Decision № 80434682, 13.03.2019, Lanovetskyi Raion Court of Ternopil Oblast

Approval Date
13.03.2019
Case No.
602/1348/18
Document №
80434682
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 602/1348/18

Провадження № 2/602/68/2019

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" березня 2019 р. Лановецький районний суд Тернопільської області

в складі: головуючого РАДОСЮКА А. В.

при секретарі ЯБЛОНСЬКІЙ М.М.

розглянувши в письмовому провадженні в залі суду в місті Ланівці цивільну справу за позовом Кредитної спілки «СуперКредит» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в:

Кредитна спілка «СуперКредит» звернулась в суд із позовною заявою до

ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, посилаючись на те, що 25.10.2016 року між сторонами укладено договір кредитної лінії №СК-18/0115/16/82/06 та 25.10.2016 року укладено додатковий договір №1 до Договору, відповідно до умов якого відповідач отримала кредит в розмірі 5000,00 грн. У порушення норм закону та умов договору відповідач зобов'язання за договором належним чином не виконала внаслідок чого має заборгованість в сумі 6489 грн. 21 коп., тому позивач просить суд стягнути в його користь з відповідача вказану суму заборгованості, а також судові витрати понесені ним.

Представник позивача в судове засідання не з’явився, хоча про день, час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, однак на адресу суду від нього надійшла заява, в якій він просить розгляд справи проводити у його відсутності, позовні вимоги підтримує і просить позов задовольнити з мотивів, викладених в позовній заяві.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з’явилась, хоча згідно ст.128 ЦПК України про день, час і місце розгляду справи була двічі повідомлена належним чином, не повідомила відповідач і про причини своєї неявки в судове засідання. Суд на підставі ст.280 ЦПК України проводив заочний розгляд даної справи.

Згідно ч.2 ст.247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи та оцінивши наявні докази, суд встановив наступні факти:

25.10.2016 року між кредитною спілкою «СуперКредит» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір кредитної лінії №СК-18/0115/16/82/06, відповідно до п. 1.1 якого позивач зобов’язався надати відповідачу кредит в сумі 5000,00 грн.

25.10.2016 року між позивачем та відповідачем було укладено додатковий договір №1 до Договору, відповідно до п. 1 якого її сторони погодили, що позивач надає відповідачу транш у розмірі 5000,00грн., за наслідками видачі якого, сума неповернутого кредиту на дату укладення Додаткового договору №1 – 5000,00 грн. Сторонами у п. 3 Додаткового договору №1 було погоджено графік платежів по кредиту та відсотках.

Позивач виконав умови Додаткового договору №1 та надав позичальнику транш в сумі 5000,00 грн., згідно заяви на перерахування коштів в сумі 5000,00 грн. на реквізити карточки ПАТ «КБ ПриватБанк», що підтверджується платіжним дорученням №7017 від 25.10.2016 року.

Відповідно до п.3.1 Договору кредит мав надаватися відповідачу у національній валюті, після підписання Договору готівкою в касі позивача або шляхом безготівкового перерахування коштів за дорученням відповідача, або шляхом переведення суми виданого кредиту на добровільний додатковий пайовий внесок відповідача в кредитну спілку за його заявою.

Відповідно до п. 3.2 Договору нарахування процентів за Договором здійснюється на залишок суми кредиту за фактичну кількість календарних днів користування кредитом з розрахунку шістдесят шість відсотків річних.

Відповідно до п.п. 9 п. 2.4 Договору відповідач зобов’язався проводити сплату нарахованих процентів і погашення частини кредиту не пізніше 20-го числа кожного місяця, а також сумами, не меншими, ніж вказані Додатковому договорі.

Відповідно до п. 3.4. Договору у випадку прострочення термінів платежів, зазначених в п. 3 Додаткового договору позивач має право стягувати з відповідача пеню за кожен день прострочення в розмірі 1% від простроченої заборгованості по сплаті кредиту.

В порушення п.3 умов Додаткового договору №1, а саме зобов’язання проводити сплату нарахованих процентів і погашення частини кредиту вчасно кожного місяця, а також сумами, не меншими, ніж вказані в графіку платежів, що в свою чергу спричинило затримку відповідачем повернення частини кредиту та сплати процентів за кредитним договором.

Згідно ст. 509 ЦК України зобов’язання виникають з підстав, перерахованих в ст.11 ЦК України.

Відповідно до ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст.526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст.530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

В силу вимог ч.1 ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно вимог ч. 2 ст. 1050 ЦК України якщо договором встановлено обов'язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 ЦК України.

Відповідно до ч.1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк зобов'язується надати грошові кошти позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Судом встановлено, що позивач виконав свої зобов’язання та надав відповідачу вищевказаний кредит.

Відповідно до ст. 611 ЦК України, у разі порушення умов договору, настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Уклавши з Кредитною спілкою «СуперКредит» договір від 25.10.2016 року та отримавши грошові кошти ОСОБА_1 систематично порушувала свої договірні зобов’язання, про що неодноразово була повідомлена, в результаті чого заборгованість по договору станом на 07.12.2018 року становить 6489,21 грн., в тому числі заборгованість по сплаті тіла кредиту станом на 07.12.2018 року – 2179,06 грн., сума заборгованості по сплаті процентів за період з 24.11.2017 року по 07.12.2018 року – 1265,00 грн., сума несплаченої пені за період з 21.02.2018 року по 07.12.2018 року – 3045,15 грн., що знаходить своє підтвердження розрахунком нарахування процентів та штрафних санкцій по кредитному договору кредитної лінії № СК-18/0115/16/82/06 від 25 жовтня 2016 року.

Відповідно до п.п. 5 п. 2.4 Договору відповідач зобов’язаний оплатити можливі витрати, понесені позивачем в результаті неналежного виконання відповідачем умов даного Договору, в тому числі витрати пов’язані з транспортуванням, зберіганням, оцінкою майна, на яке може бути звернено стягнення (або предметів застави), внесенням його в реєстри обтяжень, виготовлення та підготовку документів, державне мито, нотаріальні та юридичні послуги, страхові платежі.

Відповідач належним чином не виконувала свої зобов’язання, тому позивач звернувся до неї з листом, в якому повідомляв відповідача про заборгованість та наміри звернутися до суду у разі невиконання даного зобов’язання, відповідач отримала зазначений лист, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу в зв’язку з чим позивачем було понесено витрати в результаті неналежного виконання відповідачем умов даного Договору, а саме: на листування в сумі 19 грн. 00 коп., що підтверджується копією списку № 1535 згрупованих поштових відправлень листів рекомендованих поданих в Києв-121.

Таким чином, суд приходить до висновку про необхідність стягнення з

ОСОБА_1 в користь Кредитної спілки «СуперКредит» 6489 гривень 21 копійки заборгованості за кредитним договором.

Згідно ч.1 ст. 141 ЦПК України суд, також вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_1 в користь Кредитної спілки «СуперКредит» 1762 гривні 00 копійок сплаченого судового збору та 19 гривень 00 копійок витрачених коштів на листування. При цьому суд бере до уваги платіжне доручення №6047 від 06.12.2018 року про сплату судового збору.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.12, 81,128,141, 259, 263-265, 280, 288, 352 ЦПК України, ст.ст. 11, 509, 525, 526, 527, 530, 611, 1046, 1048, 1049, 1052, 1054, 1055 ЦК України, суд,-

в и р і ш и в:

Позов Кредитної спілки «СуперКредит» (місце знаходження: м.Київ проспект П.Григоренка, 39-Б, оф.123, ЄДРПОУ 37917325) до ОСОБА_1 (зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1) задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серія МС №664450, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, в користь кредитної спілки «СуперКредит» (п/р 265041486 в АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» у м. Києві, МФО 380805, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37917325) 6489 (шість тисяч чотириста вісімдесят дев’ять) гривень 21 копійку заборгованості за договором №СК-18/0115/16/82/06 від 25.10.2016 року (в тому числі: 2179,06 грн. - заборгованість по сплаті тіла кредиту станом на 07.12.2018 року, 1265,00 грн. - сума заборгованості по сплаті процентів за період з 24.11.2017 року по 07.12.2018 року, 3045,15 грн. - сума несплаченої пені за період з 21.02.2018 року по 07.12.2018 року).

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серія МС №664450, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, в користь кредитної спілки «СуперКредит» (п/р 265041486 в АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» у м. Києві, МФО 380805, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37917325) 1762 гривні 00 копійок сплаченого судового збору та 19 гривень 00 копійок витрачених коштів на листування.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається до Тернопільського апеляційного суду через Лановецький районний суд Тернопільської області.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя: ОСОБА_3

Часті запитання

Який тип судового документу № 80434682 ?

Документ № 80434682 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 80434682 ?

Дата ухвалення - 13.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80434682 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 80434682 ?

В Lanovetskyi Raion Court of Ternopil Oblast
Previous document : 80434492
Next document : 80434710