Court decree № 84186763, 12.09.2019, Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast

Approval Date
12.09.2019
Case No.
924/609/19
Document №
84186763
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_____________

УХВАЛА

м. Хмельницький

"12" вересня 2019 р.Справа № 924/609/19

Господарський суд Хмельницької області у складі колегії суддів: Кочергіної В.О. (головуючий), Танасюк О.Є. Димбовського В.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія" м. Сєвєродонецьк Луганської області

до Дочірнього підприємства приватного акціонерного товариства "Оболонь" "Красилівське" м. Красилів Хмельницької області

про стягнення 28 297 595грн. 00коп., з яких 10 486 535грн. 89 коп., заборгованості по кредиту, 7 333 086грн. 42коп. заборгованості по процентам, 4 212 796грн. 23коп. пені, 4 661 410грн. 45коп. інфляційних витрат та 1 603 766грн. 01коп. 3% річних.

За участю представників учасників справи:

від позивача

Пилип В.М. згідно довіреності № 01/19 від 02.05.2019р. (в режимі відеоконференції)

від відповідача

Пекар А.О. - згідно ордеру серії КВ №729228 від 27.07.2019р. (в режимі відеоконференції)

Ухвала постановляється 12.09.2019р., оскільки в підготовчому засіданні 03.09.2019р. оголошувалась перерва.

В підготовчому засіданні 12.09.2019р. проголошено вступну і резолютивну частини ухвали.

ВСТАНОВИВ:

12.06.2019р. на адресу господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія" м. Сєвєродонецьк Луганської області до Дочірнього підприємства приватного акціонерного товариства "Оболонь" "Красилівське" м. Красилів Хмельницької області про стягнення 28 297 595грн. 00коп., з яких 10 486 535грн. 89 коп., заборгованості по кредиту, відповідно до укладеної Кредитної угоди № 08-10 від 08.02.2008р.; 7 333 086грн. 42коп. заборгованості по процентам, 4 212 796грн. 23коп. пені, 4 661 410грн. 45коп. інфляційних витрат та 1 603 766грн. 01коп. 3% річних.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що відповідач в порушення умов Кредитної угоди № 08-10 від 08.02.2008р., в повному обсязі та у визначені терміни не здійснив повернення кредитних коштів, у зв`язку із чим, позивачем нараховано та заявлено до стягнення з відповідача суму боргу, заборгованість по процентам, пеню, інфляційні нарахування та 3% річних.

Ухвалою суду від 18.06.2019р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 924/609/19, розгляд справи вирішено проводити за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у даній справі на 15:00год. 16.07.2019р.

10.07.2019р. на адресу суду через відділ канцелярії від відповідача надійшов відзив на позов, з доданими до нього документами (вх.№ 05-22/5782/19), в якому останній заперечує проти позову та просить суд відмовити у його задоволенні, з посиланням на те, що позивачем не подано доказів переходу до Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія" прав і обов`язків банківської установи Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк" згідно законодавчо визначеною процедурою, тому, на думку відповідача, відповідно відсутні й правові підстави для стягнення з відповідача на користь позивача грошових коштів згідно Кредитної угоди, кредитодавцем за якою виступає саме Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк". Також, у відзиві зазначає, що нарахування процентів за користування кредитом і штрафних санкцій, згідно чинного законодавства і Кредитної угоди є банківською послугою, яку позивач не має право здійснювати без банківської діяльності, а тому, не має права їх відповідно стягувати. Звертає увагу суду на те, що позивачем, на думку відповідача, неправомірно нараховано пеню за порушення строку сплати процентів за користування кредитом за період з 01.06.2018р. по 31.05.2019р., оскільки 01.06.2018р. не є датою, коли зобов`язання зі сплати процентів мало бути виконане і не становить заявлений до стягнення строк шість місяців. До відзиву додано докази надсилання останнього на адресу позивача.

15.07.2019р. на адресу суду через відділ канцелярії від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" Дурдиєва Р.В. надійшла заява (вх.№ 05-08/1499/19) про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача. В обгрунтування поданої заяви наголошує на тому, що єдиною можливою юридичною особою, якій належать всі права та обов`язки ПАТ "Укрінбанк" (позивача) може бути ПАТ "Укрінбанк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію і оскільки відносно нього тривають судові процеси, тому рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки ПАТ "Укрінбанк" (позивача) оскільки може бути відновлена в ЄДР як юридична особа ПАТ "Укрінбанк", Фонд гарантування вкладів фізичних осіб або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк", у разі делегування відповідних повноважень, будуть здійснювати виведення неплатоспроможного ПАТ "Укрінбанк" з ринку відповідно до вимог Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" має забезпечувати виконання рішення або здійснити заходи з його оскарження у даній справі, в тому числі шляхом примусового виконання через державного або приватного виконавця. До заяви долучено неналежним чином засвідчені копії доказів.

16.07.2019р. в підготовчому засіданні постановлено ухвалу про оголошення перерви на 14:30год. 25.07.2019р.

18.07.2019р. на адресу суду через загальний відділ канцелярії від представника позивача Пилипа В.М. надійшло клопотання (вх.№ 05-08/1546/19) про зупинення провадження у даній справі. Своє клопотання позивач обгрунтовує тим, що Велика Палата Верховного Суду своєю ухвалою від 26.02.2019р. у справі №925/698/16 дійшла висновку, щодо наявності відмінних один від одного висновків судів різних юрисдикцій щодо правового статусу ПАТ "Украінська інноваційна компанія", як правонаступника ПАТ "Украінський інноваційний банк" щодо наявності чи відсутності у ПАТ "Укрінком" прав та обов`язків ПАТ "Укрінбанк". Крім цього, Велика палата Верховного Суду виходить із того, що в справі наявна правова проблема щодо застосування вимог ст. 104 Цивільного кодексу України, глави 50 ЦК України, ст.ст. 2, 15, 17 Закону України "Про банки і банківську діяльність". До клопотання додано ухвалу Великої Палати Верховного Суду від 26.02.2019р. та ухвалу Верховного суду від 02.07.2019р. у справі № 925/698/16.

19.07.2019р. на адресу суду від позивача надійшла відповідь на відзив (вх.№ 05-22/6040/19), в якій позивач зазначає, що ПАТ "Український інноваційний банк" та ПАТ "Украінська інноваційна компанія" (позивач) є однією і тією ж юридичною особою, з однаковим кодом ЄДРПОУ і відбулась лише зміна назви та КВЕД і тому не вважається реорганізацією в розумінні статті 104 Цивільного кодексу України. Зазначає, що згідно п.п. 1.1 Статуту ПАТ "Украінська інноваційна компанія", затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, протокол №3 від 22.11.2016р., ПАТ "Укрінком" продовжує свою діяльність на підставі цього Статуту шляхом зміни назви і є правонаступником усіх прав та обов`язків ПАТ "Український інноваційний банк", який на момент укладання Кредитної угоди мав відповідну банківську ліцензію. До відповіді на відзив додано докази надсилання її на адресу відповідача.

19.07.2019р. на адресу суду через відділ канцелярії від представника позивача Пилипа В.М. надйшло клопотання (вх.№ 05-22/6050/19) про розгляд справи колегіально у складі трьох суддів, у зв`язку із складністю справи.

19.07.2019р. на адресу суду від представника відповідача надійшла заява (вх.№ 05-08/1554/19) про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОСОБА_1 м. Апостолове Апостолівського району Дніпропетровської області; Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Афінаж" м. Маріуполь Донецької області. Також просить залучити до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб м. Київ та Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк" Міхно Сергія Семеновича м. Київ.

Своє клопотання щодо залучення третьої особи ОСОБА_1 відповідач обгрунтовує тим, що 30.10.2018р. між ПАТ "Українська інноваційна компанія" (позивачем у даній справі) та ОСОБА_1 укладено договір про відступлення права вимоги № 30/10/18-1, за умовами якого первісний кредитор відступає (передає), а новий кредитор приймає (набуває) право вимоги первісного кредитора за Кредитною угодою № 08-10 від 08.02.2008р. зі всіма додатками, додатковими угодами, договорами забезпечення. Враховуючи зазначене, вважає, що рішення у даній справі може вплинути на права ОСОБА_1 як кредитора за Кредитною угодою та відповідно позбавить або обмежить у праві на стягнення за цією угодою заборгованості з відповідача, або у разі задоволення судом позовних вимог позивача, призведе до стягнення згідно судового рішення заборгованості на користь неналежного кредитора. В обгрунтування необхідності залучення ТОВ "Компанія Афінаж" зазначає, що 17.03.2017р. між позивачем у даній справі та ТОВ "Компанія Афінаж" укладено три договори про відступлення права вимоги за договорами іпотеки №08-10/1, №08-10/2 та №08-10/3, згідно яких первісний іпотекодержатель відступив новому іпотекодержателю право вимоги за Кредитною угодою № 08-10 від 08.02.2008р., і станом на 08.07.2019р. ТОВ "Компанія Афінаж" є іпотекодержателем нерухомого майна банку, переданого в іпотеку.

Клопотання щодо залучення третіх осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" Міхно Сергія Семеновича м. Київ, відповідач обгрунтовує тим, що на час розгляду справи Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує вчиняти дії з керівництва та збереження активів неплатоспроможного банку, а Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до спеціального нормативно-правового акту 21.03.2019р. прийняла рішення № 622 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ "Укрінбанк" строком на один рік з 23.03.2019р. до 22.03.2020р. включно та рішення № 1044 від 24.04.2019р., починаючи з 02.05.2019р. призначила уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" Міхно Сергія Семеновича.

25.07.2019р. судом постановлено ухвалу, яка занесена до протоколу судового засідання, про відкладення підготовчого засідання на 14:15год. 09.08.2019р. у зв`язку з технічною неможливістю Дарницького районного суду міста Києва проведення судового в режимі відеоконференції. Цією ж ухвалою відкладено розгляд усіх поданих заяв та клопотань.

Оскільки представник позивача не брав участі в підготовчому засіданні, ухвалою суду від 25.07.2019р. його повідомлено про відкладення підготовчого засідання.

09.08.2019р. на адресу суду від представника відповідача надійшло клопотання (вх.№ 05-22/6705/19) про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів, а ткож клопотання (вх.№ 05-22/6704/19) про приєднання до матеріалів справи додаткових доказів по справі. Надіслані документи судом оглянуто та долучено до матеріалів справи.

09.08.2019р. судом оголошено перерву в підготовчому засіданні на 17:00год. 14.08.2019р. із занесенням до протоколу судового засідання.

13.08.2019р. на адресу суду через службу діловодства, від представника позивача надійшло клопотання (вх.№ 05-22/6792/19) про долучення до матеріалів справи додаткових доказів по справі. Надіслані документи судом оглянуто та долучено до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 14.08.2019р. призначено колегіальний розгляд справи №924/609/19.

15.08.2019р. на адресу суду через службу діловодства від представника позивача надійшло клопотання (вх.№ 05-22/6897/19) про долучення до матеріалів справи додаткових доказів по справі, які судом оглянуто та долучено до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 16.08.2019р. прийнято справу до колегіального розгляду у складі суддів: Кочергіної В.О. (головуючий), Танасюк О.Є., Димбовського В.В. в порядку загального провадження зі стадії розгляду справи в підготовчому засіданні спочатку та призначено підготовче засідання на 14:40год. 03.09.2019р.

27.08.2019р. на адресу суду від представника позивача надійшло клопотання (вх.№ 05-22/7148/19) про долучення до матеріалів справи додаткових доказів по справі.

30.08.2019р. на адресу суду через службу діловодства від представника позивача надійшли письмові заперечення (вх.№ 05-22/7265/19) щодо залучення до участі у справі в якості третіх осіб ТзОВ ФК "Афінаж" та ОСОБА_1 . Свої заперечення обгрунтовує ти, що укладений 12.01.2017р. між ПАТ "Укрінком" та ТзОВ ФК "Афінаж" договір про відступлення права вимоги №12/01/17-3 та укладений 30.10.2018р. між ПАТ "Укрінком" та ОСОБА_1 договір про відступлення права вимоги № 30/10/18-1 розірвані 29.10.2018р. та 30.06.2019р. відповідно. Таким чином вважає, що станом на момент подання позовної заяви, право вимоги за Кредитним договором № 08-10 від 08.02.2008р., що був укладений між АТ "Український інноваційний банк" та ДП ПАТ "Оболонь" Красилівське" належить ПАТ "Укрінком".

В судовому засіданні 12.09.2019р. розглянувши заявлене відповідачем клопотання (вх.№ 05-08/1554/19 від 19.07.2019р.) про залучення ТОВ "Компанія Афінаж" та гр. ОСОБА_1 до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, враховуючи наведені відповідачем доводи та наявні в матеріалах справи докази, зважаючи на доводи позивача, викладені у запереченні (вх.№05-22/7265/19 від 30.08.2019р.) суд вважає, що рішення суду по справі може вплинути на права та обов`язки ТОВ "Компанія Афінаж", оскільки згідно наявних в матеріалах справи доказів - відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підтверджується реєстрація обтяження на нерухоме майно власником якого є ДП ПАТ "Оболонь" "Красилівське" за іпотекодержателем ТОВ "Компанія "Афінаж", з огляду на що ТОВ "Компанія Афінаж" підлягає залученню до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, оскільки рішення суду по справі може вплинути на права та обов`язки зазначеної особи як кредитора відносно боржника.

Щодо необхідності залучення гр . ОСОБА_1 , судом враховується, що наявними в матеріалах справи доказами, а саме договором про розірвання договору від 03.06.2019р., актом прийому-передачі прав та документів від 03.06.2019р. підтверджено розірвання договору від 30.10.2018р. про відступлення права вимоги № 30/10/18-1, укладеного між ПАТ "Украінська інноваційна компанія" (позивачем у даній справі) та ОСОБА_1 , з огляду на що на час вирішення клопотання відсутні докази в підтвердження прав гр. ОСОБА_1 в якості кредитора до ДП ПАТ "Оболонь" "Красилівське" за Кредитною угодою № 08-10 від 08.02.2008р.

З урахування наведеного, суд не вбачає підстав для залучення гр. ОСОБА_1 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, а тому у клопотанні в цій частині необхідно відмовити.

Розглянувши клопотання відповідача в частині залучення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк"Дурдиєва Р.В. м. Київ до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, проаналізувавши рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.03.2019р. №622, від 24.04.2019р. №1044 в частині обсягу повноважень наданих Дурдиєву Р.В. як ліквідатору ПАТ "Укрінбанк", враховуючи приписи Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо повноважень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та уповноваженої особи Фонду, зважаючи на те, що постанова правління НБУ від 22.03.2016р. №180 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про початок процедури ліквідації ПАТ "Укрінбанк" та делегування повноважень ліквідатора банку від 22.03.2016р. №385 перебуває на стадії касаційного оскарження у Верховному Суді, враховуючи надані процесуальним законом повноваження суду касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги, суд вважає, що рішення суду по справі може вплинути на майнові права та обов`язки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" Дурдиєва Романа Вікторовича м. Київ відносно позивача у справі, а не відповідача, з огляду на що, клопотання відповідача в цій частині необхідно задовольнити частково та залучити зазначених осіб до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Враховуючи залучення до участі у справі третіх осіб, з метою дотримання процесуальних прав всіх учасників справи, рівності сторін перед законом і судом, змагальності, дотримання принципів диспозитивності та пропорційності, закріплених положеннями статей 7, 8, 13, 14, 15 ГПК України та виконання завдань підготовчого провадження, суд приходить до висновку про необхідність відкладення розгляду справи в підготовчому судовому засіданні для надання можливості учасникам судового процесу ознайомитися з матеріалами справи та подати всі необхідні докази та пояснення.

Суд встановлює строки для третіх осіб для подання заяв по суті справи у справі відповідно до статті 80 та частини 2 статті 119 ГПК України.

Керуючись статтями 50, 74, 91, 119, 170, 177, 183, 202, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ :

1. Залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Афінаж" (м. Маріуполь Донецької області, вул. Італійська, 116-А, код 40656526)

- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, код 21708016)

- Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк" Дурдиєва Романа Вікторовича (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17).

2. Відмовити у клопотанні відповідача про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_1

3. Відкласти підготовче засідання у справі № 924/609/19 на 14:30год. "30" вересня 2019р.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Хмельницької області за адресою: 29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, зал судових засідань № 308.

4. Визначити явку представників учасників справи в підготовче засідання на їх розсуд.

Роз`яснити учасникам справи, що неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, передбачених ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.

5. Зобов`язати позивача у справі протягом 3-х днів з дня отримання зазначеної ухвали направити на адресу третіх осіб копію позовної заяви з додатками, докази про що подати в судове засідання.

Зобов`язати відповідача у справі протягом 3-х днів з дня отримання зазначеної ухвали направити на адресу третіх осіб копію відзиву на позов з додатками, докази про що подати в судове засідання.

6. Запропонувати третім особам та встановити п`ятиденний строк з дати отримання копії позовної заяви та копії відзиву на позов для надання пояснень по суті спірних правовідносин із врахуванням вимог ч. 3-7 ст. 165 ГПК. Надати суду докази направлення пояснень з доданими до них документами на адресу інших учасників справи.

7. Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: htth://km.arbitr.gov.ua.

8. Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання 12.09.2019р. та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 12.09.2019р.

Головуючий суддя В.О. Кочергіна

Суддя О.Є. Танасюк

Суддя В.В. Димбовський

Віддруковано 6 примірників:

1-до справи,

2-позивачу ПАТ "Українська інноваційна компанія" (04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, 10А),

3-відповідачу ДП ПАТ "Оболонь "Красилівське" (31000 м. Красилів, вул. Будівельна, 3),

4- третій особі Уповноважена особа Фонду Дурдиєву Р.В. (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17),

5- третій особі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17),

6- третій особі ТзОВ "Компанія Афінаж" (87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, 116-А).

Усім учасникам справи рекомендованим з повідомленням про вручення.

Часті запитання

Який тип судового документу № 84186763 ?

Документ № 84186763 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84186763 ?

Дата ухвалення - 12.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84186763 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 84186763 ?

В Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast
Previous document : 84186762
Next document : 84186764