Decision № 81532945, 09.04.2019, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
09.04.2019
Case No.
826/9416/18
Document №
81532945
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

09 квітня 2019 року № 826/9416/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Патратій О.В., за участі секретаря судового засідання Князєвої А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «БК КУБ»

до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень

від 01.03.2018р.

за участю представників сторін:

від позивача: Крижанівська О.М.

від відповідача: Кравченко О.В., Дем’янчук І.Б.

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «БК КУБ» звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (далі - Відповідач), в якому просив суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 01.03.2018р. № 0002481401, № 0002491401, № 0002511401, № 0010031401.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 18.07.2018р. відкрито загальне провадження в адміністративній справі та призначено справу до розгляду в підготовче засідання.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.10.2018р. закінчено підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на порушення відповідачем вимог чинного податкового законодавства України при прийнятті оскаржуваних рішень. Так, позивач зазначив, що проведене за результатами перевірки зменшення витрат та зменшення податкового кредиту ґрунтується виключно на порушеннях податкового та іншого законодавства, допущених іншими платниками податків, а не безпосередньо позивачем. Акт перевірки не містить доказів відсутності руху активів в процесі провадження позивачем господарської діяльності, що суперечить вимогам Податкового кодексу України та інших норм законодавства, акт перевірки не містить належних та допустимих доказів вчинення платником податків порушень, а прийняті на їх підставі податкові повідомлення-рішення є незаконними та такими, що підлягають скасуванню.

Відповідач надав до суду письмові заперечення на адміністративний позов, в яких вказав про законність та обґрунтованість оскаржуваних податкових повідомлень-рішень, зазначив, що вони винесені на підставі та у відповідності до норм чинного податкового законодавства за результатами перевірки позивача, просив суд відмовити у задоволенні адміністративного позову. В обґрунтування своєї позиції зазначив, що податкові зобов'язання донараховані позивачеві за результатом дослідження первинних документів та бухгалтерського обліку позивача, а позовні вимоги вважає необґрунтованими та безпідставними.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав та просив задовольнити адміністративний позов з підстав та мотивів, викладених в позовній заяві та наданих усних та письмових поясненнях.

Представники відповідача у судовому засіданні проти задоволення позовних вимог заперечували, підтримав правову позицію, викладену у письмових запереченнях на адміністративний позов, та просив суд у задоволенні позову відмовити.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення позивача та представника позивача, дослідивши та оцінивши докази, які мають значення для справи, суд встановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, Головним управлінням ДФС у м. Києві, на підставі направлень від 22.01.2018р. № 23/26-15-14-01-02, № 24/26-15-14-01-02, № 25/26-15-14-01-02, № 125/26-15-14-03-02, № 39/26-15-14-06-03, № 344/26-15-14-09 та згідно наказу начальника ГУ ДФС у Києві від 10.01.2018р. № 298 була проведена документальна планова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «БК «КУБ» (код 34834325) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014р. по 30.09.2017р., валютного за період з 01.01.2014 по 30.09.2017р., єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2011р. по 30.09.2017р.

За результатами перевірки був складений Акт про результати документальної планової виїзної перевірки № 78/26-15-14-01-02/34834325 від 16.02.2018р. (надалі - Акт перевірки), яким встановлено порушення:

- п.п. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14, п.п. 134.1.1 п.134.1, ст. 134, п.138.1, п.138.2 ст.138, п.п. 139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України, в результаті чого встановлено заниження податку на прибуток всього в сумі 3 340 685 грн., у тому числі за 2014 рік у сумі 305 977 грн., за 2015 рік у сумі 683 580,00 грн., за 2016 рік у сумі 2 384 463,00 грн., за три квартали 2017 року у сумі 33 335,00 грн.;

- п.44.1 ст. 44, п.198.1, п.198.3 п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України , в результаті чого занижено податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 2 091 755,00 грн. та завищено від'ємне значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду за вересень 2017 року 373 365,00 грн.;

- п. 201.1 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року, а саме несвоєчасна реєстрація ТОВ "БК КУБ" податкових накладних, виписаних в адресу контрагентів - покупців.

На підставі Акту перевірки Відповідачем було прийнято наступні податкові повідомлення-рішення:

від 01.03.2018 року № 0002511401 про порушення Позивачем п.п. 14.1.36 п. 14.1 ст.14, п.п. 134.1.1 п.134.1, ст. 134, п.138.1, п.138.2 ст.138, п.п. 139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України та застосування штрафних санкцій згідно з підпунктом 54.3.2 пункту 54.3 статті 54, пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України в розмірі 4 013 295,00 грн.

від 01.03.2018 року № 0002481401 про порушення Позивачем п.44.1 ст. 44, п. 198.1, п. 198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України та застосування штрафних санкцій згідно з підпунктом 54.3.2 пункту 54.3 статті 54, пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України у розмірі 2 614 694,00 грн.

від 01.03.2018 року № 0002491401 про порушення Позивачем п.44.1 ст. 44, п.п. 198.1, 198.3, п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України і зменшення розміру від'ємного значення суми податку на додану вартість на 373 365,00 грн. і застосування штрафних санкцій у розмірі 0 грн. 00 коп.

від 01.03.2018 року № 0010031401 про порушення граничних строків реєстрації податкових накладних, визначених ст. 201 Податкового кодексу України та застосування штрафних санкцій відповідно до ст. 201 Податкового кодексу України у розмірі 80 091,01 грн.

Не погоджуючись з такими рішеннями відповідача позивач і звернувся з даним позовом.

Досліджуючи надані сторонами докази, аналізуючи наведені міркування та заперечення, оцінюючи їх в сукупності, суд бере до уваги наступне.

У відповідності до п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом збільшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

- зменшення від'ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);

- збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

- збільшення від'ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);

- зменшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об'єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень цього розділу.

Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Відповідно до пункту 135.1 статті 135 Податкового кодексу України базою оподаткування є грошове вираження об'єкту оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього Кодексу з урахуванням положень цього Кодексу.

Статтями 138-140 Податкового кодексу України встановлений перелік різниць, на які коригується фінансовий результат до оподаткування. Зазначений перелік не містить різниць, які б передбачали коригування фінансового результату до оподаткування на витрати за операціями, що не пов'язані з господарською діяльністю платника податків або операціями, що мають ознаки нереальності.

Не включаються до складу витрат витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Тобто, наведені правові норми Кодексу дозволяють платнику податку формувати витрати у зв'язку з реальним придбанням товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в своїй господарській діяльності що, в першу чергу, має підтверджуватись належним чином оформленими первинними документами. Документи, які не мають статус первинних, самі по собі не можуть підтверджувати реальність здійснення господарської операції та, відповідно, витрати. При цьому, неодмінною характерною рисою господарської діяльності в рамках податкових відносин є її направлення на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

Згідно усталеної судової практики при розгляді справ даної категорії судам належить з'ясовувати, зокрема, такі обставини: рух активів у процесі здійснення господарської операції (фактичне здійснення господарських операцій); підтвердження господарських операцій належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами; установлення спеціальної податкової правосуб'єктності учасників господарської операції зв'язку між фактом придбання товарів (послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів (послуг), понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку.

Таким чином, в межах даного спору слід встановити факт здійснення (реальність) господарських операцій позивачем з його контрагентами; мету придбання та обставини використання придбаних робіт у власній господарській діяльності позивача, встановити спеціальну податкову правосуб'єктність учасників господарської операції.

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій, зокрема, з придбання або виготовлення товарів (у тому числі у разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Згідно п. 198.2 ст. 198 ПК України, датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається: дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг або дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Пунктом 198.3 ст. 198 ПК України встановлено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Згідно п. 198.6 статті 198 Податкового кодексу України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу).

Пунктами 201.1, 201.4 ст. 201 ПК України визначено, що платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну. Податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Оригінал податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця товару (послуг).

Згідно п. 201.10 ст. 201 Кодексу податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Пунктом 201.6 ст. 201 Кодексу встановлено, що податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.

Виходячи із вищезазначеної норми, податкова накладна є документом, що підтверджує факт сплати покупцем ПДВ у ціні товару.

Таким чином, формування податкового кредиту для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість чи визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток має бути фактично здійснене і підтверджене належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

В свою чергу, виходячи зі змісту наведених вище норм законодавства, право на віднесення сум ПДВ, сплачених при придбанні товару, до податкового кредиту виникає у суб'єкта господарювання у разі дотримання ним наступних умов: фактичності придбання такого товару, тобто, реальності відповідної господарської операції; наявності податкових накладних, складених особою, зареєстрованою платником податку, чи митних декларацій на підтвердження придбання такого товару та сплати відповідної суми ПДВ; подальшого використання придбаного товару в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності підприємства. При цьому, сама по собі несплата податку продавцем (у тому числі внаслідок ухилення від сплати) в разі фактичного здійснення господарської операції не впливає на формування податкового кредиту покупцем та суму бюджетного відшкодування. Водночас, наявність податкової накладної за відсутності здійснення господарської операції позбавляє покупця права на формування податкового кредиту.

Таким чином, предмет доказування у справі, що розглядається, становлять обставини, що підтверджують або спростовують реальність здійснення самої господарської операції, а відтак і обґрунтованість визначення податкового кредиту позивачем.

Як вбачається з акту перевірки, підставою для виставлення позивачу оскаржуваних податкових повідомлень - рішень та збільшення позивачу суми грошових зобов'язань та відповідно застосування штрафних санкцій з цих податків стали господарські операції позивача з:

- БК «Мангустін», ТОВ «Арлайн-Буд», ТОВ «Вермікуліт Трейд», ТОВ «Фармхауз», ТОВ «Білінг Інвест Плюс», ТОВ «Будактив-ТМ», ТОВ «Фінанс Рілейшнз груп», ТОВ БК «Білдінг-Строй», ТОВ «БК «Карамбола», ТОВ «Лонгкон», ТОВ «Флоренція Груп», ТОВ «Кийстройпоставка» - з податку на прибуток;

- ТОВ «Інтегро буд», ТОВ «Рідмар» (попередня назва ТОВ «Ісіда Груп»), ПП «Вердєн», ТОВ "Смарт Компані", ТОВ «Велхаус», ТОВ «Білдінг Брауз», ТОВ «Житлобудмонтаж» (попередня назва ТОВ «БК «Альтор»), ПП «Сунсет», ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ "Дервік Капітал", ТОВ «Фрайм Консалт», ТОВ «БК Платінум», ПП «Буд Імекс», ПП «Інтера Актив», ТОВ «Буревесник», ТОВ «БК СМАЙЛ» - з податку на додану вартість.

Відповідно до Акту перевірки № 78/26-15-14-01-02/34834325 від 16.02.2018р. контролюючий орган дійшов висновку щодо створення штучної видимості здійснення господарських операцій шляхом складання первинних документів, які не супроводжуються дійсним рухом активів у процесі виконання операцій з наведеними контрагентами.

Як встановлено судом, основним видом діяльності ТОВ «БК КУБ» за КВЕД, згідно з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є:

43.11 Знесення;

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;

43.21 Електромонтажні роботи;

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

43.39 Інші роботи із завершення будівництва;

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

Як вбачається з матеріалів справи, у період що перевірявся позивач мав господарські відносини із ТОВ «БК Мангустін», ТОВ «Арлайн - Буд», ТОВ «Вермікуліт Трейд», ТОВ «Фармахауз», ТОВ "Білдінг Інвест Плюс", ТОВ «Будактив -ТМ», ТОВ «Фінанс Рілейшнз груп», ТОВ «БК Білдінг - Строй», ТОВ «БК Карамбола», ТОВ «Лонгкон», ТОВ «Флоренція груп», ТОВ «Кийстройпоставка», ТОВ «Рідмар», ТОВ «Інтегро буд», ТОВ «Смарт Компанні», ПП «Вердєн», ТОВ «Велхаус», ТОВ «Білдінг Брауз», ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ПП «Сунсет», ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «Фрайм Консталт», ТОВ «БК «Платінум», ТОВ «Дервік Капітал», ПП «Інтера Актив», ПП «Буд Імекс», ТОВ «Буревесник», ТОВ «БК СМАЙЛ»,

Судом досліджено наявні в матеріалах справи копії первинних документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності вказаних контрагентів позивача.

По взаємовідносинам між ТОВ "БК КУБ" із ТОВ «БК Мангустін» (код 39059397) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" (позивачем) та ТОВ «БК Мангустін» було укладено Договір № 01/04-14 від 04.04.2014 року та Договір № 21/05-14 від 21.05.2014 року (виконання будівельно- монтажних робіт) та договору поставки будівельних матеріалів № 12/05-14 від 12.05.2014 р.(постачання будівельних матеріалів).

Фактичне виконання підрядником робіт та передача будівельних матеріалів підтверджуються актами виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3 та видатковими накладними на загальну суму 346 720,80 грн., а саме: Актом приймання виконаних будівельних робіт №1 за травень 2014 року від 27.05.20014 на загальну суму 42 631, 20 грн., Актом приймання виконаних будівельних робіт № 2 за травень 2014 року від 29.05.20014 на загальну суму 57 596,40 грн., Актом приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 30.05.20014 на загальну суму 36 562,80 грн., Актом приймання виконаних робіт № 1 за травень 2014 року від 30.05.20014 на загальну суму 42 084,00 грн.; Рахунком-фактурою №СФ-001205-1 від 12.05.14р. на суму 34038,00грн. , видатковою накладною № РН-1205-1 від 12.05.2014 на загальну суму 34038,00 грн., рахунком-фактурою №СФ-001405-1 від 14.05.14р. на суму 44031,60 грн., видатковою накладною № РН-1405-1 від 14.05.2014 на загальну суму 44031,60 грн., рахунком-фактурою №СФ-001605-1 від 16.05.14р. на суму 35263,20 грн., видатковою накладною № РН-1605-1 від 16.05.2014 на загальну суму 35263,20 грн., рахунком-фактурою №СФ-002605-1 від 26.05.14р. на суму 54513,60 грн., видатковою накладною № РН-2605-1 від 26.05.2014 на загальну суму 54513,60 грн.,

Як встановлено перевіркою, оплата за роботи не здійснювалась, станом на 30.09.2017 року обліковується кредиторська заборгованість в сумі 346720,80 грн.

По взаємовідносинах з ТОВ «Арлайн - Буд» (код 38751363) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" та ТОВ "Арлайн - Буд" було укладено договір № 15/09-14 від 15.09.2014 року та договір № 18/09-14 від 18.09.2014 року про виконання будівельно- монтажних робіт на об'єкті ДП "Державний фармакологічний центр МОЗ України".

Фактичне виконання підрядником будівельно-монтажних робіт підтверджуються актами виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3 та видатковими накладними на загальну суму 225 287,37 грн., а саме: Актом № 5/10-С приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 27.10.20014 на загальну суму 46 787, 50 грн., Актом приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 31.10.20014 на загальну суму 28 831, 25 грн., Актом приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року № 1/10-С від 20.10.20014 на загальну суму 55 577, 58 грн., Актом приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року № 2/10-С від 21.10.20014 на загальну суму 21 049,28 грн., Актом приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року № 3/10-С від 30.10.20014 на загальну суму 40 265, 92 грн., Актом приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року№ 4/10-С від 31.10.20014 на загальну суму 32 775, 84 грн.

Як встановлено перевіркою, оплата за роботи не здійснювалась, станом на 30.09.2017 року обліковується кредиторська заборгованість в сумі 225 287,37 грн.

По взаємовідносинах з ТОВ «Вермікуліт Трейд» (код 38907763)судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між сторонами проводилися на основі відповідних рахунків - фактур на придбання будівельних матеріалів та вивіз сміття на загальну суму 118203,30 грн. відповідно до видаткових накладних.

Передача будівельних матеріалів та виконання робіт підтверджується Актом № ОУ - 003010-1 (здачі - приймання робіт (надання послуг) на суму 4762,60 грн., рахунком - фактурою № СФ-000751 від 30 жовтня 2014 року на суму 7 714, 00 грн., видатковою накладна № РН-000718 від 30 жовтня 2014 р. на суму 7 714, 00 грн., рахунком - фактурою № СФ-000744 від 24 жовтня 2014 року на суму 8 800, 00 грн., видатковою накладною № - 000711 від 24 жовтня 2014 року на суму 8 800, 00 грн., рахунком - фактурою № СФ-000748 від 30 жовтня 2014 р. на суму 4 642, 60 грн., рахунком - фактурою № СФ - 000740 від 16 жовтня 2014 року га суму 23 760, 00 грн., рахунком - фактурою № СФ-000742 від 22 жовтня 2014 р. на суму 15 840, 00 грн., видатковою накладною № РН-000708 від 16 жовтня 2014 р., на суму 23 760, 00 грн., видатковою накладною № РН - 000706 від 14 жовтня 2014 р. на суму 19 800, 00 грн., рахунком - фактурою № СФ-000732 від 29 серпня 2014 року на суму 17 639, 40 грн., видатковою накладною № РН-000698 від 29 серпня 2014 р. на суму 17 639, 40 грн. рахунком - фактурою № СФ-000728 від 26 серпня 2014 р. на суму 19 887, 30 грн., видатковою накладною № РН-000694 від 26 серпня 2014 року на суму 19 887, 30 грн.,

Оплата за роботи та будівельні матеріали здійснювалась безготівковим розрахунком, станом на 30.09.2017 року обліковувалась кредиторська заборгованість в сумі 80 676,6 грн.

По взаємовідносинах з ТОВ «Фармахауз» (код 39166448) судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між сторонами проводилися на основі відповідних рахунків - фактур та видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів на загальну суму 50084.42 грн.

На підтвердження фактичного здійснення операцій позивачем надано суду рахунок - фактуру № СФ - 0002807 від 28 липня 2014 р. на суму 14 266, 18 грн., видаткову накладну № РН-2807-1 від 28 липня 2014 р. на суму 14 266,18 грн., рахунок - фактуру № СФ - 0001607 від 16 липня 2014 року на суму 6837,60 грн., видаткову накладну № РН-1607-1 від 16 липня 2014 на суму 6837, 60 грн., рахунок - фактуру № СФ - 0001007 від 10 липня 2014 року на суму 16 322, 44 грн., видаткову накладну № РН-1007-1 від 10 липня 2014 року на суму 16 322, 44 грн., рахунок - фактуру № СФ-0000807 від 08 липня 2014 року на суму 12 658, 20 грн., видаткову накладну № РН-0807-1 від 08 липня 2014 р. на суму 12 658, 20 грн.

Як встановлено перевіркою, оплата за товари не здійснювалась, станом на 30.09.2017 року обліковується кредиторська заборгованість в сумі 50084,42 грн.

По взаємовідносинах з ТОВ "Білдінг Інвест Плюс" (код 39162113) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" та ТОВ "Білдінг Інвест Плюс" було укладено договір № 15/09-14 від 15.09.2014 року та договір № 01/07-14 від 01.07.2014 року про виконання будівельно- монтажних робіт на об'єкті по вул. Празькій, 7 у м. Києві.

Фактичне виконання підрядником робіт підтверджуються актами виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3 на загальну суму 104939,38грн., а саме: Актом № 1 приймання виконання будівельних робіт за липень 2014 року від 18.07.2014 на загальну суму 54 282, 25 грн.; Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2014 року від 21.07.2014 на загальну суму 50 647, 13 грн.

Як встановлено перевіркою, оплата за роботи здійснювалась безготівковим рахунком, станом на 30.09.2017 року відсутня кредиторська заборгованість.

По взаємовідносинах з ТОВ «Будактив -ТМ» (код 39189895) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" (як замовником) та ТОВ «Будактив -ТМ» (як підрядником) було укладено договір № 28/07 від 28.07.2014 року про виконання будівельно- монтажних робіт на об'єкті по вул. Чистяківській, 19-А у м. Києві.

Фактичне виконання підрядником робіт підтверджуються актами виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3 на загальну суму 118560,77 грн., а саме: Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 28.08.2014 на загальну суму 59689, 06 грн., Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 29.08.2014 на загальну суму 58 871, 71 грн.

Як встановлено перевіркою, оплата за роботи здійснювалась безготівковим рахунком, станом на 30.09.2017 року відсутня кредиторська заборгованість.

По взаємовідносинах з ТОВ «Фінанс Рілейшнз груп» (код 39199028) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" та ТОВ «Фінанс Рілейшнз груп» було укладено договір № 03/07-1 від 03.07.2014 про виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті по вул. Тулузи, 1, у м. Києві та договір оренди будівельних риштувань від 03.07.2014 року № 03070-1.

Фактичне виконання підрядником робіт та надання послуг підтверджуються актами виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3 на загальну суму 101 338,62 грн., а саме: Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2014 року від 31.06.2014 на суму 59 124, 62 грн., рахунком -фактурою № СФ-0001707 від 17 липня 2014 р. на суму 14 992, 00 грн., Актом № ОУ-002807-1 здачі - прийняття робіт (надання послуг) від 28.07.2014 на загальну суму 14 992, 00 грн; Актом № ОУ-003007 здачі - приймання робіт (надання послуг) від 30.07.2014 на загальну суму 27 222, 00 грн., Актом здачі - приймання робіт (надання послуг) від 30.07.2014 на загальну суму 27 222, 00 грн.

Як встановлено перевіркою, оплата за товари не здійснювалась, станом на 30.09.2017 року обліковується кредиторська заборгованість в сумі 101 338,62 грн..

По взаємовідносинах з ТОВ «БК Білдінг - Строй» (код 38866337) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" та ТОВ «БК Білдінг - Строй» укладено договір № 03/03 від 03.03.2014 про виконання будівельно-монтажних робіт.

Фактичне виконання підрядником робіт підтверджуються відповідно до актів виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3 на загальну суму 196368,80 грн., а саме: Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року від 31.03.2014 на загальну суму 137 419, 92 грн.; Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року від 28.03.2014 на загальну суму 25 948, 88 грн.; рахунком - фактурою № СФ -0053 від 25.02.2014 року на суму 33 000, 00 грн., видатковою накладною від 25.02.2014 № РН - 0053-1 на загальну суму 33 000, 00 грн.

Як встановлено перевіркою, оплата за роботи здійснювалась безготівковим рахунком, станом на 30.09.2017 року відсутня кредиторська заборгованість.

По взаємовідносинах з ТОВ «БК Карамбола» (код 39059292) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" (як замовником) та ТОВ «БК Карамбола» (як підрядником) було укладено договір № 01-04/14 від 01.04.2014 про виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті по вул. Сирецькій, 25 у м. Києві.

Фактичне виконання підрядником робіт підтверджуються відповідно до актів виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3 на загальну суму 447199,20 грн.: Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року від 29.05.2014 на загальну суму 59 368, 80 грн., Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року від 29.05.2014 на загальну суму 56 848, 80 грн., Актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року від 29.05.2014 на загальну суму 58 232, 40 грн.; Актом приймання виконаних будівельних робіт №4 за травень 2014 року від 20.05.2014 р. на суму 59 397, 60 грн., Актом № 5 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року від 30.05.2014 на загальну суму 56 665, 20 грн.; Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року від 30.05. 2014 року на суму 59 562, 00 грн., Актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року від 30.05.2014 на загальну суму 58 273, 20 грн.; Актом № 8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 від 30.05.2014 на загальну суму 38 851, 20 грн.

Як встановлено перевіркою, оплата за товари не здійснювалась, станом на 30.09.2017 року обліковується кредиторська заборгованість в сумі 447199,20 грн.

По взаємовідносинах з ТОВ «Лонгкон» (код 39059224) судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "БК КУБ" та ТОВ «Лонгкон» щодо придбання будівельних матеріалів здійснювались на підставі рахунків - фактур та видаткових накладних на загальну суму 67600,60 грн., а саме: рахунка - фактури № СФ- 0001581 від 24 квітня 2014 року на суму 67 600, 60 грн., видаткової накладної №РН-1581 від 28 квітня 2014 на суму 39 021, 70 грн., видаткової накладна № РН-1613 від 29 квітня 2014 року на суму 28 578, 90 грн.

Як встановлено перевіркою, оплата за роботи здійснювалась безготівковим рахунком, станом на 30.09.2017 року відсутня кредиторська заборгованість.

По взаємовідносинах з ТОВ «Флоренція груп» (код 39079832) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" та ТОВ «Флоренція груп» було укладено договір 24/11-1 від 24.11.2014 про поставку продукції - алюмінієвих конструкцій.

ТОВ «Флоренція груп» було поставлено позивачу продукцію на загальну суму 15000,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № РН-0512-1 від 05.12.2014 р. на суму 15000,00 грн.

Як встановлено перевіркою, оплата за роботи здійснювалась безготівковим рахунком, станом на 30.09.2017 року відсутня кредиторська заборгованість.

По взаємовідносинах з ТОВ «Кийстройпоставка» (код 38890315) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" та ТОВ "Кийстройпоставка" було укладено Договір № 28/02 від 28.02.2014 (будівельно - монтажні роботи). Виконано роботи на загальну суму 248552,96 грн. відповідно до актів виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3, а саме: Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року від 31.03.2014 на суму 110 470, 58 грн., Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2014 року від 28.04.2014 на загальну суму 138 082, 38 грн.

Як встановлено перевіркою, оплата за товари не здійснювалась, станом на 30.09.2017 року обліковується кредиторська заборгованість в сумі 248552,96 грн.

По взаємовідносинах з ТОВ «Рідмар» (попередня назва ТОВ "Ісіда груп") (код 39520175) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" та ТОВ "Рідмар" було укладено договори № 08/09 від 08.09.2015, № 16/09 від 16.09.2015, № 20/10/15 від 20.10.2015 , № 28/10/15 від 28.10.2015 про виконання будівельно - монтажних робіт та договір № 01/10 від 01.10.2015 про постачання будівельних матеріалів.

На підтвердження фактичного виконання підрядником робіт позивачем надано суду акти виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3 та видаткові накладні: Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року від 30.11.2015 на загальну суму 103 507, 19 грн.; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 30.10.2015 на загальну суму 334 506, 00 грн.; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року від 18.11.2015 на загальну суму 173 019, 60 грн.; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року від 20.11.2015 на загальну суму 231 722, 40 грн.; рахунок - фактуру № 0452 від 02 листопада 2015 року на суму 129 167, 43 грн., Акт № ОУ - 000466 здачі - приймання (надання послуг) від 09.11.2015 р. на суму 33 455, 81коп., Акт № ОУ-000468 здачі - приймання робіт (надання послуг) на суму 27 879, 84 грн., Акт № оу-000485 здачі - приймання (надання послуг) від 30.11.2015 р. на суму 53 431, 78 коп., Акт № оу-000496 здачі - приймання робіт (надання послуг) від 07.12.2015 р. на суму 14 400, 00 грн., рахунок - фактуру № 0510 від 27.11.2015 р. на суму 198 768, 90 грн., рахунок - фактуру № 0508 від 23.11.2015 р. на суму 216 838, 80 грн., Акт № ОУ - 000472 здачі - приймання робіт (надання послуг) від 23.11.2015 на суму 216 838, 80 грн., рахунок - фактуру № 0509 від 23.11.2015 на суму 186 516, 00 грн., Акт № ОУ-000473 здачі - приймання робіт (надання послуг) від 23.11.2015 на суму 186 516, 00 грн., видаткову накладну № 0343 від 15.10.2015 на суму 35 727, 62 грн., видаткову накладну № 0474 від 27.11.2015 на суму 198 768, 90 грн., Акт № ОУ-000475 від 27.11.2015 р. на суму 84 780, 00 грн., рахунок - фактуру № 0511 від 27.11. 2015 р. на суму 84 780, 00 грн., Акт № ОУ -000456 здачі - приймання (надання послуг) на суму 66 000, 00 грн., Акт № ОУ- 000448 від 05.11.2015 на суму 50 868, 00 грн., Акт № ОУ-000376 від 15.10.2015 на суму 37 800, 00 грн., Акт № ОУ-000375 від 15.10.2015 на суму 78 105, 12 грн., видаткову накладну № 0309 від 12.10,2015 на суму 169 631, 57 грн., видаткову накладну № 0310 від 14.10.2015 на суму 139693, 39 грн., видаткову накладну № 0342 від 15.10.2015 на суму 212 458, 52 грн.

Як зазначено в Акті перевірки та підтверджено сторонами у судовому засіданні, оплата за виконані роботи та поставлені роботи здійснювалась на підставі платіжних доручень від: 21.10.2015 на суму 248 186, 14 грн., 19.10. 2015 на суму 309 234, 96 грн., 10.11.2015 на суму 334 506, 00 грн., 25.11.2015 на суму 173 019, 60 грн., 25.11.2015 на суму 231 722, 40 грн., 10.11.2015 на суму 78 105, 12 грн., 10.11.2015 на суму 37 800, 00 грн., 17.11.2015 на суму 129 167, 43 грн., 10.11.2015 на суму 50 868, 00 грн., 10.11.2015 на суму 66 000, 00 грн., 10.11.2015 на суму 81 425, 00 грн., 28.01.2016 на суму 3 354, 0 грн., 21.01.2016 на суму 100 000, 0 грн., 25.01.2016 на суму 86 516, 0 грн., 28.01.2016 на суму 96 645, 00 грн., 04.02.2016 на суму 100 000, 0 грн., 22.02.2016 на суму 2 123, 0 грн., 25.01.2016 на суму 13 484, 0 грн., 27.01.2016 на суму 200 000, 0 грн., 22.02.2016 на суму 13 096, 30 грн., 24.03.2016 на суму 90 410, 0 грн., 28.01.2016 на суму 3 354, 80 грн.

Станом на 30.09.2017 року на балансі товариства відсутня заборгованість по взаєморозрахунках з ТОВ «Рідмар».

По взаємовідносинах з ТОВ «Інтегро буд» (код 39424906) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" та ТОВ «Інтегро буд» було укладено Договір № 25/05-1 від 25.05.2015 про здійснення капітального ремонту та виконання будівельних робіт.

На підтвердження фактичного виконання підрядником робіт на загальну суму 194 422, 80 грн. позивачем надано суду акти виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3 та видаткові накладні: Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2015 від 15.07.2015 на загальну суму 194 422, 80 грн.

Як встановлено перевіркою, оплата за товари не здійснювалась, станом на 30.09.2017 року обліковується кредиторська заборгованість в сумі 194 422, 80 грн.

Щодо взаємовідносин з ТОВ «Смарт Компанні» (код 40043816), судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" (як замовником) та ТОВ "Смарт Компанні" (як підрядником) було укладено договір № 10/10-1 від 10.10.2015 про виконання капітального ремонту.

Як вбачається з матеріалів справи, фактично підрядником виконано робіт на загальну суму 2496805,60 грн. відповідно до актів виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3 та видаткових накладних, а саме: Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 28.12.2016 на загальну суму 998 240, 60 грн.; Акту № 1/1с приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 28.12.2016 від 28.12.2016 на загальну суму 1498656,00 грн.

Як встановлено перевіркою та не заперечується сторонами, станом на 30.09.2017 року на балансі товариства відсутня заборгованість по взаєморозрахунках з ТОВ "Смарт Компанні".

По взаємовідносинах з ПП «Вердєн» (код 40764151) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" (як замовником) та ПП "Вердєн" (як субпідрядником) було укладено договори № 10/11-2 від 10.11.2016, № 10/11-1 від 10.11.2016, № 12/09 від 12.09.2016, № 14/10 від 14.10.2016 , відповідно до яких субпідрядник зобов'язувався власними силами виконати будівельно-монтажні роботи, ремонтні роботи. Також відповідно до рахунків-фактур ПП «Вердєн» здійснювалось постачання будівельних матеріалів.

Фактично виконано робіт та поставлено матеріалів на загальну суму 2 496 378,68 грн. відповідно до актів виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3 та видаткових накладних, а саме згідно: Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 29.12.2016 на загальну суму 441 237, 80 грн.; Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 29.12.2016 на загальну суму 349 707, 30 грн., Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 29.12.2016 на загальну суму 348 224, 32 грн., Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 29.12.2016 на загальну суму 860830,60 грн., Рахунку - фактури № СФ - 00098 від 29.12.2016 на загальну суму 162 783, 94 грн., видаткової накладної № РН-00101 від 29.12.2016 на загальну суму 162 783, 94 грн., Рахунку - фактури № СФ - 00112 від 29.12.2016 на загальну суму 333594,72 грн., видаткової накладної № РН-00108 від 29.12.2016 на загальну суму 333594,72 грн.

Оплата за роботи та будівельні матеріали здійснювалась на підставі платіжних доручень: від 05.01.2017 на суму 349 707, 30 грн., 23.01.2017 на суму 441 237, 80 грн., 23.01.2017 на суму 348 224, 32 грн. 05.01.2017 на суму 316 650, 00 грн., 12.01.2017 на суму 500 000, 0 грн., 23.01.2017 на суму 44 180, 00 грн., 23.01.2017 на суму 162 783, 94 грн., 05.01.2017 на суму 333 594, 72 грн.

Як встановлено перевіркою та не заперечується сторонами, станом на 30.09.2017 року на балансі товариства відсутня заборгованість по взаєморозрахунках з ПП «Вердєн».

По взаємовідносинах з ТОВ «Велхаус» (код 40760005)судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" (як замовником) та ТОВ "Велхаус" (як підрядником) укладено договори № 051216-1 від 05.12.2016, № 081216-21 від 09.12.2016 про виконання будівельно-монтажних робіт.

Фактично підрядником виконано робіт на загальну суму 1 499 284,12 грн. відповідно до актів виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3 та видаткових накладних: Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 29.12.2016 на загальну суму 1 008 464, 16 грн. грн.; Акту № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 29.12.2016 на загальну суму 490 819, 96 грн. грн.

Як зазначено в Акті перевірки та підтверджено сторонами в судовому засіданні, оплата робіт здійснювалась на підставі платіжного доручення від 29.12.2016 на суму 194 907, 00 грн.

По взаємовідносинах з ТОВ «Білдінг Брауз» (код 40259776), судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" (як генпідрядником) та ТОВ "Білдінг Брауз" (як підрядником) було укладено договір № 12/09 від 12.09.2016, відповідно до якого підрядник зобов'язувався виконати будівельно-монтажні роботи на об'єктах.

Фактично ТОВ "Білдінг Брауз" виконано робіт на загальну суму 1 057 555,21 грн. відповідно до актів виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3 та видаткових накладних: Акту виконаних будівельних робіт від 30.12.2016 на загальну суму 777 013,86 грн. та Акту виконаних будівельних робіт від 30.12.2016 на загальну суму 280 541,35 грн.

Як встановлено перевіркою, оплата за товари не здійснювалась, станом на 30.09.2017 року обліковується кредиторська заборгованість в сумі 1 057 555,21 грн.

По взаємовідносинах позивача з ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" ( як підрядником) та ТОВ "Будівельна компанія "Альтор" (як субпідрядником) було укладено договори № 01/06 від 01.06.2016, № 01/06-1 від 06.06.2016, № 10/06 від 10.06.2016, № 23/05 від 23.05.2016, відповідно до якого підрядник зобов'язувався виконати будівельно-монтажні роботи на об'єктах.

Фактично підрядником виконано робіт на загальну суму 825304,83 грн. відповідно до актів виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3 та видаткових накладних, що підтверджується Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 року від 22.07.2016 на загальну суму 197 906, 58 грн.; Актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року від 25.07.2016 на загальну суму 198 032, 40 грн.; Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року від 10.08.2016 на загальну суму 100 973, 06 грн.; Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 року від 25.08. 2016 на загальну суму 276 450, 49 грн.;

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року від 25.08. 2016 на загальну суму 51942,30 грн.

Оплата за виконані роботи здійснювались на підставі платіжних доручень від 01.08.2016 на суму 276 450, 49 грн., 01.08.2016 на суму 197906, 58 грн.; 07.09.2016 на суму 249 974, 70 грн.; 22.08.2016 на суму 100973,06 грн. Як встановлено перевіркою та не заперечується сторонами, станом на 30.09.2017 року на балансі товариства відсутня заборгованість по взаєморозрахунках з ТОВ "Будівельна компанія "Альтор".

По взаємовідносинах позивача з ПП «Сунсет» (код 40667119) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" та ПП "Сунсет" здійснювались господарські операції з придбання будівельних матеріалів на підставі рахунків - фактур та видаткових накладних.

Фактично поставлено матеріалів на загальну суму 261 784 грн. відповідно до актів рахунків та видаткових накладних: рахунку - фактури № СФ-0102 від 31.10.2016 на загальну сум 314 141, 00 грн. та видаткової накладної № РН-0094 від 31.10.2016 р. на загальну суму 314 141, 00 грн.

Оплата за поставлені товари здійснена на підставі платіжного доручення від 16.11.2016 на суму 314 141, 27 грн. Як встановлено перевіркою та не заперечується сторонами, станом на 30.09.2017 року на балансі товариства відсутня заборгованість по взаєморозрахунках з ПП "Сунсет".

По взаємовідносинах з ТОВ «Буд Союз Капітал» (код 31022684), судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" та ТОВ «Буд Союз Капітал» взаємовідносини здійснювались на підставі договору №18/08 від 18.08.16р про виконання будівельних робіт.

Фактично ТОВ «Буд Союз Капітал» виконано робіт на загальну суму 264825,31 грн. відповідно до акту виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3 № УСО - 000141 від 15.12.2016 .

Оплата за виконані роботи здійснювалась на підставі платіжного доручення від 15.12.2016 на суму 264 825, 31 грн. Як встановлено перевіркою та не заперечується сторонами, станом на 30.09.2017 року на балансі товариства відсутня заборгованість по взаєморозрахунках з ТОВ «Буд Союз Капітал».

По взаємовідносинах з ТОВ «Фрайм Консталт» (код 40816094) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" (як підрядником) та ТОВ "Фрайм Консалт" (як субпідрядником) було укладено Договір № 05/09 від 02.02.2016 про виконання будівельно-монтажних робіт.

Фактично ТОВ "Фрайм Консалт" виконано робіт на загальну суму 150008,40 грн., що підтверджується актами виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3: Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 р. від 02.12.2016 на загальну суму 150008, 40 грн.

Оплата виконаних робіт здійснювалась на підставі платіжного доручення від 27.12.2016 на суму 150 008, 40 грн. Як встановлено перевіркою та не заперечується сторонами, станом на 30.09.2017 року на балансі товариства відсутня заборгованість по взаєморозрахунках з ТОВ "Фрайм Консалт".

По взаємовідносинам з ТОВ «БК «Платінум» (код 40309533) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" (як підрядником) та ТОВ "БК "Платінум" (як субпідрядником) укладено Договір № 30/08 від 30.08.2016 про виконання будівельно-монтажних робіт.

Фактично субпідрядником виконано робіт на загальну суму 124201,20 грн. відповідно до актів виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3 № УСО - 000109 від 21.11.2016.

Оплата виконаних робіт здійснювалась на підставі платіжного доручення від 30.11.2016 на суму 124 201,20 грн. Як встановлено перевіркою та не заперечується сторонами, станом на 30.09.2017 року на балансі товариства відсутня заборгованість по взаєморозрахунках з ТОВ "БК "Платінум".

По взаємовідносинам з ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" та ТОВ "Дервік Капітал" здійснювались господарські операції з придбання будівельних матеріалів на підставі рахунків - фактур та видаткових накладних.

Фактично ТОВ "Дервік Капітал" поставлено позивачу матеріали на загальну суму 257815,68 грн., що підтверджується рахунком-фактурою № 256 від 29.08.2016 на суму 93 415, 68 грн., видатковою накладною № 212 від 29.08.2015 на суму 93415,68 грн., рахунком - фактурою № 262 від 30.08.2016, видатковою накладною № 213 від 30.08.2016 на суму 164 400, 00 грн.

Оплата за поставлені матеріали здійснена позивача на підставі платіжних доручень від 21.09.2016 на суму 93 415, 68 грн., 21.09.2016 на суму 164 400, 00 грн. Як встановлено перевіркою та не заперечується сторонами, станом на 30.09.2017 року на балансі товариства відсутня заборгованість по взаєморозрахунках з ТОВ "Дервік Капітал".

По взаємовідносинах з ПП «Інтера Актив» (код 40047175) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" та ПП "Інтера Актив" здійснювались господарські операції з придбання будівельних матеріалів (щебінь) на підставі рахунків - фактур та видаткових накладних.

Фактично поставлено матеріалів на загальну суму 200583,00 грн. відповідно до видаткової накладної ПН - 0000425 від 16.06.2017 на загальну суму 200583,00 грн.

Як встановлено перевіркою, оплата за товари не здійснювалась, станом на 30.09.2017 року обліковується кредиторська заборгованість в сумі 200583,00 грн.

По взаємовідносинах з ПП «Буд Імекс» (код 39875282) судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "БК КУБ" та ПП "Буд Імекс" здійснювались на підставі договору №27/06/2017-1 від 27.06.17.

Фактично виконано робіт на загальну суму 1 795238,51 грн. відповідно до актів виконаних робіт: Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 р. від 27.09.2017 на загальну сум 31 423, 80 грн.; Акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року від 29.09.2017 на загальну суму 263 204, 54 грн.; Акту № 8 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року від 29.09.2017 на загальну суму 263 203, 79 грн.; Акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року від 27.09.2017 на загальну суму 263 143, 79 грн.; Акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року від 27.09.2017 на загальну суму 231 600, 00 грн.; Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року від 20.09.2017 на загальну суму 215 523, 83 грн.; Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року від 27.09.2017 на загальну суму 286817,04 грн.; Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року від 20.09.2017 на загальну суму 240321,72 грн.

Як встановлено перевіркою, оплата за роботи не здійснювалась, станом на 30.09.2017 року обліковується кредиторська заборгованість в сумі 1 795238,51 грн.

По взаємовідносинах з ТОВ «Буревесник» (код 41018564) судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "БК КУБ" та ТОВ "Буревесник" здійснювались господарські операції з придбання будівельних матеріалів (бетону) на підставі рахунків - фактур та видаткових накладних.

Фактично ТОВ "Буревесник" поставлено позивачу товар на загальну суму 244369,32 грн., що підтверджується видатковою накладною №91 від 30.03.2017 на загальну суму 127823,95грн. та видатковою накладною №92 від 31.03.2017 на загальну суму 116545,37 грн.

Оплата за поставлений товар здійснена позивачем на підставі платіжних доручень від 29.03.2017 на суму 244 369, 32 грн. Як встановлено перевіркою та не заперечується сторонами, станом на 30.09.2017 року на балансі товариства відсутня заборгованість по взаєморозрахунках з ТОВ "Буревесник".

По взаємовідносинам з ТОВ «БК СМАЙЛ» (39472950) судом встановлено наступне.

Між ТОВ "БК КУБ" (як підрядником) та ТОВ "БК СМАЙЛ" (як субпідрядником) було укладено договори №29/01 від 29.01.15р, № 02/02 від 02.02.2015, № 06/03 від 06.03. 2015 про виконання будівельно-монтажних робіт.

Фактично ТОВ "БК СМАЙЛ" виконано робіт на загальну суму 420680,00 грн. відповідно до актів виконаних робіт за формою КБ-2, КБ-3: Акту виконаних будівельних робіт від 31.03.2015 на загальну суму 245774,00 грн.; Акту приймання передачі виконаних будівельних робіт від 31.03.2015 на загальну суму 96286,00 грн.; Акту приймання передачі виконаних будівельних робіт від 31.03.2015 на загальну суму 78620,00 грн.

Оплата за виконані роботи здійснювалась позивачем на підставі платіжних доручень від 23.04.2015 на суму 10 000,00 грн., 24.04.2015 на суму 10 000,00 грн., 28.04.2015 на суму 19 965,00 грн. Як встановлено перевіркою та не заперечується сторонами, станом на 30.09.2017 року на балансі товариства відсутня заборгованість по взаєморозрахунках з ТОВ "БК СМАЙЛ".

Як вбачається з Акту перевірки № 78/26-15-14-01-02/34834325 від 16.02.2018р., ДФС України у м. Києві роблячи висновок про відсутність фактичного здійснення господарських операцій виходила з наступного:

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування Головним слідчим управлінням МВС України у кримінальному проваджені № 12014000000000510 від 11.11.2014р. за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України (відносно БК «Мангустін», ТОВ «Арлайн-Буд», ТОВ «Вермікуліт Трейд», ТОВ «Фармхауз», ТОВ «Білінг Інвест Плюс», ТОВ «Будактив-ТМ», ТОВ «Фінанс Рілейшнз груп»);

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідування Головного управління ДФС у Київській області у кримінальному провадженні № 3201700000000063 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч.4 ст.190, ст.205, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України (відносно ТОВ «Інтегро буд»);

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування СВ ФР ДРІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області у кримінальному проваджені № 32014040040000065 (відносно ТОВ «Кийстройпоставка»);

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві у кримінальному проваджені № 12016100060001814 (відносно ТОВ «Рідмар» (попередня назва ТОВ «Ісіда Груп»);

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування ГУ ДФС у Кіровоградській області у кримінальному проваджені № 32017120010000006 від 25.01.2017р. (відносно ТОВ «Велхаус»);

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному проваджені № 32017100080000028 від 02.06.2017р. (відносно ТОВ «Буревесник», ТОВ «Велхаус»);

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування СВ ФР ДПІ у Печерському районів ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному проваджені № 32016100060000117 від 27.09.2016р. (відносно ТОВ «Білдінг Брауз»);

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному проваджені № 32016100100000027 від 29.02.2016р. (відносно ПП «Сунсет»);

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування СВ ФР у кримінальному проваджені № 42015170090000151 від 18.11.2015р. (відносно ТОВ «Житлобудмонтаж» (попередня назва ТОВ «БК «Альтор»);

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному проваджені № 32017100050000039 від 28.08.2017р. (відносно ТОВ «Буд Союз Капітал»);

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному проваджені № 32015100010000089 від 05.06.2015р. (ТОВ «Фрайм Консалт»);

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні № 320171000800000050 від 25.07.2017р. (відносно ТОВ «Фрайм Консалт»);

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування СВ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному проваджені № 32017100000000104 від 11.07.2017р. (відносно ТОВ «КБ «Платінум», ПП «Будімекс»);

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування СВ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному проваджені № 32016100090000097 від 14.12.2016р. (відносно ТОВ «Дервік Капітал»);

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування ГУ ДФС у Полтавській області у кримінальному проваджені № 32017170000000012 від 27.02.2017р. (відносно ТОВ «Дервік Капітал»);

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 42017000000003219 від 10.10.2017р. (відносно ПП «Інтера Актив»);

- наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо здійснення досудового розслідування ГУ ДФС у Дніпропетровській області у кримінальному проваджені № 32014040000000130 від 10.10.2014р. (відносно ТОВ «БК Смайл»);

- наявність вироку Галицького районного суду м. Львова від 28.10.2015р. у справі № 461/10058/15-к (провадження № 1-кп/461/439/15) за результатами розгляду кримінального провадження № 12015140000000392 (відносно ТОВ БК «Білдінг-Строй», ТОВ «БК «Карамбола», ТОВ «Лонгкон», ТОВ «Флоренція Груп»).

Ухвалою від 27.12.2018р. суд витребував від Галицького районного суду м. Львова належним чином засвідчену копію вироку від 28.10.2015р. у справі № 461/10058/15-к (провадження № 1-кп/461/439/15) з відміткою про набрання законної сили.

Галицьким районним судом м. Львова була надіслано копію вироку від 28.10.2015р. у справі № 461/10058/15-к (провадження № 1-кп/461/439/15), з якого вбачається наступне:

«Так, маючи умисел на здійснення фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, невстановлені на даний час особи спільно із якими діяла ОСОБА_4, у відповідності до відведених ним ролей, протягом другої половини 2013 та першої половини 2014 років, достовірно знаючи, що придбавають підприємства без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, організували реєстрацію та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ «Флоренція Груп» ЄДРПОУ - 39079832, ТОВ «БУМЕРАНГ КЕП» ЄДРПОУ - 38506228, ТОВ «ФЕСТ-ГРУП» ЄДРПОУ - 38866020, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАРАМБОЛА» ЄДРПОУ- 38059292, ТОВ «Білдінг Строй» ЄДРПОУ - 38866337, ТОВ «Гранд Білдінг» ЄДРПОУ - 38913054, ТОВ «Інжител» ЄДРПОУ - 38831930; ТОВ «Тех Трейдінг» ЄДРПОУ - 38748848; ТОВ «Лонгкон» ЄДРПОУ - 39059224; ТОВ «Рейвік ЛТД» ЄДРПОУ - 38921201; ТОВ «БК Траст Інвест» ЄДРПОУ - 39113417; ТОВ «Інтербуд Центр» ЄДРПОУ - 38950646, ТОВ «Рамбутан».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел на здійснення фіктивного підприємництва, невстановлені на даний час особи, спільно із якими діяла ОСОБА_4, у відповідності до відведених ним ролей, для створення видимості фінансово-господарської діяльності, після придбання кожного з вказаних підприємств, з допомогою підставних осіб, на яких придбавались такі підприємства, провели їх перереєстрацію в реєстраційних службах та відкрили рахунки у банківських установах.

Використовуючи реквізити, надані ОСОБА_4 суб'єктам підприємницької діяльності, що діяли на території Львівської області, останні на розрахункові рахунки фіктивних підприємств перераховували кошти в якості оплати за нібито виконані роботи, надані послуги чи поставлені товарно-матеріальні цінності. Оформляючи за допомогою ОСОБА_4 фіктивні документи про господарські взаємовідносини із фіктивними підприємствами, зокрема: ТОВ «Флоренція Груп» ЄДРПОУ - 39079832, ТОВ «БУМЕРАНГ КЕП» ЄДРПОУ - 38506228, ТОВ «ФЕСТ-ГРУП» ЄДРПОУ - 38866020, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАРАМБОЛА» ЄДРПОУ- 38059292, ТОВ «Білдінг Строй» ЄДРПОУ - 38866337, ТОВ «Гранд Білдінг» ЄДРПОУ - 38913054, ТОВ «Інжител» ЄДРПОУ - 38831930; ТОВ «Тех Трейдінг» ЄДРПОУ - 38748848; ТОВ «Лонгкон» ЄДРПОУ - 39059224; ТОВ «Рейвік ЛТД» ЄДРПОУ - 38921201; ТОВ «БК Траст Інвест» ЄДРПОУ - 39113417; ТОВ «Інтербуд Центр» ЄДРПОУ - 38950646, ТОВ «Рамбутан» ЄДРПОУ - 39059402, реально діючі суб'єкти підприємницької діяльності ухилялись від сплати податків, шляхом заниження сум податкових зобов'язань та безпідставно формуючи і відображаючи у податковій звітності суми податкового кредиту від вказаних фіктивних підприємств.

Перераховані на рахунки фіктивних підприємств кошти, невстановленими на даний час особами, спільно із якими у відповідності до відведеної ролі діяла ОСОБА_4, знімалися з рахунку цих товариств, шляхом перерахування на розрахункові рахунки не платників ПДВ, карткові рахунки фізичних осіб та поверталися суб'єктам господарської діяльності готівкою за мінусом певної відсоткової ставки від перерахованих суми, яку члени злочинної групи розподіляли між собою.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила пособництво у фіктивному підприємництві, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 вчинила пособництво у службовому підробленні, тобто складання і видачу службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 вчинила пособництво у фіктивному підприємництві, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та пособництво у службовому підробленні, тобто складання і видача службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.366 КК України.».

При цьому, судом у резолютивній частині вищевказаного вироку було затверджено угоду про визнання винуватості, укладену 11 вересня 2015 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення Прокуратури Львівської області Буфаном Н.М., якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №12015140000000392 та обвинуваченою у цьому кримінальному провадженні - ОСОБА_4. ОСОБА_4 визнати винною у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, та призначено їй узгоджене сторонами покарання у виді штрафу 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень. ОСОБА_4 визнати винною у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.27, ч.1 ст.366 КК України у виді штрафу в розмірі 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4250 гривень, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на шість місяців. На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено ОСОБА_4 покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на шість місяців.

Таким чином, вищевказаним рішенням суду, зокрема, встановлено, що ТОВ БК «Білдінг-Строй», ТОВ «БК «Карамбола», ТОВ «Лонгкон» та ТОВ «Флоренція Груп» є фіктивними підприємствами, які використовувалося членами злочинної групи для прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності щодо яких є заборона, та у них фактично відсутні трудові ресурси, наймані працівники, виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення статутної діяльності, а також офісні, складські та виробничі приміщення.

Відповідно до частини 6 статті 78 Кодексу адміністративного судочинства України, вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обовязковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

Враховуючи викладене, суд робить висновок, що вирок Галицького районного суду м. Львова від 28.10.2015р., винесений за результатами розгляду справи №461/10058/15-к (провадження №1-кп/461/439/15) є підтвердженням факту нереальності господарських операцій між позивачем та ТОВ БК «Білдінг-Строй», ТОВ «БК «Карамбола», ТОВ «Лонгкон» та ТОВ «Флоренція Груп».

Така нереальність обумовлена тим, що фіктивність створення товариства з моменту його державної реєстрації доводить відсутність законодавчо передбаченої мети створення суб'єкта господарювання, внаслідок чого, господарські операції позивача з вищевказаними контрагентами не можуть бути легалізовані навіть за формального підтвердження документами бухгалтерського обліку.

Системний аналіз норм свідчить про те, що обвинувачення особи, що підписує первинні документи від імені підприємства контрагента, у вчиненні злочинів, пов'язаних з фіктивністю підприємства, навіть за умови звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав виключає належність таких документів встановленим вимогам законодавства та унеможливлює прийняття їх до податкового обліку.

Така правова позиція співпадає з позицією, викладеною в постанові Верховного Суду від 23.01.2018 у справі № 2а-1870/5800/12 (К/9901/1608/18).

Відповідно до правової позиції Верховного Суду України, висловленої в постанові від 26.01.2016 у справі № 2а-15327/12/2670, статус фіктивного підприємства несумісний з легальною підприємницькою діяльністю, навіть за формального підтвердження її первинними документами.

За певних інших обставин первинні документи можуть свідчити про існування господарських операцій, які за формою (зовнішнім вираженням) можуть підпадати під визначення реальних і таких, що зумовлюють зміни в структурі активів, зобов'язань та власного капіталу суб'єкта господарювання. Але цього недостатньо. Потрібно, щоб ці документи підтверджували і розкривали суть, внутрішню сторону господарських операцій, їх справжність, економічну вигоду (виправданість, ризик) і ділову мету. Щоб так кваліфікувати природу господарських операцій, необхідно послатися на допустимі та належні докази, якими засвідчується стан (якість) таких операцій. Без цього неможливо перевірити правильність обчислення і сплати сум податкового грошового зобов'язання на підставі таких операцій. Аналогічної правової позиції дотримується Верховний Суд України в постанові від 14.03.2017 у справі №826/20366/13-а (номер судового рішення в ЄДРСР № 66031900).

Наявність у позивача первинних документів, виданих контрагентом, за умови факту нездійснення самої господарської операції не є достатніми доказами фактичного виконання розглядуваних поставок. Спірні господарські операції не підтверджені належними первинними документами, що в сукупності з виявленими ДПІ фактами щодо фіктивної діяльності спірних постачальників, свідчить про безтоварність розглядуваних операцій, що виключає правомірність їх відображення у податковому обліку цього товариства. Вказане узгоджується з правовими позиціями Верховного Суду України, відображеними, зокрема в постанові від 07.02.2012 у справі №21-425во10, в постанові від 01.12.2015 у справі №21-3788а15, постанові від 22.09.2015 № 21-1359а15.

Таким чином, слід дійти висновку, що в даному випадку за спірними операціями лише оформлювались окремі первинні документи без фактичного виконання контрагентом обумовлених операцій, чим створювалась видимість реального здійснення операцій та правомірності формування спірних сум податкових вигод, наслідком чого є отримання позивачем необґрунтованої податкової вигоди.

Позивачем не подано будь-яких доказів щодо спростування вказаних висновків.

Що стосується решти контрагентів позивача, операції з якими відповідач вважає безтоварними з посиланням на матеріали досудового розслідування по ряду кримінальних справ, які зазначені в акті перевірки, суд зазначає наступне.

Як вказав Верховний Суд в постанові від 21 березня 2018 року у справі №822/1815/17 адміністративне провадження №К/9901/221/17, матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, не є доказом, а лише відомостями про джерело тих обставин, які можуть стати доказами у податковому спорі після їх закріплення належним процесуальним шляхом.

Слід зазначити, що платник податків (покупець товарів) не має обов'язку, повноважень та можливості здійснювати контроль за дотриманням продавцем, відомості щодо реєстрації якого як юридичної особи містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України та як платника податку на додану вартість - у Реєстрі платників податку на додану вартість, вимог законодавства щодо створення підприємства, ведення його господарської діяльності і в подальшому зазнавати певних негативних наслідків у вигляді позбавлення права на податковий кредит за вчинені підприємством (продавцем) або його посадовими особами порушення.

Допущені постачальником порушення вимог законодавства при створенні підприємства та веденні господарської діяльності можуть потягнути відповідну відповідальність щодо нього та не впливають на право покупця на віднесення до складу податкового кредиту сплаченого (нарахованого) податку на додану вартість та до складу бюджетного відшкодування сплаченого у попередніх періодах постачальнику податку на додану вартість.

Крім того, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини у справах Інтерсплав проти України (2007, заява №803/02), «Булвес» АД проти Болгарії (2009, заява №3991/03) і Бізнес Супорт Центр проти Болгарії (2010, заява №6689/03), які відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 №3477-IV (із наступними змінами та доповненнями) визначено, що платника податку не може бути позбавлено права на податковий кредит з податку на додану вартість за відсутності доказів того, що його було залучено до протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним отриманням бюджетного відшкодування; при цьому платник податку на додану вартість не повинен нести відповідальність за зловживання, вчинені його постачальниками, якщо платник податку на додану вартість не знав про такі зловживання і не міг про них знати.

Також суд вважає за необхідне зазначити, що стаття 78 КАС України визначає підстави для звільнення від доказування, згідно частини 6 якої вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов'язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

Відповідачем на момент складання Акту перевірки та на час судового розгляду не отримано інформації від органів досудового розслідування щодо стану провадження та наявність вироків у вказаних кримінальних справах.

Разом з тим, наявність кримінального провадження не є тим доказом фіктивної підприємницької діяльності БК «Мангустін», ТОВ «Арлайн-Буд», ТОВ «Вермікуліт Трейд», ТОВ «Фармхауз», ТОВ «Білінг Інвест Плюс», ТОВ «Будактив-ТМ», ТОВ «Фінанс Рілейшнз груп», ТОВ «Кийстройпоставка», ТОВ «Інтегро буд», ТОВ «Рідмар» (попередня назва ТОВ «Ісіда Груп»), ПП «Вердєн», ТОВ "Смарт Компані", ТОВ «Велхаус», ТОВ «Білдінг Брауз», ТОВ «Житлобудмонтаж» (попередня назва ТОВ «БК «Альтор»), ПП «Сунсет», ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ "Дервік Капітал", ТОВ «Фрайм Консалт», ТОВ «БК Платінум», ПП «Буд Імекс», ПП «Інтера Актив», ТОВ «Буревесник», ТОВ «БК СМАЙЛ», яка б звільняла відповідача від доказування даних обставин, оскільки як вбачається з ч.6 ст.78 КАС України саме вирок суду у кримінальному провадженні, який набрав законної сили, є обов'язковими для адміністративного суду.

Однак, такого вироку суду стосовно вказаних осіб (їх засновників, посадових осіб), який би набрав законної сили і встановлював відповідні обставини, які є предметом даної справи, суду відповідачем не надані.

Про обов'язкову наявність вироку відносно контрагента позивача, що набрав законної сили, як підстави для визнання господарської операції безтоварною, йдеться, зокрема, і в Постанові Верховного Суду від 30.01.2018р. по справі №2а-15124/11/2670.

Враховуючи зазначене, суд вважає за потрібне наголосити на необхідності дотримуватися позиції, вказаної у рішенні Європейського суду з прав людини, яку він висловив у пункті 53 рішення у справі "Федорченко та Лозенко проти України", відповідно до якої суд при оцінці доказів керується критерієм доведення "поза розумними сумнівом".

Так, наведені відповідачем аргументи не є достатньо вагомими, чіткими та узгодженими доказами, що спростовують реальність господарських операцій між позивачем та контрагентами, факт чого підтверджується належними та допустимими доказами в розумінні положень статтей 73, 74 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судом встановлено, що складені ТОВ «БК КУБ» з БК «Мангустін», ТОВ «Арлайн-Буд», ТОВ «Вермікуліт Трейд», ТОВ «Фармхауз», ТОВ «Білінг Інвест Плюс», ТОВ «Будактив-ТМ», ТОВ «Фінанс Рілейшнз груп», ТОВ «Кийстройпоставка», ТОВ «Інтегро буд», ТОВ «Рідмар» (попередня назва ТОВ «Ісіда Груп»), ПП «Вердєн», ТОВ "Смарт Компані", ТОВ «Велхаус», ТОВ «Білдінг Брауз», ТОВ «Житлобудмонтаж» (попередня назва ТОВ «БК «Альтор»), ПП «Сунсет», ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ "Дервік Капітал", ТОВ «Фрайм Консалт», ТОВ «БК Платінум», ПП «Буд Імекс», ПП «Інтера Актив», ТОВ «Буревесник» та ТОВ «БК СМАЙЛ» первинні документи не мають дефектів форми, змісту або походження, котрі в силу ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.06.1995р. за №168/704; далі за текстом - Положення №88) спричиняють втрату первинними документами юридичної сили і доказовості.

Аналізуючи наведене вище суд приходить до висновку, що вказані проведені господарські операції мали реальну господарську ціль - забезпечення діяльності позивача та досягнення його мети - отримання прибутку. Товари, роботи (послуги) отримані від контрагентів мали реальний і товарний характер та були використані в межах господарської діяльності в оподатковуваних операціях. Зазначене підтверджується обставинами, викладеними вище, і документами, які стали предметом перевірки.

Контрагенти позивача на момент укладення вищевказаних договорів були зареєстровані як платники ПДВ, мали свідоцтва платників ПДВ, вказане відповідачем не спростовано, отже мали право нараховувати податок на додану вартість та складати податкові накладні. В свою чергу, податкові накладні, на підставі яких позивач формував податковий кредит, та копії яких знаходяться в матеріалах справи, відповідають вимогам, встановленим пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України, що не заперечується апелянтом.

При вирішенні даного спору суд притримується позиції, що у разі якщо на час здійснення господарських операцій, за якими податковий орган не визнає обґрунтованим віднесення позивачем до податкового кредиту сум податку на додану вартість, постачальники були включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також мали свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, покупець не може нести відповідальність ні за несплату податків продавцями, ні за можливу недостовірність відомостей про них, наведених у зазначеному реєстрі, за умови необізнаності щодо неї.

Посилання відповідача на відсутність у контрагентів позивача необхідних ресурсів, суд не бере до уваги, оскільки в акті не зазначено, а представником відповідача не доведено суду, якої саме техніки, транспорту чи складських приміщень або людських ресурсів потребують операції з надання послуг й відсутність яких унеможливлює фактичне виконання цих операцій.

Аналогічної позиції притримується Верховний Суд у постановах від 16.01.2018р. по справі №826/1398/14 та від 21.02.2018р. по справі №804/7470/16.

З'ясувавши обставини про справі, суд прийшов до висновку, що наданими позивачем доказами підтверджується фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов'язаннях платника податків, у зв'язку з його господарською діяльністю, що в свою чергу, підтверджує реальність господарських операцій останнього з контрагентами БК «Мангустін», ТОВ «Арлайн-Буд», ТОВ «Вермікуліт Трейд», ТОВ «Фармхауз», ТОВ «Білінг Інвест Плюс», ТОВ «Будактив-ТМ», ТОВ «Фінанс Рілейшнз груп», ТОВ «Кийстройпоставка», ТОВ «Інтегро буд», ТОВ «Рідмар» (попередня назва ТОВ «Ісіда Груп»), ПП «Вердєн», ТОВ "Смарт Компані", ТОВ «Велхаус», ТОВ «Білдінг Брауз», ТОВ «Житлобудмонтаж» (попередня назва ТОВ «БК «Альтор»), ПП «Сунсет», ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ "Дервік Капітал", ТОВ «Фрайм Консалт», ТОВ «БК Платінум», ПП «Буд Імекс», ПП «Інтера Актив», ТОВ «Буревесник», ТОВ «БК СМАЙЛ».

Отже, податкове повідомлення-рішення від 01.03.2018р. № 0002481401 про застосування до ТОВ «БК КУБ» штрафних санкцій з податку на додану вартість за порушення п.44.1 ст. 44, п. 198.1, п. 198.3, п.198.6 ст.198 ПК України у розмірі 2 614 694,00 грн. є необгрунтованим та підлягає скасуванню.

Податкове повідомлення-рішення від 01.03.2018 року № 0002491401 про порушення Позивачем п.44.1 ст. 44, п.п. 198.1, 198.3, п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України і зменшення розміру від'ємного значення суми податку на додану вартість на 373 365,00 грн. також є необґрунтованим та підлягає скасуванню.

Податкове повідомлення-рішення від 01.03.2018 року № 0002511401 про застосування до ТОВ «БК КУБ» штрафних санкцій з податку на прибуток за порушення п.п. 14.1.36 п. 14.1 ст.14, п.п. 134.1.1 п.134.1, ст. 134, п.138.1, п.138.2 ст.138, п.п. 139.1.9 п.139.1 ст.139 ПК України в розмірі 4 013 295,00 грн. є частково обґрунтованим лише в частині нарахування податкових зобов'язань за наслідками взаємовідносин з ТОВ «БК КУБ», ТОВ БК «Білдінг-Строй», ТОВ «БК «Карамбола», ТОВ «Лонгкон» та ТОВ «Флоренція Груп».

Відповідно до розрахунку штрафних санкцій по податку на прибуток по Акту перевірки № 78/26-15-14-01-02/34834325 від 16.02.2018р. відносно ТОВ «БК КУБ» та ППР від 01.03.2018 року № 0002511401 загальна сума штрафних санкцій становить 4 013 295,00 грн. Сума податкових зобов'язань, нарахованих за наслідками взаємовідносин з ТОВ БК «Білдінг-Строй», ТОВ «БК «Карамбола», ТОВ «Лонгкон», ТОВ «Флоренція Груп», становить 136 157,00 грн. (36 850,00 грн. + 83 850,00 грн. + 12 675,00 грн. + 2 813,00 грн.).

Таким чином, податкове повідомлення-рішення від 01.03.2018 року № 0002511401 підлягає скасуванню лише в частині нарахування податкових зобов'язань з податку на прибуток у сумі 3 877 138,00 грн. (4 013 295,00 грн. - 136 157,00 грн.).

Що стосується позовних вимог про скасування податкового повідомлення-рішення від 01.03.2018 року № 0010031401, яким за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних, визначених ст. 201 Податкового кодексу України, застосовано штрафні санкції відповідно до ст. 201 Податкового кодексу України у розмірі 80 091,01 грн., суд зазначає наступне.

З п. 3.1.2.4 Акту перевірки № 78/26-15-14-01-02/34834325 від 16.02.2018р. вбачається, що податковим органом встановлено порушення ТОВ «БК КУБ» граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН, визначених відповідно до п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України. А саме, несвоєчасне зареєстровано податкові накладні на загальну суму 80 091,01 грн.:

- № 30 від 28.12.2016р. (дата реєстрації - 14.01.2017р., кількість днів затримки - 2 д., сума ПДВ 18 365,8 грн.);

- № 27 від 28.12.2016р. (дата реєстрації - 13.01.2017р., кількість днів затримки - 1 д., сума ПДВ 25 428,77 грн.);

- № 26 від 28.12.2016р. (дата реєстрації - 13.01.2017р., кількість днів затримки - 1 д., сума ПДВ 20 595,43 грн.);

- № 31 від 28.12.2016р. (дата реєстрації - 13.01.2017р., кількість днів затримки - 1 д., сума ПДВ 15 701,0 грн.).

Позивачем не спростовується той факт, що вказані вище податкові накладні були зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) з порушенням строку, передбаченого п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України. Однак позивач не погоджується з вказаним податковим повідомленням-рішенням від 01.03.2018 року № 0010031401, оскільки в доданому до вказаного ППР розрахунку фінансових санкцій, а також на сторінці 92-93 Акту перевірки, в графі «Усього» зазначено 800 910,10 грн.

Судом встановлено, що на сторінці 92-93 Акту перевірки та в доданому до ППР від 01.03.2018 року № 0010031401 розрахунку в колонці «загальна суму ПДВ по простроченим податковим накладним» зазначена суму 800 910,10 грн. Водночас в колонці «штрафні фінансові) санкції» вказано 80 091,01 грн., при чому вказані вище накладні №№ 27, 26, 30, 31 та їх визначені у них суми ПДВ зазначено вірно (18 365,8 грн. + 25 428,77 грн. + 20 595,43 грн. + 15 701,0 грн. = 80 091,01 грн.).

Отже, суд приходить до висновку, що в доданому до вказаного ППР розрахунку фінансових санкцій, а також на сторінці 92-93 Акту перевірки, в графі «усього» сталася описка, а саме: замість 80 091,01 грн. помилково зазначено 800 910,10 грн.

Суд зазначає, що описка у колонці «загальна суму ПДВ по простроченим податковим накладним» не впливає на правомірність самого розрахунку та ППР від 01.03.2018 року № 0010031401, оскільки в останньому зазначено вірну суму - 80 091,01 грн. Крім того, в Акті перевірки та в доданому до ППР від 01.03.2018 року № 0010031401 розрахунку чітко зазначено податкові накладні, які зареєстровані з порушенням терміну їх реєстрації, кількість днів такого порушення, сума ПДВ по кожній накладній та розмір штрафних санкцій згідно п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Вищого адміністративного суду України від 03.12.2015р. у справі №804/3176/14.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПК України на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Разом з тим, згідно з п. 201.10 ст. 201 ПК України при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції. Якщо надіслані податкові накладні та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених відповідно пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу, протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин. Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.

Відповідно до п. 11 підрозділу 2 роз. ХХ «Перехідні положення» ПК України, з 1 лютого 2015 року реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних підлягають всі податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (у тому числі які не надаються покупцю, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування) незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній/розрахунку коригування.

Аналізуючи зазначені норми, суд зазначає, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний реєструвати податкові накладі та/або розрахунки коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.

Відповідно до пункту 120-1.1 статті 120-1 Податкового кодексу України порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 цього Кодексу, тягнуть за собою накладення на платників податку на додану вартість, на яких відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі: 10 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів; 20 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів; 30 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів; 40 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.

Відповідальність платника податку, передбачена пунктом 120-1.1 статті 120-1 Податкового кодексу України, діє з 01.01.2015 року.

За таких обставин суд приходить до висновку про безпідставність позовних вимог що визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 01.03.2018 року № 0010031401 про порушення граничних строків реєстрації податкових накладних, визначених ст. 201 Податкового кодексу України та застосування штрафних санкцій відповідно до ст. 201 Податкового кодексу України у розмірі 80 091,01 грн.

Таким чином, суд відмовляє в задоволенні позовної вимоги в цій частині.

Згідно з частиною третьою статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених вимог.

Оскільки позов був задоволений частково, суд вважає за необхідним стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «БК КУБ» за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві судовий збір у розмірі 102 977,96 грн.

Керуючись статтями 77, 139, 241-246, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві від 01 березня 2018 року № 0002481401.

3. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві від 01 березня 2018 року № 0002491401.

4. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві від 01 березня 2018 року № 0002511401 в частині в частині збільшення податкових зобов'язань з податку на прибуток у сумі 3 877 138,00 гривень.

5. У задоволені решти позовних вимог відмовити.

6. Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «БК КУБ» (03148, м. Київ, вул. Гната Юри, буд 9; кв. (офіс) 414; код ЄДРПОУ 34834325) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка 33/19, код ЄДРПОУ 39439980) судові витрати за сплату судового збору в загальному розмірі 102 977,96 (сто дві тисячі дев'ятсот сімдесят сім) гривень 96 коп.

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішення суду може бути оскаржено за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295 - 297 КАС України.

Суддя О.В. Патратій

Дата складання повного тексту рішення - 23 квітня 2019 року

Часті запитання

Який тип судового документу № 81532945 ?

Документ № 81532945 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 81532945 ?

Дата ухвалення - 09.04.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81532945 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 81532945 ?

В Circuit Administrative Court of Kyiv City
Previous document : 81532938
Next document : 81539690