Court decree № 83425213, 01.08.2019, Dniprovskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
01.08.2019
Case No.
755/8135/19
Document №
83425213
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/8135/19

Провадження №: 1-кс/755/5592/19

"01" серпня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Вигівського М.І. про проведення експертизи, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло клопотання прокурора про проведення експертизи, у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст. 242 того ж Кодексу.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності призначення експертизи

СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101040000013 від 04.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП «Київкінофільм» департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вчинили службову недбалість під час реконструкції кінотеатру «Краків».

Так, за результатами проведення публічних закупівель між Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкінофільм» та ТОВ «Інтеграл Буд-Стандарт» 02.08.2018 укладено договір підряду на виконання будівельних робіт №Т-99/18.

Предметом вказаного договору є проведення капітального ремонту будівлі кінотеатру «Краків» за адресою: вул. Русанівська набережна, 12 у м. Києві.

Згідно п. 3.1. вказаного договору, договірна ціна на виконання робіт складає 71 321 124, 76 грн.

Відповідно до додаткової угоди № 3 від 08.11.2018 - договірна ціна на виконання робіт у 2018 році становить 9 423 291, 29 грн.

Згідно п. 2.1. вищевказаного договору початок та закінчення будівельних робіт визначається Календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною договору - Додаток № 3.

З додатку № 3 до Договору № Т-99/18 від 02.08.2018 вбачається, що роботи по реконструкції будівлі кінотеатру «Краків» мають бути завершені у липні 2019 року.

Однак, з протоколу огляду від 11.05.2019 встановлено, що двоповерхова будівля по АДРЕСА_1 огороджена металевим зеленим парканом, вхід на територію будівельного майданчику зачинено, а будівельні роботи не ведуться.

З огляду на викладене вбачається порушення строків проведення робіт з реконструкції кінотеатру «Краків» та невиконання умов укладеного договору.

З інформації, що міститься на сайті https://www.007.org.uа вбачається, що на виконання умов договору підряду № Т-99/18 від 02.08.2018 Комунальним підприємством ВО КМР (КМДА) «Київкінофільм» на рахунок ТОВ «Інтеграл Буд-Стандарт» перераховано 10 087 497,32 грн.

Також встановлено, що згідно додаткової угоди № 5 від 14.06.2019 Договір підряду № Т-99/18 від 02.08.2018 є розірваним за згодою сторін з 14.06.2019.

Однак, на даний час на Інтернет ресурсі публічних закупівель Prozorro (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-12-000576-a) наявна інформація про оголошення процедури закупівлі робіт з капітального ремонту будівлі кінотеатру «Краків» за адресою: вул. Русанівська набережна, 12, у м. Києві з очікуваною вартістю 123 066 000,00 грн.

Початок аукціону призначено на 06.08.2019 року.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по зазначеному договору підряду, з метою підтвердження фактично виконаних обсягів будівельних робіт складеним документам та сумам витрачених коштів.

З огляду на викладене виникла необхідність у призначенні комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи в даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, заявник просить призначити у кримінальному провадженні № 42019101040000013 від 04.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу.

Пропонує визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення судово-медичної експертизи - Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6).

На вирішення експертам поставити наступні питання: Який об`єм будівельних робіт за договором підряду на виконання будівельних робіт №Т-99/18 від 02.08.2018 слід було виконати підрядником (субпідрядниками)? Який перелік та об`єми будівельних робіт за договором підряду на виконання будівельних робіт №Т-99/18 від 02.08.2018 фактично були виконані підрядником (субпідрядниками)? Яка вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором підряду на виконання будівельних робіт №Т-99/18 від 02.08.2018? Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором підряду на виконання будівельних робіт №Т-99/18 від 02.08.2018 обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та ін.)? Який розмір втрачених активів (збитків) в наслідок завищення вартості будівельних робіт та/або невиконання будівельних робіт за договором підряду на виконання будівельних робіт №Т-99/18 від 02.08.2018 з урахуванням висновку будівельно - технічної експертизи?

Обставини указані у зверненні заявник доводить долученими до нього матеріалами.

Позиція сторін

Сторони у судове засідання не з`явились, однак слідчий суддя беручи до уваги положення ст.ст. 22, 26 даного Кодексу в частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом та норми його ч. 3 ст. 244, яка регламентує, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою, з урахуванням строків розгляду звернень даного типу, вважає за можливе, у даному конкретному випадку, перейти до його розгляду по суті у їх відсутність, так як підстави для обов`язкової явки відсутні.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

І. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання про проведення експертизи розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

У цій ситуації, вимоги ч. 3 ст. 244 КПК України, дотримано з огляду на, що слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, приходить до наступного.

ІІ. Підстави проведення експертизи визначені ст. 242 КПК України, яка відноситься до Глави 20. Слідчі (розшукові) дії указаного Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 223 КПК України).

З урахуванням того, що згідно із п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню через призму того, що процесуальними джерелами доказів є у тому числі речові докази, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій (ст. 98 КПК України).

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи (ч. 1 ст. 101 КПК України).

Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства (ст. 1 Закону України "Про судову експертизу").

Положеннями ч. 1 ст. 242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно із ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Експертиза проводиться, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання (ч. 1 ст. 242 КПК України).

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта (ч. 6 ст. 244 КПК України).

Тож, ураховуючи те, за яким фактом проводиться це досудове розслідування та за якими ознаками складу злочину, на думку слідчого судді, у ракурсі порушених питань є дійсними підстави регламентовані кримінальним процесуальним Кодексом України для призначення експертизи у цьому кримінальному провадженні, адже з цього питання дійсно необхідні спеціальні знання, та їх вирішення має істотне значення для кримінального провадження.

IІІ. Аналізуючи питання того, які саме питання слід порушити перед експертом слідчий суддя ураховує таке.

Запитання, які ставляться експертові, та його висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта (ч. 4 ст. 101 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

З огляду на що слідчий суддя уважає за необхідне до ухвали про доручення проведення експертизи включити запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

Слідчий суддя не установив передумов визначених ч. 4 ст. 101, ч. 7 ст. 244 КПК України, які б указували на наявність передумов не включати до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

ІV. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи (абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України).

У цій ситуації, слідчий суддя, у порядку ч. 6 ст. 244 КПК України, уважає за можливе залучити експертну установу запропоновану заявником так, як запропоноване дослідження випливає з її компетенції.

Експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України "Про судову експертизу" на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об`єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань (ч. 1 ст. 69 КПК України).

З урахуванням того, що експерта установа, ураховуючи норми ч. 9 ст. 244 КПК України, після проведення експертизи має надати висновок особі, за клопотанням якої він був залучений.

V. Відповідно до ч. 3 ст. 101 КПК України висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо або вони стали йому відомі під час дослідження матеріалів, що були надані для проведення дослідження, як наслідок слідчий суддя уважає за необхідне на виконання указаних вимог кримінального процесуального законодавства України надати на дослідження для проведення дослідження запропоновані заявником у звернені матеріали.

Як і право (згоду), при необхідності, ураховуючи норми ст. 69 КПК України, яка регламентує, що експерт має право: 1) знайомитися з матеріалами кримінального провадження, що стосуються предмета дослідження; 2) заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи; 3) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предметів та об`єктів дослідження, на отримання необхідних додаткових матеріалів відповідно до положень цієї статті Кодексу.

Експертів слід попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

VІ. Визначаючи такий спосіб та порядок виконання цієї ухвали слідчий суддя ураховує норми ч. 1 ст. 534 КПК України, яка указує на те, що у разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні, та саме застосований алгоритм за своєю суттю сприятиме досягнення мети експертизи та виконання вимог ст. 2 того ж Кодексу.

VІІ. Клопотання заявника містить в цілому відомості визначені ст. 244 КПК України, обставин, регламентованих частиною 4 вказаної статті, які б слугували підставою для повернення клопотання особі, яка його подала, слідчим суддею не встановлено.

Порушень вимог ст. 244 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

До клопотання також додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи та вони є дійсними.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню для досягнення мети регламентованої ст. 242 даного Кодексу.

З цих підстав та керуючись ст.ст. 1-29, 69, 84, 91, 94, 98, 101, 223, 242-245, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, Закону України «Про судову експертизу», слідчий суддя постановив :

клопотання - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 42019101040000013 від 04.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу та доручити її проведення Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6).

На вирішення експертам поставити наступні питання:

-Який об`єм будівельних робіт за договором підряду на виконання будівельних робіт №Т-99/18 від 02.08.2018 слід було виконати підрядником (субпідрядниками)?

-Який перелік та об`єми будівельних робіт за договором підряду на виконання будівельних робіт №Т-99/18 від 02.08.2018 фактично були виконані підрядником (субпідрядниками)?

-Яка вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором підряду на виконання будівельних робіт №Т-99/18 від 02.08.2018?

-Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором підряду на виконання будівельних робіт №Т-99/18 від 02.08.2018 обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та ін.)?

-Який розмір втрачених активів (збитків) в наслідок завищення вартості будівельних робіт та/або невиконання будівельних робіт за договором підряду на виконання будівельних робіт №Т-99/18 від 02.08.2018 з урахуванням висновку будівельно - технічної експертизи?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України

Роз`яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Висновок експерта має бути наданий особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя : О.В. Бірса

Часті запитання

Який тип судового документу № 83425213 ?

Документ № 83425213 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83425213 ?

Дата ухвалення - 01.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83425213 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83425213 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Previous document : 83425212
Next document : 83425215