договору №603 - 18).

Вимогами заявника є заміна стягувача на стадії виконання судового рішення у справі № 910/10022/17 з Публічного акціонерного товариства "Київенерго" на заявника як правонаступника стягувача відповідно до зазначених угод.

Згідно відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з ідентифікаційним кодом 00131305 значиться юридична особа - Акціонерне товариство "К.ЕНЕРГО", місцезнаходження: 85612, Донецька область, Мар`їнський район, м. Курахове, вул. Енергетиків, 34. Отже позивачем (стягувачем) змінено повне найменування з Публічного акціонерного товариства "Київенерго" (ідентифікаційним кодом 00131305) на Акціонерне товариство "К.ЕНЕРГО". Отже стягувач змінив своє найменування.

Відповідно до частини 1 статті 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Приписами частини 5 статті 334 Господарського процесуального кодексу України визначено, що положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Згідно з частиною 5 статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (частина 1 статті 513 Цивільного кодексу України).

Статтею 514 Цивільного кодексу України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням (статті 516 Цивільного кодексу України).

Статтею 4 Закону України "Про виконавче провадження" визначено, що однією із вимог до виконавчого документа, зокрема, є строк пред`явлення рішення до виконання.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що на момент укладення між Публічним акціонерним товариством «Київенерго» та Комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» договору про відступлення права вимоги (цесії) № 603 - 18 та № 601 - 18 від 11.10.2018, строк пред`явлення до виконання наказу Господарського суду м. Києва у справі № 910/10022/17 від 29.09.2017 не сплинув.

Відтак, суд дійшов висновку про доведеність переходу до Комунального підприємства виконавчого органу Київради ( Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго", як до нового кредитора, прав Публічного акціонерного товариства "Київенерго", як первісного кредитора у зобов`язанні за виключенням прав на стягнення судового збору.

Як встановлено ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вищевикладене, суд вважає заяву комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" про заміну сторони її правонаступником у справі № 910/10022/17 обґрунтованою та такою, яка підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" про заміну сторони її правонаступником повністю.

2. Замінити стягувача у справі № 910/10022/17 з Акціонерного товариства "К.Енерго" (85612, Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 34, код 00131305) на його правонаступника - Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" (01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5, код 40538421).

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня її проголошення до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя І.В. Усатенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 84383949 ?

Документ № 84383949 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84383949 ?

Дата ухвалення - 19.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84383949 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 84383949 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 84383947
Next document : 84383952