Court decree № 80602833, 21.03.2019, Volyn Circuit Administrative Court

Approval Date
21.03.2019
Case No.
140/730/19
Document №
80602833
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

21 березня 2019 року ЛуцькСправа № 140/730/19 Суддя Волинського окружного адміністративного суду Мачульський В.В., одержавши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Кетрін-Оіл» до Головного управління ДФС у Волинській області, Державної фіскальної служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов'язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кетрін-Оіл» звернулося в суд з позовом до Головного управління ДФС у Волинській області, Державної фіскальної служби України про визнання протиправними та скасування рішень комісії Головного управління ДФС у Волинській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації від 04.04.2018 №631039/38339485 та №631015/38339485 про відмову в реєстрації податкових накладних №21 та №22 від 15.11.2017 у Єдиному реєстрі податкових накладних, рішень комісії Державної фіскальної служби України з питань розгляду скарг №6227/38339485/2 від 21.05.2018 та №48937/38339485/2 від 06.12.2018; зобов'язання Державну фіскальну службу України зареєструвати податкові накладні №21 та №22 від 15.11.2017, складені Товариством з обмеженою відповідальністю «Кетрін-Оіл» в Єдиному реєстрі податкових накладних датою отримання, а саме 30.11.2017.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161 цього Кодексу.

Позовна заява не відповідає вимогам, встановленим статтею 161 КАС України, та місить такі недоліки.

Згідно із частинами першою, другою статті 122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до частини четвертої статті 123 КАС України якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов'язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.

Як вбачається із позовної заяви, позивач просить визнати протиправними та скасувати рішення комісії Головного управління ДФС у Волинській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації 04.04.2018 №631039/38339485 та №631015/38339485 про відмову в реєстрації податкових накладних №21 та №22 від 15.11.2017 у Єдиному реєстрі податкових накладних та рішення комісії ДФС України з питань розгляду скарг №6227/38339485/2 від 21.05.2018 та №48937/38339485/2 від 06.12.2018.

З документів, долучених до позовної заяви слідує, що відповідно до квитанцій від 30.11.2017 реєстрація зазначених податкових накладних зупинена на підставі підпункту 201.16 статті 201 ПК України. Рішення комісії ДФС України за результатами розгляду скарг №6227/38339485/2 від 21.05.2018 та №48937/38339485/2 від 06.12.2018, на рішення комісії Головного управління ДФС у Волинській області від 04.04.2018 були надіслані в електронному вигляді до Товариства з обмеженою відповідальністю «Кетрін-Оіл».

Отже, вказане свідчить про те, що Товариству з обмеженою відповідальністю «Кетрін-Оіл» було відомо про порушення його прав, свобод або інтересів ще в листопада 2017 року, а за результатами розгляду скарг в травні 2018 року та грудні 2018 року, однак до суду представник позивача звернулася з даним позовом лише 18.03.2019, про що свідчить відбиток штемпеля вхідної кореспонденції Волинського окружного адміністративного суду вх. №4057/19, тобто з пропуском тримісячного строку звернення до суду, встановленого частиною четвертою статті 122 КАС України.

За приписами частини першої статті 123 КАС України у разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку.

Відповідно до частини шостої статті 161 КАС України у разі пропуску строку звернення до адміністративного суду позивач зобов'язаний додати до позову заяву про поновлення цього строку та докази поважності причин його пропуску.

В порушення частини шостої статті 161 КАС України позивачем не подано заяву про поновлення строку звернення до адміністративного суду із наведенням підстав поважності пропуску такого строку, а також не надано доказів на підтвердження таких обставин.

Відповідно до частин першої та другої статті 169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Таким чином, оскільки позовна заява не відповідає зазначеним вище вимогам, встановленим статтею 160 КАС України, її слід залишити без руху, встановивши позивачу строк для усунення недоліків - десять днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Позивачу (представнику позивача) у цей строк необхідно усунути зазначені недоліки позовної заяви шляхом подання до суду заяви про поновлення строку звернення до суду із наведенням підстав поважності пропуску такого строку та надати докази на підтвердження таких обставин.

Керуючись статтями 161, 169 КАС України, суддя

УХВАЛИВ:

Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Кетрін-Оіл» до Головного управління ДФС у Волинській області, Державної фіскальної служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов'язання вчинити дії - залишити без руху.

Встановити позивачу (представнику позивача) строк для усунення недоліків позовної заяви - десять днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Роз'яснити, що у випадку не усунення недоліків позовної заяви у встановлений судом строк позовна заява і додані до неї документи будуть повернуті позивачу без розгляду.

Копію ухвали надіслати особі, яка подала позовну заяву.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не може бути оскаржена.

Суддя В.В. Мачульський

Previous document : 80602822
Next document : 80602838