Decision № 83213686, 22.07.2019, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
22.07.2019
Case No.
640/7629/19
Document №
83213686
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

22 липня 2019 року № 640/7629/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Каракашьяна С.К., при секретарі судового засідання Мині І.І., за участі представників сторін: від позивача - Петришак М.Я., від відповідача - Шаповал О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу:

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «СІПІ Україна»доГоловного управління Державної фіскальної служби у м. Києвіпровизнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення №0159391206,ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІПІ Україна» (далі-позивач/ ТОВ «СІПІ Україна») звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (далі - відповідач/ ГУ ДФС у м. Києві), в якому просить суд визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 25.02.2019 №0159391206.

Позивач мотивує свої вимоги безпідставністю застосування штрафу за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, оскільки позивачем вчинені всі належні дії для виконання покладеного обов`язку.

Відповідач проти задоволення позовних вимог заперечував, вказавши про правомірність оскаржуваного податкового повідомлення-рішення, прийнятого у межах наданих контролюючому органу повноважень, у зв`язку з виявленими під час перевірки порушеннями вимог податкового законодавства з боку позивача.

Розглянувши подані сторонами документи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проведено камеральну перевірку своєчасності реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ «СІПІ Україна» за 2018 рік, результати якої оформлені актом від 06.02.2019 №904/26-15-12-06-16/41832515 (далі - акт перевірки).

Відповідно до акту перевірки, перевіркою встановлено порушення ТОВ «СІПІ Україна» граничних строків реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних за 2018 рік в Єдиному реєстрі податкових накладних.

На підставі висновків акту перевірки від 06.02.2019 №904/26-15-12-06-16/41832515, Головним управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві прийняте податкове повідомлення-рішення від 25.02.2019 №0159391206, відповідно до якого, за затримку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних від 16 до 30 календарних днів на суму ПДВ 586610,34 грн., до позивача застосований штраф в розмірі 20% в сумі 117322,07 грн.

Вважаючи вказане податкове повідомлення-рішення протиправним та таким, що підлягає скасуванню, позивач звернувся з позовом до суду.

Досліджуючи надані сторонами докази, аналізуючи наведені міркування та заперечення, оцінюючи їх в сукупності, суд бере до уваги наступне.

Відповідно до абзацу першого пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі по тексту - в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Згідно пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача - платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, - протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем).

У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно з цим Кодексом.

Відповідальність платника податку, передбачена пунктом 120-1.1 статті 120-1 Податкового кодексу України.

Так, пунктом 120-1.1 статті 120-1 Податкового кодексу України передбачено, що порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201цього Кодексу покладено обов`язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:

10 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів;

20 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

30 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

40 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 61 до 365 календарних днів;

50 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації на 366 і більше календарних днів.

Системний аналіз статті 201, пункту 120-1.1 статті 120-1 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) дає підстави для висновку про те, що порушення платником податку на додану вартість граничного строку реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних є підставою для застосування до такого платника штрафу, за виключенням випадку порушення строку реєстрації податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою.

Як вбачається з пояснень позивача, 01 лютого 2018 року між ТОВ «СІПІ УКРАЇНА» та EAST CAPITAL INTERNATIONAL АВ укладено договір на виконання робіт №010218/1 (далі - Договір). Відповідно до умов договору, нерезидент EAST CAPITAL INTERNATIONAL АВ (за договором - Замовник) доручає, а ТОВ «СІПІ УКРАЇНА» зобов`язується виконати власними або залученими силами і засобами ремонтні роботи на об`єкті, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська. буд. 13, кв. 132 (за договором - Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити послуги Виконавця на умовах цього Договору.

Відповідно до п. 3.1 Договору, загальна вартість Послуг за Договором становить 270 462,70 (двісті сімдесят тисяч чотириста шістдесят два долара 70 центів) дол. США, з ; рахуванням ПДВ 20%.

За умови вчасного фінансування робіт Замовником, згідно п. 3.2, а також виконання ним умов, передбачених пп. 2.1, 2.2 цього Договору. Виконавець зобов`язується надати послуги у термін не пізніше 20 липня 2018 року (п. 2.4 Договору).

Згідно із п. 3.2. Договору, оплата вартості Послуг здійснюється Замовником в дол. США на підставі рахунків шляхом перерахування коштів на поточний Виконавця наступним чином:

- перший платіж складає 50% від загальної вартості Договору, здійснюється не пізніше ніж 03.04.2018 (пп. 3.2.1 Договору);

- наступний платіж в розмірі 20 % від загальної вартості Договору, здійснюється не пізніше ніж 20.05.2018 (пп. 3.2.2 Договору);

- в подальшому 15% від загальної вартості Договору перераховується не пізніше ніж 20.06.2018 (пп. 3.2.3 Договору);

- остаточний розрахунок в розмірі 15 % від загальної вартості здійснюється протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту підписання Сторонами Акту прийому- передачі (пп. 3.2.5. Договору).

На виконання пп. 3.2.1 Договору, 10 квітня 2018 року ГОВ «СІПІ УКРАЇНА» отримала від EAST CAPITAL INTERNATIONAL АВ передплату в розмірі 135 231,35 дол. США. що за офіційним курсом НБУ з розрахунку 1 дол. США = 26,026968 грн., становило 3519662,02 грн. (в т.ч. ПДВ 586610,34 грн.).

Відповідно до п. 198.2 ст.198 Податкового кодексу, датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

- дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

- дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Пунктом 201.1 ст. 201 Податкового кодексу передбачено, що на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - СРПН) у встановлений ПКУ термін.

На виконання п. 201 ст. 201 Податкового кодексу, за фактом отримання грошових коштів, 27 квітня 2018 року ТОВ «СІПІ УКРАЇНА» складено податкову накладну №1 від 10 квітня 2018 року на загальну суму 3519662,02 грн. (в т.ч. ПДВ 586610,34 грн.) на покупця - EAST CAPITAL INTERNATIONAL АВ (ІПН 5000000000000 ), яка не підлягає наданню покупцю (отримувачу) із зазначенням типу причини - 14 (складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента).

Факт реєстрації податкової накладної №1 від 10 квітня 2018 року підтверджується відповідною Квитанцією про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і якісних показників до податкової накладної в ЄРПН та не заперечується відповідачем.

14 травня 2018 року ТОВ «СІПІ УКРАЇНА» подано звітну податкову декларацію з податку на додану вартість за квітень 2018 року. В додатку №5 до вказаної податкової декларації ТОВ «СІПІ УКРАЇНА» відображено податкові зобов`язання фактом отримання грошових коштів від EAST CAPITAL INTERNATIONAL АВ як послуги, надані неплатнику ПДВ (ІПН 1000000000000).

23 травня 2018 року ТОВ «СІПІ УКРАЇНА» самостійно виявлено помилку, допущену при складанні податкової накладної №1 від 10 квітня 2018 року на загальну суму 3519662.02 грн. (в т.ч. ПДВ 586610,34 грн.) на покупця - EAST CAPITAL INTERNATIONAL АВ (ІПН 5000000000000) за № 9079840661 та складено розрахунок коригування кількісних і якісних показників №2 від 01 травня 2018 року до податкової накладної №1 від 10 квітня 2018 року, яким зменшено суму податкових зобов`язань за фактом отримання грошових коштів від EAST CAPITAL INTERNATIONAL АВ

Факт складання та реєстрації розрахунку коригування кількісних і якісних показників №2 від 01 травня 2018 року до податкової накладної №1 від 10 квітня 2018 року підтверджується відповідною Квитанцією про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і якісних показників до податкової накладної в ЄРПН.

Враховуючи вищевикладене, 24 травня 2018 ТОВ «СІПІ УКРАЇНА» повторно складено податкову накладну від 10 квітня 2018 року на загальну суму 3519662,02 грн. (в т.ч. ПДВ 586610,34 грн.) на покупця - EAST CAPITAL INTERNATIONAL АВ (ІПН 1000000000000) за № 9100747100 . яка не підлягає наданню покупцю (отримувачу) із зазначенням типу причини - 02 (Складена на постачання неплатнику податку).

Факт реєстрації податкової накладної №2 від 10 квітня 2018 року підтверджується відповідною Квитанцією про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і якісних показників до податкової накладної в ЄРПН.

Також, ТОВ «СІПІ УКРАЇНА» подано Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку із виправленням самостійно виявлених помилок та уточнюючий Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2018 року.

Саме факт виправлення самостійно виявлених помилок та повторна реєстрація податкової накладної за фактом отримання ТОВ «СІПІ УКРАЇНА» грошових коштів від EAST CAPITAL INTERNATIONAL АВ став підставою для висновків про порушення ТОВ «СІПІ УКРАЇНА» граничних строків реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних за 2018 рік в Єдиному реєстрі податкових накладних.

З аналізу вставлених обставин справи, вбачається, що податковою накладною від 30.04.2018 №2 позивачем продубльовано податкові зобов`язання за господарською операцією, за результатам якої складена податкова накладна від 10.04.2018 №1, вчасність реєстрації якої в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідачем не заперечується.

Водночас, суд акцентує увагу, що Податковим кодексом не передбачено можливості вилучення з ЄРПН зареєстрованих податкових накладних, що були складені/ зареєстровані помилково або їх неврахування при обчисленні реєстраційної суми.

В той же час, пунктом 120-1.2 статті 120-1 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) передбачено, що відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної, що підлягає наданню покупцю-платнику податку на додану вартість, та розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення на платників податку, на яких відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов`язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі 50 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування.

Аналіз зазначених норм дає підстави вважати, що законодавець передбачив можливість застосування до платника наслідків несвоєчасної реєстрації податкової накладної, передбачених статтею 120-1 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), лише за наявності його вини.

Аналогічна правова позиція була висловлена також Верховним Судом у постанові від 30 січня 2018 року № К/9901/246/17 (справа № 815/2745/17).

З урахуванням наведеного в сукупності, суд приходить до висновку про протиправність застосування до позивача штрафних санкцій за затримку реєстрації податкових накладних, а відтак наявні підстави для скасування оскаржуваного податкового повідомлення-рішення від 25.02.2019 №0159391206.

При цьому суд виходить з того, що податкову накладну було зареєстровано своєчасно, тобто позивачем було дотримано законодавчо встановленого обов`язку щодо дати реєстрації накладної.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з частиною 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Частиною 2 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

На думку суду, відповідачами не доведено правомірність та обґрунтованість оскаржуваного податкового повідомлення-рішення з урахуванням вимог, встановлених частиною 2 статті 19 Конституції України та частиною 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому, виходячи з меж заявлених позовних вимог та системного аналізу положень законодавства України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення позову.

Відповідно до частини 1 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись статтями 2, 77, 139, 241-246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва -

В И Р І Ш И В:

1. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "СІПІ УКРАЇНА" задовольнити повністю.

2. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві №0159391206 від 25.02.2019р.

3. Витрати по сплаті судового збору в сумі 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн. відшкодувати на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "СІПІ УКРАЇНА" (вул. Володимирська, буд. 12-В,,Київ 25,01025, код ЄДРПОУ41832515) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (вул. Шолуденка, 33/19,Київ,Центральна Частина Києва, Київ,04655, код ЄДРПОУ39439980).

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України. Рішення суду може бути оскаржено за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295 - 297 КАС України.

Повний текст рішення складено 24.07.2019.

Суддя С.К. Каракашьян

Часті запитання

Який тип судового документу № 83213686 ?

Документ № 83213686 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 83213686 ?

Дата ухвалення - 22.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83213686 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83213686 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 83213686, Circuit Administrative Court of Kyiv City

The court decision No. 83213686, Circuit Administrative Court of Kyiv City was adopted on 22.07.2019. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary data quickly.

The court decision No. 83213686 refers to case No. 640/7629/19

This decision relates to case No. 640/7629/19. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 83213685
Next document : 83213687