Decision № 84123549, 09.09.2019, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
09.09.2019
Case No.
911/1617/19
Document №
84123549
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" вересня 2019 р. м. Київ Справа № 911/1617/19

Господарський суд Київської області у складі судді Христенко О.О. розглянувши в спрощеному позовному провадженні без виклику учасників справи

справу № 911/1617/19

за позовом Комунального підприємства «Агентство регіонального розвитку»

Славутицької міської ради, м. Славутич

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Славутич-Фарм», м. Славутич

про стягнення 48 649,59 грн. та розірвання договору оренди нерухомого майна

Обставини справи:

Комунальне підприємство «Агентство регіонального розвитку» Славутицької міської ради (надалі - позивач) звернулось до господарського суду Київської області (вх. № 1681/19 від 01.07.2019) з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Славутич-Фарм» (надалі - відповідач) про стягнення 48 649,59 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем зобов`язання з оплати орендної плати за користування нерухомим майном на підстав Договору № 597 оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 10.10.2016 в сумі 25 547,66 грн., відшкодування витрат по утриманню та обслуговуванню нерухомого майна на підставі договору № 597/597-Е від 10.10.2016 в сумі 18 065,39 грн., у зв`язку з чим позивач просить суд стягнути з відповідача суму основного боргу у розмірі 43 613,05 грн. (25 547,66 грн. заборгованість за орендними платежами та 18 065,39 грн. заборгованість по відшкодуванню витрат на утримання орендованого майна та його експлуатацію), 3 736,37 грн. пені, інфляційні втрати у розмірі 984,64 грн., 3% річних у розмірі 315,53 грн. Також, у зв`язку із невиконанням відповідачем умов договору щодо сплати своєчасно та в повному обсязі орендних платежів, позивач просить розірвати договір оренди нерухомого майна № 597 від 10.10.2016.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Згідно ч. 3 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 ГПК України малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 247 ГПК України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

З огляду на наведене, оскільки у справі № 911/1617/19 ціна позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, суд дійшов висновку про можливість здійснення розгляду даної справи у порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Так, у позові позивач просив суд розглядати спір за правилами спрощеного позовного провадження, при цьому, будь-яких клопотань щодо розгляду спору з повідомленням (викликом) сторін позивачем подано не було, у зв`язку з чим, враховуючи також, що предметом позову у даній справі є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі (з огляду на заявлені предмет та підстави позову) не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи, суд дійшов висновку про розгляд справи без повідомлення учасників справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.07.2019 відкрито провадження у справі, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін; запропоновано відповідачу подати відзив на позовну заяву та встановлено строк для подання заперечень щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали; встановлено позивачу строк для подання відповіді на відзив - протягом п`яти днів з дня отримання відзиву.

Ухвала суду від 08.07.2018 направлялась на адресу місцезнаходження відповідача, зазначену у позовній заяві та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У встановлений судом строк відповідачем не подано до суду заперечень щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи та відзиву на позовну заяву позивача.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 ГПК України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Частиною 8 ст. 252 ГПК України передбачено, що при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

Згідно ч. 4 ст. 240 ГПК України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд

ВСТАНОВИВ:

10 жовтня 2016 року між Комунальним підприємством «Агентство регіонального розвитку» Славутицької міської ради («орендодавець», надалі - позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Славутич-Фарм» («орендар», надалі - відповідач) укладено Договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності № 597 , відповідно до умов якого позивач передав, відповідач прийняв в строкове платне користування нерухоме майно, а саме: 3837/100 000 частки Частини нежитлової будівлі «Кооперативна будівля загальноміського центру «Смарт-Центр», площею 78,0 кв.м. разом з інженерними мережами та комунікаціями, що є їх невід`ємною частиною і знаходяться на балансі позивача (п. 1.1 Договору оренди).

Адреса місцезнаходження об`єкту оренди: Київська область, м. Славутич, проспект Дружби Народів, будинок 9 (п. 1.2 Договору оренди).

Орендована площа складає всього 78,00 кв.м, в тому числі корисна площа 78,00 кв.м. (приміщення № 14 - 2,40 кв.м., № 15 - 42,5 кв.м., № 16 - 2,6 кв.м., № 17 - 11,8 кв.м., № 18 - 13,60 кв.м., № 19 - 2,10 кв.м., № 20 - 3,00 кв.м.) (п. 1.4 Договору оренди).

Балансова вартість орендованого майна стаом на 30.09.2016 становить 93 191,76 грн. (п. 1.5 Договору оренди).

Відповідно до п. 1.7 Договору оренди передане в оренду майно буде використовуватися під розміщення аптеки.

Згідно п. 3.1 Договору оренди оренда плата вноситься відповідачем позивачу за користування майном незалежно від результатів своєї господарської діяльності.

Оренда плата за корисну площу визначається на підставі «Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Славутича» та за перший (базовий) місяць оренди - жовтень 2016 становить 2 783,09 грн., крім того ПДВ 556,62 грн.. Всього з ПДВ - 3 339,71 грн. (додаток № 1 до Договору оренди). Розмір орендної плати за перший місяць фіксується в Договорі. За кожен наступний місяць оренди розмір орендної плати визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції, що публікується в поточному році (п. 3.2 Договору оренди).

Відповідно до п. 3.3 Договору оренди орендна плата, визначена в даному Договорі, наведена без урахування вартості комунальних послуг, електроенергії, експлуатаційних витрат позивача.

Згідно п. 3.4 Договору оренди орендна плата (з урахуванням податку) вноситься безготівковим платежем на розрахунковий рахунок позивача не пізніше останнього числа поточного місяця.

Відповідно до п. 3.7 Договору оренди орендна плата, яка була перерахована несвоєчасно або в неповному обсязі, стягується позивачем з урахуванням встановленого індексу інфляції за час прострочення. За затримку внесення орендної плати відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми за кожний день прострочки, але не більше подвійної облікової ставки, встановленої Національним банком України за період прострочення платежу. Строк нарахування пені не обмежується 6-ма місяцями згідно ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України.

Згідно п. 7.1 Договору оренди цей Договір набирає чинності з 10.10.2016 і діє до 10.10.2021 включно.

Додатком № 2 до Договору оренди є Акт прийому-передачі нерухомого майна, підписаним сторонами, відповідно до якого позивач передав, а відповідач прийняв 11.10.2016 нежитлове приміщення загальною орендованою площею 78,00 кв.м., що розміщені за адресою: Київська область, м. Славутич, проспект Дружби Народів, 9, «Кооперативна будівля загальноміського центру «Смарт-Центр» та знаходиться на балансі позивача.

30 листопада 2017 року між сторонами підписаний Договір № 1 про внесення змін до Договору оренди № 597 від 10.10.2016, яким змінене цільове використання об`єкту оренди на розміщення торгівельного об`єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.

10.10.2016 між Комунальним підприємством «Агентство регіонального розвитку» Славутицької міської ради («орендодавець», надалі - позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Славутич-Фарм» («орендар», надалі - відповідач) укладено Договір № 597/597-Е про відшкодування витрат орендодавця по утриманню орендованого майна та його експлуатацію.

Відповідно до п. 1.1 Договору про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та його експлуатацію договір укладено у відповідності з «Положенням про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Славутич», затвердженим рішенням Славутицької міської ради № 550-41-ІV від 15.12.2004 (зі змінами), та регулює взаємовідносини між позивачем та відповідачем по відшкодуванню витрат, які пов`язані з утриманням майна комунальної власності та його експлуатацією згідно Договору оренди № 597 від 10.10.2016.

Позивач забезпечує обслуговування, експлуатацію зданих в оренду площ по Договору оренди № 597 від 10.10.2016, а відповідач відшкодовує витрати позивача на виконання вказаних робіт, зазначених у Додатку № 1 (п. 1.2 Договору про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та його експлуатацію).

Згідно п. 2.1 Договору про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та його експлуатацію, в редакції Додаткової угоди № 1 від 29.12.2017, укладеної між сторонами, розмір відшкодування витрат позивача, визначений на підставі переліку запланованих витрат позивача, які пов`язані з експлуатацією та утриманням майна комунальної власності, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Славутич, проспект Дружби Народів, 9, «Кооперативна будівля загальноміського центру «Смарт-Центр».

Розмір відшкодування витрат позивача нараховується пропорційно орендованої площі, якщо інше не випливає з характеру послуг, наданих позивачем за цим Договором. Статті витрат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Додатку № 1 будуть пред`являтися по факту пропорційно до орендованої площі з урахуванням індивідуальних приладів обліку спожитих відповідачем ресурсів (п. 2.2 Договору про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та його експлуатацію в редакції Додаткової угоди № 1 від 29.12.2017).

Відповідно до п. 2.5 Договору про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та його експлуатацію в редакції Додаткової угоди № 1 від 29.12.2017 розмір відшкодування витрат по Договору, в тому числі передплата до 100% очікуваної вартості комунальних послуг, що плануються отримати у наступному місяці (при отриманні таких послуг через позивача), нараховується у звітному місяці та вноситься безготівковим платежем на розрахунковий рахунок позивача не пізніше останнього числа місяця наступного за звітним на підставі виставлених рахунків.

Згідно п. 5.2 Договору про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та його експлуатацію при несвоєчасному внесенні плати, передбаченої даним Договором, відповідач сплачує пеню в розмірі 0,5% за кожен день прострочення платежу включно по день фактичної сплати. Строк нарахування пені не обмежується 6-ми місяцями згідно ч. 6 ст. 232 ГК України, а є продовженим по день фактичної сплати заборгованості.

Договір про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та його експлуатацію набирає чинності з 10.10.2016 і діє до закінчення Договору оренди № 597 від 10.10.2016, в частині фінансових зобов`язань - до повного їх виконання сторонами.

Додатком № 1 до Договору про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та його експлуатацію є Перелік запланованих експлуатаційних витрат по будівлі «Кооперативна будівля загальноміського центру «Смарт-центр» (в редакції Додаткової угоди № 1 від 29.12.2017).

Так, до Переліку витрат, які надаються позивачем належать: 1. Обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, зливної каналізації, електромереж, покрівель тощо по об`єкту оренди (підстава для нарахування - договори, фактичні витрати позивача (заробітна плата комендантів, ЄСВ, фактичні накладні витрати підприємства, але не більше 10% до прямих витрат, матеріали, інструменти, спецодяг тощо); 2. Компенсація вартості повірки, установки і ремонту приладів обліку (тепла, води та ін.) по об`єкту оренди (підстава для нарахування - договори, акти); 3. Компенсація вартості обслуговування технічних засобів пожежної сигналізації, централізоване спостереження установок пожежної автоматики, встановлених на об`єкті оренди (підстави для нарахування - договори, акти); 4. Компенсація плати за землю (підстави для нарахування - договори, акти); 5. Компенсація вартості теплової енергії в гарячій воді на опалення (незалежно від температури внутрішнього повітря в орендованому приміщенні (підстава для нарахування - договори, акти споживання відповідно до приладу обліку тепла на будівлі); 6. Компенсація вартості води з комунального водопроводу та водовідведення пропорційно до загальної орендованої площі та з урахуванням індивідуальних приладів обліку спожитих відповідачем ресурсів (підстава для нарахування - договори, акти); 7. Компенсація вартості електричної енергії пропорційно до загальної орендованої площі та з урахуванням індивідуальних приладів обліку спожитих відповідачем ресурсів (підстава для нарахування - договори, акти); 8. Інші прямі витрати (підстава для нарахування - договори, акти).

Як зазначає позивач, з грудня 2018 року по травень 2019 року включно між позивачем та відповідачем підписані акти надання послуг щодо оренди та відшкодування витрат на обслуговування (копії яких наявні в матеріалах справи), також позивачем виставлялися відповідачу рахунки (копії яких наявні в матеріалах справи), на суму орендної плати 25 547,66 грн. та на суму відшкодування витрат позивача на обслуговування об`єкту оренди на суму 18 065,39 грн.

Позивач з метою досудового врегулювання спору звертався до відповідача з вимогою погасити заборгованість (копії листів наявні в матеріалах справи) та про розірвання договору оренди, як наслідок невиконання відповідачем умов Договорів щодо сплати орендних платежів та платежів по відшкодуванню витрат на утримання орендованого майна.

Позивач умови Договору оренди нерухомого майна та Договору про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та його експлуатацію виконав, що підтверджується підписаними між сторонами актами надання послуг та виставленими позивачем відповідачу рахунками за період з грудня 2018 року по травень 2019 року включно. Відповідач не спростував належними та допустимими доказами вимог позивача, викладених у позовній заяві.

Відповідач належним чином умови Договорів не виконував, у зв`язку з чим у нього виникла заборгованість за період з грудня 2018 по травень 2019 у розмірі 43 613,05 грн. (25 547,66 грн. заборгованість по орендній платі та 18 065,39 грн. заборгованість по відшкодуванню витрат на обслуговування об`єкту оренди).

Згідно з приписами ст. 526 Цивільного кодексу України та ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, що передбачено ст. 525 ЦК України. Згідно ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч.1 ст. 2 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992 № 2269-XII орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону орендар за користування об`єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

Таким чином, вимоги позивача про стягнення з відповідача 43 613,05 грн. основної заборгованості за період з грудня 2018 по травень 2019 є обґрунтованими, доведеними доказами та таким, що підлягають задоволенню.

Як зазначалось вище, відповідно до умов Договорів за затримку внесення орендної плати та витрат на утримання орендованого майна та його експлуатацію відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми за кожний день прострочки, але не більше подвійної облікової ставки, встановленої Національним банком України за період прострочення платежу.

За розрахунком позивача, прийнятим судом як вірний, до стягнення з відповідача підлягає 3 736,37 грн. пені за період з 01.01.2019 по 12.06.2019.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

В силу ст. 625 ЦК України боржник на вимогу кредитора у випадку прострочення грошового зобов`язання повинен сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції та три проценти річних з простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За розрахунками позивача, прийнятими судом як вірні, до стягнення з відповідача підлягає 984,64 грн. інфляційних втрат та 315,53 грн. 3% річних за період з 01.01.2019 по 12.06.2019.

Згідно п. 4.2.4 Договору оренди позивач має право відмовитися від договору оренди та вимагати повернення майна, якщо відповідач не вносить плату за користування майном протягом трьох місяців підряд.

Згідно п. 4.2.7 Договору оренди позивач має право виступити з ініціативою про розірвання Договору оренди з відповідачем, в разі несплати останнім комунальних послуг за приміщення, що орендується, наданих йому спеціалізованими організаціями, та в разі несплати відповідачем експлуатаційних витрат, згідно з договором про відшкодування витрат позивача на утримання орендованого майна та його експлуатацію.

Відповідно до ч. 1 ст. 759 ЦК України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Згідно ч. 1 ст. 762 ЦК України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

У ч. 3 ст. 26 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" закріплено, що договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов`язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

Згідно ч. 3 ст. 291 Господарського кодексу України договір оренди може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний з підстав, передбачених Цивільним кодексом України для розірвання договору найму, в порядку, встановленому ст. 188 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 651 ЦК України передбачено, що договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Статтею 782 ЦК України передбачено спеціальний спосіб розірвання договору шляхом вчинення наймодавцем односторонньої відмови від нього, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд.

В ч. 3 ст. 291 ГК України, ч. 2 ст. 651, ст. 783 ЦК України передбачено можливість розірвання договору найму (оренди) за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін, а ст. 782 ЦК України - право наймодавця на односторонню відмову від такого договору у разі невнесення наймачем плати за користування річчю протягом трьох місяців підряд.

Відповідне право наймодавця на відмову від договору найму не є перешкодою для звернення наймодавця (орендодавця) до суду з вимогою щодо розірвання договору в разі несплати наймачем (орендарем) платежів, якщо має місце істотне порушення умов договору.

Так, судом встановлено заборгованість відповідача зі сплати орендної плати в сумі 25 547,66 грн. за період з грудня 2018 року по травень 2019 року включно, тобто більше трьох місяців підряд. Відповідач зазначеного не спростував, доказів сплати заборгованості по орендній платі до суду не надав.

Суд зазначає, що неотримання позивачем очікуваного при укладенні договору у вигляді повної та своєчасної оплати орендних платежів встановлює істотність порушення відповідачем умов договору.

Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст.ст. 76, 77, 78, 79 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Враховуючи наведені вище норми права та встановлені обставини суд дійшов висновку щодо наявності правових підстав для задоволення позовних вимог про розірвання договору з огляду на встановлений судом факт невнесення наймачем плати за користування протягом трьох місяців підряд та наявність істотного порушення договору відповідачем.

Відповідно до вимог ст. 129 ГПК України судові витрати позивача по сплаті судового збору з огляду на задоволення позову покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Славутич-Фарм» (07101, Київська область, м. Славутич, проспект Дружби Народів, буд. 15, кв. 11, код 38043056) на користь Комунального підприємства «Агентство регіонального розвитку» Славутицької міської ради (07101, Київська область, м. Славутич, Центральна площа, 5, а/с 66, код 32301037) 43 613 (сорок три тисячі шістсот тринадцять) грн. 05 коп. основної заборгованості, 3 736 (три тисячі сімсот тридцять шість) грн. 37 коп. пені, 984 (дев`ятсот вісімдесят чотири) грн. 64 коп. інфляційних нарахувань, 315 (триста п`ятнадцять) грн. 53 коп. 3% річних та 3 842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. 00 коп. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

3. Розірвати Договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності № 597 від 10.10.2016, укладений між Комунальним підприємством «Агентство регіонального розвитку» Славутицької міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю «Славутич-Фарм», посвідчений приватним нотаріусом Славутицького міського нотаріального округу Київської області Хусалімовою Л.В. за реєстраційним номером 938.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення підписаний 09.09.2019.

Суддя О.О. Христенко

Previous document : 84123547
Next document : 84123550