Court decree № 83790108, 21.08.2019, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
21.08.2019
Case No.
1/82
Document №
83790108
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

21.08.2019Справа № 1/82

За заявою Акціонерного товариства «Київенерго» та Приватного

акціонерного товариства «ДТЕК Київські електромережі»

про заміну сторони її правонаступником у справі № 1/82

За позовом Акціонерної енергетичної компанії "Київенерго"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіко"

про стягнення 8 787,79 грн.

Суддя Ломака В.С.

Представники учасників справи:

від заявників: не з`явились;

від боржника: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 26.03.2010 у справі № 1/82 (суддя Мельник В.І.) позов задоволено повністю: стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіко» (01033, м.Київ, вул. Микольсько-Ботанічна 3, код ЄДРПОУ 16301784) на користь Акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго» в особі Структурного відокремленого підрозділу «Енергозбут Київенерго» (04050, м.Київ, вул. Мельникова 31, код ЄДРПОУ 26187763) 6 908 (шість тисяч дев`ятсот вісім) грн. 12 коп. -основного боргу, 753 (сімсот п`ятдесят три) грн. 65 коп. -пені, 918 (дев`ятсот вісімнадцять) грн. 78 коп. -інфляційних втрат, 207 (двісті сім) грн. 24 коп. - 3% річних, держмито в розмірі 102 (сто дві) грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236 (двісті тридцять шість) грн.

13.08.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва Акціонерним товариством «Київенерго» та Приватним акціонерним товариством ДТЕК Київські електромережі» подано заяву про заміну стягувача - АЕК «Київенерго» в особі СВП «Енергозбут Київенерго» його процесуальним правонаступником - Приватним акціонерним товариством «ДТЕК Київські електромережі».

Розпорядженням керівника апарату господарського суду міста Києва № 05-23/1823 від 13.08.2019 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 1/82 у зв`язку з відпусткою судді Мельника В.І.

Внаслідок повторного автоматизованого розподілу справу № 1/82 передано судді Ломаці В.С. для розгляду заяви Акціонерного товариства «Київенерго» та Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київські електромережі» про заміну стягувача його процесуальним правонаступником.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.08.2019 вищевказану заяву призначено до розгляду на 21.08.2019 року.

У судове засідання 21.08.2019 року представники учасників справи не з`явились, про причину неявки суд не повідомили.

З огляду на положення частини 3 статті 334 Господарського процесуального кодексу України, якою передбачено, що неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження, суд вважає можливим розглянути подану заяву за відсутності представників учасників справи.

Розглянувши спільну заяву Акціонерного товариства «Київенерго» та Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київські електромережі» про заміну стягувача у справі № 1/82 його правонаступником суд вирішив задовольнити її, враховуючи наступне.

Відповідно до статті 326 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Таким чином, оскільки виконання рішення суду є невід`ємною стадією процесу правосуддя, то і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України та Законом України «Про виконавче провадження», який регулює умови і порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

Статтею 52 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права, фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним. У кожному конкретному випадку, для вирішення питань можливості правонаступництва, господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Відповідно до частини 1 статті 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Приписами частини 5 статті 334 Господарського процесуального кодексу України визначено, що положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Згідно з частиною 5 статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до загальних положень статуту Публічного акціонерного товариства "Київенерго", затвердженого загальними зборами акціонерів акціонерної енергопостачальної організації "Київенерго" (протокол № 1/2012 від 23.01.12.), Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго" перейменована у Публічне акціонерне товариство "Київенерго" у відповідності до вимог та положень Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.08.

Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські Електромережі" (затверджений 22.12.2017 загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські Електромережі") товариство створене на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київенерго" від 13.11.2017 про реорганізацію Публічного акціонерного товариства "Київенерго" шляхом виділу з нього товариства та передачі йому частини майна, прав та обов`язків Публічного акціонерного товариства "Київенерго" та на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства про заснування товариства від 22.12.17. (п. 2.2 Статуту).

Згідно з п. 2.3 Статуту Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські Електромережі" товариство є правонаступником Публічного акціонерного товариства "Київенерго" в частині переданих йому майна, прав та обов`язків згідно з розподільним балансом, а також в частині прав та обов`язків, що визначені ч. 13 розділу XVIII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії».

Прикінцевими та перехідними положеннями Статуту Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські Електромережі" визначено, що товариство є правонаступником Публічного акціонерного товариства "Київенерго" в частині прав та обов`язків, пов`язаних із запровадженням діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та із запровадженням діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією; за укладеними договорами про приєднання до електричних мереж; за укладеними договорами спільного використання технологічних електричних мереж.

Відповідно до підсумкового (завершального) розподільчого балансу Публічного акціонерного товариства "Київенерго", що реорганізується шляхом виділу Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські електромережі" станом на 28.02.2018, копія витягу з якого долучена до заяви про заміну сторони її правонаступником, при реорганізації Публічного акціонерного товариства "Київенерго" шляхом виділу, правонаступником частини його майна, майнових прав та обов`язків є Приватне акціонерне товариство "ДТЕК Київські електромережі", в тому числі щодо дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги.

Згідно з ч. 1 ст. 109 Цивільного кодексу України виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" у разі виділу юридичних осіб здійснюється державна реєстрація юридичних осіб, утворених у результаті виділу, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи - правонаступника. Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи - правонаступника.

Отже, матеріалами заяви підтверджується перехід до Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські електромережі" права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіко" згідно з рішенням господарського суду міста Києва від 26.03.2010 у справі № 1/82, яке належало АЕК «Київенерго» в особі СВП «Енергозбут Київенерго».

Враховуючи встановлені вище обставини, а також приписи статті 334 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про заміну стягувача - АЕК «Київенерго» в особі СВП «Енергозбут Київенерго» його правонаступником - Приватним акціонерним товариством "ДТЕК Київські електромережі" у справі № 1/82.

Керуючись статтями 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,-

УХВАЛИВ:

1. Спільну заяву Акціонерного товариства «Київенерго» та Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київські електромережі» про заміну стягувача у справі № 1/82 його правонаступником, - задовольнити.

2. Здійснити заміну стягувача - Акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго» в особі Структурного відокремленого підрозділу «Енергозбут Київенерго» його правонаступником - Приватним акціонерним товариством "ДТЕК Київські електромережі" (04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 20; код ЄДРПОУ 41946011) у справі № 1/82.

3. Відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно після її підписання та відповідно до підпункту 17.5 п. 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її складання.

Суддя В.С. Ломака

Часті запитання

Який тип судового документу № 83790108 ?

Документ № 83790108 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83790108 ?

Дата ухвалення - 21.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83790108 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83790108 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 83790108, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 83790108, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 21.08.2019. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information easily.

The court decision No. 83790108 refers to case No. 1/82

This decision relates to case No. 1/82. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 83790106
Next document : 83790111